Lintukoto logo

Lintukoto / Agora / Vaalirahoitus

Lintukoto etusivu > Agora > Kaikki kirjoitukset

Päivän sana: torso: vaillinaiseksi jäänyt tuote tai luomus; ihmistä esittävä veistos, jolta puuttuu jäseniä

Pidätkö?


8 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 10/min.

Lisää kirjoituksia aiheesta Politiikka tai muista aiheista.

Tiivistelmä: Voimme vaikuttaa puoluetukeen ensimmäistä kertaa neljäänkymmeneen vuoteen 5 447 lukijaa, joista 446 eli 8% on antanut arvosanan ().

Vaalirahoitus

Puoluetuki kuluu kampanjoihin

Puoluetuki estää voittamasta vaaleissa pelkän vaalibudjetin voimalla ja myös vähävaraiset puolueet saavat mahdollisuuden. Tuki pitää poliitikot itsenäisinä, lahjoittajat kun aina vaativat vastapalveluksia. Ilman tukea pitkäjänteinen politiikka ei liene edes mahdollista. Näin ajatteli Rafael Paasio käynnistäessään puoluetukijärjestelmän 1967. Hän ei jättänyt meille keinoa järjestelmän lopettamiseen.

Järjestelmä, jossa rahan saaja päättää kuinka paljon hän saa muiden rahaa ilman valvontaa voi johtaa vain turpoamiseen. Uusi eduskunta korotti ensi toimenaan puoluetukea 44% kertomatta syytä. Puolueiden rahoituksesta jo 80% – 90% on tukea. Tavallisesti koko puolue- ja vaalituki kuluu vaalikampanjoihin. Muu toiminta pyörii jäsenmaksuilla, kansliamäärärahahoilla, lehdistötuilla ja lahjoituksilla.

Koska vain eduskuntapuolueita tuetaan, niin pienet ja vähävaraiset puolueet eivät pärjää. Uudet ideat eivät pääse esille, ihmisryhmät jäävät ilman edustusta ja ongelmat huomiotta. Kun kilpailun tuomaa painetta parantaa suoritusta ei ole, eduskuntapuolueiden johtajat vapautuvat lehmänkauppoihin ja päätösten laatu huononee.

Puoluetuki siirtää valtaa äänestäjiltä eduskuntapuolueille. Puolueissa tuki siirtää valtaa jäseniltä johdolle. Puoluejohtajan valta kiteytyykin puoluetukeen ja puoluekuriin.

Demokraattisempi järjestelmä

Euroopan neuvoston Greco, Group of States Against Corruption, suosittelee rahoitusjärjestelmää, jossa vaalibudjetit ovat rajatut, ehdokkaiden rahoittajien nimet julkisia ja valtion tuki pieni, mutta sama kaikille. Tällä on seuraavat edut:

  • Vaalibudjetit pysyvät kurissa. Päätämme asian, emmekä mainoksen, perusteella
  • Uudet ideat lähtevät samalta viivalta vanhojen kanssa
  • Kansanedustajat voidaan jäävätä tukijoidensa asioissa
Suomi on Grecon jäsen ja sitoutunut noudattamaan sen suosituksia. Meillä on mahdollisuus huomattavaan järjestelmän parannukseen.

Puoluetukeen voi vaikuttaa vain sen saaja

SKP teki eduskuntavaaleista valituksen oikeusasiamiehelle, jossa esitti mm., että puoluetuki rikkoo puoluelain kymmenettä pykälää.

“Valtion viranomaisen on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen.”
Eduskunnan oikeusasiamies hylkäsi valituksen. Hän ei saa koskea puoluetukeen.

“Oikeusasiamiehellä ei ole lain mukaan toimivaltaa tutkia eduskunnan toimintaa lainsäätäjänä eikä hän voi puuttua siihen, miten lainsäädännön sisältöä tulisi muuttaa tai kehittää. Oikeusasiamies ei myöskään voi ottaa kantaa eduskunnan hyväksymässä valtion talousarviossa olevien määrärahojen suuruuteen tai niiden käyttötarkoituksen määrittelyyn.”

Salainen maksaja

Tukien lisäksi poliitkot saavat lahjoituksia. Vaikka laki määrää kansanedustajat julkistamaan rahoittajansa, he kätkevät nimet ilmoituksissaan. Esim. Maria Guzenina-Richardson sai 90% rahoituksestaan Euroopan MaGu ry:ltä ja joku tuntematon maksoi lahes kaikki Jyri Häkämiehen kulut palkkana esitelmistä.

Myös puolueet toimittavat tilinpäätöksensä oikeusministeriöön. Ne ovat niin ylimalkaisia, ettei niistä selviä keneltä raha tulee. Esim. SDP:n toimintakertomuksessa puolue juhlii puolta miljoonaa euroa “muita tuottoja”.

Rahoituksen valvoja, oikeusministeriö, hyväksyy molemmat menettelytavat.

Paranna demokratiaamme

Ongelma on järjestelmässä, ei ihmisissä. Tekisimme itse samoin poliitikkojen asemassa. Putosimme kuoppaan, josta emme kiipeä omin avuin pois. Greco heitti köyden johon voimme tarttua.

Greco teki kesäkuussa Suomeen vaali- ja puoluerahoituksen tarkastuksen ja valtio toimitti Grecolle vastauksia. Greco antaa Suomelle suosituksen toimenpiteistä joulukuussa 2007, jonka jälkeen meillä on 18 kuukautta aikaa korjata asiat.

Euroopan neuvoston kriittinen suhtautuminen puoluerahoitukseemme voi saada muutoksen aikaan. Olemme tähän mennessä toteuttaneet kaikki paitsi yhden Grecon suosituksista. Jos mielestäsi puoluetuki on demokratiamme ongelma eikä ratkaisu, pyydä Grecoa ehdottamaan puoluerahoituksemme parantamista. Sen puheenjohtaja on Drago Kos.

-Teemu, 27.9.2007

Arvosanajakauma
4
5
6
7
8
9
10
Kaikki 131 kommenttia
Kommentit
#6591

Ryssä lähti ja Bryssel tuli tilalle. Emmekö todellakaan pysty hoitamaan sisäisiä asioitamme muuten kuin isoveljelle kantelemalla?

-Orange, 27.9.2007

#6592

ja pienet puolueet jäävät valitettavasti ilman puoluetukea tai saavat sitä hyvin vähän

-Ramsees, 27.9.2007

#6594

Orange.

Uskon, että puoluetukijärjestelmä on kuin katiska. Sieltä ei pääse omin neuvoin pois. Kun eduskunta sai vallan päättää puoluiden tuesta ilman valvontaa, niin meille ei jäänyt keinoa estää järjestelmän korruptoitumista. Kansanedustajat ovat eturistiriidassa, jossa puolueen etu voittaa äänestäjän edun. Tekisimme itse samoin heidän tilanteessaan. Koneemme jäi luuppiin ja tarvitsemme jonkun boottaamaan sen.

Lisäsin tästä sepustusta viimeiseen kappaleeseen. Kiitos parannuksesta.

-Teemu, 27.9.2007

#6595

Tuosta kantelusta vielä. Ajatteluni lähtee hieman eri näkökulmasta:

Olemme liittyneet GRECO:on tarkoituksenamme parantaa valtionhallintoa ja nyt erityisesti vaalirahoitusta. Meillä on paljon voitettavaa kirjoituksessa mainitsemista ongelmista johtuen. Saavutamme parhaan tuloksen, jos GRECO auttaa meitä parantamaan järjestelmäämme merkittävästi. Meidän tulee auttaa GRECOa auttamaan meitä.

Muutin kirjoitusta, jotta tämä ajatus pääsisi jostain läpi. Kiitos uudestaan.

-Teemu, 28.9.2007

#6597

Teemu, olen kanssasi täsmälleen samaa mieltä vaalirahoituksen korruptoivasta vaikutuksesta, myös siitä että järjestelmää tulee muuttaa. Luultavasti valtaeliitillä olisi silloin niin paljon hävittävää, ettei se suostuisi muutokseen vapaaehtoisesti, mutta onhan Eurooppa aikaisemminkin nähnyt oranssin vallankumouksen :-)

-Orange, 28.9.2007

#7078

Tuosta puuttuu piste jostain

-Jermas, 8.11.2007

#7283

Sanoista tekoihin. Lähetin alla olevan sähköpostin Grecon puheenjohtajalle.

Dear Mr. Kos,

I found you name and email address from documents regarding funding of political parties in Finland. Greco is about to submit recommendations to Finland on financing of political parties in December 2007.

Our current party financing is in contradiction with Greco“s recommendations and harmful to Finnish democracy.

1. State funding is extensive and limited to parties in parliament only. This effectively stops supporters of competing political ideas from gaining parliamentary seats. Problem is escalated by the fact that state funding is frequently increased. For example, Matti Vanhanens' cabinet increased party funding by 44% immediately after winning 2007 elections without naming a reason.

2. Transparency law was passed in 2000 (law 414/2000). Regardless of this practically none of the new members of parliament, including cabinet ministers, did reveal their sources of funds. Political parties kept hiding their sources of funding as well. As a result, it is impossible to say if our representatives have conflicts of interest.

Supervisor of party financing, ministry of justice, approves both practices.

It seems evident that we can not correct this situation ourselves. However, Finland has pledged to implement every recommendation of Greco. Please use your power and recommend improvements to our party funding.

-Teemu, 25.11.2007

#7356

Greco kritisoi Suomen puoluerahoitusta. Asiasta on pikku uutinen Hesarissa ja Iltasanomissa. Greco kritisoi erityisesti rahoituksen valvojaa, oikeusministeriötä, ja sen riippuvuutta poliitikoista. Greco suosittelee valvonnan puoluettomuuden merkittävää vahventamista.

Suomi asetti oikeusmininisteriön tutkimaan asiaa :-)

Suomi on luvannut toteuttaa kaikki Grecon suositukset, joten tämän pitäisi johtaa oikeisiin muutoksiin. Grecon tarkat suositukset eivät ole vielä julkisia.

-Teemu, 7.12.2007

#7357

Heidi Hautalan mielestä Suomen puoluerahoitus on samaa tasoa Kazakstanin ja Moldovan kaltaisten maiden kanssa.

-Teemu, 8.12.2007

#7358

Keskusta ehdottaa lisää puoluetukea läpinäkyvyyden lisäämiseksi:

“Keskustan puoluesihteerin Jarmo Korhosen mielestä läpinäkyvämpään vaalirahoitukseen voitaisiin mennä lisäämällä puoluetukea.”

-Teemu, 8.12.2007

#7412

Grecon suositukset ovat netissä englanniksi

-Teemu, 18.12.2007

#8003

Grecon suositukset Suomelle suomeksi:

-Teemu, 4.3.2008

#8523

Kansanedustaja Timo Kalli myöntää rikkovansa vaalirahoituslakia:

Hänestä ei kuitenkaan voi tehdä rikosilmoitusta, sillä kansanedustajien hyväksymän lain rikkomisesta ei ole määrätty mitäään rangaistusta.

-Teemu, 11.5.2008

#8536

Lähetin eduskunnan oikeusasiamiehelle tämän kantelun:

“Oikeusministeriö ei onnistunut tehtävässään valvoa vaalirahoitusta eduskuntavaaleissa 2007.

Timo Kalli tunnusti TV:ssä rikkoneensa vaalirahoituslakia. Vaalirahoitusilmoituksista on selvää, että näin teki myös suuri osa muista nykyisistä kansanedustajista.

Oikeusministeriön tulee hoitaa velvoitteensa ja pyytää uudet ilmoitukset niiltä, joiden nykyiset ilmoitukset rikkovat lakia.”

-Teemu, 13.5.2008

#8547

Matti Vanhanen tulee avoimesti Idea Parkia, jonka vetäjät ovat hänen kampajansa päätukijoita.

Vaalirahoituksen avoimmuuden tarkoitus on estää poliittisen tuen ostaminen. Jos on saanut tukea, on jäävi ratkaisemaan tukijan asioita. Vanhanen toimii päinvastoin.

Ministeri voi myydä tukensa ilman seuraamuksia.

-Teemu, 15.5.2008

#8548

Oikeusasiamiehen ei ole lupa käsitellä kansanedustajien tekemisiä, joten tein kantelun oikeusministeriön toiminnasta Vanhasen tapauksessa.

“Kansanedustaja Matti Vanhanen avoimesti edistää rahoittajiensa IdeaPark projektia.

Koska kansanedustajan tehtävä on edustaa suomen kansaa, eikä rahoittajiaan, on vaalirahoitus on julkinen. Näin kansanedustaja voidaan jäävätä tukijoidensa asioita koskevista päätöksistä. Tämä on edustuksellisen demokratian perusperiaate, joka on esim. GRECO:n suosituksissa, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan.

Antamalla vaalirahoitusrikkomusten tapahtua, oikeuministeriö jättää tehtävänsä tekemättä. Oikeusministeriön tehtävä on valvoa vaalirahoitusta ja jäävätä Vanhanen asioista, joissa päätetään hänen rahoittajiensa eduista.”

-Teemu, 16.5.2008

#8554

Kantelu oikeusasiamiehelle puolueiden rahoituksen pimityksestä:

“Oikeusministeriö ei valvonut puolueiden vaalirahoitusta eduskuntavaaleissa 2007, vaikka vaalirahoituksen valvonta on sen tehtävä.

Puolueet toimittavat tilinpäätöksensä oikeusministeriölle. Ne ovat kuitenkin niin suurpiirteisiä, että niistä ei selviä mistä rahat ovat tulleet. Esim. SDP sai puoli miljoonaa euroa ”muita tuottoja“.

Oikeusministriö hiljaisesti hyväksyy käytännön tekemättä mitään. Sen tehtävä on pyytää puolueilta tarkemmat tiedot ja tuoda julki mahdollinen lainvastainen menettely.”

-Teemu, 17.5.2008

#8555

Mielestäni on kyseenalaista pystyykö oikeusministeriö korjaamaan toimintaansa. Asiat ovat olleet tiedossa pitkään, mutta ministeriö on ollut passiivinen hyväksyjä.

Demokratiassa vaalirahoitusta valvoo riippumaton osapuoli. Suomessa homma on kuitenkin annettu oikeusministeriölle, jota johtavat samat poliitikot ja puolueet, jotka pimittävät rahoitustaan.

Valitusten ja niiden käsittelyn mahdollisesti saama julkisuus voi kuitenkin auttaa tilannetta.

Kantelun voi tehdä täällä:

-Teemu, 17.5.2008

#8559

Ehdotin sähköpostitse eduskunnan puhemiehelle, Sauli Niinistölle, että hän muistuttaisi edustajia siitä, miten rahoitus toimii demokratiassa:

“Nyt kun julkisuudessa vilisee erilaisia ehdotuksia vaalirahoituksen korjamiseksi, niin voisi olla hyvä aika tuoda esiin miten asia tulisi tehdä demokratiassa. GRECO:n suositukset ovat hyvä lähde demokraattiseen toimintaan. GRECO ehdottaa Suomelle, että vaalibudjetit ovat rajatut, ehdokkaiden rahoittajien nimet julkisia ja valtion tuki pieni, mutta sama kaikille. Vaalirahoituksen valvojan tulee olla riippumaton rahoittajista ja rahoitetuista. Tämä on kaukana julkisesti esitetyistä parannusehdotuksista. Kuitenkin Suomi on sitoutunut noudattamaan kaikkia GRECO:n suosituksia.

Tämän tyyppinen järjestelmä on myös selvästi helpompi hyvaksyä kuin nykyinen, kuten selviää tästä gallupista:

Ehdotan, että muistutat kansanedustajille, miten demokratiassa toimitaan. Voitamme kaikki kun demokratiamme toimii kunnolla.”

-Teemu, 18.5.2008

#8566

Ehdotin oikeusministeri, Tuija Braxille, että noudattaisi Grecon suosituksia:

“Toitte esille Grecon suosituksen puoluettomasta vaalirahoituksen tarkkalijasta. Greco suosittelee myös että vaalibudjetit ovat rajatut, ehdokkaiden rahoittajien nimet julkisia ja valtion tuki pieni, mutta sama kaikille. Ehdotan, että tuotte esille myös muut Grecon ehdotukset ja sen, että Suomi on sitoutunut noudattamaan niitä.

Oikeusministeriö ei ole onnistunut vaalirahoituksen valvomisessa eduskuntavaaleissa 2007. Edustajien ja puolueiden ilmoitkset ovat ylimalkaisia ja ministeriö on hiljaisesti hyväksynyt tämän. Ehdotan lisäksi, että vaaditte julkisesti ja virallisesti edustajilta ja puolueilta lisäselvityksiä rahoituksesta, jos nykyiset ilmoitukset ovat epäselviä.

Meillä on mahdollisuus huomattavaan demokratian parannukseen nyt kun ongelmat ovat tulleet esille.”

-Teemu, 19.5.2008

#8594

Pyysin Grecoa painostamaan poliitikkojamme.

“Dear Mr. Kos,

Since filing your report on party financing in Finland the situation has turned into a crisis. Within few weeks following has happened:

- Misleading public. Tens of representatives including cabinet ministers, have admittedly filed incomplete reports on campaign funds

- Conflict of interest. Prime minister supports commercial enterprise of his backers and refuses to abstain his participation in decision making

- The supervisor of party financing, Ministry of Justice, has failed to act

Politicians agree that party financing system needs a complete overhaul, but their proposals fall short of GRECO”s recommendations.

This is a unique change to improve our democracy. Please contact your Finnish counterparts are remind them of GRECOs recommendations and that Finland has pledged to implement each one of them. “

-Teemu, 20.5.2008

#8599

Drago Kos, Grecon puheenjohtaja, vastasi ylläolevaan sähköpostiini ja lupasi tehdä parhaansa asian eteen.

Jaba daba duu!

-Teemu, 21.5.2008

#8601

aika söpö tuo Teemu, kiva kattoa kun se pelastaa maailmaa

-Tuntematon, 22.5.2008

#8605

Matti Vanhanen: “On ehdokkaita, joilla vaalityön organisointi on tukiryhmän hoidossa. He hoitavat sitä hyvin itsenäisesti ja ehdokas itse keskittyy kampanjointiin. Sen tukiryhmän pitää vastata siitä, että kaikki mitä tehdään on täysin lain mukaista.”

Ehdokkaalle budjetti on yksi kampanjan tärkeimmistä kysymyksistä. Miten saada rahaa ja mistä? 20%-30% lisäys budjettiin tuntemattomalta taholta ei jää edustajalta huomaamatta ja tutkimatta.

Olisitko utelias, jos tuntematon lahjoittaisi sinulle 10,000€? Kysyisitkö miksi?

Lahjasta jää velvoita maksaa takaisin. Tämän takia lahjoja ei voi hyväksyä keltä tahansa.

-Teemu, 22.5.2008

#8609

Kantelu kunnallisvaalien 2004 rahoituksen valvonnan laiminlyönnistä:

“Vuoden 2004 kunnallisvaaleissa vaalirahoitusta valvoivat kuntien keskusvaalilautakunnat. He laiminlöivät tämän velvollisuuden.

Helsingin Sanomien mukaan suuri osa rahoitusilmoituksista on ylimalkaisia ja jättää rahottajien nimet kertomatta. Kyseessä on ilmeisesti ainakin virkavirhe, joka heikentää demokratiallemme.”

-Teemu, 23.5.2008

#8613

Annoin ministeri Mauri Pekkariselle kansanedustamiskiellon :-)

“Hyvä ministeri Mauri Pekkarinen,

Olette jättäneet laittoman ja ylimalkaisen ilmoituksen vaalirahoituksestanne eduskuntavaaleissa 2007 ja kieltäydytte kertomasta rahoittajienne nimiä pääministerin käskystä huolimatta.

Tietämättä rahoittajianne on mahdotonta tietää mitä asioita olette estynyt päättämään. Olettekin estynyt päättämään kansan puolesta mistään asiasta. Suomen kansalaisena kiellän teitä edustamasta minua tai muita suomalaisia kunnes noudatatte lakia vaalirahoittajien ilmoittamisesta.

Pääministeri Matti Vanhasen tehtävä on varmistaa, että hallituksen ministerit eivät ole estyneitä tekemästä työtään.”

-Teemu, 24.5.2008

#8614

Pyysin apua Timo Soinilta:

“Perussuomalaiset ovat tietääkseni ainoa puolue, joka on vastustanut puoluetukien korotuksia. Puoluetuki on keskeinen osa vaalirahoitusta. Koska puoluetukea maksetaan vain eduskuntapuolueille se huonontaa uusien puolueiden ja ideoiden pääsyä päätöksentekoon.

Vaalirahoituslakia uusitaan kiireisesti. Toivon, että voisitte tuoda puoluetuen mukaan uudistettavien asioiden joukkoon. Grecon ehdotus on, että valtion tuki on pientä ja sama kaikille puolueille.”

-Teemu, 24.5.2008

#8615

Pyysin myös kommunisteja mukaan:

“Teitte valituksen eduskunnan oikeusasiamiehelle mm. puoluetuesta 2007 mainiten puoluelain kymmenenen pykälän: ”Valtion viranomaisen on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen.“

Greco suosittelee, että valtion rahoitus on pientä ja sama kaikille puolueille. Pyysin Grecon puheenjohtajaa auttamaan Suomea noudattamaan Grecon suosituksia vaalirahoituskriisissä ja hän lupasi tehdä parhaansa.

Pyydän teitä nostamaan esille puoluetuen epäoikeudenmukaisuuden esille osana vaalirahoituksen uusimista. ”

-Teemu, 24.5.2008

#8616

Pyysin apua Jaakko Laaksolta. Hän vaati rahoitukseen julkisuutta ennen nykyistä lakia.

“Toitte vaalirahoituksen julkisuuden esille eduskunnassa ennen nykyistä vaalirahoituslakia.

Greco suosittelee, että valtio tukee kaikkia puolueita yhtä paljon, riippumatta siitä ovatko ne eduskunnassa vai ei. Toivon, että voisitte tuoda puoluetuen mukaan vaalirahoitusuudistukseen.”

-Teemu, 24.5.2008

#8623

Vastauksia pyyntöihin:

1. Perussuomalaiset tuovat puoluetuen esille perustettavassa vaalirahoitustoimikunnassa.

2. Kommunistit pitävät tilaisuuden 2.6, jossa kansainvälisen korruption vastaisen järjestön Suomen osaston varapuheenjohtaja selvittää puoluetuen epädemokraattisuutta medialle ja muille.

Näyttää siltä, että puolueista SKP haluaa vahvimmin demokraattisen vaalirahoituksen Suomeen. En olisi arvannut.

-Teemu, 26.5.2008

#8628

“Näyttää siltä, että puolueista SKP haluaa vahvimmin demokraattisen vaalirahoituksen Suomeen. En olisi arvannut.”

Johtunee siitä, että SKP ei sitä saa tällä hetkellä. Ideaalisuutesi on ihailtavaa mutta et kai ihan tosisaan usko, että puolueet luopuvat omista tuistaan ilman jonkinsortin vallankumousta.

-Tuomas, 27.5.2008

#8630

Totta. Uskon, että puolueet eivät koskisi vaalirahoitukseen ollenkaan elleivät pelkäisi menettävänsä ääniä syksyn kunnallisvaaleissa. He pelkäävät menettävänsä valtaa. Ennen kohua laki oli yhtä huono, mutta puolueet eivät tehneet mitään.

Puolueet antavat meille murusia vallastaan, jotta saavat pitää siitä suurimman osan itse. Saamme valtaa niin paljon kuin pyydämme. Jos edustajalle on selvää, että tuomio osallistumisesta epädemokraattiseen puoluerahoitukseen on eduskuntatyön loppuminen, niin vaalirahoituslaki paranee.

Pelkästään kyselemällä sähköpostitse omalta edustajalta hänen vaalirahoituksestaan luo pohjaa muutokselle.

-Teemu, 27.5.2008

#8637

Tarkemmin: uskottava vallankumouksen uhka on parempi kuin vallankumous demokratiassa. Muutos ilman väkivaltaa.

-Teemu, 27.5.2008

#8638

Tämä kohuhan on pohjautunut siihen, että firmat ovat antaneet rahaa ehdokkaille ja puolueille ja siitä ei ole ilmoitettu asiallisesti vaan sitä on pyritty peittelemään. Ei valtion puoluetukea ole kritisoitu ja ei sitä olla muuttamassa. Pikemminkin on aika varmaa, että kohta puoluetukea nostetaan kun ulkopuolisten tahojen tukia rajotetaan.

-Tuomas, 28.5.2008

#8639

Näin on.

Salatut firmojen tuet ovat alle 10% vaalirahoituksesta. Puoluetuki kattaa loput 90% ja on ristiriidassa Grecon suosituksen kanssa. Vaalirahoituksen muutoksessa tulisi korjata koko epädemokraattinen järjestelmä, eikä vain julkiseksi tullutta salailua.

Puolueet haluavat rajata yhden lahjoituksen koon tuhanteen euroon. Greco kuitenkin suosittelee koko budjetin rajaamista, jolloin puoluetukea ei voisi nostaa. Kukaan poliitikoistamme ei ole maininnut tätä :-)

-Teemu, 28.5.2008

#8640

Mauri Pekkarinen muutti mieltään ja kertoi salatut rahoittajansa:

Poistin Pekkarisen kansanedustuskiellon.

-Teemu, 28.5.2008

#8641

Professori Paloheimo ehdottaa kattoa vaalibudjeille:

-Teemu, 28.5.2008

#8642

Ehdotus oikeusministerille:

Grecon ehdottama vaalibudjetin katto lopettaa vaalikampanjan paisuttamisen nousevilla puoluetuilla ja antaa mahdollisuuden myös niille puolueille, jotka eivät saa tukea.

“Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että kunnallisvaaleissa ehdokas saa vastaanottaa korkeintaan 3 000 euroa vaaliavustusta yhdeltä lahjoittajalta.

Grecon suosittelee, että vaalibudjetit ovat rajattuja, eivät yksittäiset lahjoitukset. Suomi on sitoutunut noudattamaan Grecon kaikkia suosituksia, joten eduskuntapuolueiden ehdotus on väärillä linjoilla.

Ehdotan että te oikeusministerinä otatte asian esille julkisuudessa.”

-Teemu, 28.5.2008

#8693

Suomella on parhaat poliitikot mitä rahalla saa

-Aapo, 4.6.2008

#8694

Niin, tämän vaalirahoituskriisin aikana älkäämme unohtako että puoluetukea nostettiin että poliitikot eivät tarvitsisi ainakaan niin paljon yksityistä rahaa...

-Aapo, 4.6.2008

#8696

Itse en kuintenkaan usko, että poliitikot olisivat niin tyhmiä, että he riskeeraisivat uransa jonkin 5000e takia, se kun lienee ministerin kuukausipalkan tasoa.

Eli jos kysessä on oikeasti lahjonta niin summien pitää olla paljon isompia.

-Tuomas, 5.6.2008

#8699

Jos kyseessä on yksi lahjontatapaus, niin olen Tuomaan kanssa samaa mieltä. Riski ja tuotto eivät ole oikeassa suhteessa toisiinsa.

Mutta jos piilorahoituksesta on tullut maan tapa. Kaikki ovat nukana, ilmoituksia ei tarvitse tehdä, kiinni ei voi jäädä...Ehkä huhut rakennusfirmojen ja kuntapoliitikkojen läheisistä suhteista ovat osin totta. Harvat poliitikot ilmoittivat vaalirahoitustaan kunnallisvaaleissa 2004, vaikka laki niin määräsi. Tällaisessa tapauksessa korruptio tulee näkyviin usein pieninä tapauksina kuten nyt on tapahtumassa.

-Teemu, 5.6.2008

#8729

Oikeusasiamies lähetti kirjeen, jossa kertoo oikeuskanslerin pyytäneen 3.6. selvitystä ja lausuntoa oikeusministeriöltä koskien vuoden 2007 eduskuntavaalien vaalirahoituksen valvontaa.

Kantelin asiasta oikeusasiamiehelle 14.5.

-Teemu, 10.6.2008

#8730

Financial Times kirjoittaa Suomen vaalirahoituskriisistä:

-Teemu, 10.6.2008

#8737

Kepun taulumyynti rikkoo tekijänoikeuslakia:

-Teemu, 10.6.2008

#8738

Asetin Paavo Väyryselle kansanedustuskiellon:

“Lain vastaisesti ette ole ilmoittanut rahoittajianne vuoden 2004 kunnallisvaaleissa. Emme voi tietää missä asioissa olette esteellinen päättämään. Tämän takia olette jäävi päättäämään yhteisistä asioista missään asiassa. Itseni ja suomen kansan puolesta asetan teidät kansanedustuskieltoon.”

-Teemu, 10.6.2008

#9027

Oikeusministeriö on vastannut oikeuskanslerin kyselyyn vaalirahoituksen valvonnasta. Oikeusministerön velvollisuus on valvoa vaalirahoitusta, mutta se ei näe tehneensä virhettä kun vain passiivisesti otti vastaan laittomia ilmoituksia kansanedustajilta.

En itse saanut vielä vastausta.

Oikeusministeri, Tuija Brax, on vastuussa asiasta.

HS:n juttu asiasta:

-Teemu, 13.7.2008

#9028

Pyysin oikeusministeri Tuija Braxia vetämään vastauksen takaisin ja ryhtymään toimiin vaalirahoituksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Teemu

Tässä oikeusministeriön koko vastaus oikeuskanslerille:

------------------------------------

Hyvä Oikeusministeri Tuija Brax,

Oikeusministeriön valvollisuus on valvoa vaalirahoitusta, mutta toiminta jäi passiiviseen vastaanottoon. Oikeusministeriö hyväksyi myös selvästi laittomat ilmoitukset. Minkäänlaista valvontaa ei tapahtunut.

Vastasitte 17.6.2008 oikeuskanslerin selvityspyyntöön vaalirahoituksen valvonnasta, jossa mm. nämä asiat tuodaan esiin. Vastauksessanne perustelette pääasiassa lakien yksityiskohdilla miksi oikeusministeriö toimi oikein, kun ei tehnyt mitään vaalirahoituksen valvonnan eteen kunnallisvaaleissa 2004 eikä eduskuntavaaleissa 2007.

Vastauksenne on demokratian halventamista. Pyydän teitä edustamaan Suomen kansan etua tässä asiassa kuten olette luvanneet tullessanne valituksi kansanedustajaksi ja vetämään vastauksenne takaisin. Ryhtykää toimiin vaalirahoituksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi, älkääkä jatkako virheiden peittelyä.

-Teemu, 13.7.2008

#9030

Väyrynen ei reagoinut kansaneduskieltoon, eikä ole vieläkään ilmoittanut rahoittajiaan vuoden 2004 kunnallisvaaleissa. Muistutin häntä:

-----------------------------

Hyvä Paavo Väyrynen,

Lain vastaisesti ette ole ilmoittanut rahoittajianne vuoden 2004 kunnallisvaaleissa. Asia on tiedossanne koska teidät asetettiin kansanedustuskieltoon 10.6.2008, mutta jatkatte silti lain rikkomista. Ilmeisesti rikotte lakia tietoisesti ja tahallanne.

Emme voi tietää missä asioissa olette esteellinen päättämään. Tämän takia olette jäävi päättäämään yhteisistä asioista missään asiassa. Itseni ja Suomen kansan puolesta asetan teidät jatkettuun kansanedustuskieltoon.

Olkaa hyvä ja ilmoittakaa välittömästi rahoittajanne kunnallisvaaleissa 2004.

-Teemu, 13.7.2008

#9039

Paavo Väyrynen vastasi sähköpostitse ja kertoi jättäneensä ilmoituksen Keminmaan kunnalle.

Poistan kansanedustuskiellon.

-Teemu, 14.7.2008

#9299

Vaalirahoituskriisin aikana on selvinnyt, että edustajamme ovat saaneet huomattavia summia rakennusliikkeltä siinä toivossa, että saavat suosiollisia kaavapäätöksiä projekteilleen. Ongelma on ilmeisesti pahin kunnallistasolla, samoin kuin vaalirahoituksen kätkeminenkin.

Valtion mielestä ongelma kaavoituksessa on kuitenkin kuntalaisten liian suuret oikeudet, joita se ryhtyy rajoittamaan lailla.

-Teemu, 29.7.2008

#9774

Vaalirahoituslain rikkomisesta ei edes harkita rangaistuksia

“Oikeusministeri Tuija Brax (vihr) selvitti, ettei rangaistuksia ole missään vaiheessa edes ajateltu säädettäväksi tällaisella aikataululla kunnallisvaaleihin”

-Teemu, 9.9.2008

#9785

Keskustapuolue haluaa puoluetukia myös kunnilta.

-Teemu, 10.9.2008

#11178

Hallitus esittää, ettävaalirahoitusta ei rajoiteta:

Tämä on vastoin Grecon suositusta, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan

-Teemu, 25.2.2009

#11183

Ongelma ei ole vaalirahoituksessa, vaan edustuksellisessa demokratiassa itsessään.

Kannatan perussuomalaisten EU ja maahanmuuttopolitiikkaa, kokoomuksen liberaalia talouspolitiikkaa, RKP:n kantaa nuuskan suhteen ja vihreiden ympäristöarvoja.

Tässä on se suurin ongelma “demokratiassamme” en nimittäin kannata persujen enkä vihreiden talouspolitiikkaa, en RKP suomalaissyrjintää enkä kokoomuksen pehmoliberaali linjaa.

Ketä siis äänestäisin?

-Eezi, 25.2.2009

#11187

Tähän ei liene muuta ratkaisua kuin äänestää suoraan asioista, eikä edustajista.

Sveitsin demokratia on tällainen. Mielestäni se tuottaa parempia päätöksiä kuin edustuksellinen demokratia.

-Teemu, 25.2.2009

#11197

Jos valehtelee vaalirahoistaan tai ei ilmoita niitä, niin rangaistuksena voi saada sakon:

Lain rikkomisella saadun hyödyn, edustajan paikan, saa pitää.

-Teemu, 26.2.2009

#11886

Uuden vaalirahoituslain mukaan ehdokkaan pitää ilmoittaa rahoittajansa kaksi kuukauttaa vaalien jälkeen. Eikö tieto olisi olennainen kaveria äänestäessä?

-Teemu, 4.6.2009

#11890

Oishan se mutta hiton paljon kätevämpää selitella sitten kun on valittu.

-Tuomas, 5.6.2009

#11936

Keskusta salasi suurimman rahoittajansa vuoden 2007 eduskunta vaaleissa:

-Teemu, 12.6.2009

#11956

Keskusta julkisti yli 5000€:n yksittäiset lahjoitukset: . Keskustan mukaan “lahjoittajat eivät vaatineet vastapalveluksia.”

-Teemu, 15.6.2009

#11972

SDP kieltäytyy kertomasta 2007 eduskuntavaalien rahoittajiaan:

-Teemu, 17.6.2009

#11978

Kuntien eläkkeitä hoitava Keva on maksanut tukea puolueilla. Kevaa johtaa entinen Keskustan kansanedustaja

-Teemu, 18.6.2009

#11985

Vanhanen + Pekkarinen: vaalirahoituksella ja Keskustan myönteisellä suhtautumisella sen antaneiden kavereiden kauppakeskuksiin ei ole toistensa kanssa tekemistä.

-Teemu, 23.6.2009

#11989

Suomi on antanut Grecolle selityksen siitä, miten vaalirahoitus uudistetaan

Uudistus ei vastaa Grecon suosituksia, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan.

-Teemu, 24.6.2009

#11995

Vanhanen järjesti vaalitukea myös Merikukalle

Aikaisemmin Vanhanen kielsi pyytäneensä ko. liikemieheltä rahaa ja seurustelleensa Merikukan kanssa.

-Teemu, 25.6.2009

#12008

Rikosoikeuden professori: poliitikkojen salainen rahoitus ja kunnallinen hyvä veli-järjestelmä ovat korruptiota:

-Teemu, 3.7.2009

#12047

“Hyvä veli -verkostot, puoluerahoitus ja muut eliitin yhteydet ovat täällä niin systeemisiä, että eihän täällä edes tarvitse suoraan lahjoa ketään” tutkija Paavo Isaksson.

-Teemu, 19.7.2009

#12209

Sampo pankki tuki kokoomusta 75 000 €:lla. Valtio on Sammon suurin omistaja.

-Teemu, 8.8.2009

#12216

Valtionyhtiö aseyhtiö Patria kertoo tukeneensa Kokoomusta 6000€:lla. Sijoitus toi tulosta ja puolustusministerimme on kokoomuksen Jyri Häkämies.

Patriaa epäillään mm. Slovakian pääministerin lahjomisesta.

-Teemu, 9.8.2009

#12217

Asuntoministeri Jan Vapaavuori (kok) katsoo, että valtion enemmistöomisteisten yhtiöiden tulee voida toimia (poliitikkoja tukiessaan) muiden yritysten tapaan.

Valtioyhtiöt saavat siis auttaa itselleen sopivia kansanedustajia eduskuntaan kaikille suomalaisille kuuluvilla rahoilla. Vapaavuorella ja ilmeisesti Kokoomuksella on epätavallinen käsitys demokratiasta tai sitten valtionyhtiöt maksavat erityisen hyvin juuri heille :-)

-Teemu, 9.8.2009

#12254

Vaalirahoitusta selvittämään on asetettu vaali- ja puoluerahoitustoimikunta. 12:sta jäsenestä 2 on asiantuntijoita, loput on poliitikkoja, joista osa on keskeisessä roolissa pimittämässä rahoitusta. Mukana on mm. Jarmo Korhonen keskustasta.

Ketut päättävät kuinka kanalaa vartioidaan :-)

-Teemu, 13.8.2009

#12269

Korruptiosta on tullut Suomen vientituote. Valtion omistamaa (25%) Stora Ensoa epäillään poliitikkojen lahjonnasta ja laittomasta vaalituesta Brasiliassa

-Teemu, 16.8.2009

#12356

Ideapark peruuntuu. Tämä on projekti Vanhanen avoimesti tuki, vaikka sai vaalirahaa Ideakparkin yrittäjiltä

-Teemu, 25.8.2009

#12408

Ammattiliitoilta loppuu työttömyysrahat ja maksuja on korotettava reilusti.

Ammattiliitot lahjoittivat salaa jäsentensä rahoja poliitikkoille, eikä sitä nyt riitä pulassa oleville jäsenille. Ne kieltäytyvät yhä kertomasta kuinka suuri osuus jäsenmaksusta menee puolueiden tukemiseen.

-Teemu, 4.9.2009

#12475

Kirja Suomen poliittisesta korruptiosta: “Näin valta ostetaan

- lyhyt oppimäärä poliittisesta korruptiosta Suomessa 2006-2009”

-Teemu, 13.9.2009

#12536

Antti Kaikkosen (Keskusta) johtama Nuorisosäätiö, joka vuokraa asuntoja nuorille ja saa rahansa RAY:ltä ja valtiolta, on tukenut ainakin Kaikkosta ja Vanhasta vaaleissa.

-Teemu, 19.9.2009

#12537

Urpilaisen Jutta on nyt sitä mieltä että tämä keskustelu ei ole mielenkiintoinen. Olisi aika laittaa piste. tai kaksi..

-Joonas, 19.9.2009

#12539

tuossa vielä linkki edelliseen

-Joonas, 20.9.2009

#12563

Salatut vaalituet tai jo niistä keskustelu voidaan lain mukaan tulkita lahjonnaksi. Tällöin kansanedustaja ja lahjuksen antaja voidaan tuomita neljäksi vuodeksi vankeuteen.

“Säännökset tarkoittavat sellaisen lahjuksen lupaamista, tarjoamista tai antamista ja vastaavasti pyytämistä, vastaanottamista ja tai hyväksymistä, jonka tarkoituksena on saada kansanedustaja edustajantoimessaan toimimaan jonkin eduskunnassa käsiteltävänä olevan tai käsiteltäväksi tulevan asian päättämiseksi tietyllä tavalla. Kummastakin rikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään neljä vuotta.”

-Teemu, 23.9.2009

#12564

GRECO 5 vuotta sitten: Suomen lahjomattomuus on ehkä tilastoharha, korruptio todennäköisesti rehottaa kaavoituksessa ja kuntien hankinnoissa.

“On kuitenkin syytä pitää mielessä, että hyvä tilanteemme saattaa ainakin osaksi olla vain näennäinen. Esimerkiksi OECD:n ja GRECO:n Suomessa suorittamien maatarkastusten yhteydessä on noussut esiin epäilys, että Suomessa ei panosteta riittävästi korruption paljastamiseen vaan luotetaan hyväuskoisesti tilastoihin: kun tilastojen mukaan korruptiojuttuja ei ole, ei voi myöskään olla korruptiota. Asiantuntijoiden keskuudessa on kuitenkin tunnettu tosiasia, että esimerkiksi kunnallinen kaavoitus- ja hankintatoimi saattavat olla korruptiolle herkkiä alueita.”

-Teemu, 23.9.2009

#12579

Kokkolan kaupungin asukkaat tukivat tietämättään Jutta Urpilaista (SDP) eduskuntavaaleissa

Tuki levitettiin tulevaksi kolmen Kokkolan kaupungin organisaation kautta, jolloin jokainen yksittäinen maksu jäi pienemmäksi kuin ilmoitusvelvollisuuden raja, 1700€. Näin tuki saatiin pidettyä salaisena.

Kokkolan kaupunginjohtaja, Antti Isotalus , tiesi tuesta, mutta sano, ettei tiennyt kelle se meni “Sitä minä en tiedä, ketä tai keitä yhdistys on tukenut ja millä tavalla”. Isotalus kertoo, että tarkoitus oli hankkia hyviä tauluja, ei tukea poliitikkoja :-)

Sattumalta, Urpilaisen isä on Kokkolan kaupunginvaltuutettu.

-Teemu, 26.9.2009

#12593

Vanhanen: Nuorisosäätiön rahojen käyttäminen vaalitukeen ei ole moraalitonta, eikä laitonta.

Vanhanen kertoo, että Nuorisosäätiö lahjoitti Vanhaselle ja Kaikkoselle omaa rahaansa, ei RAY:n tukirahoja. Nuorisosäätiö omistaa asuntoja, joista saa vuokratuloja.

Nuorisosäätiö on kuitenkin verovapaa yleishyödyllinen järjestö, joten se on toimittava yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.

Vanhasen ja Kaikkosen vaalikampanjoiden rahoittaminen on siis yleishyödyllistä toimintaa tai sitten on tapahtunut veropetos. Jos verovapaa yleishyödyllinen järjestö väärinkäyttää verovapauttaan, niin:

- Järjestön verovapaus harkitaan uudelleen

- Rikoksella saatu hyöty palautetaan valtiolle

- Rikokseen osallistuneet tuomitaan lain mukaiseen rangaistukseen

Sama koskee myös Kukkaisrahastosäätiötä, joka myös rahoitti Vanhasta ja Kaikkosta.

-Teemu, 28.9.2009

#12600

Vanhasen talon rakentamiseen liittyvä skandaali leviää maailmalla:

Tähän mennessä vaalirahoituksesta, eikä poliittisesta korruptiosta ole ollut juurikaan uutisia Suomen ulkopuolella. YLE vei Vanhasen maailman tietoisuteen.

-Teemu, 29.9.2009

#12601

Ainakin Kiinassa Masa pääsi parrasvaloihin jo huhtikuussa valtakunnallisissa pääuutissa poseeraamaan Hu Jintaon kanssa. Seuraava audienssi oli myönnetty Albanian Bamir Tobille. Ilmeisesti Fidel ja Kim Jong-il olivat liian heikkokuntoisia liittyäkseen tukemaan lahjomantonta toveri Vanhasta.

-Orange, 30.9.2009

#12603

Finland Corruption News palvelu on avattu:

Kyseessä on osa EIN uutispalvelua liikemiehille ja poliitikoille. EIN on Euroopan suurin digitaalinen uutispalvelu.

-Teemu, 30.9.2009

#12604

Tarja Halonen valisti Kreikan presidenttiä siitä miten korruptio kitketään toukokuussa 2009: “Suomen korruption vastainen lääke on hyvä ja tehokas hallinto ja niin paljon läpinäkyvyyttä, että korruptioon ei ole syytä eikä uskallusta”

Kreikan presidentti keskusteli asiasta myös Matti Vanhasen kanssa. Matkan jälkeen hän suositteli Suomen tapaa hanskata korruptio myös omalle maalleen. “Läpinäkyvyys, seuranta ja poliittinen järjestys olivat hänen mielestään syyt sille, miksi Suomen julkisessa elämässä ei ole korruptiota.”

-Teemu, 30.9.2009

#12607

Tarja oli varmasti huolissaan Kreikan korruptiosta. Korruptio on kuin talouslama: ei koske Suomea.

-Aapo, 1.10.2009

#12611

Paavo Lipposen johtama Urheiluopistosäätiö on tukenut Tarja Halosen vaalikampanjaa

Urheiluopistosäätiön tehtävä on tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta. Ilmeisesti Halosen kampanja on urheilua :-)

-Teemu, 1.10.2009

#12612

Myös Urheiluopistosäätiö on verovapaa yleishyödyllinen järjestö, joka “toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.”

Rikkoessaan verovapaan yhdistyksen sääntöjä Paavo Lipponen on mahdollisesti syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttöön. Se on rikos, josta voi saada kaksivuotta vankeutta.

Verottaja yleensä kohtelee talousrikoksia ankarasti. Onkin yllättävää, että verottaja ei ole nähnyt verovapauden väärinkäyttämisessä mitään huomautettavaa.

-Teemu, 1.10.2009

#12613

Vaikka Halonen sanoo paljastaneensa kaikki rahoittajansa ennen presidentinvaaleja, niin yhdestäkään säätiöstä ei ole merkintää hänen vaalirahoitusilmoituksessaan

-Teemu, 1.10.2009

#12614

Eduskunta antoi Vanhasen vaalirahoitustoiminnalle luottamuslauseen. Kukaan ei rikkonut puoluekuria. Ilmeisesti kaikki Kokoomuksen, Keskustan, Vihreiden ja RKP:n kansanedustajat pitävät hallituksen toimintaa kelvollisena, vaikka Suomi on historiansa pahimmassa korruptiokriisissä :-)

Luottamuksen puolesta äänestivät myös julkisesti hallituksen eroa vaatinut Jyrki Kasvi ja eduskuntaan uutta ajattelua viemään lähtenyt Juha Mieto. Moraaliton napinpainaja on surullinen kohtalo suurelle urheilijalle.

Jos haluaa äänestää eduskuntapuoluetta, joka ei tue nykyistä vaalirahoitus-meininkiä, niin jäljelle jäävät kristillis-demokraatit ja perussuomalaiset :-)

-Teemu, 1.10.2009

#12619

Etelä-Pohjanmaan sairaaloiden rahoja Keskustalle. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana oli tuolloin keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen ja johtajana Keskustan kannattaja Jaakko Pihlajamäki.

-Teemu, 3.10.2009

#12636

No äänestämään puolueita jotka eivät ole eduskunnassa, tuskin ovat saaneet lahjuksia kun ei ole valtaakaan :)

Toki nekin ottavat kunhan saavat. Tulen erityisesti nauttimaan jos/kun piraattipuolue joskus narahtaa lahjuksista. Kun siitä, ettei se välttämättä saa ikinä yhtään edustajaa.

-Tuomas, 5.10.2009

#12638

Eduskunnan ulkopuolella on seitsemän puoluetta:

- Suomen Kommunistinen Puolue

- Suomen Senioripuolue

- Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta

- Suomen Työväenpuolue

- Itsenäisyyspuolue

- Köyhien Asialla

- Piraattipuolue

Koska en aio äänestää eduskuntapuoluetta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, niin valitsen näistä tai jatkan suoran demoratian vallankumousta äänestämällä suoraa demokratiaa. Vallankumous ei ole edistynyt hirveän nopeasti :-)

Piraattipuolue on mielestäni mielenkiintoisin ei-eduskunta puolueista.

-Teemu, 5.10.2009

#12640

Olen samaa mieltä Tuomaan kanssa siitä, että ongelma on järjestelmässä ei ihmisissä. Puoluiden vaihtaminen korjaa ongelmaa vain väliaikaisesti ja korruptio säilyy kunnes se joka maksaa päätöksen kustannukset tekee myös päätökset ilman välikäsiä.

-Teemu, 5.10.2009

#12644

Vanhanen oli päättämässä Nuorisosäätiön rahoista yli 20 vuotta: 1981–2003 ja nautti tuona aikana myöntämäänsä vaalitukea säätiöltä. Tätä ei selvitetä :-)

-Teemu, 6.10.2009

#12646

Tuo kirjoituksessa mainittu Grecon aikaraja muuten meni umpeen. Mitään konkreettista ei ole tehty, mutta Grecon raportin jälkeen on kyllä paljastunut toinen toistaan törkeämpiä vaalirahavenkoiluja.

Näin hyvin edustajat hoitavan työnsä. Palkkaisitko sinä edustajan töihin, jos olisit hänen työnantajansa (oikeastaan oletkin, vaikkakin tapahtomattasi)? Jos et valitsisi, miksi IHMEESSÄ käyt äänestämässä?

-Aapo, 6.10.2009

#12658

“Jos et valitsisi, miksi IHMEESSÄ käyt äänestämässä?”

Koska muuten siellä on 100% varmuudella samat jannut. Nykyinen vaihtuvuus on sellaista 25% luokkaa mutta parhaat edustajat ovat istuneet kymmeniä vuosia. Mutta se on demokratiaa.

Se mikä ei ole demokratiaa, on että vain muutamalla prosentilla edustajista (isompien puolueiden puheenjohtajat yms.) on oikeasti valtaa.

-Tuomas, 7.10.2009

#12689

Keskusrikospoliisi tutkii kuitenkin Vanhasen toiminnan Nuorisosäätiössä

Myös Antti Kaikkosen ja Jukka Vihriälän toiminta on KRP:n tutkinnan alla. Näin kolme Keskustan kansanedustajaa on poliisitutkinnassa (Vihriälä tosin ex-kansanedustaja, joka sai poliittisen virkanimityksen RAY:n hallituksen puheenjohtajaksi).

-Teemu, 11.10.2009

#12718

Hallitus on saanut valmiiksi ehdotuksen vaalirahoituksen valvonnasta:

Ironista, että suurimmat huiputtajat ovat mukana säätämässä itsensä valvontaa. Veikkaan, että olisi suomalaisille edullisempaa jättää vaalirahalaki suraavan eduskunnan säädettäväksi. Nykyiset kaverit tuskin säätävät lakia, joka heikentää heidän rahoitusmahdollisuuksiaan.

-Teemu, 13.10.2009

#12737

Keskustalainen epäilee kirjailijaa kiihotuksesta keskustaa vastaan

Kyseessä on kirja “Näin valta ostetaan”. Se käsittelee poliittista korruptiota Suomessa. Keskustan kaupunginvaltoitettu teki poliisille tutkintapyynnön siitä toteuttaako kirja rikoksen “kiihottaminen kansanryhmää kohtaan”. Kansanryhmä on tässä tapauksessa keskustalaiset :-)

-Teemu, 15.10.2009

#12811

Suomi on maailman rikkain maa kun otetaan huomioon muutkin asiat kuin raha.

Raportin mukaan Suomen vahvuus on rehellinen ja tehokas valtio, joka on maailman toiseksi paras (Tanskan valtio on rehellisempi)

-Teemu, 26.10.2009

#12813

Maksaakohan valtio jotain noille tutkijoille? :-)

-Teemu, 26.10.2009

#12816

No eikös toi ole tehty kyselemällä aika paljon ja suomalaiset luottaa järjestelmäänsä aika paljon.

Siksi tälliset kuitenkin kohtuu pienet summat kuin muutama tuhat euroa poliitikolle on nostanut metelin. No ok ja se että niistä tonneista on pitänyt valehdella, mikä on ihan käsittämätöntä.

-Tuomas, 27.10.2009

#12819

Nuorisosäätiön mielestä, sillä on oikeus tukea haluamiaan poliitikkoja vaikka se saa yhteiskunnantukea ja on verovapaa yleishyödyllinen järjestö. Säätiö ei kuitenkaan pysty kertomaan ketä se on tukenut.

-Teemu, 28.10.2009

#12820

onhan se nyt selvää, että kepun etu on koko maan etu, ja siten kepulle hyödyllinen tarkoittaa samaa kuin yleishyödyllinen

-Aapo, 28.10.2009

#12871

Nuorisosäätiö joutuu maksamaan RAY:n tukea takaisin 70k€, vaikka Vanhanen kertoi, että kaikki meni oikein ja jopa moraalisesti.

Säätiö, eikä sen johto (Vanhanen ja Kakkonen) saa rangaistusta eikä sen verovapauden poistoa harkita. Voisi kuvitella, että tavallinen ihminen saisi tuosta ainakin luottamusaseman väärinkäyttö- ja veropetossyytteen. Lisäksi järjestön veroedut poistettaisiin.

Laki ei kai ole sama kaikille :-)

-Teemu, 18.11.2009

#12964

Greco: Suomi täyttänyt poliittisen korruption vastaiset suositukset vain osittain:

Suomi on sitoutunut noudattamaan kaikkia Grecon suosituksia.

-Teemu, 13.12.2009

#12965

Suomi on täyttänyt 3 Grecon 17:sta suosituksesta. Greco vetää asian yhteen raportissa näin: “Koska Suomi on muuttanut järjestelmäänsä olennaisesti ja hyväksyttävän järjestelmän saavuttaminen on mahdollista, ei Suomen nykyinen alhainen suositusten noudattamistaso ei ole maailmanlaajuisesti katsoen epätyydyttävä”

“Finland has been able to demonstrate that substantial reforms with the potential of achieving an acceptable level of compliance with the outstanding recommendations. GRECO therefore concludes that the current low level of compliance with the recommendations is not globally unsatisfactory.”

Oikeusministeriö objektiivisesti otsikoi asian näin “GRECO tyytyväinen ehdokkaan vaalirahoitusta koskeviin uudistuksiin” :-)

-Teemu, 13.12.2009

#12973

HS: “Kansanedustajien on nykyisin lähes mahdotonta syyllistyä lahjuksen ottamiseen, koska edustajat säätivät itselleen erityisaseman edellisen lakiuudistuksen yhteydessä vuonna 2002. ”

-Teemu, 16.12.2009

#13189

Suomen pienyrittäjät valittivat Grecoon kuntien lahjonnasta:

-Teemu, 18.1.2010

#13233

Keskusrikospoliisi tutkii Vanhasen vaalirahoituskiemuroita:

Päätös tutkimuksesta tehtiin 9 päivää ennen kuin Vanhanen ilmoitti vetäytyvänsä kesällä Keskustan puoluejohdosta ja samalla loppettavansa pääministerin hommat.

-Teemu, 27.1.2010

#13259

Vanhasen vaalirahoituksessa ei ole moitittavaa. Ongelma on häntä vainoava media kertoo Keskustan äänitorvi Suomenmaa. Uskovatkohan Keskustan jäsenet oikeasti tätä Keskustapomojen syöttämää tarinaa? :-)

Lähde: Suomenmaan pääkirjoitus 30.1.2010 “Vanhasta vainotaan nyt jääviysvaatimuksilla”

-Teemu, 30.1.2010

#13295

Puolet valtionyrityksistä jakaa vaalitukea. Valtio pitää summaa vähäisenä, eikä kerro yksityiskohtia

-Teemu, 5.2.2010

#13444

Poliisi epäilee Ilkka Kanervaa lahjusten ottamisesta. Nova group maksoi 17 000€ Kanervan syntttärikuluja. Kanervan mukaan Nova ei halunnut vaikuttaa hänen tekemiinsä päätöksiin.

-Teemu, 29.3.2010

#13445

Ike on kyllä sellainen symppis että on vaikea uskoa häntä miksikään 'Helsingin herraksi', mutta todisteet puhuvat puolestaan. Tuntuu siltä että aika on ajanut hänestä ohi. Urhon aikana sadan kilomummon voitelurahat ja hengailu eroottisten tanssijoiden kanssa taisivat olla business as usual :-)

-Orange, 29.3.2010

#13487

Vanhanen tunnustaa hoitaneensa vihreiden Merikukka Forsiukselle 5000€ vaalirahaa.

Aiemmin Vanhanen kielsi asian.

-Teemu, 16.4.2010

#13509

Poliisi tutkii Vanhasen presidentinvaalikampanjan rahoituksen.

Rahaa Vanhasen kampanjaan keräsi Kansainvälinen Suomi ry. Antti Kaikkonen oli yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja.

Poliisitutkinnan rikosnimike on luottamusaseman väärinkäyttö. Siitä voi saada enintään kaksi vuotta vankeutta

-Teemu, 28.4.2010

#13662

Eduskunta hylkäsi kampanjakatot

Eduskunta tulee näin rikkoneeksi Grecon suositusta, vaikka Suomi on sitoutunut noudattamaan niitä

Kansanedustamme kieltäytyvät myös paljastamasta rahoittajiaan ennen vaaleja. Muutenhan äänestäjät tietäisivät kuka ehdokasta on rahoittanut jo äänestäessään :-)

-Teemu, 17.6.2010

#13663

Rippisalaisuuskeskustelun kontrastina pikku vaalilahjuspekkarointi on pikkujuttu ;.)

-Orange, 17.6.2010

#13799

Oikeuskanslerin mielestä Vanhanen oli esteellinen myöntäessään itselleen ja muille keskustalaisille vaalitukea RAY:n rahoista nuorisosäätiön kautta. Koska kansanedustajan saa rikosoikeuteen vain muiden kansanedustajien päätöksellä perustuslakivaliokunta alkaa tutkia Vanhasen toimia.

Perustuslakivaliokunta joutuu mielenkiintoiseen tilanteeseen. Jos se esittää poliisitutkinnan aloittamista, niin sama tutkinta voi myöhemmin koskea monta muuta poliitikkoa. Jos se ei näe syytä tutkintaan, voi kansa hermostua ja jättää näitä hyviä veljiä äänestämättä.

Pääministeri Kiviniemen mukaan vaalirahasotku on Vanhasen oma juttu, eikä koske muita keskustalaisia.

-Teemu, 16.9.2010

#13800

Mistä tässä on kyse? <('.')>

-Tuntematon, 16.9.2010

#13801

tässä käy juuri perinteiset, koko korruptio henkilöityy muutamaan ihmiseen, kivitetään ne ja voidaan jatkaa samaa rataa.

-Joonas, 18.9.2010

#13819

Peruslakivaliokunta pyytää poliisia tutkimaan Vanhasen tapauksen:

Poliisi yrittää saada tutkimuksen tehdyksi ennen ensi vuoden eduskuntavaaleja:

-Teemu, 13.10.2010

#13939

Perustuslakivaliokunta: Vanhanen oli jäävi myöntäessään RAY:n tukirahoja itselleen vaalitueksi. Häntä ei kuitenkaan tule moittia, eikä syytettä tule nostaa

-Teemu, 16.2.2011

#13940

Masan perustelu esteettömyydelleen:

'Presidentinvaalikampanja on ehdokkaan asettaneen puolueen kampanja. Ehdokkaasta päättäessään puolue ottaa vastaan kampanjoinnin ja sen rahoituksen. Kampanja ei ole henkilökohtainen, eikä hän ole itse ollut millään tavalla vastuussa kampanjan rahoituksesta.'

Masa siis myönsi itselleen vaaliavustuksen bulvaanin kautta ja vältti siten valtakunnanoikeuden.

-Orange, 17.2.2011

#14075

Ensimmäinen syytteet on vihdoin luettu Nuorisosäätiön vaalituesta. Mm. Keskustan Kaikkonen sai syytteen

Kaikkosen vaalimenestykseen jupakka ei vaikuttanut. Hän sai suunnilleen yhtä paljon ääniä vaaleissa 2011 ja 2007 ja on nyt kansanedustajana. Hänen äänestäjänsä siis pitävät RAY:n tukirahojen jakoa Keskustan vaalikampajointiin hyväksyttävänä tai ovat antaneet asian anteeksi. Kaikkonen itse ei näe tehneensä mitään väärää.

Vanhanen ja Kaikkonen olivat jupakan pääpyörittäjiä. Vanhasta ei uskallettu syyttää hänen korkeasta asemastaan johtuen ja homma lakaistiin sivuun syytekynnykseen vedoten. Vanhanen ei saanut edes moitetta, mutta Kaikkoselle ei saatu vastaavaa suojaa. Hyvä-veli-verkko petti hänet ja muut nyt syytetyt, jotka ovat siis keskustalaisia tai Keskustan lähipiiriä.

Ehkä Nuorisosäätiön homma oli niin härskiä, että jonkun pitää joutua siitä vastuuseen. Kuka muuten uskoisi, että laki on sama myös poliitikoille?

-Teemu, 29.9.2011

#14092

Ehdotus: Poliitikkojen tulisi kantaa vaatteissaan sponsoriensa logoja kuten urheilijoidenkin.

-Teemu, 10.11.2011

#14790

Viro kieltaa julkisen rahan kayton vaalikampanjoihin

Kansalaisaloiitteen paikka

-Teemu, 21.1.2014

#14792

Saapa nähdä milloin rakentajat palaavat Vapaaseen Ukrainaan? Sitä odotellassa kylmäää hikeä valtaa pitävien otsalle ;-)

-Orange, 19.2.2014

Oma kommentti
Kommentti Älä käytä HTML-tägejä viestissäsi, vaan pelkkää tekstiä. Linkit muodossa http://...
Nimi
Tarkistus Paljonko on kaksitoista ynnä viisi?
 

Agora on julkinen foorumi jossa voit julkaista kirjoituksesi. Kaikki voivat lukea, kommentoida ja arvostella kirjoituksia mutta julkaiseminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjoitukset jaetaan useisiin eri aiheisiin.

Lisää kirjoituksia aiheesta Politiikka tai muista aiheista.

Sinua saattaa kiinnostaa myös jokin seuraavista: