Lintukoto logo

Lintukoto / Agora / Systeemi on valtiovallan erityisessä suojeluksessa

Lintukoto etusivu > Agora > Kaikki kirjoitukset
18 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 9/min.

Lisää kirjoituksia aiheesta Yhteiskunta tai muista aiheista.

Tiivistelmä: Rikos ei kannata Systeemiä vastaan. Ihmistä vastaan tilanne on toinen. 3 690 lukijaa, joista 537 eli 15% on antanut arvosanan (7+).

Systeemi on valtiovallan erityisessä suojeluksessa

Suomessa tulee ihmisten henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista suhteellisen pienet tuomiot, etenkin suhteessa omaisuusrikoksiin. Kun otetaan huomioon se, miten paljon ihmiset arvostavat henkeä ja terveyttä verrattuna omaisuuteen, ovat tuomiot ryöstöistä, pahoinpitelyistä ja murhista suhteellisen lieviä.

Pahinta mitä Suomessa voi tehdä, on tehdä rikos Systeemiä vastaan: veronkierto tai ylinopeus – toisessa kärsijänä on Systeemi, toisessa uhria ei edes ole – saavat suhteessa ankarat tuomiot, mutta raiskauksestakin voi keveimmllään selvitä ehdollisella.

Systeemi on tärkeämpi, paljon tärkeämpi kuin sen jäsenet, jopa siinä määrin että Systeemin pystyssäpitäminen on itsetarkoitus.

-Aapo Puskala, 2.9.2004

Arvosanajakauma
4
5
6
7
8
9
10
10 tuoreinta kommenttia 26:sta. Näytä kaikki kommentit
Kommentit
#1344

Kumotaan nyt sitten myös tuo itse kirjoituksen perusteesi.

Kansalaistaidon perusteisiin kuuluu ymmärtää, että kaikki rikokset ovat rikoksia systeemin jäseniä (ihmisiä), ei mitään Systeemin kuvaa tai nimeä vastaan.

Ylinopeusrikos on vakava rikos, koska se osoittaa välinpitämättömyyttä muiden henkeä kohtaan. Suomen systeemissä rikaskaan ihminen ei voi olla välittämättä muiden turvallisuudesta.

Veronkierto on niin ikään kaikkien muiden yhteisön jäsenten oikeuksien halveksumista. Verojen tarkoitus on turvata kaikkien ihmisarvoinen elämä yhteisössä. Veronkierto on lisäksi symbolisesti vakava rikos, koska se horjuttaa yhteisön perusideaa: yhteistä vastuuta ja yhteisiä sääntöjä. Veronkierrosta annettavien kovien rangaistusten signaali on se, että jos haluat elää tässä systeemissä, sinun on noudatettava yhteisiä sääntöjä.

Yksi rangaistusten päätehtävä on tehdä rikos kannattamattomaksi. Mikäli rikos on vaikea selvittää, siitä annettava rangaistuskin on hieman kovempi. Tämä koskee mm. talousrikoksia.

Syy, miksi henkirikoksista saa suhteessa lievemmät tuomiot kuin omaisuusrikoksista, on se, että järjettömien kovat rangaistukset eivät edistä turvallisuutta tai hyvinvointia, mutta käyvät kalliiksi yhteiskunnalle. Kaikkien rangaistusten on oltava tuntuvia, mutta kohtuullisia.

Suomessa on sitäpaitsi olemassa elinkautinen vankeusrangaistus, ja Tasavallan presidentin linja on, että elinkautisen tulee myös tarkoittaa elinkautista.

Mielestäni yksittäisen ihmisen omaisuuteen kohdistuvista rikoksista ei saa mitenkään kovia rangaistuksia verrattuna henkirikoksiin. Täytyy muistaa, että omaisuusrikosten kannattavuutta nostaa se, että ne jäävät henkirikoksia useammin selvittämättä.

-Eri Aapo, 20.10.2004

#1345

Mielestäni systeemin tulee hoitaa yhteiskunnan perusasiat: maanpuolustus, poliisi, oikeuslaitos ja osittain infrastruktuuri, terveydenhoito ja koulutus. Olen valmis maksamaan osuuteni näistä.

Suomen systeemi on kuitenkin paisunut massiiviseksi ja kalliiksi. Kunnat ja valtio palkkaavat yhä lisää työntekijöitä ja systeemi laajenee kuin pullataikina.

Systeemimme luo jatkuvasti uusia sääntöjä ja sen päätehtäväksi on tullut paapominen. Suomen kieleenkin on kehittynyt osuva sanonta: “putki”. Suomalaisen elämä on suunniteltu opintoputkesta eläkeputkeen ja sitten valtionkirkon maakuoppaan.

En halua antaa systeemille valtaa päättää siitä miten elän, enkä halua maksaa tällaisesta “palvelusta”.

Aapon tarkoitus on tuskin poistaa systeemiä kokonaan, vaan palauttaa se takaisin kansalaisia palvelevaksi. Nyt systeemi on systeemin takia ja hyödyttää lähinnä poliitikkoja, jotka palkkaavat kiireesti uusia poliittisia avustajia.

Suomen valtion kontrolli kansalaisista on tiukka verrattuna länsimaihin ja kansalaisten oikeidet rajoitetut. Tämä on todennäköisesti syntynyt kun olemme kopioineet hyvinvointiyhteiskuntaa Ruotsista ja meillä on vanha Venäläisen byrokratian perinne. Kärjistetysti voisi sanoa, että systeemimme yhdistää tehokkaasti ruotsalaisen tasapäistämisen ja venäläisen byrokratian.

EU on mielestäni palvellut Suomea loistavasti kun yksittäiset ihmiset ovat nostaneet kanteita systeemiämme vastaan. Useissa tapauksissa systeemi on joutunut keventämään pakkotoimiaan suomalaisia vastaan ja johtanut vapauden lisääntymisen.

-Teemu, 20.10.2004

#1346

Pohjimmiltaan rikos on aina rikos ihmistä vastaan. Se, mikä sitten rikokseksi määritellään, on jo täysin eri asia.

Toistaiseksi en ole nähnyt Eri Aapolta yhtäkään edes lievästi kriittistä ajatusta systeemiä kohtaan, ja minua hän syytti kritiikittömäksi (vaikka kritisoin sitä järjestelmää, joka minut on osittain kasvattanut). Kuinka mehukkaasti tähän sopisivatkaan minusta ja arvoistani käytetyt rinnastukset! Itänaapurin järjestelmässähän sitä systeemiä vasta korostettiinkin...

Luonnontilassa kuvaamasi systeemi eroaa nykyisestä sillä aivan oleellisella osalla, että luonnontilassa yksilöllä on vaihtoehto kuulua systeemiin tai jäädä sen ulkopuolelle. Tällöin myös systeemillä (sen jäsenillä) on intressi palvella jäseniään niin, että he mielummin jäävät systeemiin (jolloin he hyödyttävät aiempia jäseniä). Kuinka ollakaan, kuvasit tällä yhteisöjen syntymisellä sitä, miten yritykset syntyisivät vapaassa tilanteessa, ja silti olet ainakin jossain määrin vapaata kilpailua vastaan.

Jos Suomen systeemistä voisi erota (mieluiten niin että ei tarvitsisi liittyä pakosta toiseen), olisi se todellinen testi siitä, onko systeemi hyvä paikka jäsenilleen. Systeemin kannattajan näkökulman ymmärrän, että tätä ei tulla tekemään. Mitä heikompi järjestelmä, sitä vähemmän sallitaan mahdollisuuksia siitä eroamiseksi. Äärimmillään rakennetaan muureja, lievimmillään yksilönvapautta rajoitetaan muuten.

Jos seurauksiltaan vähäisestä mutta vaikeasti selvitettävästä rikoksesta saa kovemman rangaistuksen kuin muuten vastaavasta rikoksesta mutta joka on helppoa selvittää, on tuomio väärä. Siinä ei tuomita teosta, vaan systeemin kyvyttömyydestä joko a) säätää lakeja (sellaisiksi että niitä voisi valvoa), tai b) valvoa säätämiään lakeja. Teko itse ei muutu sen pahemmaksi jos se on vaikea selvittää. Sen vuoksi rangaistuksen tulisi olla yhtäläinen. Muutoin tuloksena on suuri eriarvoisuus: samasta teosta toine saa hyödyn, toinen suuren rangaistuksen.

En sanonut, että yleislinjaa rangaistuksissa pitäisi välttämättä muuttaa tai kiristää, sillä rikosten tekoon on paljon muitakin syitä kuin rangaistuksen pelko.

Ilman systeemiä ei olisi yhteisöä? Siis tarkoitat kai, että ilman yhteisöä ei olisi systeemiä? Jos systeemillä tarkoitetaan vain “yhteisesti noudatettavia sääntöjä” niin tietysti, sillä ne edistävät yhteisön ja sitä kautta yksilön selviämistä. Minä viittaan systeemillä, tai oikeataan Systeemillä tällaiseen tilanteeseen, jossa järjestelmä puuttuu kaikkiin asioihin, sellaisiinkin, jotka eivät sille lainkaan kuulu.

-Aapo, 20.10.2004

#1357

“Suomen Rikoslaki 6. luku: Rangaistuksen mittaamisesta

1 § (3.6.1976/466) Rangaistusta mitattaessa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat rangaistusta koventavat ja lieventävät perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen.”

Rangaistus ei siis riipu rikoksen selvittämisen vaikeudesta.

-Teemu, 21.10.2004

#1363

Tuota noin.

“Rikoslaki 6 luku

2 § (13.6.2003/515)

Rangaistusasteikko ja siitä poikkeaminen

Rangaistus määrätään noudattaen rikoksesta säädettyä rangaistusasteikkoa. (jne.)”

Eli kunkin rikoksen kohdalla mainittu rangaistusasteikko määrittää teon yleisen rangaistustason, ei Teemun mainitsema pykälä (josta Teemulla on sitäpaitsi vanhentunut tieto...). Se pykälä kertoo yleisohjeen rangaistuksen mittaamiseen, jolla ei ole mitään tekemistä eri rikosten rangaistusasteikkojen määräytymisen kanssa. Teemun tarkoittama pykälä on muuten nykyään:

“RIKOSLAKI 6 luku

(Rangaistuksen mittaaminen)

4 § (13.6.2003/515)

Yleisperiaate

Rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.”

* * *

Aikaresurssini eivät oikein tahdo riittää keskusteluun tällä palstalla. Vaikka tämä kommenttien avulla keskusteleminen onkin mahdollista, ei lopputulos ole oikein tyydyttävä.

Minusta näiden kirjoituksista annettavien kommenttien paras anti on nimittäin siinä, että useiden ihmisten erilaiset näkökannat tulevat ilmi. Tavallaan jokainen voi kirjoittaa oman spontaanin reaktionsa kirjoitukseen, ilman, että kommentoijat alkavat keskenään kommentoida toisiaan.

Siinä vaiheessa, kun 2-3 ihmistä kiistelee siitä, kenen vakaumus on oikea, allekirjoittaneen mielenkiinto alkaa hiipua – enkä liene ainoa. Pitäisikö perustaa erillinen follari-osasto? Luulen kuitenkin, että vaikka sellainen olisi, en silti jaksaisi jatkaa aiheista jauhamista.

Näin ollen suonette anteeksi, että lopettelen omalta osaltani näitä keskusteluntynkiä tähän ja siirryn taas kirjoittelemaan entiseen tyyliin, yksi kommentti per kirjoitus.

-Eri Aapo, 21.10.2004

#2173

Tätä olen itsekkin aina miettinyt. Hyvä teksti taas kerran.

-Anonyymi, 14.7.2005

#2174

Tätä olen itsekkin aina miettinyt. Hyvä teksti taas kerran.

-Anonyymi, 14.7.2005

#2257

Olen samaa mieltä, ja jos ryöstetty haasta oikeuteen ryöstäjän, hän häviää, koska ryöstäjää/pahoinpitelijää on jo “rangaistu”. Ja siinä menevät ilmaan 1060€ + asianajaja.

Sitä paitsi, jos ryövääjä on käyttänyt tai vaikkapa polttanut rahat, jää ryöstetty köyhäksi eikä saa takaisin senttiäkään.

Toinen typeryys on jutussa se, että rikollinen on 80% todennäköisyydellä rahanpuutteessa. Niinpä ryövättyään hän saa pitää rahat, saa lisää rahaa, ja tuomio vähentyy puolella. Ja jos kuka tahansa vanki karkaa, ja tekee toisen rikoksen, ei häntä rangaista. Tiedän kokemuksesta. Ottakaa kantaa!

-Ex roisto, 3.8.2005

#2570

Kertokaapa tyhmälle mikä mahtaa olla systeemi? Valtio? Kaikki julkiset organisatiot? Mikä tai kuka mahtaa olla se mahtava “systeemi”, joka jatkuvasti kusee, kusettaa tai muuten sortaa ja on paska?

-Anonyymi, 9.12.2005

#9672

Hmm.. Kommunistin, kärpän ja kapinallisen sieluni vaativat vallankumousta, mutta historia opettaa, että se ei kannata. Vanhaa systeemiä seuraa aina uusi. Kommunismihan on parhaimmillaan kapinaa nykyistä systeemiä, nykyistä vihattua yhteiskuntajärjestelmää vastaan, mutta pahimmillaan se on juuri tuo vihattu järjestelmä, joten mitä järkeä missään siis on? Miksi emme vainvaipuisi anarkiaan? Vastaan: koska emme pysty. Monikohan meistä nykyihmisistä pystyisi elämään ilman selkeitä rajoja ja sääntöjä, ilman suunnittelua ja järkeä? No, onneksi vain oma käteni nousi. Päivänjatkoja!

-Toveri Kärppä, 3.9.2008

Oma kommentti
Kommentti Älä käytä HTML-tägejä viestissäsi, vaan pelkkää tekstiä. Linkit muodossa http://...
Nimi
Tarkistus Paljonko on kaksitoista ynnä viisi?
 

Agora on julkinen foorumi jossa voit julkaista kirjoituksesi. Kaikki voivat lukea, kommentoida ja arvostella kirjoituksia mutta julkaiseminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjoitukset jaetaan useisiin eri aiheisiin.

Lisää kirjoituksia aiheesta Yhteiskunta tai muista aiheista.