Lintukoto logo

Lintukoto / Agora / Naisen käytettävyys

Lintukoto etusivu > Agora > Kaikki kirjoitukset

Pidätkö?


12 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 16/min.

Lisää kirjoituksia aiheesta Rakkaus, seksi tai muista aiheista.

Tiivistelmä: Naisen käytettävyyttä eli helppokäyttöisyytttä ei voi kehua. Kaikkia käytettävyyden peukalosääntöjä rikotaan räikeästi. 105 865 lukijaa, joista 2 883 eli 3% on antanut arvosanan (9-).

Naisen käytettävyys

Käytettävyys (usability) tarkoittaa, kuinka tehokasta ja miellyttävää laitetta on käyttää. Helppokäyttöisyys tarkoittaa melkein samaa, vaikka onkin merkitykseltään suppeampi.

Esimerkkinä olkoon ovi. Miten niinkin yksinkertainen laite voi vaatia käyttöohjeen (Vedä/Työnnä)? Jos ovi on tarkoitettu työnnettäväksi, ei ole mieltä tarjota edes mahdollisuutta vetämiseen. Tällaisen oven kahvan tulisi olla iso laatta, jota ei voi vetää. Jos ovi on tarkoitettu vedettäväksi, tulee kahvan olla “tarttumaan houkutteleva”, ja sivulle työnnettävässä ovessa tulisi olla esimerkiksi kouru sormille, jolloin ovea voi työntää vain oikeaan suuntaan.

Käytettävyystutkimus

Käytettävyyttä voi arvioida tuomalla laite käyttäjien käytettäväksi ja tarkkailemalla käytön aikana ilmeneviä ongelmia. Käytettävyydestä saa hyvän kuvan myös arvioimalla, kuinka hyvin laitteen käyttöliittymässä on noudatettu käytettävyyden “sääntöjä”.

Arvioitavana laitteena on nainen. Naisen käyttöliittymää arvioidaan Jakob Nielsenin kymmenen nyrkkisäännön avulla. Käyttäjänä 18-60 -vuotias suomalainen mies. Käyttäjältä ei vaadita tiettyä koulutustasoa, sillä periaatteessa jokainen mies kuuluu naisen kohderyhmään.

1. Järjestelmän tilan näkyvyys

Laitteen tulee pitää käyttäjä tietoisena laitteen tilasta. Käyttäjälle tulee tarjota asianmukaista palautetta kohtuullisessa ajassa.

Nainen ei tarjoa tilastaan selkeää informaatiota. Miehen täytyy usein arvata naisen tila. Miehen teoistaan saama palaute ei ole säännönmukaista eikä se yleensä ohjaa miestä oikeaan suuntaan.

Esimerkki: Naisella on päänsärkyä, mutta hän valittaa miehelle kun tämä jättää lehden pöydälle.

2. Järjestelmän tulee vastata ulkomaailmaa

Laitteen tulee toimia käyttäjän odotusten mukaisesti. Sen tulee puhua käyttäjän kieltä, noudattaa ympäröivän maailman sääntöjä ja tapoja sekä esittää käyttäjälle tuleva tieto loogisessa ja selkeässä järjestyksessä.

Hyvin harva nainen puhuu käyttäjänsä eli miehen kieltä. Nainen ei anna miehelle tietoja loogisessa ja selkeässä järjestyksessä, vaan miehen pitää muistaa irrallisia tiedonkappaleita, jotta voisi päätellä naisen tilan myöhemmin. Jos käyttäjä unohtaa tällaisen irrallisen tiedonpalan, seurauksena on naisen virhetilanne (ks. kohta 9).

Esimerkki: Nainen sanoo “Helena Rubinstein, Golden Defence, C, Protection Sun Gel for the Body, suojakerroin 15”, kun kaipaa aurinkovoidetta. Toisaalta hän sanoo “bensaa” kun tarkoittaa diesel-öljyä. Nainen tekee dramaattisen poistumisen kun todellisuudessa tarvitsee mieheltä rohkaisua ja kannustusta. Kun naiselta kysyy millaisen tai minkä merkkisen auton hän on ostanut, vastaa hän “sellaisen sinisen”.

3. Käyttäjän vapaus ja hallinnan tunne

Käyttäjä ei saa kokea olevansa laitteen vanki. Laitteessa tulee olla “varauloskäynti”, josta pääsee nopeasti takaisin alkutilaan. Oikopolun tulee olla nopea eikä tästä käyttäjän “harha-askeleesta” saa jäädä järjestelmään jälkiä. Komentoja tulee voida perua ja toistaa. Laite ei saa tarpeettomasti rajoittaa käyttäjää.

Naista ei saa mitenkään palaamaan alkutilaan. Kun mies tekee “virheen”, mitään paluutietä ei ole. Nainen ei unohda eikä anna anteeksi. Mies ei tunne olevansa naisen käyttäjä, vaan pikemminkin laitteen palvelija.

Esimerkki: Mies kysyy naiselta mitä tämä ajattelisi toisesta naisesta. Nainen suuttuu ja vaatii selvitystä, vaikka mies ei ollut pettämässä vaan vain tutustuu naiseensa.

4. Johdonmukaisuus ja standardit

Asioille tulee käyttää käyttäjälle tuttuja nimiä, jotka ovat eri laitteiden välillä samankaltaisia. Käyttäjän ei tarvitse miettiä, tarkoittavatko kaksi eri sanaa samaa asiaa eri tilanteissa, tai tarkoittavatko kaksi eri komentoa todellisuudessa samaa asiaa.

Nainen ei ole sisäisesti eikä ulkoisesti johdonmukainen. Samoilla sanoilla voi olla eri tilanteissa päinvastaiset seuraukset. Käyttäjä ei voi koskaan olla varma komennon vaikutuksesta. Naiset eivät ole edes keskenään johdonmukaisia – eri naiset reagoivat samoihin sanoihin eri tavoinen. Nainen ei noudata standardeja eikä ole sisäisesti eikä ulkoisesti johdonmukainen.

Esimerkki: Jos naiselle antaa ruusun, hän ilahtuu. Toinen nainen suuttuu ja epäilee miestä uskottomuudesta. Jos toinen nainen sanoo “Eroan!”, hän haluaa erota. Toinen nainen tarkoittaa “tule tänne, pyydä anteeksi ja halaa minua”. Ja jos naiselle sanoo ruokapöydässä “herkullinen kinkku”, hän ilahtuu. Jos sanoo samat sanat rannalla, nainen suuttuu.

5. Virheiden välttäminen

Virheiden välttäminen on tärkeämpää kuin hyvät virheilmoitukset. Käyttäjälle tulee tarjota selkeä rakenne, kuinka laitteen kanssa ollaan vuorovaikutuksesssa. Komennot eivät saa muistuttaa toisiaan eikä kahdella eri komennolla saa olla liian samankaltaista seurausta.

Naisen komennot ovat sekavia, päällekkäisiä ja kohtuuttoman monimutkaisia. Käyttäjän tulee muistaa pitkä sarja komentoja ja pienikin virhe tässä sarjassa voi viedä naisen pysyvään häiriötilaan.

Esimerkki: Joa naiselle sanoo “kulta?”, saa joskus vastauksen kujerrusta, joskus pelkkää hiljaisuutta joskus “minä mikään sinun kultasi ole!”. Jos naisen nimi on Merja ja tämän korvaan supattaa “Merja” niin tämä kehrää, mutta jos vahingossa kuiskaa Mirja tai Marja niin nainen menee häiriötilaan.

6. Tunnistamista, ei muistamista

Ihmisen on helpompaa tunnistaa oikea komento rajatusta joukosta kuin muistaa komento kokonaan ulkoa. Käyttäjälle tulee tarjota selkeät, tunnistettavat vaihtoehdot. Kuvia ja symboleita voi käyttää muistivinkkeinä.

Naisen kanssa kaikki pitää ulkoa. Mitään vinkkejä ei kerrota eikä selkeitä vaihtoehtoja ole esillä. Käyttäjän muistia rasitetaan turhaan abstrakteilla komentosarjoilla.

Esimerkki: Miehen pitää muistaa, missä he ensi kerran tapasivat, missä kosittiin ja missä ensi kerran suudeltiin. Jos mies muistaa väärin sinänsä merkityksettömän abstraktin numerosarjan kuten hääpäivän tai syntymäpäivän, joutuu järjestelmä häiriötilaan. Jos nainen tietää jo nämä päivämäärät, miksi käyttäjänkin pitää ne osata? Onko kyse ylimäärisestä autentikoinnista?

7. Käytön tehokkuus ja joustavuus

Tehokäyttäjälle tulee tarjota mahdollisuuksia oikoteihin tai pikakomentoihin. Laitteen tulee ennakoida ja mukautua käyttäjän tarpeiden muutoksiin.

Naisessa ei ole oikopolkuja. Komentosarja saattaa olla kokonaan eri kuin edellisellä kerralla. Kokenutkaan naisenkäyttäjä ei voi hypätä asioita yli eikä juurikaan nopeuttaa niitä. Nainen ei juurikaan mukaudu käyttäjänsä tarpeisiin, vaan pikemminkin käyttäjän pitää mukautua naisen tarpeisiin.

Esimerkki: Miehen pitää ylistää naisen kauneutta kun tämä laittautuu mennäkseen ulos (ks 8. Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu). Tämä pitää toistaa joka kerralla erikseen ja uudestaan, ja mielellään vielä aina uusin sanakääntein.

8. Esteettisyys ja minimalistinen suunnittelu

Laitteen tulee tarjota vain se tieto, mitä sillä hetkellä tarvitaan. Turhaa monimutkaisuutta tulee välttää. Käyttäjää ei saa häiritä tarpeettomilla ärsykkeillä.

Naisesta tulee informaatiota jatkuvasti. Käyttäjä on jatkuvassa tietotulvassa virhetilanteita lukuunottamatta (ks kohta 9). Tärkeät tiedonpalat hukkuvat hömppään. Naisen ulkomuoto on täynnä krumeluuria ja luksusta, mikä sitoo huomattavan määrän järjestelmän resursseja. Jo pelkästään naisen ihon absorboimien kemikaalien hinnalla voisi tehdä ihmeitä käyttöliittymän puolella.

Esimerkki: Nainen puhuu naapurin naisen kukkapenkistä ja mainitsee sivulauseessa, että veroilmoituksen viimeinen täyttöpäivä meni juuri. Nainen käyttää huomattavasti resursseja käyttäjälle toisarvoisiin asioihin. Käyttäjän on vaikea keskittyä olennaiseen informaatioon kun huomio kiinnittyy melkein väkisin toisarvoisiin ärsykkeisiin.

9. Auta käyttäjää tunnistamaan ja korjaamaan virheet

Virheilmoitusten tulee olla selkeää ja yksinkertaista käyttäjän äidinkieltä, ei koodeja. Ilmoituksen tarkoitus on kertoa ongelma ja mitä käyttäjän tulee tehdä sen korjaamiseksi. Jos mitään tehtävää ei ole, ei ilmoitustakaan kannata näyttää.

Jos nainen ylipäänsä antaa virheilmoituksen, se on sekava ja täynnä koodeja. Koodit ovat keskenään ristiriidassa eivätkä perustu mihinkään luokittelujärjestelmään. Usein nainen kieltätyy antamasta lisätietoa virheen korjaamisesta. Miehen on mahdoton päätellä virheilmoituksen perusteella, mitä hänen pitäisi tehdä. Käyttäjän pitää turvautua erikseen ostettaviin ohjekirjoihin, joita parisuhdeoppaiden nimellä kaupataan.

Esimerkki: “Ellet tiedä mikä minulla on, niin en sitä sinulle tule varmasti kertomaan.”

10. Ohjeet ja dokumentointi

Laitetta tulee voida käyttää ilman ohjeitakin. Harvoin on käytännössä mahdollista tehdä laitetta, jonka käyttö ei vaadi lainkaan ohjeita. Ohjeiden tulee olla selkeät ja kertoa kuinka tiettyjä asioita saadaan tehtyä (tehtäväkeskeisyys). Oleellinen tieto tulee olla helposti saatavilla.

Naisen kanssa ei toimita minkäänlaista ohjekirjaa tai help-järjestelmää. Erikseen on kyllä ostettavissa parisuhdeoppaiden nimillä kulkevia epätäsmällisiä ohjekirjoja. Niiden hyödyllisyyden arviointi ei mahdu tämän tutkimuksen puitteisiin. Ohjekirjoilla ei voi korjata käytettävyysongelmia. Oppaiden olemassaolo on pikemminkin osoitus vakavien ongelmien olemassaolosta.

Johtopäätökset

Naisen käytettävyys on surkea. Kaikkia käytettävyyden nyrkkisääntöjä on rikottu räikeästi. Tuotekehityksessä käyttäjä on unohdettu kokonaan eikä hänen tarpeitaan ole otettu lainkaan huomioon. Kuinka tällainen tuote on ylipäänsä päästetty markkinoille?

Käytettävyysongelmista huolimatta naisen käyttö on antoisaa ja haastavaa eikä sitä voi korvata mikään toinen tarjolla oleva tuote tai palvelu. Toinen, erilainen näkökulma aiheeseen tarjoutuisi sitä kautta, että nainen nähtäisiin käyttäjänä ja mies laitteena.

Jos kiinnostuit käytettävyydestä, User Point Oy tekee käytettävyysarvioita, koulutusta ja muita käytettävyyspalveluita.

-Aapo Puskala, 28.3.1999

Arvosanajakauma
4
5
6
7
8
9
10
Kaikki 309 kommenttia
Kommentit
#316

Naisen käytössä on huomioitava laitteen toimintojen poikkeavuus muiden kaksijalkaisten nisäkkäiden toimintoihin verrattuna.

Esim. naisen valittaessa jonkin asian olevan väärin se ei tarkoita, että

asian korjaamiseksi pitäisi tehdä jotain, vaan että epäkohtia on mukava harmitella.

-xyz, 1.12.2003

#326

Pitikin eksyä näille sivuille!

Teksti vahvistaa surullisen käsitykseni siitä, miten joillakin miehillä, tekstin mukaan todennäköisesti kaikilla tai vähintäänkin suurella enemmistöllä,

on käsitys vastakkaisesta sukupuolesta objektina, välineenä.

Teksti kertoo miehisestä tavasta hahmottaa maailmaa. Se on osa todellisuutta, muttei todellisuuden ohjekirja.

Sukupuolten väliset ristiriidat ovat sitä sitkeämpiä ja karvaampia mitä enemmän pyritään toimimaan kontrolloimis mentaliteetilla kuvitellen se vielä oikeutetuksi ja oikeelliseksi.

Loppuyhteenvetona totean tekstin mielenkiintoisuuden perustuvan tietynlaiseen itseironiaan tai annettuun mahdollisuuteen seurata toisen/miehen itsetutkiskelua. Mikäli taas teksti tulkitaan enemmän tosissaan ja kirjaimellisesti niin metsään menee.

-Milli, 5.12.2003

#330

Miksi tällaiset tekstit käsittelevät lähes aina naisia, miksei miehiä? Mun mielestä miesten käyttäytyminen on huomattavasti vaikeaselkoisempaa ja raivostuttavan epäloogista. Ja loppujen lopuks -siinä kai se sukupuolten välinen viehtymys sitten onkin. Vai?

-Tamara, 6.12.2003

#331

Ei ne suinkaan aina käsittele naisia, onhan niitä vastaavia miehistäkin vaikka miten. Itse asiassa olen ajatellut kirjoittaa tällaisen miehistäkin, mutta eipä ole vielä tullut tehtyä. On niissäkin toki käytettävyysongelmia :)

-Aapo, 7.12.2003

#332

ihan hauskaa, etenkin esimerkit... eipä kannata liian tiukkapipoisesti ottaa tällaista

ihan hauska juttu, etenkin esimerkit oivia!

-tilkku, 7.12.2003

#336

Totta joka sana :) Onhan tuota käyttöä/käytettävyyttä ja vikojen korjausmahdottomuutta vertailtu milloin autoon, milloin mikroon, milloin mihinkin. Hesarin liitteen Naisen kanssa on myös mukavaa luettavaa. Aapo ja muut tekstinikkarit – jatkakaa vain. Pian voi olla edessä aika, että käy kuin neekerinpusulle ja jotkut rupeavat tosissaan väittämään mörköjä olevan siellä missä niitä ei ole koskaan ollut.

-Kai, 10.12.2003

#342

Minun mielestäni tämä oli hauska esitys käytettävyydestä, vaikka “objektiksi” olikin (provosoivasti?) laitettu nainen. Koska periaatteessa otsikon on vastattava sisältöä ja toisaalta otsikosta arvatenkin piti saada kiinnostava (houkutteleva – toimi ainakin minun tapauksessani), oli varmaan lähes pakko kirjoittaa juuri naisen käytettävyydestä.

Miettikääpä, jos otsikko olisi ollut “Tietokoneen käytettävyys”, olisitteko viitsineet lukea?

-Nikke, 12.12.2003

#347

juu Aapo jatka samaan malliin! tmä oli hauska, ja nokkelan kirjottajan tekstiä on aina ilo lukea:)

-lååra, 14.12.2003

#364

Todella hauskaa luettavaa! Ne naiset jotka tämän tosissaan ottavat voisivat hankkia apua vaikka lääkäriltä niihin PMS-vaivoihinsa. Tämä oli antoisa vierailu.

-Nainen vailla ohjekirjaa, 18.12.2003

#370

miksi aina meistä naisista tehdään tämmösiä? miks miehistä ei löydy ohjekirjaa?

-mie, 25.12.2003

#371

Miksi naisen ylipäätänsä pitäisi olla “käytettävissä”? ...vaikka lähtökohta olisikin humoristinen? Nauratti hetken, mutta pisti sitten miettimään alkuasetelmaa ja teki surulliseksi.

-Sinisilmäinen, 27.12.2003

#390

Ei ihminen ymmärrä naista! (Ikivanha sanalasku)

-Arska, 5.1.2004

#394

Kiitos että jaoit tämän meidän kaikkien kanssa – todella hauskaa ja totta toinen puoli.

-Ritva, 6.1.2004

#400

Ilmeisesti tämä ei naurattanut naisia. Shocking.

-NasQ, 11.1.2004

#432

Ensiksikin, mies ei ymmärrä naista sen takia, kun miehet on kasvatettu tunteettomuuteen, ja nainen herkkänä ihmisenä ei uskalla ilmaista omia tunteitaan miehelle yhtä suorasukaisesta kuin nais ystävilleen, ja luultavasti saisikin jonkun tylyn tunteettoman vastauksen,aha, jaa, tai hiljaisuus, miesten jotka on saaneet tunteettoman kotikasvatuksen on erittäin vaikea edes huomata naisen kasvoilta milloin nainen on surullinen, tai jättää surullinen tyytymätön ilme vain omaan arvoonsa, mut kuten laulussakin sanotaan: silmistä naisen mies oman kuvansa saa! ja sieltä silmistä saattaa näkyä ja usein näkyykin miehen oma mieskuva,tätä soisin kaikkien miesten pohtivan: millainen on sinun mies, ja naiskuvasi? se tarkoittaa: millaisia ominaisuuksia olet vanhemmissasi, ystävissäsi ihaillut, mitä piirteitä yhdistät mieheen, mitä naiseen, millaisena miehenä tai naisena pidät itseäsi,jos mies on päässyt tähän asti lukemaansa, hän on ehkä ärsyyntynyt,miehet tapansa mukaaan välttelevät kaikkea mikä on todellista ja oikein ottaa puheeksi muunmuassa suhteessa, kieltäytyy puhumasta vinossa olevasta asiasta, esimerkiksi siitä, että tunnekommunikaatio ei pelaa, ja mies suhtautuu kylmästi naiseensa, miestä ärsyttää tällainen koska hän tietää sen olevan totta, mies, tuo epävarma olento joka tukahduttaa tunteitaan, tai ei tiedä niiden olemassa olosta laisinkaan, naisia löytyy myös samankaltaisia,mut kehotan isiä ja äitejä kasvattamaan lapsensa viisaasti, rohkaista lasta näyttämään tunteitaan, muuten ihminen voi aikuisena päätyä suhteeseen , jossa ei anneta tunteille mitään arvoa,m monet eivät edes käsitä mitä tällä tarkoitan, en tarkoita siis xitä että sanoo kerran kuukaudessa tykkään tykkään.ei myöskään sitä miten kauniissa ja rohkeissa tunteillaan siirappisesti , mitä tarkoitin , ottakaa selvää,ihmisillä on tunteita, joskin niitä tukahdutetaan.

-hmm, 21.1.2004

#467

Ehkäpä johtuu kasvatuksesta, mutta minä en ainakaan jaksaisi ottaa siitä itseeni jos samanlainen asia kohdistettaisiin miehiin. Mielestäni tällaisista asioista ei kannattaisi näin vauhkota ja “tunnustaa” siinä samalla sitten, että sukupuolella ON väliä uhoamalla (miehille?), että “sukupuolella EI OLE väliä!”... :)

-mies, 30.1.2004

#477

Kaippa näitä miehistäkin löytyy ja jos ei löydy. niin mitä vielä odotat tee tälläinen. itse nauroin kippurassa mutta se ei tarkoita että kaikki olisi otettava vakavasti.

-dogbert, 5.2.2004

#482

Kirjoituksessahan nauretaan yhtä paljon miehille kuin naisillekin. Jos rautalangasta pitää vääntää, niin miehinen itseironia näkyy erityisesti Muutosehdotuksia-kappaleessa. Mielenkiintoinen kysymys on, miksi tämäntapaista huumoria näkee vähemmän naisten kirjoittamana. Subjektiivinen, seksistinen arvioni on, että naiset eivät keskimäärin ole kykeneviä luomaan huumoria läheskään samassa mittakaavassa kuin miehet, tai ainakaan naisille ei kulttuurissamme ole naurattajan roolia. Miettikää esimerkiksi, onko koulussa niin, että tytöt naurattavat välitunnilla poikia ja pojat vain kikattavat rivissä. Taitaa olla toisinpäin.

-Eri Aapo, 6.2.2004

#494

Juu, enemmänhän tuo pistää halvalla miehiä kuin naisia. Mutta en valita, hauska teksti se silti on :) Varsinkin kun kirjoittelee samaan aikaan käytettävyyden harkkatyötä.

-Crowkin, 10.2.2004

#495

olipas hauska juttu. olen vastaaviin törmännyt ennenkin.JA ONHAN VASTAAVIA MIEHISTÄKIN ja yhtä hauskaa niitäkin lukea ei kaikkea tarvitse ottaa liian vakavasti

-jupe, 11.2.2004

#496

Juu... no pitäähän tuosta osa paikkansakin... =) Eihän tällaista lopulta keksittäisi kirjoittaa ellei olisi mitään aihetta. Joten ehkä me naiset voisimme joskus helpottaa näiden pulmallisiin tilanteisiin joutuneiden tunneälyltään vajavaisempien miesten eloa ja sanoa suoraan mikä riivaa. Mutta tästähän pahimmillaan seuraa ettei meitä kuunnella kuitenkaan, joten mikä avuksi... mietinpä vain. No, yritetään kuitenkin. :) hih

-Tella, 11.2.2004

#504

No jaa ...miehet on kyllä samanlaisia sikoja=)

--itsepäinen Oinas-, 16.2.2004

#515

kyllahan tämä avarsi miehen näkenystä naisista. en ymmärrä vieläkään miehiä, ovat suoria tekoja ilman minkäänlaista analyysia ja vihahteita. ei naurattanut, muttei suututtanutkaan. boring...

-Ellu, 19.2.2004

#516

Sovinismia! Naisetko objekteja? Mehän hallitsemme maailmaa! Annetaanpa miehille samalla mitalla! :-))

-VH, 19.2.2004

#547

Kuka helppoa haluaa? Toivottavasti elämäni mies ei lue

tuota,vaan pitäydymme edelleen herttaisessa epäselvyyksien

ja sovinnontekojen upottavassa maastossa.

-muutosvastaineN, 26.2.2004

#558

Loistava! Hyvät hamesiskoni, pikkaisen huumoria ei haittais ollenkaan! Ei otsakurttuisuutta, naisethan OVAT todellakin monimutkaisia :)

-Nainen 70, 10.3.2004

#563

Miehistä pitäisi tehdä vastaava ;)

-Nainen, 11.3.2004

#564

Ei miehet sille mitään voi, että ovat sikoja (tunnetusti viisas laji, tiedän kun olen maalta kotoisin). Luojalle kiitos, että meitä eläinrakkaita naisia riittää.

-Kaikille oma lemmikki, 13.3.2004

#577

kattava ja todenmukainen esitys

-semmosta, 17.3.2004

#586

käytettävyys, ok.. mutta onko joku miettinyt palvelun tavoitettavuutta?

-Flow, 21.3.2004

#587

miehistä kans samanlainen!!

-minä, 22.3.2004

#589

Tuosta kohdassa 6 mainitusta itsessään merkityksettömien numerosarjojen ja vastaavien muistamisesta. Joskus asiaa itse pohtineena päädyin lopputulokseen, että kysymyksessä on jonkinlainen challenge/response-autentikointi. Tarkoituksena on mahdollisesti estää pääsy tiettyihin toimintoihin muilta kuin luvalliselta käyttäjältä, mutta tämän merkitys on käsittämätön ottaen huomioon että luvallisen käyttäjän autentikointi tapahtuu yleensä muilla keinoilla. Järjestelmässä on vakavia suunnitteluvirheitä, sillä em. järjestelmästä ja muista autentikoinneista huolimatta laitteen tärkeimpiin funktioihin pääsee käsiksi joskus täysin luvaton käyttäjäkin.

-Daimyo, 22.3.2004

#590

Ah taas näitä ihania. Miehet ovat töykeitä sikoja ja naiset täysin käsittämättömiä. Sitten mussukat vielä selittävät että miksi naisellinen/miehinen käytös on se oikea tapa toimia, vaikka luulisi olevan aika selvää, että jos tuollaiseen tilanteeseen joudutaan, niin molemmat ovat toimineet väärin. Loppujen lopuksi kaikki ihmiset haluavat että kumppani osoittaa arvostavansa ja rakastavansa. Tälläiset pelit ovat jonkinsortin valtataistelua, jossa pyritään muuttamaan toinen omien mieltymystensä mukaiseksi.

-Hehee, 22.3.2004

#591

Olisin kaivannut osiota, jossa käsitellään telepaattista käyttöliittymää. Kyseisessä tuotteessa ON sellainen, mutta toistaiseksi tuntuu loppukäyttäjällä olevan hallintavaikeuksia sen käytössä. Ei kai tätä kukaan ota vakavasti niin että loukkaantuisi? Se ikään kuin todistaisi kirjoituksen sisällön ko. henkilön kannalta ikävällä tavalla =).

-Tonto, 22.3.2004

#592

Todella hyvä, ja on vastaavia miehistä vaikka kuinka paljon. Ei kaikkee tarvitse ottaa niin tosissaan, vaihtakaa pipoa jos se niin paljon päätä kiristää :D

-Hepsi, 22.3.2004

#619

No voi Jesus miten on totista tekstiä välissä =)

kirjastosta saattaa löytyä pokkarit -miten tee mieheni/naiseni onnelliseksi-

molemmat oon lukenu ja naurua saa pitää =D

-Ritari, 30.3.2004

#622

Aivan ihana. :) Aina kun parisuhteeni ajautuessa kriisiin muistaisin tämän, näkisin ehkä omankin syyllisyyteni, enkä vain hänen virheitään.

-Lilvian, 31.3.2004

#663

tässä on oikeen mietitty asiaa oikein urakalla. kieli poskella loistavaa luettavaa ;P

-juho, 15.4.2004

#671

Tämän tekstin lukeminen teki vain surulliseksi, vaikka ymmärtääkin humoristisen lähtökohdan. Ei näille jutuille jaksa nauraa.Yhä enemmän ollaan menossa tähän suuntaan että nainen nähdään pelkkänä objektina..yhä useammin myös mies ;tarvitseeko siis tälläistä tehdä edes leikillään? Onko lähtökohta itseironia, yhteiskuntakritiikki vai pelkkä heeh-heeh jätkä huumori? Jos naiset eivät siis jaksa nauraa näille ikuisesti toistuville väännöille ja esineellistämisille niin onko hän heti tiukkopipo, hysteerinen tai kärsii PMS- vaivoista? No oiva keino saada nainen hiljaiseksi kyseenalaistamalla hänen motiivinsa. Vastuunkin voi ottaa ja yrittää jotain rakentavampaa. Kiitos.

-Että silleen., 18.4.2004

#673

Näitä kommentteja lukiessa tuli taas kerran todettua että länsimainen nainen ei yksinkertaisesti kestä itseensä kohdistuvaa huumoria. Tällaisten huumorijuttujen kommentteina on täälläkin ne ne pakolliset “miksei miehistä KOSKAAN tehdä samanlaista pilaa”, vaikka miehistä on varmasti kymmenen kertaa enemmän samanlaisia kirjoituksia internetissä. Mutta enpä ole silti nähnyt kovin monta miestä, jotka vetäisivät tästä herneen nenäänsä. Valitettava johtopäätökseni on ettei naisilla ole yhtä kehittynyt huumorintaju kuin miehillä. Naisiahan ei missään nimessä saa kritisoida tai pilkata edes huumorimielessä, miehet sen sijaan ovat vapaata riistaa, valtamediassa erityisesti keski-ikäiset valkoiset miehet.

-Omnos, 19.4.2004

#707

Hyvähän tämä oli vaikka viljeleekin stereotypioita. Todistaa mielestäni juuri sen että me ihmiset sukupuolesta riippumatta emme ole koneita tai objekteja joille voitaisiin laatia käyttöohje vaan ainutlaatuisia ja inhimillisiä.

-Ville, 10.5.2004

#731

Miksi vitsejä pitää lukea kuin piru raamattua...

Tuo teksti on niin muka-vakavaa analysointia, että ihmettelen vain jos joku ottaa sen tosissaan...

Olen 100 % varma, että miehet vitsailevat ihan kaikesta... Ei siinä syrjitä ketään...

Vaikka minua voisi pitää nörttinä, niin voin nauraa nörttivitseillekin... Koska ne eivät koske minua, vaan jotain stereotyyppiä, jota ei ole olemassakaan...

-Nörtti, 15.5.2004

#741

Kumma juttu, mutta minun vaimooni edelläoleva ei sovellu mitenkään päin. Ilmankos sen kanssa on tultu toimeen jo yli 20 vuotta ja aina vaan lujempaa menee. Se ei kai sitten olekaan mikään standardinainen.

-Niunau, 21.5.2004

#759

Ihan mukavaa luettavaa, kiva olis tällainene miehistäni esim. kun lähetin mieheni kauppaan lapun kanssa: osta maitoa ja kissanruokaa, oli mukaan tarttunut myös akkuporakone.

-Katti, 2.6.2004

#764

Loistavaa!!! En tajua, miten tämä voi loukata joitakin naisia... Minusta tämä oli erittäin hauska..:)

-Miia, 3.6.2004

#795

Minä ainakin jaksan nauraa älykkäälle sukupuolien vastakkainasettelulle, ja otan ei-niin-älykkään jätkähuumorinkin vastaan nauraen, löytäen taas uusia syitä salaperäiselle käytökselle, olenhan tämä käsittämätön nainen... naisena on oikeasti todella paljon helpompaa, meiltä suvaitaan enemmän ja me saamme olla miten irrationaalisia tahdomme, toisin kuin järkevät miehet, joiden tulee puolustaa naistaan ja olla vahvoja ja suojelevia näin stereotyyppisesti maalaillen. Miesten ja naisten välillä on eroja, joten eiköhän olla vain kumpikin osapuoli ylpeitä niistä! On sanomattakin selvää, että yksilöissä on eroja, ja että on naisia, jotka ovat maskuliinisempia kuin jotkut miehet, ja toisinpäin, mutta yleisesti ottaen kyse on ominaisuuksista, joista on kummallekin osapuolelle hyötyä. Näin ainakin nykyään. Länsimaiden naiset ovat olleet jo kauan poissa nyrkin ja hellan välistä. Kiitos Aapolla (taas) hyvästä jutusta, ironia ja kirjallinen ilmaisu on kohdallaan!

-Tata, 10.6.2004

#796

eirittäin halventava naisia kohtaan. menepä itseesi,kirjoittaja!

-ei vakituinen, 10.6.2004

#815

Olen mies mutta ihan perseestä koko teksti.

-Anonyymi, 20.6.2004

#861

Tämä olisihauskajos ei olisikaruatodellisuutta. :>

-SusElikko, 4.7.2004

#862

Miten mä olin missannut tän jutun...

No kuitenkin loistavaa tekstiä ja kannattaisi oikeasti lukijoiden kehittää itsetuntoaan, jos itseensä jutut ottavat. Naisen logiikka on just tätä “Kun naiselta kysyy millaisen tai minkä merkkisen auton hän on ostanut, vastaa hän ”sellaisen sinisen“.

Olkaamme ylpeitä naiseudestamme, koska se juuri korostaa miehisyyttä ja tekee heistä arvostettuja ja samalla meistä arvostettuja, kun mahdollistamme tämän miehille. Miesten putkiaivoisuuskin on totista totta ja tosiasiat on vain hyväksyttävä =))

Se, joka ei kestä tämänkaltaista huumoria niin on kuitenkin valmis nauramaan mustalais-, homo-, ruotsalais-, hullu-, turkulais-, (jos on itse hesalainen)ja laihialaisvitseille...ettekö olekin? Rentoutukaa ihmiset, rentoutukaa. Älkääkä olko noin helppoja provosoitumaan!

-Peace-

-Minna, 4.7.2004

#889

Tosi hauska analogia. Etsinkin parhaillaan aineistoa, jolla voisin opettaa huumorintajuttomille huumoria. Jotakin tämäntapaista, ei ehkä näin pitkää aluksi..

-Vekito, 11.7.2004

#917

NAINEN EI OLE LAITE. Se tuosta jutusta puuttui.

Jos sovelletaan käyttöohjeita objektiin, johon ne eivät kuulu, ihmekös jos väärin menee. -Käyttäisitkö itse pyykinpesukoneen käyttöohjetta sähköhammasharjaasi? Entäs tietokoneeseesi?

Mihin kohtaan tietokonetta asentaisit vesiletkun?

-jul, 17.7.2004

#986

Vaikuttaa vahvasti siltä että todella monella naisella jotka tähän kirjoitukseen vastasivat, omaavat todella huonon itsetunnon ja ovat epävarmoja itsestään. Jos itselle ei osaa nauraa niin huonosti ovat asiat, se ei tosin tarkoita sitä että huonossa elämäntilanteessa olevan pitäisi itsesääliin ryhtyä, mutta se nyt on jo toinen juttu.

Millin ja Hmm:n kaltaisten naisten kanssa ei kyllä huvittaisi tehdä lähemmin tuttavuutta, jos noin tosikko on niin ei voi sanoa muuta kuin: surullista!

-sipsipussi, 30.7.2004

#1018

voi pikkujeesus. et olisi otsikoinut tätä näin, jos olisit elänyt. kuinka vanha olet, utelee mummi, joka ekan kerran käy ihmettelemässä aivoituksiasi.

-Alstromeria, 6.8.2004

#1020

Aapo on elellyt reilun kolmekymmentä vuotta.

-Tää, 6.8.2004

#1039

Hauska teksti, naiset on kauniita käsittämättömiä mukavia esineitä ;)))

-adv, 12.8.2004

#1082

Ihan mielenkiintoinen artikkeli, joka oli paikoin todella hauskakin. Hauskuutta kuitenkin vähensi pienet tyylirikot – olisi ollut parempi vetää koko juttu läpi todella hiotulla, tieteellisellä asiatyylillä.

“Laitteena on nainen, käyttäjänä 18-60 -vuotias suomalainen mies. Käyttäjältä ei vaadita tiettyä koulutustasoa, sillä periaatteessa jokainen mies kuuluu naisen kohderyhmään.”

Tämä kohta on mielestäni artikkelin akilleen kantapää. Laitteeseen vertaamisessa ei mielestäni sinällään ole mitään vikaa – se on vain yksi tapa lähestyä ilmiötä jota ei voida hahmottaa niin yksiselitteisesti. Nainen “laitteena” on kuitenkin mielestäni erikoislaite, jonka käyttäjältä vaaditaan asiantuntemusta.

-Sopa, 23.8.2004

#1098

Joku kirjoitti: “Onko lähtökohta itseironia, yhteiskuntakritiikki vai pelkkä heeh-heeh jätkä huumori?” Itse näin tuossa vähän kaikkia näitä. Juuri tuo esineellistäminen, joka monet (naiset) nosti takajaloilleen, on sitä kritiikkiä ironian keinoin – vähän niin kuin Swiftin A Modest Proposal. Toisaalta siinä peilataan ikiaikaista sukupuolien välisen kommunikaation hankaluutta, jätkähuumorin keinoin. Ja sekin itseironista: kun emme ymmärrä jotain, pelkäämme sitä ja yritämme hälventää pelkoamme vitsailemalla siitä. -Mutta kaikki tämä on toki vain arvailua; mitäpä minä mistään tietäisin, pelkkä mies kun olen ;o)

-Taski, 27.8.2004

#1100

heko,heko!

Minustakin on aika ihmeellistä miten jotkut naiset ottavat tuosta herneen nenäänsä...Itse tunnustan monet kohdat tarkalleen oikeiksi- ei sitä itsekään aina ymmärrä itseään.Varsinkin se ettei suuttuessaan voi kertoa kumppanilleen mikä mättää, vaan jatkaa “häiriökäyttäytymistä” ja odottaa anteeksipyytöä. Mies tietenkin autuaan tietämätön siitä mistä suuttumus johtuu... Vähän huumoria pliis naiset!!!

-Reija, 27.8.2004

#1120

Juu oli kyl hauska juttu. Totta moni asia. MIstäköhän löytyis miehistä vastaavan laista?

-Hannele, 1.9.2004

#1134

Minusta tuntuu ettei kukaan voinut todella vetää hernettä nenään tuosta, joten on TÄYSIN TURHAA väittää naisia huumorintajuttomiksi. vertauksessa jossa tytöt kikattavat rivissä poikien vitseille voi olla totta, jolloinhan se on niin että tytöt tajuavat vitsin ja nauravat sille, eikö se ole huumorintajua? ja eikö juuri tytöt saata alkaa nauramaan jo pelkästä vilkaisusta kun hauskalla tuulella vain ollaan?

sitten naistenkin on turhaa syyttää miehiä naisten pilkkaamisesta, sillä olemme vastanneet mielestäni tarpeeksi samalla mitalla.

aapo teki tämänkin kirjoituksen aatteenaan luultavasti huumori miehille ja naisille mietittävää, kuinka hankalia osaamme olla. mutta minkäs mahtaa, sanon minä.

aapo?

-S.E.kopää, 2.9.2004

#1141

Hauska =) Odotan mielenkiinnolla miehistä vastaavaa. Tosin jo tässä miestä pistettiin halvalla, ja pahasti ;) Pitää vain osata lukea rivien välistä. Millainen on mies joka ajattelisi näin oikeasti? Siinäpä pähkina, joka antaa vastauksen, kuinka halvalla miestä tässä pantiin ;)

-Päivi, 5.9.2004

#1142

Aapo taisi kyllä tehdä tämän jutun käytettävyysasiat mielessään?

-Anonyymi, 5.9.2004

#1148

Oikein hauska juttu :) Nyt sen vasta ymmärsin, miten kehnoja miehet ovat tulkitsemaan non-verbaalista viestintää. Älkää siskot suuttuko miehille, he ovat vajavaisia.

Btw, “Miettikää esimerkiksi, onko koulussa niin, että tytöt naurattavat välitunnilla poikia ja pojat vain kikattavat rivissä.” Kyllä mulle ainakin on sattunut noin monta kertaa. Ikinä en oo jääny sanattomaksi.

-n19, 7.9.2004

#1195

Aivan ihana! Piti aika hyvin paikkansaki... Kaikkien tosikkonaisten pitäis kyllä ymmärtää, kuinka huumorilla ja osuvasti tuo on kerrottu, eihän sille voi kuin nauraa! Jos nokkiinsa ottaa, niin todistaan vain tämän jutun oikeaksi... :)

-Nainen itsekin, 18.9.2004

#1264

Juutalaiset ne sitten kans on huumorintajutonta ja tiukkapipoista sakkia, kun eivät ollenkaan ymmärrä natsien jutkuvitsejä.

-Provokaatio, 4.10.2004

#1265

Hitlerkortti :)

Keskustelu loppuu vissiin tähän...

-Liz, 4.10.2004

#1280

mun mielestä nainen on subjetki koska ne ovat niin subjetkin näköisiä.naiset on tarkoitettu palvelemaan miehiä.

-Hyper-Pappa, 10.10.2004

#1303

Pakko mikä pakko.

En tiedä ovatko nuo “Naiset eivät ole esineitä!” -läpät provoja vai ei, mutta pakko kai se on trolliin tarttua.

Siis kun nykyään tehdään katselmusta “itsenäisestä naisesta”, niin se kuvaa naisen miehiä esineinä (tai parhaassa tapauksessa sorkkaeläiminä) kohtelevasta egoistina. Hienoa. Ei siinä mitään. En ole monen miehen siitä kuullut valittavan. Kyllähän kaikki täällä oikeasti tietää kumpi sukupuoli vie ja kumpi vikisee. Ja jos jotain epäselvyyksiä on niin kerrotaan vielä, että se vikinä kuuluu sieltä karvanoppien takaa.

Jep. Ja meillä on ilmeisesti putkiaivot. Ja aivan varmasti emme osaa “non-verbaalista viestintää”. Ainoa “etu” on isommat lihakset, mutta sekin tarkoittaa vain raskaiden hommien kasautumista.

Itseironiaa naiset. Ja mitäs jos kommunikoisitte meille kyvyttömille sillä ainoalla protokollalla jonka osaamme: rehellinen puhe.

Ai niin. Olette ihania.

-skm, 13.10.2004

#1388

Pitää osaltaan paikkaansa... vaikka olen itsekkin nainen niin olen silti sitä mieltä että olemme joskus liiankin vaikeita ja olen huomannut itsekkin joskus olevani suuttunu jostain mistä miehellä ei ole ollut tietoakaan ja vielä vähemmän tietoa mitä nytten sitten pitäisi tehdä... mutta olen yrittänyt oppia näistä ja hetken aikaa mietittyäni yleensä annan miehelle anteksi ja selitän miehien selkokielellä mikä nyt oli mennyt väärin... mutta eivät miehetkään tietenkään ole täydellisiä. Miehet ovat välillä aivan liian yksinkertaisia ja ennen kaikkea monissa asioissa ajattelemattomia...

-Guilty, 27.10.2004

#1413

Tosimies ei ohjekirjoja kaipaile. Itseopiskelu kunniaan.

-Joksu, 5.11.2004

#1432

Ou mään mitä valopäitä... Ottaa ny kaikki tosissaan... huhhuh... vai ett objektina pidetään... no en yhtään eppäile... aivan samalla lailla ne on miehetki.... ja mikäs siinä sitten nii kauheeta on??? Ja ei tuosta tekstistäkään kannata nipottaan alkaa.. Kyll mie oon ainaki tuommonen... sen verran pitää huumorintajuu löytyy ett pystyy itelleen nauraan... jos ei itelleen nii mites sitte muille?

-Nennu, 12.11.2004

#1508

Ehkä on vain hyvä että naiset harvoin ovat kovin selkeitä --

Naisethan odottavat mieheltä huumorintajua, mutta osa näköjään alkaa skitsoilla sitä saadessaan...

Vasustan tekstissä kuitenkin väitettä naisen muotoilun liiallisesta monimutkaisuudesta. Mielestäni näisen muotoilu on tyylikästä ja käytännönläheistä(huolimatta tredistä, että muotoilun tulisi ottaa mallia applen tuotteista(vaikka perusmuodot ovatkin tyylikkäitä)). Esimerkkinä tästä käytännöllisyydestä voinen mainita, että naisessa on kolme eri inputtia(sisääntuloa) joita voi kaikkia käyttää perustarkoitukseen, mutta eroavat kukin hiukan toiminnoiltaan.

Naisen käyttöliittymä on hankala oppia, mutta edistyneelle käyttäjälle laite on todella antoisa joka käyttötarkoituksessa.

Muutama päivitys tosin olisi tarpeen kuten paranneltu huumorintaju.

Vihaajapostin voi osoittaa sille tarkoitettuun osoitteeseen: [email protected]

-miäs, 2.12.2004

#1526

“Mihin kohtaan tietokonetta asentaisit vesiletkun?”

Varmaankin välille

pumppu-jäähdytysblokit-vedenjäähdytin-säiliö-pumppu

Tai

pumppu-vedenjäähdytin-säiliö-jäähdytysblokit-pumppu

;)

Itse jutun todenmukaisuutta en ryhdy arvostelemaan, koska kokemus naisten käytettävyydestä on varsin vähäinen, ja kaltaisellani nörtillä varmaan aika vähiin jää :D

-Nörä, 8.12.2004

#1549

En oikein osaa sanoa kumpi minua loppujen lopuksi nauratti enemmän, itse alkuperäinen teksti naisen käytettävyydestä, vaiko sittenkin nämä kommentit sen jälkeen. Jostakin syystä kun en tuntenut itseäni millään tavalla alistetuksi taikka sitten objektoiduksi naissukupuolen edustajaksi, kaiken lisäksi hörähtelin itsekseni vielä niillekin lukijoiden kommenteille, joiden voisi jo väittää olevan jokseenkin sanan sovinistinen alaisuuteen sopivia. Mistä pääsenkin olematonta aasinsiltaa pitkin käsitteeseen “jätkähuumori”. Tämän samanlaisen huumorin viljelijöitä löytyy kyllä meistä naisistakin runsaasti, tosin löytyy myös runsaasti niitä joiden huumorintajun jommalle kummalle; ylä- tai alapuolelle, kyseinen huumorityyppi jää. Mutta vihjeenä heille: asioista huomaa usein niiden hauskankin puolen, kunhan ei ota kaikkea aivan niin vakavasti. Mutta, eikö olekin kivaa, kun kaikilla on (täälläkin) oikeus omaan mielipiteeseensä.

-Nanna, 11.12.2004

#1579

> sivulle työnnettävässä ovessa tulisi olla esimerkiksi

> kouru sormille, jolloin ovea voi työntää vain oikeaan

> suuntaan.

Onko oikea suunta kiinni vai auki? ;-D

-cyberix, 22.12.2004

#1598

Aivan loistavaa, ja sanasta sanoin oiken, naista ei voi eikä pysty käsittelemään oikein, koska naisilla on evoluution aikana kehkeytynyt monen monituista tapaa, esim nalkutus turhan päiväisistä ja se ettei mistään voi puhua “käyttäjänsä” kanssa jos vastaan on tullut erimielisyyksiä jostakin asiasta (tietty vain silloin kun nainen on pahoittanut mielensä)

-The Ripper, 28.12.2004

#1603

Hmm...Olen lukenut joskus aiemmin naisen käyttöohjeen, missä naista verrattiin autoon ja se oli mielestäni erittäin hauska. Tässä teksti ei ole itsessään hauska ja siksi silmille hyppivät naista halventavat asiat, huumorilla tai ilman.En käsitä sitä tapaa, miten varsinkin naiset suhtautuivat toisiin naisiin, joiden mielestä tämä on halventavaa. Se, että heti alkaa puhua tiukkapipoisuudesta taikka PMS-oireista osoittaa, että kyseinen puhuja pelkää itse tulevansa samaistetuiksi “feministeihin” ja haluaa muiden hyväksyntää. Nykymaailmassa kun on pakko olla huumorintajuinen, vaikka ei naurattaisi tippaakaan.

-LDG, 30.12.2004

#1649

heräsi vain ajatus siitä, että jos miehet oikeesti tiedostavat nämä asiat, jotka tekevät ko. laitteen käytön mahdolliseksi, miksi he eivät sitten toimi sen mukaisesti? Hyvä juttu, kyllä sen verran ihmisellä pitää itseironiaa olla! Hyvä jatkakaa. Miehet: ottakaa näistä tiedoista vaari, ja opetelkaa käyttämään... kyllä se nainenkin loppupeleistä toimii 'nappia' painamalla... (etsi,jeppe, etsi nappi)

-Hemuli, 11.1.2005

#1657

parempaa kommenttia naisista ei voi olla. tosi faktaa ainaki mun elämäs.

-perskales, 15.1.2005

#1667

Mielestäni nainen on hyvä esimerkki laitteesta, jonka käyttöliittymä “on vain syntynyt” aikojen saatossa. Tämä johtuu varmaan ammattitaitoisten testaajien ja suunnittelijoiden puutteesta projektin alkuvaiheessa. Lukuisten kehityssyklien myötä käyttöliittymästä on kuitenkin kehittynyt varsin yksinkertainen ja selkeä -terveen ihmisen, niin miehen kuin naisenkin, on melko helppo käyttää laitetta pelkästään selviä vihjeitä noudattamalla ja maalaisjärkeä käyttämällä.

Selkeä käyttöliittymä ei kuitenkaan, valitettavasti, riitä. Samat komennot tuottavat melkeinpä säännönmukaisesti eri lopputuloksen ja siis samaan lopputulokseen päästään, monesti täysin yllättäen, eri komennoilla. Tällainen käyttäytyminen johtuu ilmeisesti siitä, että loppukäyttäjällä on käsissään laite, jonka ohjelmistoa on kerta toisensa jälkeen kustannussyistä muutettu, itse laitteiston pysyessä ennallaan ja joissain kehitysvaiheissa inhimillisten virheiden takia ohjelmistoon on jäänyt ns. bugeja, joita ei enää pystytä korjaamaan.

Yksi vaihtoehto olisi tehdä kokonaan uusi laite, lähteä puhtaalta pöydältä. Tämä kuitenkin johtaisi loppukäyttäjät uuden ongelman eteen: uuden, kenties monimutkaisemman, käyttöliittymän opetteluun. Jos käyttäjältä menee tätä nykyä n.30 vuotta käyttöliittymän täydelliseen opetteluun ja silti laite toimii usein vasten käyttäjän tahtoa, on kokonaan uuden laitteen kehittäminen varmasti haastavaa! Sitä odotellessa...

-Tuomo, 20.1.2005

#1670

“naisilla on evoluution aikana kehkeytynyt monen monituista tapaa, esim nalkutus”

En menisi sanomaan, että nalkutus on evolutiivinen ominaisuus :D

Mutta oli hauska juttu. Hämmästyin kaikesta negatiivisesta palautteesta täällä. Kuitenkinhan on aina muitettava, että jokainen on yksilö. On olemassa hyvän käytettävyyden omaavia naisia, kuten myös miehiä joiden käytettävyys on artikkelissa kuvattua huonompi. Nähkäähän nyt metsä puilta älkääkä kiistelkö yleistyksistä, kummankaan sukupuolen kohdalla. Ja kun se oikea kumppani löytyy, sujuu käyttökin mainiosti.

-Hirondelle, 25.1.2005

#1716

Onneksi teillä poikakullilla on sentään toisenne. Ruvetkaa homoiksi.

-Nimetön, 12.2.2005

#1723

niin joskus kuulin että jumala loi ensiksi miehen... se oli kokeilukappale ja sitten täydellisen ja parhaan kappaleen eli naisen :)

-nainen, 16.2.2005

#1724

Jumala tosin sanoi Aatamille “anna vasen pallisi niin saat täydellisen naisen.”

-Joonas, 16.2.2005

#1729

Parasta tällä palstalla oli tuo Nimettömän muistutus, että aina voi poikakullat ruveta homoiksi ;) Jospa sitä ymmärrystä sitten paremmin löytyy kumppaniltakin...

-Fem, 18.2.2005

#1776

Hmm, mä en lukiessa erityisesti tarttunut tuohon nainen-laite -rinnastukseen, ja ehdin jo lähettää sivun linkin paremman puoliskonkin viihdykkeeksi. Kommentteja lukiessa vasta tuli mieleen että ai, olisikohan siitä pitänyt suuttua. Ihan ymmärrettävä sellainenkin reaktio, nyt kun ajattelen. Musta juttu oli silti hauskasti ja lämpimästi kirjoitettu. Ei taida kirjoittaja olla mikään sovinisti, ei. Mutta tietää jotain käytettävyysasioista? Ja ihmisten hassuista puolista.

Naisten huumorintajuttomuus on yksi myytti sekin, vähän niin kuin vaikka se, että miehet muka eivät juorua. Mutta se on kyllä minunkin muistini mukaan totta, että koulussa hauskuttajan rooli jäi yleensä pojille. Syyn ei silti tarvitse olla tyttöjen huumorintajussa, vaan kulttuurissamme – pikkutytöt saavat edelleen näkyä vaan eivät kuulua, kun taas poikien riehuminen kuitataan “pojat-on-poikia” -olankohautuksella.

Pahin sovinisti on muuten harmillisen usein nainen, joka haluaa olla Hyvä Jätkä. Naiskulttuuri ei kai vieläkään ole kaikkien silmissä yhtä cool kuin jätkäkulttuuri.

-Snort, 28.2.2005

#1802

Harmittaa, kun moni ei lukenut Aapon vikaa lausetta “Toinen, erilainen näkökulma aiheeseen tarjoutuisi sitä kautta, että nainen nähtäisiin käyttäjänä ja mies laitteena” (!!!) Eli Siinä teille Sovinismia? Rullatkaapa nyt sivu kiltisti ylös ja ymmärrätte, että ennakkoluulonne tekstin sävystä eivät ehkä osukaan nappiin..

-minäpä huomasin, 12.3.2005

#1805

Muahhah. Joku on päässyt sukeltamaan naisten ajatusmaailmaan. No joo.. En voi väittää, etteikö tuo kaikki pitäisi paikkaansa. Tilanteesta riippuen me naiset olemme aika oikukkaita tapauksia. :3

Minua jäi kuitenkin huolestuttamaan tuo 9. Auta käyttäjää tunnistamaan, analysoimaan ja korjaamaan virheiden seuraukset -kohta. Miksi ihmeessä naiset eivät auttaisi miehiä ymmärtämään itseään? O__o Kyllä minä ainakin annan aina mahdollisuuden korjata virheensä ja neuvon miten se voisi tapahtua. ^___^ Tyyliin: Osta mulle huvila meren ääreltä ja 1000 kiloa suklaata! xD No ei sentään.

-Henna, 15.3.2005

#1807

Tämä on paras. Ehdottomasti. (Vaikka olenkin nainen niin nauratti :)

-naana, 15.3.2005

#1810

Hauska teksti:) Tekstinä siis, ja todellakin, viimeinen lause pelasti tilanteen. Huomautukseni koskeekin vain käyttäjän määrittelyä. Nielsenin heuristiikkoja tuskin tulisi soveltaa kohteeseen, jolla ei voi olla edes “käyttäjää”. Ei mieheen, eikä naiseen, koska jo termi “käyttäjä” antaa kuvan, että kohteena on tahdoton kappale, jonka olemassa olon tarkoitus on olla hyödyksi toiselle.

Kovin valitettava näkemys, vaikka se tuskin olikaan tämän tekstin ideana:) Siispä siirrynkin tästä muihin teksteihin ja lopetan nillittämisen:D

-ulla, 16.3.2005

#1815

Melkolailla paikkansa pitävää. Nainen on kuin windows-käyttöjärjestelmä.. sen kans pärjää jos se ei juonittele ;)

Silti ylistys ja kiitos kaikille naisille!

-Bill Gates, 17.3.2005

#1854

Mielestäni teksti on oivaltava, ja parjaa tasapuolisesti sekä naisten että miesten ajatusmaailmoihin liittyviä stereotypioita.

Hyvät naurut sain, ja ehkä vielä enemmän huvitti tämä kommenttiosasto... :)

-jasse, 24.3.2005

#1897

Todellakin, miehet menevät naisten perässä eikä toisinpäin, me siis pyöritämme maailmaa. Jos vain oppisimme vielä käyttämään valtaamme oikein..

-Sari, 12.4.2005

#1908

Mulle tuli tästä vähän väkinäinen fiilis. Tää tuntui myös jotenkin vanhanaikaiselta. En tunnistanut itseäni, tai en ole kiinnostunut miesten ja naisten välisistä eroista tällä tasolla.

-pillipulla, 18.4.2005

#1946

en ymmärrä miks tuota pitää parjata. menisitte naiset itseenne ja miettisitte välillä edes vähän mitä teette.

teidän käytettävyys on oikeesti todella heikkoa.

jos se olisi parempaa ni ei tarttis stressailla monta kertaa viikossa...

-insinööri, 27.4.2005

#1990

Aika kireällä täytyy pipo olla jos tällaisesta joku nainen loukkaantuu. Tämä on huumoria, joka juontaa juurensa sukupuolten välisistä eroista. Yhtä hyvin samanlaisen voisi kirjoittaa miehistä.

-H, 19.5.2005

#1997

Kerrassaan loistava. Yhdyn tuohon edelliseen kommenttiin. Minä naisena pidin tekstiä varsin osuvana humoristisessa mielessä. Ei sitä pidä kuitenkaan kirjaimellisesti ottaa. Luin jokusen noista kommenteista ja oikeasti hämmästyin, kun joku on ottanut tämän niin järkyttävän vakavasti. Joillakin ei vain ole huumorintajua saati sitten itseironiaa.

-Zarandera, 23.5.2005

#1998

Tätä naisparia naurattaa ainakin, toiseen päti enemmän kuin toiseen ja toiseenkin vähän! Kymmenen pistettä perusteellisesta tutkimustyöstä;) sillä ei tätä ihan hetkessä ole tehty!

-H&S, 24.5.2005

#2032

Heh! Myönnän itekin, että meitä on joskus vähän hankala tajuta, kun ei edes ite tajuta mitä meidän päässä aina liikkuu... Mutta ei miehetkään mitään helppokäyttösiä ole! Miehet ajattelee liian yksinkertasesti, että naiset aina ymmärtäis.

-jmt, 8.6.2005

#2034

Minen tunnusta mitään O:)

-Kati, 10.6.2005

#2039

Täähän oli hauska :D Miehistä tosin pitäisi tehdä samanlainen.

-nainen, 11.6.2005

#2058

Olen nainen ja minua on aina häirinnyt nämä kiukkuiset feministit jotka haluavat laittaa kaikki naiset samaan muottiin. Minua ainakin nauratti tämä kirjoitus ja tunnistin siinä monia piirteitä itsestäni. Ollaan erilaisia ja nautitaan siitä! Minä ainakaan en halua elää näiden femakoiden ehdoilla koska minä nautin naisena olosta, ja nämä tyypit vaativat naisilta miehistä käytöstä. Sekö on sitä tasa-arvoa?

-Anonyymi, 15.6.2005

#2069

mäkin olen ihan hukassa itseni kanssa...

-hnvk, 23.6.2005

#2087

Taas joku hiilty, älkää olko naurettavia. Itekkin olen muija, mutta tämähän oli vain hauska! Älkää jaksako aina hermostua näistä.

-Erittäin epäkäytännöllinen, 27.6.2005

#2100

naiset ovat välineitä ;) pakko miehen jostain se tyydytys saada ;P

-naisen tyydyttäjä ;P, 28.6.2005

#2107

osta itsellesi pumppubarbara!!siinä sinulle esine,jolta saat sinulle riittävät palvelut...koska et ole oikean naisen arvoinen !

-woman in red, 30.6.2005

#2114

“Naisesta tulee puhetta solkenaan, ja tärkeät tiedonpalat voivat hukkua hömpän sekaan. Valtava määrä epärelevanttia tietoa hukuttaa käyttäjän tietotulvaan; tieto on vieläpä sellaista jota käyttäjä ei koskaan edes pyytänyt saada kuulla.”

Eli internet on nainen.

-Wiku, 30.6.2005

#2117

Kiitos, tämä oli erittäin hyvä tutkielma naisesta. En sanoisi että tuotteen valmistajassa on vika, vaan ehkäpä tuote on tarkoituksella joissain tapauksissa vain epätäydellinen mies? Toki, tuote pystyy korjaamaan itseänsä, mutta eihän se sitä tee sillä kaikki onnellisuus ja vika löytyy itsensä ulkopuolelta. Niin ristiriitaista kun se onkin.

-Pii, 1.7.2005

#2118

Lisäselvikkeenä edelliseen, että puhuin naisen näkökulmasta mitä tulee siihen näkemykseen että onnellisuus ja vika löytyy itsensä ulkopuolelta. Näin ollen vika on aina muissa, mutta toisaalta tarvitaan muita jotta voisi olla onnellinen. Jos muut eivät tätä “tosiasiaa” ymmärrä ovat he yksinkertaisia sovinisteja.

-Pii, 1.7.2005

#2119

Jokainen nainen, joka ottaa tästä testistä ne jo lähes legendaariset herneet sieraimiinsa, on tunnistanut itsensä tästä tekstistä ja siksi hermostunut ;) Mainio kirjoitus, Aapo. Voin kyllä kuvitella palautteiden määrän ja laadun suunnan sukupuolien välillä.

-Bobby Case, 2.7.2005

#2137

pakkohan tämän on olla loistava, miksi se muuten olis aiheuttanu näin paljon hälyä. Hyvän tekstin/vitsin on tarkoitus olla hieman provosoivaa.

-B_Dub, 5.7.2005

#2183

vau :) miehistä pitäs olla joku saman tyylinen juttu, kans... kyllähän toi aika osuva oli, pakko myöntää. en ymmärrä mitä järkee tosta on suuttuu vaikka itekkin oon nainen, koska vaikka kuinka haukkuisitte ja puhuisitte pahaa meistä, ette ilman meitä tulis toimeen.

-i's.i, 18.7.2005

#2185

Tosi hyvä! Pitänee kuitenkin todeta, että naisista nämä “hyvät jätkät” on miehelle hiukan helpommin ymmärrettäviä. Ja silti naisia. :-)

-Pee, 19.7.2005

#2192

Osuvaa tekstiä. Ja hauska nähdä että on olemassa naisia joilla on munaa (?) myöntää olevansa kuvatun kaltaisia. Ja ne naiset jotka pitävät tätä “surullisena” tai “säälittävänä” taasen puolestaan todistavat tekstin pitävän paikkansa.

-Herra Isoherra, 21.7.2005

#2199

Tosi hyvä ja pitää paikkansakin tietyissä tilanteissa :) vaikka nyt itse naisena näin sanonkin, mutta se on totta että naiset ovat tällaisia. Mutta miehet ovatkin sitten jo ihan toinen juttu ;)

-Nainen -86, 23.7.2005

#2223

Kyllä toi taitaa olla totta lähes joka sana, mutta kai naisissa pitää jotain käytettävyysongelmia ollaki! Ei kai miehet muuten meidän kanssa jaksais olla jos jo ekan “käyttökerran” jälkeen kaikki olis selvää... Ja näin naisnäkökulmasta: on ihan mielenkiintoista tehdä tutkimuksia siitä että miten miehet noita ongelmatilanteita ja käytettävyyshäiriöitä selvittää.

-Meli, 27.7.2005

#2229

Ihan hyvin oivallettu kuinka nainen ajattelee, ainakin jos tarkastelen itseäni :D, mutta tuo esineellistäminen... no, ei siitä sen enempää.

Joku tuossa aikaisemmin mainitsi myös miesten juoruamisen. Olen itsekin todennut että kyllä miehet juoruavat keskenään aivan samalla lailla kuin naisetkin, jostain syystä sitä vain ei useinkaan tehdä naisten kuullen.

Ihettelen vain...

-Salakuuntelija :), 28.7.2005

#2144

Miten jotkut naiset voi tästä ottaa itseensä? Ei herran jeesus mikä pyhä femakkoisuus sentään.

Joo, juttu oli hauska :) Hyvin vaikea kuvitella, että päälaelleen käännetty juttu olisi närkästyttänyt ketään miestä.

Hatunnosto kaikille ei-tiukkistypyille, puspus, olette ihania :)

-Alex, 5.8.2005

#2289

*hajoaa omaan heuristisuuteensa*

Ilmeisesti käytettävyydestäkin saa revittyä huumoria. Enpä olisi uskonut kun käytettävyystutkimuksia tein koulussa :D

Nainen sensijaan on vakava asia. Sillä ei sovi pelleillä.

-tyttö, 11.8.2005

#2305

tyttö 11.08.2005: Ja miehellä voi? Ja mitä sitten jos huumoria revitään niinkin arkipäiväisestä asiasta kuin sukupuolesta ja niiden toisen sukupuolen mielestä hassuista konventioista. Mikä siinä nyt on niin kauheaa?? Naurettava femakko.

p.s. “sen sijaan” tulee erikseen.

-Alex, 14.8.2005

#2313

Kun jumala oli luonut omaksi huvikseen maailman ja siihen paratiisin niin hän kyllästyi juopottelemaan Eedenin viiniä yksinään. Niinpä hän loi ryyppykaverikseen Aatamin. Aatami oli vain jumalan kuva joten hänelle tuli krapula ja krapulaseisokki. Sitä parantamaan Aatami pyysi jumalaa luomaan naisen. Joskus iltapäivällä, kun Aatami oli jo unessa ja jumala aika tuuterissa, alkoi luomisen työ. Mekaaniset piirustukset olivat Aatamilta ja jumala hoiteli softapuolen kuten tavallista ilman sen kummempia spesifikaatioita tilaajalta. AD Hoc koko homma.

Aatami tykkäsi Eevasta ja kaikki oli hyvin kunneka kerran jumala tuli pyytämään Aatamia kaljoille. Silloin Eeva sanoi ettei mihinkään ennen kun vartaassa on peuraa, tiskit tiskattu ja tuhat muuta siaaa toimiteltu. Aatami pelkäsi Eevaa enemmän kuin jumalaa eikä lähtenyt mihinkään. Sitten jumala hirmustui ja hääti molemmat pois paratiisista tunnettujen kirousten saattelemina. Että tässä sitä nyt ollaan. Syntiin langenneina.

-Matti, 16.8.2005

#2327

aivan loistavaa tekstiä! naisena voin todellakin allekirjoittaa tuon kaiken ;D tunnustan olevani hankala käytettävä. ja te hyvät naiset,jotka marisette että meidät hamehelmat aina mielletään objekteiksi ja vingutte, miksei miehistä ole tehty vastaavaa... miettikää hei hieman.... ajatelkaa jos miehestä tehtäisiin samanlainen, miten tylsä teksti siitä tulisi... mies on liian looginen ja järjellinen otus,että siitä saisi mitään huumoria aikaiseksi...

-Lode, 19.8.2005

#2341

Mielenkiintoista keskustelussa on se, että vastalauseet herättävät eniten keskustelua. Tarkasteltaessa tekstiä yhteiskunnallista ja historiallista taustaa vasten on ymmärrettävää sen herättämä kiukku naisten esineellistämisestä. Vaikkakin asumme “tasa-arvon” maassa, voi tekstin tulkita heijastavan miehisiä asenteita naisia kohtaan. Naisia on kohdeltu ja kohdellaan edelleen monissa maissa, jopa Suomessa, omistuksen kohteena. Esineinä, joiden arvo voi tärveltyä ja joka voidaan mm. tappaa tämän tärveltymisen johdosta. Olisi ollut hyvin hämmästyttävää , jos vastalauseita ei olisi tullut. Vitsimielessäkään kirjoitettu teksti on aina kontekstissa ympäröivän todellisuuden kanssa.

Toisaalta voi tarkastella tekstin luomaa kuvaa laitteen käyttäjän ominaisuuksista. Käyttäjän maailma tuntuu perustuvan Newtonilaiseen, kaksiulotteiseen, mekaaniseen maailmankuvaan, joka on jäänyt kvanttimekaniikan perusteilla toimivan laitteiston uhriksi. Ongelmiahan siitä tulee. Sama asia kuin se, että pistettäisiin Neanderthalin ihminen Testarossan puikkoihin Pariisin neljän ruuhkaan. Käyttäjän on syytä harkita uudelleenkoulutusta, mikäli haluaa pysyä kehityksessä mukana.

-jmkoaa, 24.8.2005

#2343

Ja minkähänlaista uudelleenkoulutusta noille käyttäjille tarttis järjestää? :D

-Liz, 24.8.2005

#2370

Itse olen erittäin hyvin sisäistänyt naisen ajattelun, ymmärrän naisia täydellisesti. Suren tämän hetkistä tilannetta jossa nainen on yhä maailmassa altavastaajana. Kaikki edellytykset olisivat kunnossa tasa-arvoiseen elämään.

-heka, 9.9.2005

#2376

Ja tuohan oli väännetty miesten logiikalla.

-Dese, 11.9.2005

#2411

törkeää sovinismia hyi hyi

-liisa, 3.10.2005

#2424

mikä tarve on lähestyä toista sukupuolta halventavassa sävyssä?niin muka huumoria kuin onkin..aika karkeaa ja yksinkertaista! ikäväkseni olen “lähikohdannut” vain pohjimmiltaan sovinistisia miehiä:sieltä se kuoren alta on ajan kuluessa alkanut pilkottaa.. ihanaa huomata täällä kommentoijien joukossa älykkäitä ja sydän &itsetunto paikallaan olevia ns. kypsiä miehiä!! kunpa eteeni osuisi vielä sellainen,joka kumoaisi onnettoman karmani.

-eiruli, 8.10.2005, 8.10.2005

#2566

Miksi ihmeessä pitää aina päästä haukkumaan toinen toisiaan? – Siitähän se sukupuolten välinen ymmärrys ja yhteinen sävel löytyy...

- Enkä nyt niinkään tarkoita itse tekstiä kuin näitä “itte oot tyhmä ja itsetuntovammanen ja huumorintajuton ja huonompi kun me” – kommentteja.

Itte oot psykopaatti mielenvikanen. Ja jos ei naurata, oot vielä huumorintajuton ja joustamatonkin! lällällää...

;(

-Lällällää, 5.12.2005

#2572

Hauska pätkä. Kaikki naisten “huonot puolet” lueteltuina, mutta epäilen suuresti että jokainen nainen olisi tälläinen.

Älkää kaikkea lukemaanne ottako vakavasti ja maailma pelastuu :)

-Androgyyni, 9.12.2005

#2577

Totta, mutta sama pätee miehiin:

Mies korjaa temppuilevaa kodinkonetta.

Nainen: “Haluatko apua?”

Mies: “En.”

Kymmenen minuutin päästä mies: “Oisko sunkin mahdollista tehdä jotain eikä vaan istua siinä?!”

Tai sitten:

Miehen kavereilla on juhlat.

Nainen: “haluatko että tulen mukaan?”

Mies: “No voit sä tulla jos haluut. Ihan sama.”

Nainen tietysti olettaa että mies siis haluaa viettää illan äijien kesken.

Illalla mies soittaa: “Miks sä et tullu mukaan? Ihan tylsää ilman sua.”

-NeitiY, 12.12.2005

#2617

oli ihan hauskaa luettavaa, mutta jälkeenpäin kaduttaa. miksi miesten pitää ajatella aina vain naisten rintoja ja perseitä? miksi kaikkien pitäisi olla täydellisiä? se on rankkaa. miehien todellista mielipidettä ei saa koskaan selvitettyä ja he ovat hankalia. ja naisten pitäisi olla vain miellyttämässä heitä. todellisuudessa naiset tahrovat hellyyttä ja rakkautta. miehien pitäisi miellyttää naisia eikä toisinpäin. hyvä sanonta on: miehet antavat rakkautta saadaakseen seksiä, naiset antavat seksiä saadakseen rakkautta. harmi vain että naiset ihastuu aina miehiin. keksikää maailman kolmas osapuoli.

-nainen ;>, 27.12.2005

#2618

Mielenkiintoista, miten ihmiset näkevät tässäkin kirjoituksessa omia pelkojaan ja ennakkoluulojaan. Alkuperäisessä tekstissä ei mainita persettä lainkaan ja rinnatkin vain kerran liivien yhteydessä. Jutun pääteema on kai edelleenkin käyttettävyys eikä seksismi?

-Liz, 27.12.2005

#2622

Minun mielestä, jokaisen parisuhteen pitäisi yhdessä sopia asiat. Eikä pompottaa toista, että tee sitä tee tätä. Kotityöt kuuluu yhtäläisesti miehille kuin naisille. Meillä ainakin asiat hoituvat niin, että yhdessä sovitaan, että kumpi tekee ja mitä. En minä määrää, eikä määrää kultanikaan... Ottakaa ihmiset itseänne niskasta kiinni!!!

-Onnellisesti yhdessä... -87, 29.12.2005

#2639

Ja näin taas nähtiin kuinka naisista tehtiin esineita ja miehille täysin vieraita olentoja.

-ei mikään esine, 5.1.2006

#2642

Kertoisivat joskus että miksi miehet on niin vaikeita.

-Dapa, 6.1.2006

#2648

hehheh hauskaa luettavaa :) tulipahan vaan tässä mieleen että noihan juuri tuo vaihtelua teidän miestenkin elämään. vai tarviiko joka mies oman pienen ja persoonattoman kodin hengettären hyysäämään ja passaamaan...? sitä paitsi eikös se juuri naisissa olekin kiinnostavaa että ollaan välillä vähän oikukkaita ;)

-pöö, 7.1.2006

#2651

Loistavaa analysointia

-zoso, 10.1.2006

#2652

naista on vitun vaikea hallita ei sitä tiedä koskaan mitä se haluaa ja mitä ei mutta jos kovasti haluaa jotain toista niin voihan aina kokeilla onnea!!<3<3<3<3

-mana 10.1.05, 10.1.2006

#2657

potaskaa.. meeppäs kotiin opettelee jotan.. hohoo..

-Anonyymi, 11.1.2006

#2658

Mielenkiintoinen teksti ja sai mut nauraan monessa kohtaa, vaikka nainen olenkin. Toisia kohtia taas jäin miettimään. Olen monen miehen kanssa pohtinut sitä (jo yli 30v), että miten miehet saisi ymmärtämään naisia paremmin, parhaiten ovat selvinneet ne miehet jotka ovat myöntäneet itselleen etteivät opi ikinä ymmärtämään naisia. Olemme myös todenneet, että puhuminen suoraan ja rehellisesti asioista sellaisina kuin ne ovat, ilman kommervenkkejä, on hyvä tapa jolloin ei ole ongelmiakaan tai ne voidaan ainakin selvittää(tosin joskus se voi viedä hieman aikaa). Monta kertaa olemme huomanneet puhuvamme samaa tarkoittaen mutta aivan eritavalla. Ei voi kuin nauraa ja miettiä josko itse viimein kirjoittaisin sen miehen ohjekirjan. Tosin lyhyestä virsi kaunis *Mies yleensä tarkoittaa sitä mitä sanoo* *Nainen puhuu aidasta kun pitäs puhua seipäistä* siinä se sukupuolten välinen ihana ero. Älkää tehkö asioita liian vaikeiksi. Oppikaa ja nauttikaa! Aapolle kiitokset päivän piristyksestä. :)

-Helinä-keiju, 11.1.2006

#2662

no vittu ku naiset aina suutuuu ku niille sanotaat joku paha sana mut mä en oo viel niin vitun vanha pappa kun pitäis että

-santtu, 12.1.2006

#2675

aivan hemaisevaa tekstiä!järkipuoleni ei voi käsittää tätä naisellista ihanuutta. aah. no LOL. arvaa oonko es lukenu tota romaania ni eeeen............

-tassukka, 16.1.2006

#2679

Just näinhän se menee.Miks naisten pitää suuttua alle puolessa minuutissa?En ymmärrä vaikka itsekin nainen olen.Mutta koetan olla miehille aina erittäin selkeäpuheinen.

Eihän tää mitään sovinismia,miehen logiikkaa ehkä,mut ei sovinismia.Ei kaikkeen pidä suhtautua noin vakavasti.

-riivattu, 17.1.2006

#2687

nainen on helvetin yksinkertainen loppupeleis.. naista on helpompi lukea ku miestä kunha on tuntenu pienen ajan.. miestä tosin on aivan mahdoton lukea.. tai no sekin riippuu kans miehestä.. koskaa ei tiedä mikä uus auto on pihassa tai et mikä loma matka plakkarissa.. mutta naisesta tietää aina että kotona odottaa ihana ja lämmin makaroonilaatikko..;D

-antsavaa, 19.1.2006

#2695

Aika köyhää. Yleistäminen kunniaan ja samalla voidaan palata darwinismiin. Samat asiat voisi kirjoittaa vaikka pesukoneestaan. HIUKKA ARVOSTUSTA HEI ja vähemmän esineellistämistä KIITOS. Tulipa silti luettua. Kiitti vielä siitäkin, että sivistyin.

-petra katriina kuisma, 20.1.2006

#2715

>>Käyttäjän maailma tuntuu perustuvan Newtonilaiseen,

>>kaksiulotteiseen, mekaaniseen maailmankuvaan, joka on jäänyt

>>kvanttimekaniikan perusteilla toimivan laitteiston uhriksi

Newtonin mekaniikka ei itsessään ota kantaa ulottuvuuksiin. Sanoisinko, että kvanttimekaniikkaa parempi vertauskuva olisi tässä vaiheessa jankutusta ollut flogiston.

Mutta, tämä on internet ja täältä ei mitään järkevää kannata juuri etsiä saati odottaa myötätuntoa jos lähtee “veivaamaan”.

Tekstiä parempaa ovat kyllä vastaukset, jossa personoituvat naiset ja miehet suhteellisen tehokkaasti. Provosoivaksi kirjoitettu teksti oli ilmeisen onnistunut.

-Tarja presidentiksi?, 26.1.2006

#2728

Hah! Repeilin aikalailla tätä lukiessani. :D En tiedä, pitäisikö minun naisena olla närkästynyt tuommoisesta yleistämisestä, sillä en ole. Varsin hauska alku aamulle. :D Ehkä se vaan johtuu siitä, että sisälläni asuu pieni mies. :P

-Cinderella, 30.1.2006

#2592

Naisen käytettävyys? Heh ! Olipa sellainen sanojen valinta, että pistipä uteliaaksi ja saattaa tietenkin olla hiukan provokatiivinen sanamuoto... mutta muutenhan uteliaisuus ei ehkä olisi herännyt! Naisen käytettävyys...Käytettävyydestä en tiedä, monipuolinen olisi väärä sana, mielenkiintoinen oikeampi: MYSTEERI miehelle, ehdottomasti! Hmm.. ehkä nainen onkin käyttäjä, mies jota käytetään, nyky maailmanmenoa Suomessa kun ajattelee, mies ei vain sitä heti hoksaa...naisella kun on naisen viehätysvoima ; )

-SavukoskenShamaani, 4.2.2006

#2735

Herran jestas ! Kuinka moni aninen jaksaa ottaa tälläisen tosissaan ! Teksti on iltaani piristävä.

Mielestäni tuollainen naisten ja miesten “tunteminen” on kuitenkin loppu peleistä tyhmää. Varsinkin sinulle “antsavaa”. Jokainen on yksilö, olit sitten mies tai nainen. Jokaisella on omat metkut ja kikat. Jokainen ihminen on opittava tuntemaan erikseen sukupuolesta riippumatta. Ja siihen naisen esineistämiseen-- sekin ehkäpä juontuu juuri tästä viehätysvoimasta ja siitä, että miehet tavoittelevat naisten suosioita. Mielestäni se on jollain tapaa kohteliaisuus !

-nainen, 4.2.2006

#2740

Hei HALOO feministit! Huumoria! Ei kaikkea tarvii ottaa niin hirveen vakavasti!

Ihan hauska idea, voisi tehdä samanlaisen miehistäkin.

-Tyttö Savosta, 5.2.2006

#2743

Mun mielestä jokanen kohta osui täydellisesti nappiin.

-Joni, 7.2.2006

#2748

Käytettävyys puhuttaa just koulussakin. Aika hauska esimerkki ja ihan käytännöllinenkin varmaan parisuhteen kehityskeskustelun alustuksena ;)

-Viljo, 10.2.2006

#2750

en oikeesti tajunnu koko juttuu... naisilleko käyttösäännöt!! miehillehän ne pitäis olla...:) miehet vaa on nii outoi... vai??

-aikuinen nainen, 10.2.2006

#2723

Täytyy testata, tosi huippu juttu.. xDDDDD

-Hannu, 13.2.2006

#2762

Nauroin vedet silmis, taidan olla erikoinen.....nainen...

-25 vuotta naimisis, erotettu, 14.2.2006

#2787

Hyvää itseironiaa meistä miehistä! Kaiken lisäksi olen itsestäni huomannut, että unelmieni nainen on käytettävyydeltään juuri sellainen, jossa on tekstissä mainitut muutosehdotukset toteutettu. Koittakaapa tästä päätellä, millainen persoona olen? Heh.

-prinssi ilma naista?, 3.3.2006

#2803

miksei tässä tekstissä voitu puhua esim. miehistä? olisi sopinut niihin paremmin...

-eräs nainen, 6.3.2006

#2814

Loistava huipennus naistenpäivälle ja iloinen piristys ystäväni haukuttua minut, kun en ole feministi.. ;D Taitaapi olla, että tällaiset vihastuttavat niitä, joilla on heikko itsetunto.

-Kukerikuu, 8.3.2006

#2835

Mies: Oletko vihainen?

Nainen: En. (= Tottakai olen idiootti)

-Anonyymi, 21.3.2006

#2857

Ei feministi sitä tarkoita että ottaisi tuommoisesta itteensä, se tarkoittaa tasa-arvon arvostamista patriarkaalisessa maailmassa. Että jos sitä ei sitten käytettäisi haukkumasanana, kuten sanoja homo tai lesbo jne. Femakko sitten erikseen ;)

“tyttö 11.08.2005: Ja miehellä voi? Ja mitä sitten jos huumoria revitään niinkin arkipäiväisestä asiasta kuin sukupuolesta ja niiden toisen sukupuolen mielestä hassuista konventioista. Mikä siinä nyt on niin kauheaa?? Naurettava femakko.

p.s. ”sen sijaan“ tulee erikseen.

-Alex, 14.08.2005”

Lue se kommentti uudelleen ja mieti hetki että kummalla sitä huumorintajua nyt on ja kummalla ei. Nainen on vakava asia-kommentti taisi EHKÄ MAHDOLLISESTI olla ironiaa...?

Miesten ja naisten eroista tulee juuri mieleen se mistä aikasemminkin on mainittu: kerta naiset ovat niin vaikeita/miehet niin tyhmiä mikseivät kaikki ole oman sukupuolensa kanssa? Baarissa usein heteromiehet kysyvät (seurustelen tytön kanssa) että minkä takia en pidä miehistä. Siihen paras vastaus taitaa olla että no ethän sinäkään! :P

-ninaTT, 3.4.2006

#2869

konventioista. Mikä siinä nyt on niin kauheaa?? Naurettava femakko.

p.s. “sen sijaan” tulee erikseen.

-Alex, 14.08.2005“

Lue se kommentti uudelleen ja mieti hetki että kummalla sitä huumorintajua nyt on ja kummalla ei. Nainen on vakava asia-kommentti taisi EHKÄ MAHDOLLISESTI olla ironiaa...?

Miesten ja naisten eroista tulee juuri mieleen se mistä

-yy, 5.4.2006

#2882

Minua on aina ihmetyttänyt se, että miksi mies antaa naisen ymmärtää, ettei hän tiedä mikä naisella on kun tämä on huonolla tuulella. Koska useinhan ainakin minun mielestä mies kuitenkin tietää syyn. Jotenkin viattomasti mies kuitenkin onnistuu vakuuttamaan itsensä syyn unohtamisesta, ja kysyy naiselta mikä tällä on. Eli eihän nainen silloin sitä voi kertoa, koska tilanne olisi silloin niin, että nainen joutuu myöntämään, että mies on unohtanut ja naisen pitäisi ensin selittää, että tilanne on nyt tämä ja sinä olet tämän unohtanut ja minä nyt kerron sinulle että siksi olen suuttunut. Joten huomaatko nyt että olen pahalla tuulella ja aiotko tehdä asian eteen jotain? Näin miesten kielelle käännettynä olisi siis hyvä että mies muistaisi asian heti.

-Järjellään ajatteleva nainen, 13.4.2006

#2893

Miksi mies ei anna munaa kauniille vain rumille? :o

-ELLU, 22.4.2006

#2894

ihan hauska teksti :) mutta kyllä miehistäkin löytyy aivan samat piirteet :D

-Maaria, 24.4.2006

#2906

Järjellään ajatteleva nainen, et välttämättä ole kovin väärässä..

-pokomies, 1.5.2006

#2908

Mikään ei perustu totuuteen tai mulla on pallit. Teksti huvitti, ärsytti ja huvitti, lähinnä siksi että miesten älyn puute on niin räikeää...

-tyttöläinen -86, 1.5.2006

#2914

Huba teksti ja vaikka olenkin nainen, ei haitannut nauramistanni olleskaan:D Siis VAIN MIEHET voivat keksiä jotain noin älyttömän hassua. Odottelen jo innolla seuraavaa osaa, eli missäs ne miestenkäyttöohjeet VIIPYY?

Jotkut kommentit olivat huvittavia. Jotkut sairaan ärsyyntyneitä ja vähemmän huvittavia, mutta hyvä huomata, etten ole ainoa nainen, joka voi nauraa stereotypioille. Niin, osittain tunnistin itseni tuosta, mutta toki sitä sarkasmia ja ironiaa oli siroteltu sinne hyyvin haaskalla tavalla. Jatko-osa pian tänne!

-hihittävä kääkkä-likka, 3.5.2006

#2931

Vääntäkääs nyt joku miehistä samanlainen käyttöohje...

-Woman, 9.5.2006

#2979

no toi on kyllä totta joka sana tossa ohjeessa. naiset on niin vaiketa ku olla ja voi eikä niistä ota kukaan selvää..liikaa kokemusta jo näin 15vuotiaana.

-kyll, 18.5.2006

#2994

Naiset on sitä varten, että ne tekee ruokaa.

-haahka, 22.5.2006

#3010

Kukaan ei ole täydellinen.Muistakaa se.

-Anne1, 27.5.2006

#3046

no,no eipä oteta me naiset vakavasti hauskaa juttua..miehistähän voisi joku kirjoittaa myös vastaavan..tulisi vaan lyhyt juttu,koska miehistä ei ole paljon kerrottavaa..ehkä ja ainoastaan et aivot on eksyny väärään paikkaan..se selittääkin kaiken

-sintsu, 31.5.2006

#3068

Iha hyvä juttu! Ja tottahan se on että meistä miehistä (tai siiis yleistämättä, ainakin musta) tulis lyhyt juttu...

-NAISET vaan on niin IHANII, 5.6.2006

#3072

Tämän voisi tiivistää siihen, että miehillä on vaikeuksia ajatella monta asiaa samaan aikaan.

-Kyllä me naiset osataan, 5.6.2006

#3086

Mitä nainen halajaa? sanopa se!

:D

-Kristie, 6.6.2006

#3109

Luin tarinan, ja kommentit. Olen 27 vuotias Mies ja minulla on huonoja kokemuksia Naisista (parikin on pettänyt). Nykyään kuuntelen omassa huoneessani Naisten suruja siitä, että Miehet ovat pettäneet heitä (siitä voi arvata ammattini). Yhden potilaan vuoksi jouduin ottamaan jopa selvää siitä, kummat pettävät enemmän. Vastaus oli Miehet, joka johtuu siitä, että heille ei vain riitä yksi Nainen (mahtaisiko syynä olla se, että he tosiaankin pitävät naisia objekteina/koneina. Mies: “Siis, kenellä on muka vain yksi muki, josta voi juoda, kun voi aina vaihtaa, kun edellistä on käytetty liian monta kertaa? Makukin siinä huononee”)

No, toinen tutkimus tehtiin niin, että seurattiin 100 Miestä ja 100 Naista parin vuoden ajan, eivätkä he saaneet olla “tekemisissä” vastakkaisen sukupuolen kanssa (ei suutelua, halailua, seksiä jne). peräti 70% Miehistä ja vain 30% Naisista sai jonkinlaisia sivuvaikutuksia (masennusta, mielialanvaihteluita jne.) Mutta lisäksi yllätyksenä tuli se, että Miehillä oireet olivat vakavimpia. 3 Miestä kuoli mysteerisesti ja 1 teki itsemurhan (60% Miehistä mietti sen tekemistä). Naisista ketään ei kuollut, vaan pahin oire oli masennus, ja sekin vain melko lievä. Nyt herää ajatus, että tarviiko nämä itsenäiset ja toimeentulevat Naiset edes miehiä mihinkään? Testin henkilöt saivat masturboida, mutta Miehille tämä ei riittänyt. Miksi näin pääsi käymään? Mihin nämä 3 Miestä kuoli? Luulen, että vastauksen voivat tietää vain naiset.

Miehille vihje: Henkilöt eivät tehneet itsemurhaa, eivätkä kuolleet mihinkään sairauteen, mitä ei itse pysty aiheuttamaan.

Hyvä on.. Yksi vihje vielä tyhmemmille Miespuolisille: Luotettavampi osapuoli oli Naiset, jotka (suurinosa) eivät rikkoneet testissä käytettäviä sääntöjä. Sen sijaan miltein 50% Miehistä rikkoi. Onko kyse vain miesten tyhmyydestä, vai siitä, että he eivät osaa KUUNNELLA, eivätkä LUKEA (säännöt olivat myös kirjallisina, matkakoossa).

Itsekin olen mies, joten en sen enempää hauku Miespuolisia, mutta kaikkien tämän tapaisten testien jälkeen olen päättänyt, että kunnioitan Naisia, enkä halvenna viisaampaa osapuolta. Se olisi typerää, että lapsellista.

PS: Jos olet Mies, ja vedit herneen nenääsi ja haluat haukkua minut, todistaa se myös sen, että olet jopa typerämpi, kuin luulinkaan. Miehet siis todellakaan eivät kestä todellisuutta. Jos luulet oikeasti, että se, että sinulla on pallit tekee sinusta viisaamman osapuolen Naisia vastaan, ajattelet vain vehkeelläsi. Ja jos olet Nainen ja jotenkin tämä rohkaisi sinua, en kannattaisi pitää sitä tunnetta ylhäällä.

PPS: Miehillä on “vehkeet”, Naisilla aivot.

Jos maailman johtajuudet olisivat kaikki Naisia, niin järkikin sen sanoo, ettei sotia olisi. Mitä tämä siis todistaa? Mieti sitä, paitsi jos olet Mies. Luultavasti vain vetäisit tästäKIN asiasta herneen nenääsi.

-M79, 10.6.2006

#3111

Jälleen kerran haluaisin muistuttaa, että kirjoituksen teema ja idea oli alunperin nimenomaan käytettävyys. Kuten ehkä huomaatte, kirjoituksen kolme ensimmäistä kappaletta käsittelevät _vain_ sitä :)

Juttu on sittemmin alkanut elää omaa elämäänsä osana naisten ja miesten välistä taistelua. Kirjoituksen alkuperäinen tarkoitus oli silti esittää yksi näkökulma sukupuolten väliseen kommunikaatioon, ei mollata.

M79, pointtisi ei ihan auennut minulle, mutta toivon, että työnohjauksesi on kunnossa ja myös, että sävystä huolimatta koet työsi merkitykselliseksi, jos ei aina kuitenkaan niin inspiroivaksi.

-Tää, 11.6.2006

#3138

Eiköhän kaikki naiset ole tekstin kaltaisia, itse voin kyllä rohkeasti myöntää sen. Mutta totta on myös sekin, että eivät naiset itsekkään aina ymmärrä itseään.

-N88, 17.6.2006

#3203

naurattaa lukea noita piilofeministien kommentteja ja valitusta että miksi aina vain naisista tehdään tälläisiä ja miksi naisista tehdään objekteja. voi kun olisikin noin mustavalkoista, miehistä on vähintäänkin yhtäpaljon samanlaisia juttuja! erityisen suosittuja ovat esim. kiertävät sähköpostit täynnä miehiä halventavia vitsejä joissa miehestä tehdään täysi imbesilli. samoja liikkuu ruotsalaisista, homoista, ihan mistä tahansa. jos tälläisen ottaa henkilökohtaisesti, olisi ehkä syytä mennä itseensä ja mietiskellä onkohan itsellä tervettä itsetuntoa ollenkaan.

-haha, 28.6.2006

#3214

Mä nauroin vedet silmissä 8DDDD

Ja ihan naispuolinen olen :)

Vitsiähän tuo, vaikka osaa on kyllä vähän totta >.<

Tiedän kun kasvan perheessä jossa on akkavalta 8D

-MuroMõnsteri, 29.6.2006

#3244

“NAINEN EI OLE LAITE. Se tuosta jutusta puuttui.

Jos sovelletaan käyttöohjeita objektiin, johon ne eivät kuulu, ihmekös jos väärin menee. -Käyttäisitkö itse pyykinpesukoneen käyttöohjetta sähköhammasharjaasi? Entäs tietokoneeseesi?

Mihin kohtaan tietokonetta asentaisit vesiletkun?”

Kyse oli yleisestä käytettävyydestä ei käyttöohjeesta. Mikä siinä on ettei jotkut naiset ymmärrä lainkaan huumoria? Olen kuullut vaikka kuinka paljon miesvitsejä naispuolisilta tutuilta mutta en ole provosoitunut. Naiset saavat haukkua mielestään miehiä pienimunaisiksi sioiksi, mutta miehet ei naisia löysäpilluisiksi lehmiksi – silloin tulee litsaria.

-Anonyymi, 2.7.2006

#3257

Nainen on aina nainen,oli se sitten irtonainen tai kokonainen!

-zuzanna, 5.7.2006

#3289

heh hauska juttu=) vaikkakin suurinosa ei sopinut itseeni..viihdyn miesseurassa vaikka olen nainen,miehet on jotenkin rennompia,ei valita joka asiasta ym :)

-miisa, 16.7.2006

#3306

vitsinä kohtuullinen,parempiakin oon kuullu/lukenu mutta käsittämättömän määrän keskustelua mokoma on saanut aikaan.ikäänkuin nyhjätään tyhjästä.sehän on vaan vitsi,tuskin sitä kukaan ottaa elämänohjeeksi ja jos ottaa,on kyllä paljon muitakin ongelmia tiedossa.

-mies(kö), 24.7.2006

#3314

Naiset suuttuvat paljon helpommin siitä, että heidät alistetaan objekteiksi ja esineiksi, koska naiset joutuvat jatkuvasti puolustamaan paikkaansa maailmassa. Siitä on leikki kaukana jos omaa sukupuoltaan täytyy hävetä ja puolustaa jatkuvasti. Se ei naurata. Miehet ovat alistaneet naisia tuhansia vuosia, luuletteko ettei siitä ole jäänyt MITÄÄN meidän naisten päihimme. Juttua lukiessa on kokoajan naisen puolella ja miehinen ajattelumalli tuntuu enemmänkin typerältä. Miehet osaavat vain harvoin tehdä naisista oikeasti osuvaa huumoria, joka naurattaisi myös naisia.

-pikku emäntä, 28.7.2006

#3319

Todella sovinistista tekstiä. Ihan sinäkin olet sitten tuollainen tyyppi... Oikeastaan tässä ollaan tehty raiskauksesta vitsi, jne., vaikkei suoraan niin sanotakaan.

Juu, minulla ei ole tänään huumorintajua. =P

-Joku vaan, 30.7.2006

#3321

Miksei täällä ole miehen käyttöohjetta? Samaa toisellekin sukupuolelle? Ihmisiä tässä kaikki ollaan. Ja kyllä, en ymmärrä tällaista huumoria, siitä on turha tulla valittamaan.

En myöskään hyväksy sitä että “naiset saavat haukkua mielestään miehiä pienimunaisiksi sioiksi”, mielestäni kummankaan sukupuolen ei tulisi alentaa kumpaakaan. Se ei kuitenkaan tule koskaan toteutumaan tässä maailmassa, joten lässytykset sikseen.

-Humanisti, 1.8.2006

#3364

Loistavaa tekstiä. Tietojärjestelmien käytettävyyssuunnitelman mukaisesti tutkitaan naista. Jos ei ole IT-alalla niin ei ehkä ymmärrä ydinideaa. On näitä miehistäkin kuten “Aviomies 1.0 käyttöopas” tai “Kotoapoistumislupa.doc”.

-Juhiz, 17.8.2006

#3365

Oli sovinismia tai idiotismia tai ihan vaan pissaa päässä, mutta kyllä jotkin “analogiat” tuossa tekstissä pitävät täysin paikkansa.

-Juubel, 17.8.2006

#3377

jotku asiat oli ihan paikkansa pitävii tossa, täytyy mun myöntää se.. :D oli kivaa luoettavaa.. ja nauraakkin sai.. xD

-Bad-Girl, 19.8.2006

#3376

tuo oli hauska juttu. ja se oli tietenkin vitsi, eli saatanan feministien ei heti taritse itkeä kuinka naisia syrjitään vaan nauraa mukana

-Anonyymi, 19.8.2006

#3380

siis vau tää on ihan oikeesti hyvä. nyt ne miehet varmasti on hukassa kun ne yrittää ymmärtää. mä oon niin kan vaikea luonne XD. hehehe

--Moogle-, 20.8.2006

#3384

ottaa nyt huomioon, että nainen ei ole esine. MIES SEN SIJAAN ON!!!

-HelouDarling, 21.8.2006

#3412

Hih!! Hyvää tekstiä, sain siis nauraa vatsani kipeäksi!! Olen nainen ja myönnän kyllä, että teksti pitää paikkansa monessa kohdassa. En sitten tiedä onko se hyvä vai huono asia, mutta ainakin ihmislaji vielä lisääntyy, joten ei se “käyttöongelma” ole maailmaa kaatanut. ;)

-Nessura, 2.9.2006

#3416

“Olen mies mutta ihan perseestä koko teksti.”

-Anonyymi, 20.06.2004

Näin on. Jos olisin nainen, olisin luultavasti pahastunut vielä enemmän. Vaikka teksti pitäisikin joissakin asioissa paikkansa, minkä se tekeekin, minusta tässä on kyse naisen esineellistämisestä. Tehkääpä samanlainen miehistäkin!

P.S. Jos feministit, niin miehet kuin naisetkin, antaisivat kaikkien tällaisten “pikkujuttujen” mennä huumorilla, tämä maailma ei muuttuisi tasa-arvoiseksi ikinä. Nyt ollaan menossa jo parempaan päin.

-Sovinismi on anteeks perseestä, 3.9.2006

#3460

Taitavaa sanankäyttöä ja hyvä analogia! Tosikot: lukekaahan Aapon viimeinenkin lause!

-Iippo Vinetto, 17.9.2006

#3462

Tottahan se on että elämä naisen kanssa ei ole helppoa. Mutta ilmankaan en halua olla.

Mainittakoon vielä että jos vastakkaisen sukupuolen edustajien “käytettävyydellä” olisi oikeasti merkitystä niin ihmiskunta olisi kuollut sukupuuttoon jo kauan sitten.

-Roki, 18.9.2006

#3486

hahahaaa kun naurattaa kun femmarit vetään herneet nenään..

-jätkä, 23.9.2006

#3490

Näin se nähtävä. TOSINAISET, joihin lasken itseni, nauravat yhtä paljon. Minusta miehen pitääkin olla juuri noin analyyttinen. Kriisissä sitä voi rapsuttaa ja kannustaa – ja sieltähän puhkeaa uuteen kukkaan. Seksi on muuten hyvä väline rohkaisuun, mutta typerien naisten keino kiristykseen.

-Uranainen, 23.9.2006

#3530

Lisävaloa tietysti tulisi, jos joku nainen viittsisi kirjoittaa miehistä samalla käytettävyyskaavalla – tai vaikka vaihtoehtoisen luoden! Lisäisi ymmärrystä!

-Sananauskentelija (/f), 30.9.2006

#3532

Lisävaloa tietysti tulisi, jos joku nainen viittsisi kirjoittaa miehistä samalla käytettävyyskaavalla – tai vaikka vaihtoehtoisen luoden! Lisäisi ymmärrystä!

-Sananauskentelija (/f), 30.9.2006

#3590

Ok, vitsi vitsinä ja leikki leikkinä. Mukana on totta se toinen puoli: kaikkien pitäisi jaksaa kommunikoida ja toimia toisten, niin läheisten kuin vähemmän läheisten, kanssa selkeästi ja toista tahallisesti kuormittamatta.

Mutta kun olen pitkän työpäivän kestänyt kaiken maailman irrationaalikkoja suurella kärsivällisyydellä ja ystävällisyydellä, toivoisin kotona saavani hengähtää. Jos vielä kotonakin joudun olemaan puoliskolleni mahdollisimman käytettävä (lue: ettei hänen tarvitsi nähdä pienintäkään vaivaa omalta puoleltaan), päädyn yksinkertaisesti ajattelmaan, että yksin on parempi. Korkeatasoisinkaan seksi ei korvaa sitä, että puolisosta tulee vielä yksi työpäivä muiden jatkoksi.

Että jospa oltaisiin puolin ja toisin mahdollisimman käytettäviä samanaikaisesti, niin mukavaa olisi. Jos vain toisen on oltava käytettävä vuorollaan, helvetti se on.

-Sara, 9.10.2006

#3637

Näinhän se on. Nainen on todella surkea tuote, joka pitää vetää pois markkinoilta. Itse ainakin aion pysytella naisista niin kaukana kuin suinkin mahdollista.

-fgjf, 17.10.2006

#3651

Tajusin joku aika sitten, että on aivan mahtavaa olla NAINEN. Miehet tosiaan ovat (minun mielipide) enemmän “laitteita” kuin naiset. Nainen on todella taitava manipuloija. Jos itseni tekee mieli vähän peuhata mieheni kanssa, en kysy suoraan että tuutko kulta, panettaa? Vaan ihan huvin vuoksi muka vahingossa flirttaan..eikä tyyppi huomaa mitään. <3 Kärjistettynä voisi tosiaan sanoa, että nainen saa miehen tekemään mitä tahtoo. Mistähän tämä sitten johtuu?

Ainoa syy, jonka keksin, on juuri se ylimääräinen uloke, jonka kautta mies ilmeisesti ajattelee maailman. Olisi älyttömän mielenkiintoista elää yksi päivä miehenä, ajatella ja tuntea kuin mies!

Miehessä toteutuu omasta mielestäni tuo käytettävyys. Ei siihen mitään oppaita tarvita,ovat niin yksinkertaisia vehkeitä. (:

-baskerihattu, 21.10.2006

#3669

Toi on opettava ja auttava varsinki miehille ...

siis eli miehet ei oikeent ajua naisia ja naiset ei tajuu miehiä :D lol

eli olemme arvaamattomia elämässä lol

pirun hyvä juttu :D

-tyttö-92, 24.10.2006

#3703

naisen käyttö, se onkin taitolaji. ;) kaiken ei tarvitse olla niin helppoa.

-nainen, 2.11.2006

#3719

NAINEN EI OLE LAITE. Se tuosta jutusta puuttui.

Jos sovelletaan käyttöohjeita objektiin, johon ne eivät kuulu, ihmekös jos väärin menee. -Käyttäisitkö itse pyykinpesukoneen käyttöohjetta sähköhammasharjaasi? Entäs tietokoneeseesi?

>Mihin kohtaan tietokonetta asentaisit vesiletkun?<

-jul, 17.7.2004

Itse asiassa, asentaisin sen tuohon tuulettimen viereen ja muuallekkin sisälle kiertelemään saaden näin tietokoneen lämpötilan laskemaan. Siitö nääs saa mukavan äänettömän “tuuletuksen” koneeseen <:

-Q-tio, 7.11.2006

#3731

eikö teillä oo oikeesti parempaa tekemistä ?

-huoh, 9.11.2006

#3745

Haa haa, muistan ku olin pieni ni mua otti päähän ku kaikki aikuset heitti niitä PIKKUKALLE VITSEJÄ!!! HITTO MITÄ ADULTISTEJA!!! Ja että ruotsalaiset heitti SUOMALAISVITSEJÄ, HITTO MITÄ SVENSSONISTEJA!!!

Hei ihan oikeasti, kaikki ne kenellä vanne kiristää sen takia, että luulee tekstin sorsivan jompaa kumpaa sukupuolta, niin lueppas teksti uudestaan ja koeta ihan tosissaan miettiä kumpaan sukupuoleen ironia (vitsi) osuu, vaikkako molempiin?

Mutta ihmekös tuo että tällä terapia-aikakaudella osataan suhtautua vitseihinkin niin että verenpaine nousee.

-ger-fy, 12.11.2006

#3801

hei vain. tämä oli ihan hirveätä ja seksististä paskaa.

joo, huumoriahan tuo, mutta voi kuinka surkeaa.

-i, 25.11.2006

#3800

toisia sukupuolia on melkein mahdoton ymmärtää

-kone-93, 25.11.2006

#3811

ihan kiva

-plääsä pää, 28.11.2006

#3816

Kuulun ns. äijänaisiin, mutta olen vetänyt itseni markkinoilta, koska äijäyteni ei heteromiehille sovi.

-Äijätär, 29.11.2006

#3835

Yh. Tuli vielä pahempi olo, kun luki koko ketjun loppuun.

Tiukkapipoisena ja PMS-oireisena feministinä en ärsyyntynyt siitä, että juttu sattui käsittelemään juuri naisia. (Ja käytettävyyttä, millä nyt ei ole naisten kanssa mitään tekemistä.) Yhtä lailla tulen alakuloiseksi lukiessani vastaavaa tekstiä miehistä. Kaikkia saman sukupuolen edustajia ei voi pistää samaan kasaan.

Minun on kamalan vaikea ymmärtää seuraavia asioita: naisia, jotka puhuvat kaikkien naisten nimissä “me naiset nyt vaan ollaan tällaisia”, miehiä, jotka puhuvat kaikkien miesten nimissä samoin, sukupuoliin liittyäviä sterotypioita, feministivihaa (mikä pelottaa?). Erityisesti kummastuttaa joidenkin (valitettavan useiden) naisten tapa korostaa sitä, ettei missään tapauksessa ole feministi. Miksi? Kuitenkin kysyttäessä, että kannattaako kyseinen henkilö tasa-arvoa on vastaus yleensä myöntävä. Selittäkääpä yhtälö tyhmälle.

--nisti, 2.12.2006

#3849

ihan o.k oon ihan samaa mieltä

-Anonyymi, 5.12.2006

#3871

Rakkaus on pitkä hyvän yön suukko.

Se on toivomista.

Rakkaus on epätäydellisyyden kohtaamista ilman syytöksiä.

Se on hyväksymistä.

Rakkaus on tilaisuuden käyttämättä jättämistä silloin kun aika ei ole oikea.

Se on kärsivällisyyttä.

Rakkaus on selkähieronta joka alkaa hiuksista ja päättyy varpaisiin.

Se on tutkimista.

Rakkaus on ettei tarvitse sanoa “rakastellaan” koska tietää mitä toinen toivoo.

Se on ymmärtämistä.

Rakkaus on tilaisuus sanoa “ei” kun luulit olevasi sitoutunut.

Se on uudelleen ajattelua.

Rakkaus on huuli joka saa yrmeät kasvot repeämään nauruun.

Se on huumoria.

Rakkaus on saada kuulla “Jos lopetat niin tapan sinut”.

Se on himoa.

Rakkaus on nähdä kuinka tavarat ovat levällään ympäri olohuonetta.

Se on hylkäämistä.

Rakkaus on ensimmäisen kerran huomata miltä toinen todella näyttää.

Se on totuutta.

Rakkaus on piittaamattomuutta siitä paljonko kello on vaikka tietäisi sen.

Se on iloa.

Rakkaus on kädet jotka tiukentavat otettaan ympärilläsi.

Se on ekstaasia.

Rakkaus on sitä, että kerrot antavasi toisen nukkua kun joudut lähtemään aamulla aikaisin, ja saada kuulla että hän toivoo sinun herättävän.

Se on hellyyttä.

Rakkaus on viime yön uni joka herätessäsi nukkuu käsivarrellasi.

Se on unelmien ja todellisuuden kohtaamista.

Rakkaus on toisen herättämistä . . . . . . . hitaasti.

Se on aistillisuutta.

Rakkaus on sitä että tiedät miksi ostit liian suuren sängyn kolme vuotta sitten.

Se on käytännöllisyyttä.

Rakkaus on kaksi ihmistä jotka vievät vain pienen osan vuoteesta.

Se on läheisyyttä.

Rakkaus on sen tietämistä että annoit vara-avaimet oikealle ihmiselle.

Se on luottamusta.

Rakkaus on hyvästelyä tietäen että tulet vielä takaisin.

Se on uskoa.

Rakkaus on käsien laskemista alas ja sanan “särkynyt” todellisen merkityksen tajuamista.

Se on oppitunti inhimillisestä hauraudesta.

Rakkaus on rullalle väännetty hammastahnatuubi.

Se on sopeutumista.

Rakkaus on tuijottamista ulos ikkunasta muistellen eilisiltaa.

Se on mietiskelyä.

Rakkaus on kuulla säätiedotus lumisateesta toivoen että voisi käpertyä vuoteeseen jonkun kanssa.

Se on yksinäisyyttä.

Rakkaus on tarinoita joita ei koskaan kerrota.

Se on henkilökohtaista.

-KAkKA, 12.12.2006

#3895

Rakkaus on kysymyksiä jotka jäi kummaltakin kysymättä.

Se on kaipuuta.

Rakkaus on suremista siitä mitä teki väärin.

Se on virheistä oppimista.

-Slaiddis, 17.12.2006

#4007

Ymmärtäkää ihmiset ,että ei tällaisia asioita kannata vakavasti ottaa :) Tietenkin kirjoittaja oli siis aivan totisena tämänkin jutun tehnyt, ja tahallaan antanut naisista halveksivan kuvan! Elämä on ;)

-assihan se, 28.12.2006

#4023

Ei juma!! Ihmisillä oikeesti ei oo huumorintajua. Viitaten tähän kommenttien tasoon... ;D Onneksi joku huumorintajuinenkin on joukkoon eksynyt.

-minä vaan, 2.1.2007

#4139

*klap*klap*klap*

En edes itse osaa ärsyttää noin suurta joukkoa ihmisiä. :'-) niin kaunista. Pidin erityisesti tästä kohdasta: “jos nainen tietää jo nämä päivämäärät, miksi käyttäjänkin pitää ne osata” kun puhuttiin syntymäpäivien muistamisesta.

*aploodit jatkuvat*

-David Jones, 14.1.2007

#4180

nisti: siitä, että kannattaa tasa-arvoa ei seuraa että on feministi, siksi. Eri käsitteet, eri merkitysulotuvuudet.

-ger-fy, 19.1.2007

#4292

Oikein rohkea ja hauska teksti :) Teksti ei tietenkään tarkoita että naiset olisivat objekteja, vaan tekstin idea on olla ajatusleikki sellaisesta tilanteesta. Hauska olisi tietenkin nähdä myös miehestä vastaava käytettävyystesti, pääsisi kokeilemaan kuinka hyvä itse on nauramaan itselleen, toivottavasti joku nainen tarttuu tuohon Aaponkin esittämään vinkkiin :)

-Jarkko, 29.1.2007

#4472

Teen gradua liittyen käytettävyyteen, oli kiva lukee väliin tälläinen artikkeli! :)

-Jyki, 9.2.2007

#4578

Kielletään kaunokirjallisuus joka ei ole totta.

Kielletään puhuminen jos ei ole asiaa.

Kielletään seksi ilman suvunjatkamistarkoitusta.

Kielletään sukupuolisuus.

Kielletään elokuvat joissa paha ei saa palkkaansa.

Kielletään paha.

Suljetaan nämä sivut.

-Frank, 14.2.2007

#4689

Hauskaa luettavaa kevennykseksi käytettävyyden opiskelun lomassa

-DOS, 21.2.2007

#4718

Ihan mukavaa luettavaa, kiva olis tällainene miehistäni esim. kun lähetin mieheni kauppaan lapun kanssa: osta maitoa ja kissanruokaa, oli mukaan tarttunut myös akkuporakone.

-Katti, 2.6.2004

todella loistavasti sanottu ja aivan totta...

olen mies ja ymmärrän virheeni mutta me olemme mitä olemme, niin kuin naisetkin.

miehet pitää naista objektina ja naiset miehiä sikoina ja putki aivoina...

tasa peli antakaa asian olla, niin se on ollu kautta aikojen.

jos kaikki aina ymmärtäis toisiaan ja kaikki sujuu hyvin niin tää elämä olis per... no kaikki tietää...:)

naiset, antakaa asian olla,ilman teitä ei tää elämä olis sen arvosta.

(haluan ymmärtää mut en osaa, mutta haluan myös tulla ymmärretyksi)

-Wille, 23.2.2007

#4731

Mukavaa nähdä, että moni opiskelee äytettävyyttä :) Sillä lailla maailma paranee pikkuhiljaa...

-Tää, 24.2.2007

#4739

Erittäin hyvä (95-99p). Monipuolista ja syväluotaavaa tekstiä. Tässäkin kirjoituksessa abstrakti kuvaus ja havainnollistaminen ovat hyvin tasapainossa, mikä johtuu osin tekstin formaatistakin (kunkin osion päätteeksi esimerkit). Tässä tekstissä rinnastus on huomattavasti onnistuneempaa kuin kokelaan toisessa tekstissä “Potilas J”. Pilkutuksessa esiintyy pieniä puutteita – tarkkaile erityisesti yhdyskieltoverbejä (esim. ettei). Päälauseiden välisestä pilkutuksesta kannattaa huomioida, että pronominin käyttö estää sen korrelaatin tulkinnan yhteiseksi lauseenjäseneksi:

“Palautteen pitää olla johdonmukaista ja yhtenevää eikä se saa jättää tulkinnanvaraa.”

Sanan “eikä” (=ja ei) edelle kuuluu tässä tapauksessa pilkku, koska lauseilla ei ole yhteistä lauseenjäsentä se-pronominin takia.

-YTL, 25.2.2007

#4758

Näin on näppylät, minkä voin nuorena naisena todeta. Ehkä tästä syystä lesboparit elävät onnellisesti. Etenkin tämä on hyvä: “Kun naiselta kysyy millaisen tai minkä merkkisen auton hän on ostanut, vastaa hän ”sellaisen sinisen“. ” Mutta jos se on totta, niin miksipä ei. ^^

Jonkun pitäisi tehdä samanlainen juttu siinä kuvakulmassa, että nainen on käyttäjä, vaikkei se olisikaan ihan sama juttu. Miehet ovat sillai... kummallisia.

-Hamsteripeikko, 26.2.2007

#4766

Olen nähnyt paljon useampia vastaavia juttuja miehistä kuin naisista. Tämä oli ihan hauska, naurahtelinkin välillä. :)

Enkä loukkaantunut (olen siis nainen). Olihan siinä stereotypioita, yleistyksiä sun muita mutta juuri niillähän se hauskuus tehtiin. Älkää hyvät ihmiset vetäkö niitä melooneja neniinne.

-Domino, 27.2.2007

#4787

YTL: voisitko kommentoida jotain minun kirjoituksistani? Haluan oppia kirjoittamaan paremmin ja luulen, että sinä tiedät miten se tehdään.

-Teemu, 28.2.2007

#4986

Aiemmin olen ajatellut asiaa vain siltä kantilta, että naisen paikka on nyrkin ja hellan välissä.

Tämä oli kuitenkin huomattavasti monipuolisempi ja yksityiskohtaisempi käsittely aiheesta ja hyvin mielenkiintonen!

Kiitos hienosta informaatiopaketista.

-Saara, 18.3.2007

#5042

Hauskaa tekstiä, tavalliseen Aapo Puskala -tyyliin. Mielenkiintoisinta tässä on kuitenkin tämä keskustelu, minkä yksi tavallinen kirjoitus on aikaansaanut. Tuskin mikään muu teksti täällä on aiheuttanut näin mittavaa palautetulvaa.

-Mikkå, 24.3.2007

#5109

Todella surkea kirjoitus sovinistilta, mikä osoittaa vaan kyseisen kirjoittajan älykkyysosamäärän mikä ei ole päätähuimaava.

Kaikki naiset eivät ole samanlaisia. Onneksi miehetkään eivät ole samanlaisia, sovinisteja.

-Onneksi en tunne sinua, 3.4.2007

#5118

“Todella surkea kirjoitus sovinistilta”

Mutta todella terävä argumentti kommentoijalta...,

“mikä osoittaa vaan kyseisen kirjoittajan älykkyysosamäärän mikä ei ole päätähuimaava”

jonka yleisölle tarjoamat loogiset seuraussuhteet osoittaa kyseisen kirjoittajan älykkyysosamäärän päätähuimaavaksi.

“Kaikki naiset eivät ole samanlaisia”

Luojalle kiitos, että TE olette erilaisia...

“Onneksi miehetkään eivät ole samanlaisia, sovinisteja”

kuten myös ME olemme erilaisia, sovinisteja.

-Tunnemmeko toisemme?, 5.4.2007

#5127

Palautemäärä ja erityisesti sen laatu on hyvin mielenkiintoinen. Kyseessä on kuitenkin vitsistä (VITSISTÄ!), jossa irvaillaan paitsi naisille, selkeästi myös miehille. Mitään erityisen sovinistista tässä ei mielestäni ole.

“Loppuyhteenvetona kuitenkin todettakoon, että naisen käyttö on ongelmista huolimatta antoisaa ja haastavaa eikä sitä voi korvata mikään toinen tuote tai palvelu.

Toinen, erilainen näkökulma aiheeseen tarjoutuisi sitä kautta, että nainen nähtäisiin käyttäjänä ja mies laitteena.”

-Nightingale, 5.4.2007

#5301

Tästä palautemäärästä, eikös vanha kansanviisaus sano, että “se koira älähtää johon kalikka kalahtaa”..?

Toisekseen, tuohan on vielä suhteellisen harmitonta tekstiä, jonka jokainen normaalijärjellä varustettu henkilö (niin mies kuin nainenkin) ymmärtänee huumoriksi, joka perustuu tiettyihin stereotypioihin, joissa noin keskimäärin on hitunen totuuttakin mukana.

Mutta ottakaapas sen sijaan käpälään vaikkapa tyttöjen suosiossa oleva Cosmopolitan lehti ja analysoikaa minkälainen mieskuva siellä annetaan. Kärjistäen voisi sanoa, että mies nähdään vain lompakon ja dildon korvikkeena. Vaikka noita “miesten käsityölehtiä” kritisoidaan naisen esineellistämisestä, niin voin täysin vilpittimästi todeta, että Cosmopolitanin linja esineellistää miestä perustavaa laatua olevammalla tavalla. Ja tuollaisista julkaisuista sitten teinitytöt ammentavat maailmankuvaa. Lieneekö tässä osaselitys pissisten synnyssä?

-Lerppu, 20.4.2007

#5417

Ompas täällä tiukkapipoista porukkaa. Puuttuuko kenties itseironiantaju joiltakin kokonaan?

Nykyaikana ollaan niin kauhean herkkiä esimerkiksi sukupuoli- ja rotuasioissa. Kyse on kuitenkin vitsistä. Leviääkö äärimuslimimainen-fanaattisuus Suomessakin, vain eri asioiden suhteen?

-voidi, 3.5.2007

#5463

Omien empiiristen tutkimusteni mukaan, miehet nauttivat erillaisista teknisistä projekteista. Oli kyseessä sitten auto, tietokone, musiikkihifistely tai vaikka rakentelu. On tärkeää että meneillään on aina jonkinmoisia projekteja, joista ei sinäänsä ole mitään hyotyä (ainakaan naisen silmissä). Naisen taytyy keksiä keinoja pitää miehen mielenkiinto yllä. Olisihan se nyt noloa hävitä vaikka autolle. Siispä elämä naisen kanssa ei saa olla liian yksinkertaista. Miehelle täytyy tarjota aina uusia haasteita ja tehtäviä. Jos kirjoittajan parannusehdotuksiin lähdettäisiin olisi vaarana se, etta mies oppisi käsittelemään naista niin hyvin, että naisesta tulisikin tylsä ja mies alkaisi hakemaan uudempaa mallia.

-paprika, 7.5.2007

#5490

pitipä minunki laittaa lusikka kauniiseen(?) so(o)p(p)aan.

Hyvä tuo tarina oli, ei mitään vikaa. Itse naisena huvitun suuresti näistä äkkijyrkistä femakoista, joiden elämä pyörii miesten ympärillä... Ja jaksavat siis näinollen ottaa ressiä tämmösestä huumorijutskastakin.

Jatka samaan malliin ja miehekästä kevätääää!:)

-mölö, 10.5.2007

#5507

Tosi hauska teksti! Ootkos riidelly vaimos kanssa? ;)

-Matti the Great, 11.5.2007

#5623

Itse olen aina ihmetellyt, että minkä tähden naiset saavat kyllä haukkua miehiä imbesilleiksi, sioiksi ja putkiaivoiksi ja muutenkin yleistää kaikki miehet ihan vain sukupuolen perusteella tunteettomiksi sovinistisioiksi ilman että kukaan ryhtyy messuamaan tasa-arvosta?

Mutta hauska teksti =)

-Tällaista tasa-arvoa, 27.5.2007

#5823

jep jep, tämähän on ikivanha vitsi joten ihme että joku vielä jaksaa tuolle kaakattaa, mutta vanhassa vara parempi (paitsi jos on kyse naisista.) Minulla ei naisena ole huumorintajua ja pms vaivoista johtuen olen suurimman osan kuukaudesta jonkinlaisessa shokkitilassa. Tähänhän ei lainkaan vaikuta se, että miehet ovat kautta aikain määritelleet, mikä on hauskaa ja päättäneet että nk. äijien jutut ovat hauskoja. Miehet ovat kirjoittaneet miehistä ja joskus naisistakin miehille, kukaan ei ole naisilta kysynyt, mikä on kivaa ja mikä ei. Valitettavasti suuri osa naisista jämähtää loppuiäkseen tuohon taustakaakattajan rooliin pysähtymättä hetkeksikään miettimään, kuka itse on, mistä itse pitää, tai mitä itse haluaa. Ja sitten vielä ihmetellään miksi nk. vanhat akat ovat niin äkäisiä. Eiköhän tästä vielä jonain pms- iltana riidan jälkeen väännetä maskuliinisempi versio... Enkä jaksanut kyllä totakaan lukea loppuun asti, koska aihe oli niin kulunut. Että olis nyt vaikka kertonut vaikka pölynimureista, opettajista tai koirista. Useissa koirissa ja naisissa on se ikävä yhtäläisyys että niitä voi kohdella miten vain ja aina ne palaavat luoksesi häntää heiluttaen. Teksti oli latteaa ja käyttöesineestä (naisesta) tehdyt huomiot lapsellisia, takapajuisia ja kertoivat kirjoittajan henkisestä alemmuudentunteesta ja mahdollisesti ongelmallisesta äitisuhteesta. Tekstin kirjoittaja joutuu ongelmiin käyttöesineen (naisen) kanssa juuri naivistisen maailmankäsityksensä takia, jonka keskiössä on oma minä, sen sijaan että koittaisi kerran elämässään lähestyä asioita jonkun muunin näkökulmasta. Voisiko kirjoittaja kirjoittaa vastaavanlaisen tekstin vaihtaen näkökulmaa? Esimerkiksi kohtaan “miehen tulee arvata naisen tila” vaihdetaankin puolta ja laitetaankin “naisen tulee ohjelmoida laitteeseen joka ikinen toiminto tai mitään ei taatusti tapahdu”. Esimerkki 2: Kohtaan “Nainen sanoo ”Helena Rubinstein, Golden Defence, C, Protection Sun Gel for the Body, suojakerroin 15“, kun kaipaa aurinkovoidetta. Toisaalta hän sanoo huoltoasemalla ”bensaa“ kun tarkoittaa diesel-öljyä. Nainen voi esittää dramaattisen poistumisen kun todellisuudessa tarvitsee mieheltä rohkaisua ja kannustusta.” vaihdetaankin sen sijaan “ Mies sanoo : Mercedes Benz Cabriolet CLK 320 dieselmoottorilla ja sport lisäpaketilla kun kaipaa autoa. Toisaalta hän sanoo ”tissi“ vaikka tarkoittaa maitorauhasia. Mies valittaa pikkuhaavaakiin puoli tuntia ja haluaa tulla hoivatuksi vaikka kavereilleen esittää omaavansa korkean kipukynnyksen.”

Kohtaan 3 käy“ Mies kysyy naiselta mitä tämä ajattelisi toisesta naisesta. Nainen suuttuu ja vaatii pitkää tilitystä ja selvitystä siitä ettei mies ole pettämässä, vaan vain tutustuu naiseensa. Tai mies pyytää naiselta anteeksi sitä että tuli kotiin myöhässä edellisenä yönä. Tämä ei riitä, pitää mennä pitkän kaavan, suklaarasian ja kukkapuskan kautta, ja silloinkin pitää keksiä jotain uutta ja erikoista jotta päästään takaisin naisen alkutilaan. ” tilalle esimerkiksi “ Nainen kysyy mieheltä mitä tämä ajattelisi toisesta miehestä. Mies suuttuu ja huolestuu oitis oman jatkeensa koosta sekä siitä onko osannut käyttää sitä naisen toivomalla tavalla. Mies ei tajua että nainen vain tutustuu miehen koodistoon eikä aio pettää (ainakaan sinä iltana) kenenkään toisen miehen kanssa ja että miehellä (yea right) on ihan tarpeeksi iso. Mies oli sadannen kerran epäluotettava ja römyää kotiin haisten paskalle ja viinalle ja luulee että voi vaan pyytää anteeksi ja jatkaa samaan malliin. Jos mies älyää tuoda suklaata niin jatkakoot pahaa tapaansa, miehelle kun on aivan mahdotonta l'ähteä ajoissa kotiin kun lajitoverit painostavat jäämään. mIes ei tule koskaan pääsemään tästä alkutilasta minnekään mutta tehokäyttäjä ei koskaan lakkaa yrittämästä koska miesten koodistoissa on kuitenkin venymisen varaa useimmilla yksilöillä.”

Kohtaan 4 “Toiselle naiselle antaa ruusun, hän ilahtuu. Toinen nainen suuttuu ja epäilee miestä uskottomuudesta ja että hän yrittää hyvittää omaatuntoaan ruusulla. Mies joutuu tilille. Kun toinen nainen sanoo ”Eroan!“, tarkoittaa se että hän haluaa erota. Toisella naisella sama ilmaus tarkoittaa ”Tule tänne halimaan ja pyydä anteeksi“. Ja jos naiselle sanoo makuuhuoneessa ”Hyvät kinkut“, hän ilahtuu, mutta jos sanoo samat sanat Bay Watchia katsoessa niin nainen suuttuu. ” tilalle vaihdetaan ilman muuta “ Toiselle miehelle ehdottaa jotain tosi pervoa, hän ilahtuu. Toinen mies suuttuu ja epäilee uskottomuudesta ja että nainen hyvittelee omaatuntoaan seksileikeillä. Se on ok, koska jokainen mies on erilainen. Käyttäjän tulee muistaa että miehen putkiaivojen rakenne on sellainen että miehen on mahdotonta ensimmäiseen puoleen vuoteen muistaa että hän on tekemisissä eri naisen kanssa kuin viimeksi. Uudelleenohjelmointiin kannattaa panostaa! Mies saattaa toistella vanhaa ohjelmaansa useinkin ja sitten syyttää naista siitä että nainen on epälooginen, mutta sitä ei kannata ottaa henkilökohtaisesti koska miesten vanhan koodin poisto on ihan yhtä hankalaa kuin uuden tekeminen. ” Nyt kaikki miehet varmasti hekottavat kippurassa. Ne jotka eivät hekota, eivät tajua mikä on hauskaa, vai mitä!

-P(ussaa) M(inua) S(illoin), 25.6.2007

#5888

Olihan tuo ihan hauska vertaus kuva PMS:ltä, ei siinä ketään, mutta ajattelet asian aika pitkälti liian kapea katseisesti, vaikkakin nuo vain esimerkkejä ovatkin. Eivät kaikki tahdo mersua, toisille välttää lada. Eivät kaikki miehet ole tunteettomia sikoja kuten tässä annat ymmärtää. Vaikea kummankaan sukupuolen on täysin toista ymmärtää, mutta kun joskus oikein kovasti loukattuna yritämme ymmärtää toisiamme, siinä onnistumme yllättävän hyvin. Jos mies tulee paskalle haisevana ja kännisenä kotiin, se tarkoittaa vain sitä että hän on viihtynyt kavereiden kanssa kivasti joita ei [ehkä] olet nähnyt pitkilleen. Kun taas vastaavasti sen minkä olen naisia ymmärtänyt, he menevät baariin “arvioitaviksi”, eli laittautuvat täyteen tällinkiin, viimeisimpiin ostoksiin pukeutuneena, vaikka miehelle välttäisi ne kivat farkut ja se kiva paita jotka on ostettu “silloin joskus”, meikkiäkään ei välttämättä aivan niin paljoa tarvitsisi, joskaan en koskaan itse ainakaan pahastu jos nainen edes jotain tapausta varten miehen kanssa uloslähtiessään laittautuu viimeisen päälle, sehän on ainoastaan kunnioituksen osoitus. Luoja armahtakoon sitä joka erehtyy naista tällöin edes hieman arvioimaan väärään suuntaan, häneltä nirri pois heti otettakoon.

Johtopäätöksenä kaikesta tästä, emme toisiamme pysty aivojen monimutkaisuuden takia koskaan ymmärtämään, enkä ketään lähde arvioimaan sen perusteella [molemmissa on hyvät puolensa, naiset osaavat miettiä asiat monelta kantilta, miehet osaavat tehdä ne keksinnöt niiden pohjalta], koska se todennäköisesti loukkaisi jotakuta, ja aiheuttaisi tarpeettoman riidan/sodan. Tuskinpa maailmaan koskaan olisi minkäänlaisia sotia syttynyt jos vastakkaista sukupuolta ei olisi, koska miehen “elämän tarkoitus” on kuitenkin miellyttää naista lähes aina. Sen takia palaamme ruusupuskien ja suklaarasioiden kanssa kotiin, ja pyydämme anteeksiantoa, opimme asiat vain useimmiten liian myöhään.

Itse jos jotain “korjausehdotusta” ehdottaisin kaikille maailman naisille, niin suorapuheisuus olisi hyvästä, vaikka se joskus loukkaakin enemmän. Eli ei näin : “Onpas täällä kylmä” vaan näin “Voisitko sulkea tuon oven kun täällä on näin kylmä”, ja tämäkin vain karkea esimerkki, toivottavasti jokainen sen ymmärsi kuitenkin. Hauskat kesän jatkot kaikille.

-Jarmo, 6.7.2007

#5891

Tasa-arvo naisten mielestä on sitä, että naisilla on samat edut kuin miehillä ja lisäksi vielä ne edut joita naisilla on jo.

-Agent Provocateur, 6.7.2007

#6036

Mun mielestä on niin huvittavaa riidellä miesten ja naisten eroista, tai yrittää muuttaa toista. Vaikka sukupuolilla onkin omat eroavaisuutensa, jotka on helppo yleistää, niin ei ole olemassa kahta samanlaista miestä, eikä kahta samanlaista naista, jos nykyinen kumppani ei tyydytä, niin etsi joku joka kelpaa. Ei kaikkea tarvii aina ymmärtää, elämästä vaan tulis yksitoikkoisen tylsää, jos kaikki sujuisi kuin rasvattu. Kuka haluaa seurustella itsensä kanssa?

Teksti oli mielestäni ihan viihdyttävä, Näin monimutkaista laitetta kuin nainen on tosiaan vaikea käyttää, mutta kyllä sen sitten ajan kanssa oppii.

-tytsy, 28.7.2007

#6288

Joop, hauska vanha vitsi :D.

Tunteet ovat monimutkaisia asioita joihin ei ole yksiselitteistä ratkaisua, helpompihan se olisi jos kaikki olisi täydellisen loogista. Tylsää kylläkin.

-Jokunen, 29.8.2007

#6325

Tyhmää yleistystä.

-ei kukaan, 2.9.2007

#6400

onpas ihanan monipuolista kommenttia ! :) rakkausrunokin eksy piristämään iltaa. Taidan sittenkin sopia viikonlopuksi menoa oman kullan kanssa. “ootte ihanii kaikki!” moij :)

-kaunis mieli, aulis kieli, 6.9.2007

#6450

Ootko Aapo insinööri? Mun iskä on, mun eno on, mun setä on, mun toinen setä on, mun serkku on.. Kuulostat ihan sellaselta :D ei millään pahalla. Ja te kitisijät: olen tasa-arvoa kannattava HUUMORINTAJUINEN nainen

-Lady Black, 11.9.2007

#6462

Tämä on kyl mahtava, mutta olisikohan “vikinän” määrä laskenut jos olisikin puhuttu “erään”naisen käytettävyydestä, vai olisikohan se silti ollu yleistystä?

-Mupsu, 12.9.2007

#6469

Aapo ei ole insinööri, mut sen isä ja 2 veljeä on :)

-Tää, 13.9.2007

#6599

Olipas viihdyttävää tekstiä!! Naiset ovat hankalia, mutta sehän meistä niin mielenkiintoisia tekeekin :) PMS on kyllä nyt ottanut tän tekstin aika henkilökohtaisesti, vanha vitsihän tää on mut minkäköhän takia? Ei sitten sattuis olemaan jotain totuuden perääkin..

Naiset tulevat Venukselta ja miehet Marsista, eikös se niin ole.. Mutta joo tämä tyttö lähtee nyt juhlimaaan, kattoo sitte pystyykö sitä marsilaisten kieltä ymmärtämään.. :)

-perhonen, 28.9.2007

#6625

Joopa joo. Ku mies kirjoittaa tällaisen jutun niin se on vitsi ja hauskaa ja jeejee ja wohoohoo mutta minä olen pms oireissani mennyt ottamaan tämän hauskan luolamiehen jutun liian vakavasti. Voi voi sentään, olen pahoillani jos jollekin tuli paha mieli. Ihme juttu että nainen ei saa miehestä kirjoittaa tuohon sävyyn (viittaa omaan tekstiinsä edellä) mutta karvaisemmalle sukupuolelle tämä sallitaan. Ymmärrän että miehille on edullista harrastaa kaksinaismoralismia mutta meiltä leideltä odottaisin näin 2000-luvun kunniaksi jonkinmoisen selkärangan kasvattamista.

Minäkin elän miehen kanssa joten senpä takia varmaan juttuni jotain kolmijalkaista loukkasi...kun tunnisti siitä itsensä ;). Tärkeintä on olla oma itsensä ja toteuttaa itseään sukupuolesta riippumatta!

-P(ussaa)M(inua)S(illoin), 3.10.2007

#6808

agentti oot asian ytimessä

-asdasd, 12.10.2007

#7125

Niin notta on se hyvä ettei nainen ole tietokone.

Kiva lukea tuota, kun tietää millaisia kommentteja tulee vain jo vilkaisemalla otsikkoa :P Odottelen tässä miesversiota tästä jutusta. Harmi että kaikki nämä jutut on ikivanhoja, melkein kuka tahansa olisi voinut kirjoittaa samanlaisen pienellä vaivalla. Mukavan soljuvaa luettavaa, kuitenkin!

-Minä vain, 13.11.2007

#7313

On muuten törkeen hyvä;DDEnpäs ennen nähnytkään,että miehet tosiaan suivaantuvat naisille...

-Naikkonen, 1.12.2007

#7383

Kyllä sai hymylihakset iltajumpan, vallan mainio teksti. Jopa naisena voin näin sanoa.

-Carmen, 13.12.2007

#7440

voivoi, myönnän olevani ehkä sitten sovinistisika, kun olen mies ja naureskelin tälle aivan kippurassa. oikein hauska teksti, jota ei miesten eikä nasiten pitäisi vakavissaan ottaa, vaikka siellä totuudenmurusia seassa olikin. olisiko aika oppia vaan nauramaan itselleen, ja omille luontaisille “epäkohdilleen” ? minä ainakin parhaimmat nauruni sain tasan sen takia kun mietin miten tyhmiä miehet tietyissä tilanteissa osaavat olla, yksinkertainen ajattelu meidän sukupuolessamme taitaa olla hieman yliarvostettua.. ;) noh, kuitenkin, pakko sanoa että MONET asiat tekstissä osuivat ainakin minun kohdalla “napakymppiin” joskaan ei niin vakavamielisesti. mutta tosiaan odotan sitä tekstiä jossa mies on laite ja nainen on käyttäjä, sittenkös naurut saankin. :D

-sovinisti (?), 22.12.2007

#7547

Nauratti kyllä, kun huomasin, miten hyvin loppujen lopuksi sopi tuo kaikki minuun. Pitäisiköhän mun tehdä sellainen kirjoitus kuin “Miehen käytettävyys”? Voisi olla aika mielenkiintoista verrata niitä ja miettiä, että kumpi loppujen lopuksi on “käyttäjä” ja kumpi “kone”. :D

-Tyttö, 16.1.2008

#7650

Todella mahtava kirjoitus, ihmeellisen osuva mutta samalla hauska. Naisten pääongelma on selvästi, etteivät he osaa olla tarpeeksi mutkattomia kun taas miesten vastaavasti liika mutkattomuus.

-Nuori nainen, 27.1.2008

#8400

Hauskalla tavalla käsitelty asiaa... Miehen käytettävyydestä pitäis tehdä samanlainen. :D

-Nainen, 16.4.2008

#8515

Jotkut naiset ovat tuollaisia. Kierrän heidät kaukaa. Jotkut ovat ihan kunnon ihmisiä, eikä se estä heitä olemaan naisellisia sanan positiivisessa merkityksessä, päinvastoin, tuollaisia naisia en koe naisellisina vaan vain hankalina ihmisinä – tiedän hankalia miehiäkin.

-Vain jotkut, 9.5.2008

#8516

En halua elää maailmassa jossa minua pidetään laitteena.

-tyttö, 9.5.2008

#8576

Kylläpäs tähän tekstiin onkin tiivistetty, joskin huumorin siivin, naiselle valmistettu muotti. Juuri tällaisen huumorin takia tasa-arvo asia polkee paikallaan! Yhteiskuntamme on hyväksynyt käsitteet “miehinen” ja “naisellinen” vaikka tosiasiassa ne ovat kulttuurimme kasvattamia! Tässä jutussa naista rinnastetaan laitteeseen, oikuttelevaan ja hankalaan. Joka kohdasta käy ilmi, kuinka naisen täytyisi miellyttää miestä ja miten vaivalloista elämä on kun näin ei käy. “Käyttäjä ei tunne olevansa laitteen ”yläpuolella“ ja sen käyttäjä, vaan pikemminkin laitteelle alisteinen objekti.” Lauseesta kuultaa läpi se, kuinka naisen tulisi olla kyseinen objekti. Voi älä huoli, mainokset tekevät kyllä parhaansa esineellistäessään naisia.

Naisen täytyy olla jotakin, mutta se ei kuitenkaan koskaan riitä. Nainen=teknisesti jälkeenjäänyt, nainen=tyhmä,osaamaton. Miesten täytyy pelastaa naiset pulasta, sillä he eivät kertakaikkiaan osaa tehdä mitään itse. Lopun muutosehdotuksetkin vain korostavat, miten miesten valtaa naisiin tulisi lisätä. Sukupuolten välisen tasa-arvon saavutukset voisi samantien palauttaa keskiajalle.

Voisin saarnata aiheesta vaikka vuoden samaan hengenvetoon, mutta saa jäädä nyt tähän tällä erää. Tämä teksti teki minut kuitenkin surulliseksi asenteidemme mustavalkoisuudesta (jo huvittuminen tästä tekstistä paljastaa sen) sekä äärettömän vihaiseksi asian johdosta. Voin olla “huumorintajuton” tosikko, mutta itse ainakin tunnen itseni naisena loukatuksi. Täysi nolla tälle tekstille.

-murr, 19.5.2008

#8577

Tämä kertoo yleisen asenteen ja tekstin olemassaolo todistaa niiden olevan olemassa!

-Muutos, 19.5.2008

#8622

Teksti tuli luettua syyllisesti naureskellen :D

-putput, 26.5.2008

#8664

Nainen on laite jonka pitäisi aina olla miehen mieleinen? Surkea teksti!

-Haistapaska, 1.6.2008

#8667

Eiköhän tässä ole kyse enemmän siitä, että artikkeli synnyttää kiukkua lähinnä feministeissä. Sillä artikkelin voi nähdä paitsi “kannanottona siitä, miten miehistä naisia tulisi kohdella”, myös kuvauksena siitä, miten yhteiskuntamme sisällä on yhä näitä harmittavia seikkoja.

Kyllähän toki naistutkimukseen luottajien tulisi tämä käsittää, koska heistähän naistutkimus ei käsittele biologisia asioita (josta seuraa se, että biokieltosyytteet ovat naurettavia, koska tarkastelunäkökulma on erilainen) vaan sitä, miten tietty ryhmä kokee asian.

Siksi, kun tälläisiä tekstejä kritisoi “alentaviksi”, tulisi tietää myös taustamotivaatio, se, miten tälläisiä juttuja kirjoittavat ja kommentoivat itse kokevat asian.

Sillä, jos esimerkiksi kirjoittaa huumoriartikkelin vaikka Lestadiolaisista, siinä yleensä käytetään karrikatyyriä. Tällöin itse asia ei kritisoi tai käsittele itse Lestadiolaisia, vaan yleistä mielikuvaa heistä. Jos tämä artikkeli siis loukkaa, se johtuu siitä että feministillä on tietty arvonäkemys miehistä. Ja tämä näkemys on se, että mies on “sovinisti, joka leikin varjolla on natsi ja haluaa sortaa naista”.

Jos jotain asiaa tästä haluaa kuitenkin kaivaa, karrikatyyrien ulkopuolelta, niin se voisi olla vaikka seuraava:

Suomessa miehen euro on naisen 80 senttiä, mutta kotiasioissa ja valtapelissä mies on aina häviöllä. Vitsiä EI voisi kertoa sitä kautta, miten mies on käytettävä naisen kannalta, koska sitä JO ODOTETAAN. Eli jos miehistä kirjoitettaisiin vastaava artikkeli, se koettaisiin “hyvä, noin miesten tulisi muuttua”. Se jotenkin sitten parantaisikin sitä tasa-arvoa. (Erikoista? Kenties, mutta niin totta.)

Tiedän pariskuntia, joissa nainen menee vaatekauppaan kun nainen haluaa – ja mies tulee seuraksi pyynnöstä. Sen sijaan mieskin menee vaatekauppaan kun nainen haluaa. Ja nainen tulee seuraksi. Ja itse vaatekaupassa miehen tulee auttaa, mutta kun nainen tulee seuraksi, hän määrää. Sama ruuan kanssa: Tiedän monta perhettä, jossa nainen määrää miehen syömään tiettyä ruokaa, koska naisella on vakaumus tai hän kokee että miehen tulisi syödä tietynlaista ruokaa. Sen sijaan en tiedä perhettä, jossa mies komentaa mitä nainen syö. Eli mies syö sitä ruokaa mitä nainen haluaa, mutta ei toisin päin.

Tämä tasapainoero kertoo minusta olennaisia arvoistamme, jotka yhteiskunta meille tunkee.

-Neo-Konservatiivi, 1.6.2008

#8674

Kyllä tästä nyt pitäisi kenen tahansa tajuta ettei kirjoittaja välttämättä ole ehkä ollut ihan tosissaan. Loistava teksti.

-Nainen, 2.6.2008

#8687

hahha nelosen arvostelussa antanut määrä = kirjoituksen lukeneiden feministien määrä.

-miesh, 4.6.2008

#9009

Kirjoitin ensimmäisen säännön naisnäkökulmasta (tai miksi kuvittelen naisen näkökulman), katsoakseni miltä sen kuulostaa.

Tässä tulos:

-------------------------------------

1. Järjestelmän tilan näkyvyys

Laitteen tulee pitää käyttäjä tietoisena laitteen tilasta. Sen tulee tarjota asianmukaista palautetta kohtuullisessa ajassa.

Asianmukaisen vastauksen saaminen tilakyselyyn on hidasta tai kysely katoaa ennen sen käsittelyä. Mies kuitenkin varautuu kyselystä negatiivisesti, jolloin sen toisto johtaa virhetilanteeseen. Se palautuu alkutilaan miesriippuvan ajan kuluttua. Käyttäjä ei voi ennustaa tilakyselyn seurauksia, sillä hän ei saa ilmoitusta kyselyn katoamisesta, eikä voi todentaa miehen palautumista normaalitilaan muuta kuin uudella kyselyllä. Jos tilakyselyyn saa asianmukaisen vastauksen, sen tuottaminen syö kaikki järjestelmän resurssit.

Esimerkki: Kysyttäessä mieheltä parisuhteesta, mies muuttuu hermostuneeksi ja alkaa pelaamaan aikaa

-Teemu, 12.7.2008

#9229

tylsiä sellaiset naiset jotka eivät osaa ottaa tätä huumorilla! täähän oli ihan mahtava, ja oikeasti hyvinkin paikkansapitävä tietyissä kohdissa. voisi olla mielenkiintoista ja hauskaa kuulla myös se toisenlainen näkökulma, eli nainen olisi käyttäjä ja mies laite. yhtä surkea sekin olisi :D

-agarina, 24.7.2008

#9250

Tasa-arvo sitä ja tätä. Hölö hölö... Stereotyyppinen vitsien nainen, jota tässäkin on kuvailtu, on tuskin kovin yleinen kuitenkaan. Kuten ei vastaavasti se vitsien kaljamahainen junttimieskään.

Naiset ja miehet on tehty erilaisiksi, täydentämään toisiaan. Itse ainakin pyrin välttämään turhaa narinaa ja nalkutusta. Asioista ei tarvitse tehdä toiselle tahallaan hankalia. Ja olisimme varmaan kuolleet sukupuuttoon jo kauan sitten, jos naiset käyttäytyisivät oikeasti noin.

Tutkimustulos: Suhteet, joissa nainen määrää, päättyvät todennäköisimmin eroon. Miettikäämme tätä...

Tai siis miettikää te, minusta se ei ole mikään ihme.

-Nainen, 25, 25.7.2008

#9320

On vaikeaa olla nainen:

-täytyy ajatella kuin mies

-täytyy käyttäytyä kuin hieno nainen

-täytyy näyttää nuorelta tytöltä

-täytyy tehdä työtä kuin hevonen

-täytyy syödä kuin varpunen

-Lisäksi täytyy kestää kaikenlaista sontaa mitä muutamat idiootit keksivät.

Ihmistä ei voi rinnastaa koneeseen missään muotoa, sillä koneet ovat aivottomia ja tunteettomia ja niiden kanssa palaa pienessäkin ongelma tilanteessa.

Jos tämä piti tehdä naisesta niin miksei näkyvillä ole samanlaista juttua miehestä. Osa henkilöistä ja luultavasti jutun tehnytkin henkilö on vain ennakkoluuloja ylläpitävä rasisti joka vihaa naisia ja heidän nykyisiä asemiaan. Tämä juttu on vain yksi esimerkki maailmassa vallitsevasta räikeästä epätasa-arvosta ja holtittoman kohtuuttomasta yleistämisestä.

Naiset ovat itse hiki hatussa raivanneet tiensä ja kestäneet enemmän kipua, tuskaa ja kärsimystä samalla kun miehet ovat laiskotelleet (olen pahoillani, kun yleistän). Ja silti heistä viitsitään vielä tehdä tällaista pilaa ja samalla vähentää heidän auktoriteettiään.

Lisäksi tähän “nainen kuin kone” juttuun on otettu vain muutamia kaikken kärkkäimpiä esimerkkejä ja tilanteita ei ole katsottu aivan loppuun asti.

Varmasti nauru loppuisi lyhyeen jos miehet itse olisivat samanlaisten loukkausten kohteena, olipa se huumorilla tehty tai ei. Ja todisteina naisiin kohdistuvasta vieläkin jatkuvasta pilkasta ovat muutamat vastaukset tähän tekstiin.

Kaiken kaikkiaan jutun teko tai julkaisu missään (ainakin ilman vastakkaistakin juttua) on paha vikatikki. Ihan hyvien sivujen maine meni tämän jutun julkaisun takia pilalle, ja sen takia kieltäydyn niitä enää käyttyämästä.

Kiitän kuitenkin lopuksi hyvin tehtyjä sivuja joissa on ollut kiinnostavia kohteita eikä paljon moittimista ennenkuin nyt.

-Kulje kaksi kuuta, 30.7.2008

#9321

Kulje kaksi kuuta, kannattaa tälläiseen suhtautua huumorilla, muuten elämästä tulee kovin raskasta. Itse en usko, että loukkaantuisin, jos miehistä tulisi tälläinen kirjoitus. Se voisi oikeastaan olla erittäin mielenkiintoinen. Kukaan agoraa käyttävistä naisista halukas tälläisen tekemään?

-The Unfortunate One, 30.7.2008

#9322

“Jos tämä piti tehdä naisesta niin miksei näkyvillä ole samanlaista juttua miehestä.”

Mikään ei estä kirjoittamasta. Agora on ilmainen ja vapaa, eikä vaadi muuta kuin sähköpostiosoitteen (jota ei julkaista missään). Tämä artikkeli täyttää pian 10 vuotta. Vielä ei ole kukaan kirjoittanut miehistä mitään vastaavaa. Itse en ole kirjoittanut ja tärkein syy on se että se on huomattavasti vaikeampaa. Jos kirjoitat, se varmasti julkaistaan täällä- Kirjoituksia ei ennakolta edes sensuroida mitenkään. Lintukodossa on kyllä useitakin vakavampia kirjoituksia koskien sukupuolia ja tasa-arvoa, esimerkiksi Näissä ei kyllä puhuta perinteistä tasa-arvojuttua. Ne ovat kuitenkin asiapitoisempia kuin tämä.

“Naiset ovat itse hiki hatussa raivanneet tiensä ja kestäneet enemmän kipua, tuskaa ja kärsimystä samalla kun miehet ovat laiskotelleet”

Ehkä tämä kertoo eniten jos en sitä kommentoi. Olisitko muuten kokenut loukkaavana jos olisin sanonut jotain samanlaista mutta vaihtanut sukupuolet?

“Varmasti nauru loppuisi lyhyeen jos miehet itse olisivat samanlaisten loukkausten kohteena, olipa se huumorilla tehty tai ei.”

Loukkaus ei synny yksistään. Loukkaus vaatii aina tulkitsijan (loukkaantujan). Miehet tuntuvat loukkaantuvat huomattavasti harvemmin teksteistä tai kuvista jotka heistä repivät huumoria. Miehet eivät tunnu ottavan niitä niin vakavasti. Tekisi mieli sanoa että miehet osaavat nauraa itselleen paremmin. Toisaalta tämänkin kirjoituksen kommenteissa on monia monia naisia jotka ovat itselleen nauraneet. Erot lienevät yksilötasolla.

Enkä muuten sanonut etteikö loukkaantumisesi olisi oikeutettu. En minä sitä edes osaa arvioida, sen osaat arvioida vain sinä. Sekin on jotenkin kuvaavaa että pidän tarpeellisena edes sanoa tällaisen itsestäänselvyyden.

On oikeastaan aika mielenkiintoista että loukkaannuit. Enhän minä sinusta edes kirjoittanut. Vai kirjoitinko sittenkin?

“Ja todisteina naisiin kohdistuvasta vieläkin jatkuvasta pilkasta ovat muutamat vastaukset tähän tekstiin.”

Jotta pilkka voisi edes olla osuvaa, siitä pitää olla ainakin puolet totta, muuten sitä pidettäisiin yksinkertaisesti järjettömänä.

“Naiset pelaavat aina pesäpalloa” ei varmaankaan olisi loukkaava, korkeintaan herättäisi hämmennystä kysymyksen “Miten niin?” Mutta “naiset shoppailevat aina”, sitä ehkä pidettäisiin loukkaavana koska siitä joko tunnistaa itsensä tai vähintään stereotypian. Mutta jos tunnistaa vain stereotypian niin todennäköisesti ajattelee että se ei ole totta, mutta tuskin pitää sitä henkilökohtaisena loukkauksena sillä eihän se kohdistunut itseen vaan stereotypiaan tai muihin naisiin.

Minä olen aivan täysin ja totaalisen varma että jos joku kirjoittaa vastaanvanlaisen miehestä niin pidän sitä joko hauskana tai huonosti kirjoitettuna, mutta en loukkaavana. Jos esimerkit eivät ole osuvia, se voi olla järjetön, mutta en osaa kuvitella että loukkaantuisin siitä. Ei edes se että toinen olisi kirjoittanut sen tosissaan. Koska tiedän jo millainen olen. Jos kirjoitus “osuisi”, se olisi vaan jonkun tekemä totuudenmukainen huomio. Jos se taas ei osuisi, se olisi järjetön.

-Aapo, 30.7.2008

#9431

VItun paska ääliö. SUKUPUOLIRASISTI! Paskiainen. Vitun idiooti.

--, 14.8.2008

#9602

Ihan hauska minusta, mutta tämä saattaa loukata jotakuta. Itseäni hirveästi kenkuttaa tällaiset jo olemassa olevat odotukset siitä, millainen minun tulisi olla koska olen nainen, lukiolainen, uskontoon kuulumaton, suomalainen jne. Siksi, jos epäilisin kirjoittajan olleen tosissaan, harmistuisin aivan varmasti.

Yleistyksillä on joskus hauska vitsailla, mutta nämä ovat kuitenkin arkoja asioita.

-Deku, 31.8.2008

#9802

Mainio pätkä!

-Janne, 11.9.2008

#9803

Feministi joka tästä suuttuu, on epävarma, tosikko ja huonon itsetunnon omaava.

-Nainen, feministi itsekin, 11.9.2008

#10028

Sukupuolirasisti?

Onko sukupuoli rotu?

-Wiltsu, 11.10.2008

#10119

Tosi hauska teksti, hauskan tekee tuosta vain ja ainoastaan se kuinka totta tuo onkaan :)

Varmasti naisia(kin) naurattaisi vastaavat analogiat miehistä :)

-Jepu, 27.10.2008

#10124

Minäkin olen pitkään odotellut, että joku naissukupuolen edustaja miehistä tämänkaltaisen jutu kyhäisi. Löytynekö täältä ketään moiseen hommaan;)?

-Joshua Samola, 27.10.2008

#10223

Millainen ihminen on luonut käytettävyyden nyrkkisäännöt? Näin monipuolinen systeemi vaatii lähes elinikäisen opiskelun, syventävät kurssit aiheesta ovat välttämättömiä, käytännön testaus ja tilanteen mukaisesti päivitettävät säännöt auttavat ymmärtämään toimintaa ;) t. xx

-Tuntematon, 6.11.2008

#10407

en minäkään loukkaannu tästä vaikka nainen olenkin.

oikeestaan mielenkiintonen pätkä... 8D

-hummingbird, 9.12.2008

#10409

Voisiko joku nainen ystävällisesti kirjoittaa vastaavan miehistä?

-Eezi, 9.12.2008

#10435

Äärimmäisen huvittava, joskin melko ilmeinen trolli. Tästä suuttuvat voivat ensi kädessä mennä itseensä – sarkasmista kun kerrotaan nykyään jo kouluissakin.

-Can you do a barrel roll?, 11.12.2008

#10437

Onhan siinä naisesta yritetty ottaa selvää, en kyllä tuota maailmaa menisi lähemmäksi.Voi tulla erimielisyyksiä naisten kanssa.

-veijo, 11.12.2008

#11281

Harmikseni totean, että meni minulta täysin ohi. En tunnista tekstistä ollenkaan itseäni enkä ketään tuntemaani naista. Esimerkkejä lukiessa etenkin tuli tunne, että mistä ihmeestä nämä on peräisin. Hämmennystä lisää se, kun kommenteissa näyttää vallitsevan naistenkin keskuudessa niinkin suuri yksimielisyys siitä, että oikeilla raiteilla ollaan...

Kyllähän naisista saa repiä huumoria niinkuin miehistäkin, mutta ehkä stereotyypit eivät lopulta ole tarpeeksi universaaleja, että tulisi oikein osuvia juttuja.

-kurvikas mutta mutkaton, 8.3.2009

#11321

Teksti oli mahtava! Suurin osa oli täyttä totta :) Ne naiset jotka ei tästä tykkää voi yhtä hyvin mennä hesarin yleisönosastolle raivoamaan sovinistisioista.

-Nainen itsekin, 15.3.2009

#11981

Ei vika ole “laitteessa” vaan käyttäjässä, eikös se niin mene :D

Tiettyihin tarkoituksiin on tietenkin tarkoitettu asianomaiset välineet, esim. benji-hyppyn epäonnistumisesta ei voi syyttää hyppynarua, jos siihen on itse sellaisen hankkinut.

Ihan loistava tää kyl oli !

-offline, 21.6.2009

#12478

offline puhuu asiaa

Tiettyihin tarkoituksiin on asianomaiset välineet. Jos elämästään haluaa tehdä hankalaa, hanki nainen :D Been there, done that, ja samat virheet toistetaan :P

-alko, 14.9.2009

#13059

Hauska muuten, mutta ei kaikki naiset ajattele että Diesel-öljy on bensaa, tai että automerkkiä kysyttäessä vastaus oli “joku sininen” =D. Vastaus voi hyvinkin olla vaikka Turbo Saab 4 litran koneella... Juuuh. :D

-Kikkumaaluminkumanku, 1.1.2010

#13480

*reps*

-Nainen 4-ever, 15.4.2010

#13498

Kirjoituksen ulkoasun idea on hauska; olisipa vielä “laite-tekstit” jostain suomen sanakirjasta...

Meitä naisia on onneksi laidasta laitaan. Naisen esineistämistä en kyllä suosi millään tavalla.

Eipä meitä ihmisiä luonnollisesti voi ohjelmoida, oma tahto kun kaikilla on (tai ainakin terveesti pitäisi olla.) Sekä miehen että naisen tulee käyttäytyä siten, että kunnioittaa toista. Välillä on myös naisten ihan hyvä miettiä, miten asiansa miehelle ilmaisee – rivien välistä vihjaileminen on typerää.

-Jumalan kuva, 20.4.2010

#13858

Hauskahan tuo minusta ainakin oli. (Huom! Olen nainen) Ei pidä ottaa niin tosissaan. Uskoisin, että maailmasta löytyy monia, monia naisia (itseni mukaanlukien), jotka eivät ole tippaakaan sellaisia, kuin tekstissä sanotaan, ja suurin osa varmaankin ottaa tämän ihan vitsinä. Maailma on tupaten täynnä pilantekoa niin naisista kuin miehistäkin.

-JT, 2.12.2010

#13951

Hauskasti kirjoitettu. Varmaan asian saisi käännettyä toisinkin päin laitteena mies ja käyttäjänä nainen.

-Nainen 50v, 9.3.2011

#13991

Kiva teksti. Olen nainen ja täytyy myöntää olen juurikin tuollainen nainen. Välillä hankala mutta enimmäkseen söpö ja ihana. :)

-Nainen 30 v, 10.5.2011

#14001

olen 38 nainen enkä pidä tekstiä minää haluankin ny tehä miehestä erilaisen version mies ja nainen oppikaa toisianne puhukaa asiat älkää riidelkö tyrhaa.tämä oli hauska juttu lisää niksejä vaa

-murmeli38, 22.5.2011

#14074

“reps” käytännössä pätee myös mieheenkin

-Kokemusta omaava, 26.9.2011

#14670

...siis tosi hyvä. Tuo on kokonaisuutena hyvin oivaltava jqa hyvin tosi – “poikkitieteellinen”. Joskus on vain hyvä käyttää tavallisesta poikkeaavaa slangia että saisi asiaa perille. Kun tuo on minusta niintotta. .. Joskus jotain muutakin kuin yleensä käytettävää sosiaalis-terapeuttis -slangia, jossa miehet istuu kumarassa kun neuvoja -tätit neuvoo. Suotta joka paikka naisistuu. Miehiä tarvitaan eikä niitä kuulu jyrätä. Toivoo vanharouva 59 v . itsekin terapeutti

-Mkyllikki, 2.12.2012

#14753

Miehen ajattelu noudattaa kaksiarvoista logiikkaa, naisen taas sumeaa logiikkaa.

-Android, 14.7.2013

#14822

No, voi herra Jumala mitä tekstiä!

-Nainen, 26.6.2015

#14858

Olihan tuo hauskasti kirjoitettu, mutta tasapainoksi pitäisi tehdä samanlainen miehestä.

-12v. tyttö, 31.12.2016

#14868

Pitää ottaa huomioon, että joka tilanteessa nainen miettii, ainakin alitajuisesti, miehen käytettävyyttä. Miehen alueeksi jätetään joitakin kokonaisuuksia, kuten autoilu. Sekin aihe olisi helppo hallita ja mies voisikin havaita sen siitä, miten hyvin nainen hallitsee aurinkovoiteet, pesuaineet, muodin, sisustuksen ym. Teille miehille siis JÄTETÄÄN niitä asioita, joita nainen on harkinnut parhaaksi jättää.. Tai joita hän ei jaksa tai halua tehdä. Selkiskö?

-EllunKana, 29.1.2018

#14880

kelaa ajatelen naisia nuolen joka kerta monet orgut mut haluisin hivenen isomman pidän sitä pienenä vaikka 20cmhaluisko joku haminan sunal naida 0465473579

-reima lehtone, 20.10.2018

Oma kommentti
Kommentti Älä käytä HTML-tägejä viestissäsi, vaan pelkkää tekstiä. Linkit muodossa http://...
Nimi
Tarkistus Paljonko on kaksitoista ynnä viisi?
 

Agora on julkinen foorumi jossa voit julkaista kirjoituksesi. Kaikki voivat lukea, kommentoida ja arvostella kirjoituksia mutta julkaiseminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjoitukset jaetaan useisiin eri aiheisiin.

Lisää kirjoituksia aiheesta Rakkaus, seksi tai muista aiheista.

Sinua saattaa kiinnostaa myös jokin seuraavista: