Lintukoto logo

Lintukoto / Agora / Uusi uskontolaki

Lintukoto etusivu > Agora > Kaikki kirjoitukset

Pidätkö?


4 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 14/min.

Lisää kirjoituksia aiheesta Uskonto tai muista aiheista.

Tiivistelmä: Suomessa eri uskonnot ovat eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Tässä muutamia ehdotuksia uuden uskontolain pohjaksi. 2 791 lukijaa, joista 332 eli 12% on antanut arvosanan ().

Uusi uskontolaki

Uskonnot puhuttavat ihmisiä varsinkin täällä Agorassa, minkä vuoksi olen mielessäni pohdiskellut uskontoihin liittyviä asioita. Tässä kirjoituksessa haluan puuttua uskonnollisia yhteisöjä sääteleviin lakeihin, sillä tällä hetkellä Suomessa asiat eivät ole hyvin, ja eräitä uskontoja suositaan toisten kustannuksella.

Yritän esittää pointtini lyhyesti ja yleisellä tasolla, tarkoituksenani luoda visio nykyaikaisesta ja kaikille oikeudenmukaisesta tavasta sisällyttää uskonnolliset yhteisöt osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Haluan myös rohkaista lukijoita ehdottamaan lisäyksiä, parannuksia sekä sopimattomien asioiden poistamista tästä tekstisä. Hyvinä pitämäni ehdotukset pyrin sisällyttämään kirjoitukseeni.

Minulla ei ole mitään henkilökohtaista yhtäkään uskontokuntaa vastaan, ja pyrinkin asettamaan kaikki uskonnot tässä kirjoituksessa samanarvoiseen asemaan.

Uskonnollisten yhteisöjen tasa-arvo

 • Kaikki uskonnolliset yhteisöt Suomessa on asetettava samalle viivalle, eikä yhdelläkään saa olla minkäänlaista erityisasemaa muihin nähden.
 • Yhdelläkään uskonnollisella yhteisöllä ei ole oikeuttaa periä veroa jäseniltään, eikä valtio tue ainuttakaan uskonnollista yhteisöä rahallisesti tai millään muullakaan tavalla. Jäsenet voivat maksaa seurakunnalle (esim. “kymmenyksiä”), mutta tämän on oltava aina vapaaehtoista. Lisäksi yhteisöt voivat harjoittaa liiketoimintaa lain puitteissa.
 • Uskonnonopetus korvataan kaikissa kouluissa yleisellä elämänkatsomustiedon opetuksella, mikä käsittää myös yleisimpien uskontojen oppeihin tutustumisen. Opetuksesta voi anoa vapautusta tai osittaista vapautusta, mikäli se on ristiriidassa oman uskonnon oppien kanssa.
 • Kaikilla uskonnollisillä yhteisöillä on oltava tasavertaiset oikeudet ostaa ja vuokrata tiloja sekä muutenkin harjoittaa toimintaansa Suomessa. Syrjimistapaukset käsitellään käräjäoikeudessa.
 • Uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen ei vapauta ketään asevelvollisuuden suorittamisesta. Uskonnollinen vakaumus oikeuttaa kuitenkin asevelvollisen suorittamaan palveluksensa siviilipalveluksena.

Yhteisöjen rekisteröiminen ja niiden lailliset oikeudet

 • Uskonnollinen yhteisö voidaan virallisesti rekistreöidä ja hyväksyä uskonnolliseksi yhteisöksi, kunhan sen opit eivät ole ristiriidassa Suomen lain kanssa ja sillä on vähintään 1000 allekirjoittanutta jäsentä.
 • Uskonnolliset yhteisöt voivat vapaasti harjoittaa oppiensa mukaista toimintaa.
 • Rekisteröityjen yhteisöjen papit voivat suorittaa oman seurakuntansa jäsenten vihkimisiä, hautaan siunaamisia sekä muita yhteisön perinteisiin kuuluvia uskonnollisia menoja.

Uskonrauha

 • Jokaisella ihmisellä on oikeus harjoittaa uskoaan vapaasti kotonaan sekä yhteisönsä siihen varaamissa tiloissa.
 • Uskonnonharjoittajalla on oltava oikeus mielipiteisiinsä, ja kaikki häneen uskonsa takia kohdistuvat loukkaukset ja herjat voidaan rinnastaa kunnianloukkaukseen.
 • Uskontoon kohdistuva julkinen kritiikki on sallittua sananvapauden nimissä niin kauan, kun se kohdistuu itse uskontoon tai sen oppeihin, muttei uskontokunnan jäseniin.
 • Uskonnottomilla tai toiseen uskontokuntaan kuuluvilla on oltava oikeus liikkua julkisilla paikoilla rauhassa, joutumatta käännytysyritysten kohteeksi.

Kansalaisrekisteri & avioliitot

 • Kaikki Suomessa asuvat henkilöt rekisteröidään maistraatissa kansalaisrekisteriin, jonne merkitään myös kuuluminen uskonnolliseen yhteisöön. Yhteisöön kuulumattomat rekisteröidään “uskonnottomina”.
 • Kaikki avioliitot rekisteröidään maistraatissa, vaikka vihkiminen olisikin suoritettu jonkin uskonnollisen yhteisön toimesta. Siviilivihkimistä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa, mikäli jonkun uskontokunnan pappi on jo vihkimisen suorittanut. Tässä tapauksessa avioliiton virallistaminen tapahtuu parin yhteisellä hakemuksella maistraatissa. Myös avioliiton esteet tutkitaan maistraatin toimesta hakemuksen jättämisen jälkeen.
 • Siviilivihkiminen suoritetaan vain niille, jotka haluavat naimisiin eivätkä kuulu mihinkään uskontokuntaan. Se voidaan suorittaa myös eri uskontokuntiin kuuluville, sekä pareille, joista toinen on uskonnoton, mikäli jomman kumman osapuolen seurakunta kieltäytyy suorittamasta vihkimistä. Vihkimisen edellytykset ovat samat kuin Suomessa tähänkin asti.
 • Avioero voidaan virallistaa maistraatissa molempien osapuolten yhteisellä hakemuksella. Mikäli omaisuuden jako, lasten huoltajuus tai muut vastaavat asiat aiheuttavat erimielisyyttä, ero käsitellään käräjäoikeudessa ja oikeuden päätös toimitetaan maistraattiin rekisteröintiä varten.

Uskonnolliseen yhteisöön liittyminen

 • Kaikilla kansalaisilla on vapaus päättää omasta kuulumisestaan uskonnolliseen yhteisöön.
 • Lasten liittäminen vastoin omaa tahtoaan mihinkään uskonnolliseen yhteisöön on lainvastaista.
 • Lapsi saa päättää liittymisestään mihin tahansa uskonnolliseen yhteisöön 12 vuoden iässä vanhemmistaan riippumatta. Vanhemmilta saadulla kirjallisella luvalla hän voi liittyä yhteisöön tätäkin nuorempana.


Uskonnollisesta yhteisöstä eroaminen

 • Eroaminen tapahtuu hakemuskaavakkeella, jonka jokainen yhteisöön kuuluva voi jättää maistraattiin. Vanhemmilla tai yhteisön edustajalla ei ole lupaa estää tai hankaloittaa eroamista.
 • Yhteisö voi myös erottaa jäsenensä, mikäli katsoo tämän olevan sopimaton jäseneksi, jolloin yhteisön edustaja lähettää asiasta ilmoituksen maistraattiin.

-Julli, 17.8.2009

Arvosanajakauma
4
5
6
7
8
9
10
Kaikki 27 kommenttia
Kommentit
#12296

Juuri näin.

-Tuntematon, 18.8.2009

#12298

“Uskonnollinen yhteisö voidaan virallisesti rekistreöidä ja hyväksyä uskonnolliseksi yhteisöksi, kunhan sen opit eivät ole ristiriidassa Suomen lain kanssa, sen toiminta ei ole moraalisesti arveluttavaa”

Tämä on vähintäänkin kyseenalaista. Kai sitä saa uskoa vaikka että kaikki harhaoppiset tulee surmata, jos ei tätä uskoaan käytännössä toteuta? Lisäksi uskonnon oppien arvioiminen edellyttäisi, että on olemassa jotkin tietyt opit. Ihan perusasioistakin on uskovaisten parissa kiistaa.

Miksi muuten uskonto pitää merkitä “kansalaisrekisteriin”? Mitä merkitystä sillä on? Jos muut kohdat toteutuvat, ei tiedolla pitäisi olla merkitystä.

“Vanhempien uskontokuntaan lapsi voi halutessaan liittyä nuorempanakin.”

Tämä on vähän ongelmallinen. Miksi näin on? Lapsi ei voi liittyä RKP:hen vaikka hänen vanhempansa olisivat jäseniä, ja vaikka lapsi haluaisi liittyä. Jos siis tuo hyväksytään, pitäisi minusta sallia lasten jäsenyys muissakin yhteisöissä. Tai jos ei pitäisi, niin miksi ihmeessä ei? Ja miksi lapsi voi liittyä vanhempien uskontokuntaan (ilmeisesti vanhempien toiveesta riippumatta) mutta hän EI voi erota siitä ennenkuin täyttää 12 vuotta? Miksi liittymiselle ja eroamiselle on eri kriteerit?

Asiallista tekstiä kyllä.

-Aapo, 18.8.2009

#12299

Aapon kanssa samaa mieltä uskonnon merkitsemisestä väestörekisteriin. Yhtä hyvin voitaisiin alkaa pitää kirjaa lempiväristä ja lempiruuasta. Ne ovat uskonnon ohella asioita jotka eivät mitenkään kuulu yhteiskunnalle. Käsittääkseni joissain EU-maissa ei pidetä kirjaa väestön uskonnoista.

Avioliiton solmimista ja purkamista säätää nykyisin avioliittolaki. Kannattaisiko avioliittoa koskeva osuus uudistaa siellä?

Saako uuden lain mukaan uskonrauhaa rikkoa vapaasti sananvapauden perusteella? Julkaista muhammed pilakuvia? Rienata tarkoituksella uskonnon pyhänä pitämiä asioita siten että se loukkaa syvästi heitä?

-Orange, 18.8.2009

#12301

“Uskonnonopetus korvataan kaikissa kouluissa yleisellä elämänkatsomustiedon opetuksella, mikä käsittää myös yleisimpien uskontojen oppeihin tutustumisen. Opetuksesta voi anoa vapautusta tai osittaista vapautusta, mikäli se on ristiriidassa oman uskonnon oppien kanssa.”

Olen itsekin sitä mieltä että uskonnon opetus pitäisi korvata yleisellä ET ja uskontotiede opetuksella. En kuitenkaan pidä hyvänä ajatuksena sitä että uskonnollisiin syihin vetoamalla voisi saada vapautuksen opetuksesta. Tämä asettaisi mielestäni uskonnot eriarvoiseen asemaan, mikä olisi ristiriidassa ensimmäisen pykäläsi kanssa. Opetuksesta pitäisi vain yksinkertaisesti tehdä sellaista ettei se järki syiden nojalla loukkaa ketään.

“Uskonnollinen yhteisö voidaan virallisesti rekistreöidä ja hyväksyä uskonnolliseksi yhteisöksi, kunhan sen opit eivät ole ristiriidassa Suomen lain kanssa, sen toiminta ei ole moraalisesti arveluttavaa ja sillä on vähintään 1000 allekirjoittanutta jäsentä.”

Kuka määrittelee moraalisesti arvelluttavan? Suomen lait perustuvat kristillisiin arvoihin, jotka ovat huomattavasti erilaisia esimerkiksi muslimien arvojen kanssa (naisten alistaminen, vääräuskoisten alistaminen). Näin Islamin uskoa ei voitaisi hyväksyä virallisesti uskonnoksi.

-Rokkomies, 18.8.2009

#12304

Lueppa rokkomies se raamattu joskus ja kato mitä siellä sanotaan naisista ja lue sitten koraani ja vertaa, eipä niissä kovin kummoisia eroja ole. Me emme vain noudata raamatun määrityksiä kovin tarkkaan.

Molemmat on kirjoitettu lähi-idässä ja ne heijastavat samaa kulttuuria ja se ei pahemmin pidä naisia ihmisiä.

-Tuomas, 18.8.2009

#12305

Aapo: Lasten kohdalla kysymys on hieman kinkkinen. Ehkä voisimme kuitenkin antaa vapauksia enemmänkin, kun alkuun on kerran päästy. Jos lapsi voisi liittyä vanhempien luvalla alle 12 vuotiaana mihin tahansa yhteisöön ja erota siitä omalla päätöksellään?

En kuitenkaan vertaisi tätä poliittiseen puolueeseen liittymiseen. Poliittinen ajattelu vaatii enemmän elämänkokemusta ja asioiden ymmärtämistä, kun taas uskonnossa on kyse “vain” elämästä ja kuolemasta. =)

Uskontokuntaan kuulumisen rekisteröimistä perustelen sillä, että monet uskovaiset yksinkertaisesti haluavat uskontonsa olevan “virallista”. Rekisteri mahdollistaa myös tilastojen laatimisen, ja ehkä jopa poliisi olisi tyytyväinen ratkaisuun (hämäräperäisten tapausten kytköksiä on helpompi selvittää). Systeemin toiminnan kannalta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Orange: Minun mielestäni sananvapaus pitäisi ulottaa koskemaan myös uskontoja. Saahan poliitikkojakin haukkua mielensä mukaan. Uskonrauhan nimissä kritiikki pitäisi kuitenkin kohdistaa uskontoon yleensä, eikä missään nimessä kehenkään uskontokuntaan kuuluvaan yksittäiseen henkilöön. Käytännössä Muhammedin pilakuvat siis pitäisi sallia, kuten myös muidenkin profeettojen pilakuvat. Mutta hyvän pointin löysit, rajanveto tässä asiassa ei ole helppoa.

Rokkomies: “Moraalisesti arveluttava” on hieman vaikea käsite, sillä ihmisten moraalikäsitykset vaihtelevat. Ehkä tuon voisi lakiuudistuksestani poistaakin, mutta voisi olla hyvä idea määrätä SUPOssa jokin henkilö pitämään silmällä uskonnollisten yhteisöjen toimintaa, ihan varmuuden vuoksi.

-Julli, 18.8.2009

#12306

Tuomas: Aivan totta, lause on huonosti muotoiltu. Suomen lait alunperin perustuvat kristillisille arvoille, mutta ovat toki muokkautuneet ajan myötä. Erityisesti tuo naisen asema on kohentunut. Eli eiköhän tämän perusteella voida sanoa että Kristinuskokaan ei voi saada virallisen uskonnon statusta tuon naisen aseman perusteella.

-Rokkomies, 18.8.2009

#12307

“Uskonnollinen yhteisö voidaan virallisesti rekistreöidä ja hyväksyä uskonnolliseksi yhteisöksi, kunhan sen opit eivät ole ristiriidassa Suomen lain kanssa, sen toiminta ei ole moraalisesti arveluttavaa ja sillä on vähintään 1000 allekirjoittanutta jäsentä.”

Kenen moraalin mukaan sen pitää olla hyväksyttävä??? Tälläistä kohtaa ei saa olla missään laissa sillä tällöin laki on kaikille sama mutta tuomiot vaihtelevat.

Lain pitäisi olla yksiselitteinen eikä jättää tulkinnanvaraa

-Kenen "moraali", 18.8.2009

#12308

En ole lainoppinut tai muutenkaan asiaan hirveästi perehtynyt, mutta pikaisesti ajateltuna: Miksi uskonnolliseen yhteisöön kuulumisen pitäisi olla sillä tavalla virallsita, että valtio sitä tarkkailisi? Mikseivät kaikki ihmiset vaan voisi kuulua ns. tavalliseen väestörekisteriin, ja muita rekisterejä ei tarvittaisi? Uskonnolliset yhteisöt voisivat sitten tahoillaan pitää kirjaa jäsenistään, jos haluavat.

Kouluissa ei uskonnonopetusta tarvitsisi olla ollenkaan. Ehkä ne voitaisiin nopeasti käydä läpi objektiivisen esittelyn muodossa vaikkapa historian opetuksen yhteydessä? Uskonnolliset yhteisöt saisivat hoitaa omien asioidensa opetuksen sitten täysin koulun ulkopuolella.

Minusta uskonnon ja valtion ei pitäisi millään tavalla kuulua yhteen – ei edes hallinnollisesti. Esim. avioliitot yms. voisi hoitaa ensin virallisesti maistraatissa, ja sitten saisi halutessaan pitää uskonnolliset juhlat yksityistilaisuutena.

Teksti/idea oli muuten oikein hyvä ja uskonnolliseen tasa-arvoon pyrkivä. Minä henkilökohtaisesti vaan potkaisisin koko paketin pois valtionhallinnosta ja rinnastaisin ne yksityisiin iltapäiväkerhoihin. :) Joita toki kaikki muut Suomen lait koskisivat.

-Maria!, 18.8.2009

#12309

Maria!: Mainitsemani “kansalaisrekisteri” = nykyinen väestörekisteri tekstissä mainituin lisäyksin. Kuten olen jo kommentissani maininnut, eri uskonlahkoihin yms. kuuluvat haluavat vihkimisen nimenomaan omassa seurakunnassaan, minkä vuoksi ajattelin vihkimisoikeuden myöntämistä kaikille rekisteröintikelpoisille yhteisöille.

Nykyään asia usein meneekin niin, että vihkiminen suoritetaan kahteen kertaan, eivätkä vihittävät pidä tästä. Pelkkä kaavakkeen jättäminen maistraattiin olisi yksinkertaista, ja tämä ratkaisu tyydyttäisi erityisesti uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia.

-Julli, 18.8.2009

#12310

Lisäyksiä / muutoksia tehty:

- Uskonrauhaa koskevat pykälät lisätty

- Inttipykälä lisätty

- Lasten liittyminen / eroaminen muutettu

- “moraalisesti arveluttava”-kohta poistettu

-Julli, 18.8.2009

#12312

Julli, eikö nykyäänkään avioliittoa voi solmia pelkällä paperilla? Onko siis maistraatissakin homman hoitavien suostuttava johonkin (imelään) seremoniaan? Tämä on minulle ihan uutta tietoa. Kuulostaa hölmöltä.

En kyllä vieläkään ihan tajua, miksi uskonnollisen vakaumuksen (tai tarkemmin jäsenyyden) pitäisi näkyä jossain valtion rekisterissä? Miksei uskonnollisia asioita voisi kokonaan erottaa valtiosta? Minusta se on kuitenkin yksityisasia, miksi se kuuluisi kenellekään muulle paitsi henkilölle itselleen? (Eikös se nykyään näy jossain verokortissakin, en ole varma?) Lisäksi minua häiritsee tuo ei-jäsenien rekisteröinti “uskonnottomina”. Eiväthän he välttämättä ole uskonnottomia, vaikka eivät virallisesti mihinkään kuuluisikaan.

-Maria!, 18.8.2009

#12314

Kyllä siviilivihkiminenkin toteutetaan vihkikaavan mukaan. Tässä linkki, jonka äkkiä googlasin aiheesta:

Jos vihkioikeus myönnetään uskonnolliselle yhteisölle, on homman luonnollisesti oltava “virallista” ja valtiovallalla jotain tietoa vihkimisiä suorittavista yhteisöistä. Jäsenten rekisteröinti ei ole välttämättä tarpeen.

Voisimme vielä helpottaa asiaa niin, että seurakunta hoitaisi paperisodan maistraatin kanssa, jolloin kihlaparin ei tarvitse kuin marssia alttarille ja homma on sillä bueno.

“Uskonnottoman” voisi korvata “uskontokuntaan kuulumattomalla”, jolloin termi kuvaisi tilannetta paremmin eikä sorsisi niitä, jotka harjoittavat uskoaan yhteisöjen ulkopuolella.

-Julli, 18.8.2009

#12315

“Uskonnottomilla tai toiseen uskontokuntaan kuuluvilla on oltava oikeus liikkua julkisilla paikoilla rauhassa, joutumatta käännytysyritysten kohteeksi.”

Miten määritellään käännytysyritys? Se, että tullaan tyrkkäämään käteen Jeesuspelastaa-lappusia? Se, että huudetaan megafoniin “Jeesus pelastaa”? Voiko tämä kääntyä niin, että pykälä onkin tuhoisa sananvapaudelle?

-Tilapia, 18.8.2009

#12319

Asiallinen avaus. Selkeästi jäsennelty – jäin tosin kaipaamaan selkeyttä myös ehdottamiesi muutosten ja nykytilanteen välillä. Tekstistä ei myöskään ilmene perusteita kaikille ehdotuksille, mikä jättää ne aika huteriksi.

Tuot esiin hyviä ehdotuksia, mutta muutama asia pistää silmään:

* Ehdotat uskonnollisen yhteisön perustamiseen vaadittavan jäsenmäärän 50-kertaistamista, siis radikaalia kynnyksen korotusta nykyiseen verrattuna.

Ajatus riman nostamisesta ontuu. Se karsisi monien suurienkin uskontojen suomalaisten jaostojen perustamisen – jos tasa-arvoa halutaan edistää, ei perusteita moiselle rajoitukselle ole. Nykyinen 20 henkeä on siten kohdallaan.

* Miksi haluat rajoittaa siviilivihkimistä? Yksilönvapauden nimissä siviilivihkimisen tulee pysyä vaihtoehtona kaikille sitä haluaville uskonnosta riippumatta. Selityksiä ei tarvita – kyse on valinnasta, ei anomuksella saatavasta poikkeuksesta.

* Eroaminen yhteisöstä; eroamisen tulee olla ilmoitus, ei hakemus. Hakemus jättää päätäntävallan yhteisölle, ilmoitus eroajalle.

Yhteisöjen säännöt tulisi myös hyväksyttää yhdistysten tapaan. Jo nyt uskontokuntiin sovelletaan yhdistyslakia, joten lähtökohta on olemassa.

Muilta tulikin jo paljon hyviä kommentteja; olen nimimerkki Rokkomies kanssa samaa mieltä opetuksesta. Oli oma katsomus mikä hyvänsä, voi opetukseen osallistua aivan hyvin kunhan se on oikein järjestetty. Kyse on yleissivistyksestä, mikä toivottavasti auttaa nuoria näkemään asiat laajemmin ja ajattelemaan omilla aivoillaan.

Nimimerkki Tilapia tuo esiin hyvän kysymyksen; missä kulkee sananvapauden raja? Samoin Aapon ajatus tasavertaisuudesta yleensä: jos käännytys kielletään, sallitaanko kuitenkin puolueiden hernerokka- ja kahvittelutarjoilut toreilla? Entä feissarit jotka myyvät omaa aatettaan, olkoon se luonnonsuojelu tai lähetysapu? Miten on pelastusarmeijan joulupatojen laita?

Erittäin vaikeita asioita, joihin yksioikoista linjanvetoa ei taida löytyä.

Nimimerkki Maria!:n kanssa olen eri linjoilla; kyllä objektiivista uskonnonopetusta tarvitaan. Ymmärtämättä eri uskontojen perusoppeja ja niiden merkitystä ihmisille, olisi vaikea ymmärtää esimerkiksi maailmalla vellovia konflikteja. Ja maailmalla, toisin kuin Suomessa, uskonnot ovat Iso Juttu.

Yksilötasolla vähintäänkin kansainvälisissä yhteyksissä kulttuurien ja uskontojen taustojen ja tapojen ymmärtäminen on tärkeää. Ensitapaaminen vieraan uskonnon tai kultturin edustajan kanssa ei suju mutkitta ellei tunne perusasioita.

Hyvä aloitus ja kerrankin asiallinen keskustelu uskonnosta. Oli mukava lukea koko ketju.

-EiNo, 19.8.2009

#12320

Julli, voisitko vielä vastata tuohon kysymykseeni, että miksi uskontojen pitäisi olla jossain valtion rekisterissä ylipäätään? Minusta se on yksityisasia. Ja joo, olisi kätevää jos seurakunta hoitaisi sen paperisodan.

EiNo, kyllä minunkin mielestäni objektiivista uskonnonopetusta tarvitaan Suomessa. (Muotoilin varmaan kommenttini huonosti.) Toki on tärkeää tuntea muita kultuureja ja ajatusmaailmoja. Minusta uskonnonopetuksen ei kuitenkaan tarvitsisi olla noin laajaa – sitähän on ekasta luokasta lähtien joka vuosi, parhaimmillaan lukion loppuun. Uskonnon ei välttämättä siis tarvitsisi olla oma aineensa, vaan sen voisi integroida johonkin toiseen. Tämä on toki vain minun mielipiteeni, mutta objektiivinenkaan uskonnon opetus ei ole _niin_ tärkeää, että sitä pitäisi olla opetuksessa joka vuosi ja joka viikko. Minusta sen tuntimäärän voisi korvata jollain käytännön kannalta tärkeämmällä (vaikkapa terveystiedon/lääketieteen opetuksella!).

-Maria!, 19.8.2009

#12321

Tilapia: Lippulappusten jakamista emme lähde kieltämään, tosin “Ei kiitos.” on ymmärrettävä kehoituksena lopettaa. Tästä eteenpäin jatkava käännyttäjä astuu rajan yli. Julkisilla paikoilla tapahtuvat uskonnolliset tilaisuudet olisivat luvanvaraisia, ja luvan kanssa siis sallittuja.

EiNo: Tämä oli tarkoitus julkaista nimenomaan lakitektin kaltaisena, joten siksi se ei sisällä perusteluja.

Tuhannen jäsenen määrää voitaisiin pitää rajana vihkioikeuksien saamiselle, mutta miksi emme sallisi pienempiäkin yhteisöjä? No, pitää myöntää että vedin luvun hatusta...

Puolueiden ja muiden yhteisöjen tilaisuuksiin en ota tässä kantaa.

Maria!: Totesin jo aiemmin, että yhteisöön kuulumisen rekisteröinti ei ole välttämätöntä. Yhteisöjen rekisteröinnin perusteita olen jo pudotellut esille kommenteissani, mutta tässä on yksi ylitse muiden: Emme voi soveltaa yhteisöjä koskevia lakipykäliä, elleivät yhteisöt ole virallisesti yhteisöjä.

Tai ehkä voimmekin..? Jos “yhteisö” määritellään riittävän tarkasti, käräjäoikeus voi tuomita jonkin porukan uskonnolliseksi yhteisöksi ja soveltaa lakeja tähän tarvittaessa. =)

Ehkä muokkailen vielä kirjoitustani...

-Julli, 19.8.2009

#12322

Julli,

kannattanee edetä askel kerrallaan, suora hyppäys lakiehdotukseksi ei aukea lukijalle. Perustelemattomille ehdotuksille on erittäin helppo sanoa :

- “Ei”. “No”.

-EiNo, 19.8.2009

#12324

“Julkisilla paikoilla tapahtuvat uskonnolliset tilaisuudet olisivat luvanvaraisia, ja luvan kanssa siis sallittuja.” Tähän voitaneen soveltaa normaaleja julkisia kokoontumisia koskevia lakeja. En kannata lain nojalla “käännyttämisen” rajoittamista, se herättää liikaa ristiriitaa sananvapauden kanssa. Hyvien tapojen ja tuon mainitsemasi “Ei kiitos” kehoituksen pitää riittää. En itse koe ahdistavana nykyistä tilannetta julkisilla paikoilla käännytyksen suhteen. Korkeintaan yksityisalueilla käännyttämisen harjoittamista voisi rajoittaa. Esimerkiksi ovikellojen soittelun koen häiritseväksi.

Onko hääseremonialla mitään merkitystä valtion kannalta? Valtiota kiinnostaa vain se, kuka on naimisissa kenenkin kanssa milläkin hetkellä. Se, ketkä voivat mennä naimisiin keskenään on rajattu iän ja sukulaisuus suhteiden mukaan, mutta muita esteitä ei valtio aseta. Jos esteitä ei ole, valtiota kiinnostaa enää vain avioliiton rekisteröiminen lailliseksi. Uskonnolliset seremoniat ja muut juhlat ovat sitten täysin parien ja uskontokuntien oma asia. Valtion kannalta ei ole väliä hoitavatko avioliiton paperisodan parit itse vai uskontokunnan edustajat heidän puolestaan. Valtion silmissä pari on naimisissa sitten kun suhde on rekisteröity, jumalan silmissä sitten kun suhde on siunattu (tai miten se nyt kunkin uskonnon kohdalla tulkitaan). Valtion suomat edut avioliitosta tulevat voimaan kun pari on naimisissa valtion mielestä, jumalan suomat edut tulevat voimaan kun pario on naimisissa jumalan mielestä. Jos pari on naimissa vain uskonnollisesti (suhdetta ei ole rekisteröity, mutta seremoniat on käyty) heitä kohdellaan oikeudessa yksityishenkilöinä, tai korkeintaan kihlaparina.

-Rokkomies, 20.8.2009

#12344

Tuo olisi huomattavasti parempi kuin nykyinen ja oikeudenmukaisempi sekä reilumpi nuoria kohtaan.

-Agakonna, 22.8.2009

#12360

“Tässä kirjoituksessa haluan puuttua uskonnollisia yhteisöjä sääteleviin lakeihin, sillä tällä hetkellä Suomessa asiat eivät ole hyvin, ja eräitä uskontoja suositaan toisten kustannuksella.”

Esittäisitkö asiasta esimerkkejä? Kirjoitelma on aika yksipuolinen, eikä sisällä ollenkaan pohdintaa siitä, miksi asiat “eivät ole hyvin”. Hyviä pointteja sinulla tuossa tekstissä tosin.

-Og, 25.8.2009

#12375

Sen verran uskonnonvapautta pitäisi tässä maassa olla, että olen itse helluntailainen, ja en pidä ev.lut. kirkon homomyönteisyydestä. Kumminkin, koska laki määrää Helluntailaiset kristityiksi, minun pitää olla uskonnon tunnilla, jolla opetetaan kuinka se on ihan luonnollista että tungetaan pari viallista ihmistä yhteen ja toinen tunkee sukupuolielimensä toisen ulosteaukkoon/peräsuoleen, joka on mielestäni ällöttävää. Ja tämä on raamatunvastaista, eikä sovi minun uskonnolisen maailmani kanssa yhteen. Kuitenkin minut pakotetaan näille tunneille, vaikka en ole ev.lut. kirkossa, isäni tai äitini ei myöskään kuulu siihen.

Olisi kohtuullista, jos lapselta itseltään kysytään siinä 10-12 vuoden iässä, mihin hän uskoo ja kysytään mielipiteitä kaiken maailman uskonnollisista kiistoista, ja sen mukaan määritellään lapselle uskonnonopetusta. Sittä ennen on opetettu vain Käytöstapoja ja ja muita sellaisia ET. tunneilla, mutta koulu ei saa missään vaiheessa puuttua lapsen uskonnolliseen käsitykseen. Lapsihan on herkkä vaikutteille, ja jos hänet altistetaan koulussa, JOSSA ON TARKOITUS OPPIA, asioille, jotka ovat uskonnollisia, heillä ei oikeasti ole uskonnonvapautta. Vanhemmat saavat opettaa uskontonsa hänelle, uskontoa ei saisi tuputtaa, eikä pakottaa liittymään kirkkoon/leikkaamaan esinahkaa pois, joka oli aavikolla eläessä hyvä tapa, mutta käytännön hyötyä siitä ei ole, ellei esinahka ole liian kirea.

-HomovastainenHellari, 29.8.2009

#12376

“Kumminkin, koska laki määrää Helluntailaiset kristityiksi, minun pitää olla uskonnon tunnilla, jolla opetetaan kuinka se on ihan luonnollista että tungetaan pari viallista ihmistä yhteen ja toinen tunkee sukupuolielimensä toisen ulosteaukkoon/peräsuoleen, joka on mielestäni ällöttävää.”

Sanohan missä uskonnon tunnilla opetetaan noin. Käsittääkseni seksuaalista suuntautuneisuutta ei käsitellä peruskoulussa muualla kuin terveystiedossa.

“Ja tämä on raamatunvastaista, eikä sovi minun uskonnolisen maailmani kanssa yhteen.”

Onko sinulla tuolle homofobialle muita perusteita kuin uskontosi? Jos ei, niin sitten, kuten itsekin sanoit, ei tule tuputtaa uskontoa, eikä rajoittaa homoseksuaalisten ihmisten elämää siihen vetoamalla.

-The Unfortunate One, 29.8.2009

#12377

En sanoisi että pelkään homoja, mutta ne ovat luonnonvastaisia... Ja jos joku väittää että lisääntymiselimen tarkoitus on päätyä peräsuoleen, niin voi perustella päätelmänsä?

Ainahan voi ihastua samaan sukupuoleen, varsinkin jos on vielä murrosiässä, ja se kuuluu kasvamiseen. Mutta miksi ihmeessä kahden miehen pitäisi harrastaa seksiä, kun he eivät voi saada lapsia/jälkeläisiä/taata geenien jatkuvuus, niinkuin kasveillakin.

-HomovastainenHellari, 29.8.2009

#12378

“En sanoisi että pelkään homoja, mutta ne ovat luonnonvastaisia... Ja jos joku väittää että lisääntymiselimen tarkoitus on päätyä peräsuoleen, niin voi perustella päätelmänsä?”

Homoseksuaalisuus on ihan yhtä luonnollinen ilmiö kuin heteroseksuaalisuus. Se ei ole tauti, eikä se tartu. Missä sanotaan, että meillä olisi jokin velvollisuus lisääntyä, siis Raamatun lisäksi? Samalla perusteella voitaisiin kieltää ehkäisy ja abortti ja pakottaa kaikki lisääntymään (aihetta sivuten voit lukea vaikka Margaret Atwoodin kirjan “Orjattaresi”). Tämä johtaisi planeetan resurssien romahtamiseen.

“Ainahan voi ihastua samaan sukupuoleen, varsinkin jos on vielä murrosiässä, ja se kuuluu kasvamiseen. Mutta miksi ihmeessä kahden miehen pitäisi harrastaa seksiä, kun he eivät voi saada lapsia/jälkeläisiä/taata geenien jatkuvuus, niinkuin kasveillakin.”

Miksi pitäisi saada jälkeläisiä? Eivät kaikki heterotkaan hanki lapsia. Itse en esimerkiksi ajatellut.

Miksi muuten puhut vain miehistä? Hyväksytkö sitten lesbot?

Jos lähdemme kieltämään rakkautta, kolkutamme helvetin portteihin aika helvetin kovaa.

-The Unfortunate One, 29.8.2009

#12379

Jos pitää homoutta luonnonvastaisena, entäs monet eläinlajit, joilla on havaittu homoseksuaalista käyttäytymistä?

Seksin “tarkoitus” (ainakin biologian kannalta) on tuottaa jälkeläisiä. Näinollen itsetyydytys on myös luonnonvastaista, samoin kuin ehkäisy. Oletko johdonmukainen ja pidät myös näitä luonnottomina? Kaikki lisääntymishoidot ovat myös “luonnottomia”, sillä eiväthän luonnontilassa ihmiset, jotka tarvitsevat lisääntymishoitoja, voisi lisääntyä ollenkaan. Entäs muiden sairauksien hoito? Se on vähintäänkin kyseenalaista, etenkin jos lääkettä ei ole luonnosta sellaisenaan saatavilla. Ovatko muuten vaatteet “luonnollisia”? Niitä eivät pahemmin muut kuin ihmiset käytä.

Kuinka ollakaan, “luonnollisuus” ei tarkoita mitään, ja sen johdonmukainen noudattaminen johtaa vähintäänkin omituisiin tilanteisiin. Sen vuoksi sitä ei käytetäkään muualla kuin perustelemaan mielipiteitä, joille ei ole muita perusteita.

-Aapo, 29.8.2009

#13415

Homoargumenttiin vielä lisätäkseni:Raamattu ei kiellä varsinaisesti homoutta,ainoastaan miesten välisen SEKSIN (ja välillä todellakin tuntuu ettei kiihkohihhuleilla juuri muuta ole mielessään),ja senkin aivan perusteettomasti.Vanhan testamentin aikoihin suvun jatkuminen oli tärkeää,koska ihmiset eivät eläneet pitkään ja kuolivat helpommin esim.tauteihin,siksi liitto (homoseksuaaliy),jossa jälkeläisiä ei synny ei aikalaisten mielestä ollut ''hyvä''.Mutta kuka hel*etissä,tai taivaassakaan,voi kieltää toisen ihmisen rakastamisen?! Ei kukaan,ja mikäli toisen ihmisen rakastaminen,ja seksi tämän rakastetun ihmisen kanssa on ''synti'' minä en haluaisi olla edes olemassa,millään tasolla.Ja juuri siksihän uskonnot ovat olemassa,koska emme halua kadota.Aamen.

Erosin jopa kirkosta koska Suomen kirkon kanta homoihin ei ole yhtä vapaamielinen kuin muiden pohjoismaiden .Niin ja koska olen itse bi.

Loistokirjoitus tosin..

--, 19.3.2010

Oma kommentti
Kommentti Älä käytä HTML-tägejä viestissäsi, vaan pelkkää tekstiä. Linkit muodossa http://...
Nimi
Tarkistus Paljonko on kaksitoista ynnä viisi?
 

Agora on julkinen foorumi jossa voit julkaista kirjoituksesi. Kaikki voivat lukea, kommentoida ja arvostella kirjoituksia mutta julkaiseminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjoitukset jaetaan useisiin eri aiheisiin.

Lisää kirjoituksia aiheesta Uskonto tai muista aiheista.