Lintukoto logo

Lintukoto / Agora / Tasa-arvoa vain tasa-arvon vuoksi

Lintukoto etusivu > Agora > Kaikki kirjoitukset
10 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 11/min.

Lisää kirjoituksia aiheesta Yhteiskunta tai muista aiheista.

Tiivistelmä: Tasa-arvo on monella tapaa ymmärretty väärin. 4 260 lukijaa, joista 516 eli 12% on antanut arvosanan ().

Tasa-arvoa vain tasa-arvon vuoksi

1700-luvulla alettiin vaatia naisten aseman parantamista ja syystäkin. Myöhemmin syntyi feminismi, jonka tavoitteena oli edistää sukupuolten tasa-arvoa. Nykyään toisen asettaminen heikompaan asemaan sukupuolen perusteella on kielletty perustuslaissa, mutta jostain syystä käsite 'tasa-arvo' on edelleen tapana yhdistää sukupuoliin. Sukupuoli ihmisryhmänä on liian laaja ollakseen tasa-arvon osapuolena asioissa, jotka eivät selvästi koske koko sukupuolta. Tasa-arvon pitäisi koskea yksilöitä eikä tiettyjen ominaisuuksien perusteella valittuja ryhmiä.

Miesten ja naisten välistä tasa-arvoa edistämään on säädetty tasa-arvolaki, jossa määrätään seuraavasti: “Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.” Näihin sukupuolikiintiöihin liittyy monta ongelmaa:

  • Suomessa Perustuslain 6 § 2 momentti sanoo: “Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Sukupuolikiintiöiden mukainen sukupuolen perusteella valitseminen on perustuslain mukaan sallittua vain hyväksyttävällä perusteella. Mikä on tämä peruste ja onko se yleisesti hyväksytty? Tasa-arvo on kuin raha, eli yksinään täysin hyödytöntä. Tasa-arvon edistäminen ei siis riitä perusteeksi.
  • Yksi feminismin tavoitteista on ihmisten kohteleminen tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta. Sukupuolikiintiöiden perusteena on kuitenkin ihmisten jakaminen kahteen ryhmään sukupuolen mukaan.
  • Sukupuolikiintiöt keskittyvät vain tilastoihin. Ihmisen sukupuoli päätetään ominaisuuksien mukaan, jolloin on selvää, että eri sukupuolten edustajat ovat keskimäärin erilaisia. Tämä riittää vääristämään sukupuolijakaumia ilman ongelmia, joita pitäisi korjata. Tästä syystä todelliset ongelmat, kuten vaikeudet sovittaa lastenhoito ja työ yhteen, eivät näy suoraan sukupuolijakaumassa.
  • Vääristynyt sukupuolijakauma ei ole ongelma vaan seuraus. Jos jakauma pakotetaan tasaiseksi korjaamatta itse ongelmaa, syntyy sukupuolten välille vaatimustasoero.

Peruskoulussa tasoluokat ja tasokurssit on kielletty tasa-arvon vuoksi. Koulu seuraa virallista oppimäärää, ja vaatimustaso määräytyy heikoimmin pärjäävien mukaan. Tästä kärsivät ne, jotka pystyisivät parempaan, mutta kukaan ei hyödy. Tällaiseen päätökseen saattaa johtaa tasa-arvon sekoittaminen samankaltaisuuteen tai pelko siitä, että osa leimattaisiin tyhmiksi, ja (useimmiten oppilaan vanhempien) häpeä (lapsensa) tyhmyyttä kohtaan. Tasoluokkien kieltäminen on kuitenkin tulkittavissa perustuslain vastaiseksi. Ovatko samaa oppimäärää käyvät oppilaat samassa asemassa, jos vain osa saa tasonsa mukaista opetusta? Ovatko yksilöt tasa-arvoisessa asemassa samoissa olosuhteissa, jos ne ovat erilaisia? Edistääkö ihmisten hukuttaminen ihmisten ja kalojen tasa-arvoa?

Kirjoituksen sanoma tiivistettynä on, että tasa-arvo ei voi perustella itseään.

-Grulps, 24.7.2008

Arvosanajakauma
4
5
6
7
8
9
10
10 tuoreinta kommenttia 13:sta. Näytä kaikki kommentit
Kommentit
#9234

Ongelmana linkeissä olikin lainausmerkit urlin ympärillä.

-Grulps, 24.7.2008

#9252

Tällä hetkellä tekstissä itsessään pitää käyttää HTML:ää että saa linkit oikein näkyviin. Olen uusimassa sitä editoria mutta en ehdi sitä ihan heti tekemään.

Myös muita html-koodeja voi kirjoituksessa käyttää.

-Aapo, 25.7.2008

#9254

Tällä hetkellä linkeissä voi käyttää vain yksinekrtaisia lainausmerkkejä, kaksinkertaiset eivät toimi. Syy on siinä että kaksinkertaiset korvataan kauniimmilla versioilla “ ja ” automaagisesti.

Pitää ottaa käyttöön jokin hienostuneempi editori...

-Aapo, 25.7.2008

#9294

Googlasin sukupuolikiintiöihin liittyviä keskusteluja ja löysin perusteluksi niile, että ne ovat väliaikaisratkaisu sukupuolisen syrjintäkulttuurin poistamiselle. Oma veikkaukseni on, että ongelman poistaa sukupuolten stereotypioiden poisto kasvatuksesta, mutta vaikutukset näkyvät vasta vuosikymmenien päästä. Siis turhasta sukupuolijaottelusta on syytä päästä eroon, kuten miesten ja naisten polkupyörät ja tapa käyttää koululiikunnassa erityyppisiä luistimia. Ihmisille ei pidä opettaa, että sukupuoli olisi jotain absoluuttista.

-Grulps, 28.7.2008

#9345

Noista polkupyöristä jne...

Kyllä se varsinkin vähän maalaisemmissa kylissä on vaikeaa tuo todellisen tasa-arvon kasvattaminen kouluelämässä kun jos poika ajaa naistenpyörällä niin heti saa siitä kuulla tai jos menee istumaan “naisellisesti”. Kaikki tollanen pieni pitäs opettajien kitkeä niin todellinen tasa-arvo olisi lähempänä.

-jake, 2.8.2008

#10064

“Siis turhasta sukupuolijaottelusta on syytä päästä eroon, kuten miesten ja naisten polkupyörät ja tapa käyttää koululiikunnassa erityyppisiä luistimia.”

(Olen ymmärtänyt, että naisten polkupyörät ovat erilaisia kuin miesten sen takia, että ne on suunniteltu siten, että niitä on helppo ajaa myös hame päällä...)

Mielestäni tasa-arvoa ei edistä se, että tytöt ja pojat leikkivät samoilla leluilla tai luistelevat samanlaisilla luistimilla... Eiväthän esimerkiksi ne samanlaiset luistimet välttämättä tasa-arvoa haittaisikaan, mutta minusta tasa-arvokeskustelussa ollaan hakoteillä, jos keskitytään tuollaisiin asioihin. Eikö yhteiskuntamme voisi olla tasa-arvoinen, vaikka tunnustettaisiinkin, että sukupuolten välillä on eroja?

-Pyhä Olavi, 16.10.2008

#10072

Sukupuolieroissa ei tietenkään ole mitään vikaa, kuten ei myöskään saman sukupuolen edustajien välisissä eroissa. Suomessa ei taida tähän liittyen enää mitään merkittäviä ongelmia ollakaan. Jotkut ei vaan tunnu ymmärtävät, mitä sukupuoli tarkoittaa, ja sukupuolijaottelu menee joskus liian pitkälle, mikä näkyy esim. siinä, että tasa-arvokeskusteluissa päädytään puhumaan sukupuolista.

-Grulps, 17.10.2008

#13428

“(Olen ymmärtänyt, että naisten polkupyörät ovat erilaisia kuin miesten sen takia, että ne on suunniteltu siten, että niitä on helppo ajaa myös hame päällä...)”

Se, että polkupyörällä on helpompi ajaa hame päällä, ei pitäisi tehdä siitä naisten pyörää. sitten se on hame-päällä-ajo pyörä. Luistimiakin on eri käyttötarkoituksia varten, mutta ei se tarkoita, että ne olisivat vain tietylle sukupuolelle.

Toki useat tytöt mielummin käyttävät taitoluistimia ja pojat hokkareita mutta sen ei pitäisi olla esteenä millekään.

-E, 26.3.2010

#13429

Olen E:n kanssa samaa mieltä. Polkupyörien mallista olen kuitenkin eri mieltä. [vanhavitsi]Miesten polkupyörässä on se poikkitanko siksi, että miehillä on kivekset, jotka siihen voi kolauttaa. Naisilla kun ei ole kiveksiä, niin ei ole tarvetta poikkitangollekaan.[/vanhavitsi]

-Maria!, 26.3.2010

#13431

Mielestäni se on perusteltua, jos pyörämalli nimetään naisten pyöräksi sillä perusteella, että sillä voi ajaa hame päällä. Jos kuitenkin tällä perusteella joku toinen pyörämalli nimetään miesten pyöräksi, niin luultavasti syynä on vääristynyt käsitys sukupuolista. Me kaikki tiedämme, ettei polkupyörillä ole sukupuolta, mutta silti jotkut käyttäytyvät ikään kuin niillä olisi. Kylläpä me ihmiset ollaan tyhmiä.

Samanlainen sukupuolen liiallinen korostaminen valitettavasti haittaa keskustelua tasa-arvosta, kun katsotaan sukupuolen mukaan jaettuja tilastoja ja unohdetaan, että tasa-arvo on yksilöiden eikä käsitteiden välillä.

-Grulps, 27.3.2010

Oma kommentti
Kommentti Älä käytä HTML-tägejä viestissäsi, vaan pelkkää tekstiä. Linkit muodossa http://...
Nimi
Tarkistus Paljonko on kaksitoista ynnä viisi?
 

Agora on julkinen foorumi jossa voit julkaista kirjoituksesi. Kaikki voivat lukea, kommentoida ja arvostella kirjoituksia mutta julkaiseminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjoitukset jaetaan useisiin eri aiheisiin.

Lisää kirjoituksia aiheesta Yhteiskunta tai muista aiheista.