Lintukoto logo

Lintukoto / Testit / Sivistyssanatesti

Lintukoto etusivu > Testit > Sivistyssanatesti > Huonoiten osatut

Päivän sana: klusteri: ryväs, kasautuma, (löyhä) yhteenliittymä; (musiikissa) useista yhtäaikaisista, vierekkäisistä pienistä intervalleista koostuva sävelryhmä

Pidätkö?


2 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 15/min.
Huonoiten osatut sanat
Sija Sana Selitys Osaamistaso
1. histrio näyttelijä 11,9%
2. bahuvriihi eräs yhdyssanatyyppi 12,2%
3. renonssi korttipelissä: jonkin maan puuttuminen kädestä 12,3%
4. apomiksi lisääntyminen ilman hedelmöitystä 12,4%
5. abderiitti tyhmyri, hölmö 13,7%
6. cicerone turisti- tai matkaopas 14,1%
7. inventio suppea, usein kontrapunktinen sävellys 14,2%
8. habilitaatio yliopistollisen opetusoikeuden saaminen (Saksassa) 14,4%
9. faskiaatio (kasvin) laakaverso 14,4%
10. bivuakki leiriytymispaikka 14,9%
11. bule neuvosto 14,9%
12. ahti evankeliumikirjan jakso Jeesuksen kärsimyshistoriaa 15,3%
13. luddiitti koneenrikkoja 17,5%
14. aksiisi valmistevero 18,1%
15. kabotaasi rannikkopurjehdus, rannikkoliikenne 18,1%
16. beffroi kellotorni 18,2%
17. anneksio alueen anastaminen 18,4%
18. edafinen (kasvitieteessä:) maaperästä johtuva, maaperä- 18,7%
19. sandhi peräkkäisten sanojen lausuminen ilman taukoa niiden välissä ja tästä johtuvat äänteelliset muutokset 18,9%
20. augmentaatio harvennus 19,2%
21. orkaani hirmumyrsky 19,5%
22. impedimentti joutomaa 19,7%
23. bussoli tarkkuuskompassi 19,8%
24. berlokki killutin 20,1%
25. katarakti vesiputous, koski 20,1%
26. reebus kirjainarvoitus t. kuva-arvoitus 20,3%
27. lavemangi peräruiske 20,4%
28. buboni nivusrauhasen tulehdus 20,5%
29. hami radioamatööristä käytetty arkikielinen nimitys 20,7%
30. oksidentti länsimaat 20,8%
31. jefreitteri korpraalia vastaava sotilasarvo ennen useiden maiden armeijoissa 20,9%
32. fadeesi moka, munaus 21,3%
33. tantieemi osapalkka, -palkkio 21,6%
34. kabaali salajuoni 21,7%
35. merkaptaani eräitä orgaanisia rikkiyhdisteitä 21,7%
36. sirahvi kirahvi 21,8%
37. bedlam mielisairaala 22,1%
38. leviraatti lankousavioliitto 22,4%
39. inferenssi päätelmä 22,4%
40. kassaatio alemman oikeusasteen päätöksen kumoaminen 22,6%
pregnanssi tärkeys, osuvuus 22,6%
42. tasetti sarjanarsissi, etenkin pääsiäiskukkana käytetty 22,9%
43. dominaatti muinaisen Rooman keisariajan viimeinen vaihe, v:sta 284 alkaen 22,9%
44. synodinen Maan mukana kulkevan havainnoitsijan mittaama (aika tms.); kahden täydenkuun välinen (ajanjakso); 23,2%
45. komtuuri hengellisen ritarikunnan aluepäällikkö 23,5%
46. calembour sanaleikki, joka perustuu äänteiden samankaltaisuuteen 23,5%
47. perturbaatio häiriö 24,1%
48. hermetismi eräs lyriikan suunta, syntyi Italiassa maailmansotien välisenä aikana 24,1%
49. mantissa luvun logaritmin desimaaliosa 24,4%
50. kverulantti valittaja, ruikuttaja 24,5%
51. contubernium orjan ja vapaan kansalisen aviollinen yhdyselämä 24,5%
52. mastikaatio ruuan pureskelu 24,7%
53. preteriti verbien aikaluokka, joka ilmaisee tekemisen kuuluvan menneeseen aikaan 24,8%
54. kaasus sijamuoto 24,8%
55. delikti abstrakti rikostyyppi 24,9%
56. travertiini kalkkisintteri 24,9%
57. obstipaatio ummetus 25,0%
58. intransigenssi jyrkkyys, tinkimättömyys 25,0%
59. akklamaatio huutoäänestys 25,2%
60. propri erisnimi 25,5%
61. porfyyri eräs magmakivien laji 25,5%
62. dispositio alttius, taipumus 25,5%
63. kontemplaatio mietiskely 25,6%
64. jakonetti ohut, pehmeä puuvillapalttina 25,6%
65. katasteri maakirja 25,6%
66. konkaavi kovera 25,6%
67. akribia täsmällisyys, (turhan)tarkkuus 25,7%
68. quisling maanpetturi, etenkin miehittäjän kanssa yhteistyössä toimiva 25,8%
69. kontrefori tukipilari 26,1%
70. stroofi säkeistö 26,3%
71. majuskeli versaali, "iso kirjain" 26,3%
72. adepti alkemisti, kullantekijä; asiantuntija; oppipoika, aloittelija 26,4%
73. ablepsia sokeus 26,4%
74. civis yliopiston opiskelija, joka on opiskellut vähintään vuode 26,5%
75. travestia ivamukaelma 26,6%
76. ordoviki eräs geologinen kausi, alkoi n. 495 milj. vuotta sitten, päättyi n. 440 milj. vuotta sitten 26,6%
77. divinaatio ennustajanlahja, ennustamisen taito 26,6%
78. konveksi kupera 26,6%
79. erineumi (kasvin) nukkaäkämä 26,8%
80. ossuaario luuarkku 26,9%
81. rombi vinoneliö 26,9%
82. oblaatti ehtoollisleipä, öylätti; litteä (lääke)kapseli, jossa on tärkkelyskuori; paperilappu, jota käytetään mm. kirjeiden sulkemiseen; luostarissa elävä maallikko; luostarille luovutettu lapsi; eräiden uskonnollisten seurojen jäsen 26,9%
83. admonitio muistus, kehoitus, varoitus 27,3%
84. ahimsa pidättäytyminen tappamasta tai loukkaamasta muita 27,3%
85. nomenklatuura johtavien, etuoikeutettujen piirien joukko Neuvostoliitossa 27,3%
86. teodoliitti koje korkeus- tai muun kulman mittaamiseksi 27,5%
87. besorgaus anastaminen 27,5%
88. gnoomi mietelmä, mietelause 27,7%
89. homagium julkinen arvonanto 27,7%
90. atavismi sellaisen perinnöllisen piirteen ilmeneminen, joka on ollut sukupolvien ajan piilossa 27,7%
91. indisio aihetodiste 28,0%
92. buraani talvinen myrskytuuli Sisä-Aasian aroilla 28,1%
93. kankroidi syöpämäinen 28,1%
94. samizdat omakustanne, varsinkin maanalainen julkaisu Neuvostoliitossa 28,2%
95. barkaani kaaridyyni 28,2%
96. synkopee pyörtyminen; sisäheitto, vokaalin kato 28,3%
97. cicero kirjapainoalan mittayksikkö, 12 typografista pistettä 28,5%
98. boksi kromilla päällystetty vasikannahka 28,6%
99. kutyymi kauppatapa, liiketapa, käytänne 28,6%
100. pogromi juutalaisvaino varsinkin tsaarinajan Venäjällä; johonkin väestöryhmään kohdistuva laaja väkivalta yleensä 28,6%
101. dityrambi ylistyslaulu tai -runo 28,6%
102. speksi huvittava, usein parodioiva amatöörinäytelmä 28,7%
103. meniski koverankupera linssi; putkessa olevan nesteen kovera t. kupera pinta; nivelkierukka 28,7%
104. aporia puheen alku- tai loppusanojen tapailu retorisena tehokeinona 28,7%
105. molaari poskihammas 28,8%
106. torus eräs matemaattinen kappale tai pinta, "donitsin muoto" 28,8%
107. priapismi siittimen sairaalloinen pysyvä jäykistyneisyys 28,9%
108. arkebusoida teloittaa ampumalla 29,1%
109. klimakterium vaihdevuodet 29,2%
110. afissi juliste 29,2%
111. saago eräs palmu; sen varren tärkkelyspitoisesta ytimestä varmistetut suurimot 29,2%
112. kataari keskiajan suurimman kristillisen lahkon jäsen 29,2%
113. oblasti alue, hallintoalue etenkin Neuvostoliitossa ja Venäjällä 29,3%
114. ananke väistämätön kohtalo 29,3%
115. androfagia ihmissyönti 29,3%
116. araukaaria eräitä eteläamerikkalaisia ja australialaisia havupuita 29,3%
117. absoluutio synninpäästö 29,4%
118. kollokvio erityisesti järjestetty tieteellinen keskustelutilaisuus 29,7%
119. postiitti esinahan tulehdus 29,7%
120. sibilantti s-mäinen äänne, kouruäänne 29,8%
121. numen jumalallinen tahdonilmaus; jumaluus 29,8%
122. kopula verbi, joka vain yhdistää subjektin ja predikatiivin toisiinsa (tav. olla-verbi); yleisemmin lauseenjäseniä yhdistävä sana; side, haka, yhdysside; (biologiassa) paritteleva pari 29,8%
123. servituutti rasite 29,9%
124. metonymia nimenvaihdos, kuvailmaus, jossa sana on korvattu toisella sanalla, joka läheisesti liittyy asiaan 29,9%
125. obskurantti valistuksen ja sananvapauden vastustaja 30,0%
126. korpus (laaja) tallennettu aineisto näytteitä jostakin kielestä sen tutkimista varten; eräs kirjasinkoko (10 pistettä) 30,0%
127. immanenssi läsnäolo (varsinkin Jumalan) 30,0%
128. melisma sävelkuvio, jossa on kaksi tai useampia säveliä mutta joka lauletaan yhdellä vokaalilla 30,1%
129. sesuura säkeen sisällä esiintyvä tauko, kesuura 30,4%
130. hiatus tavunraja kahden peräkkäisen vokaalin välillä 30,4%
131. atlantti miestä esittävä patsas rakennusten kannatinpylväissä 30,5%
132. ex ante ennalta, etukäteen 30,6%
133. abskissa koordinaatiston vaakasuora akseli, x-akseli; pisteen sijainti x-akselilla 30,7%
134. bolidi kirkas tähdenlento 30,7%
135. sekreetio eritystoiminto 30,9%
136. pyrooppi verenpunainen granaatti 31,0%
137. notorinen yleisesti tunnettu 31,1%
138. frivoli kevytmielinen, kaksimielinen 31,1%
139. ligatuura suonensidonta; sidelanka 31,1%
140. adhokratia nopea sopeutuminen muuttuviin oloihin 31,2%
141. filiaali haaraosasto, haaraliike 31,2%
142. sedilji eräänlainen pilkuntapainen lisäke (¸) eräissä kirjaimissa 31,4%
143. myriadi valtava määrä, suunnaton määrä 31,5%
144. formantti resonanssiäänteiden akustisessa rakenteessa esiintyvä vahvennusalue 31,5%
145. devoni eräs geologinen kausi 31,5%
146. enkliitti painollisen ja painottoman sanan kiinteä yhtymä 31,6%
147. divinatorinen ennustava, aavistuksellinen 31,7%
148. apparelji tehtävän suorittamiseen tarvittava kalusto 31,7%
149. psalttari Vanhan testamentin Psalmien kirja 31,7%
150. gueretsa eräitä afrikkalaisia lehtiapinoita, suku Colobus 31,7%
151. katenaatio peräkkäin yhteen liittäminen t. liittyminen 31,9%
152. mondeeni suuren maailman tapojen mukainen, hienosto- 31,9%
153. arkontti korkein virkamies eräissä muinaisen Kreikan kaupunkivaltioissa 31,9%
154. optantti optio-oikeuden haltija 32,0%
155. abrogaatio lain täydellinen kumoaminen 32,1%
156. lornjetti varrelliset silmälasit 32,1%
157. sfinkteri sulkijalihas, kurojalihas 32,2%
158. kakuminaali konsonantti, jota äännettäessä kielen kärki koskettaa kitakupua 32,2%
159. hebefrenia eräs skitsofrenian muoto 32,3%
160. rektio kieliopissa se ominaisuus, että sana vaatii määritteensä määrämuotoon 32,4%
161. polderi Pohjanmeren etelärannikon kuivatettu, padoilla ympäröitymarskimaa 32,4%
162. kvestuuri yliopiston keskushallinnon talousasioita hoitava osa 32,4%
163. apsis puolipyöreä tila, yleensä holvattu, tavallisesti suurempaan tilaan ilman väliseinää liittyvä 32,4%
164. pallium miehen päällysviitta (muinaisessa Roomassa); keisarin (kruunaus)viitta (keskiajalla); katolisten piispojen virkakaulus; (anatomiassa:) aivovaippa 32,5%
165. nardus eräs hyväntuoksuinen, kallis voide tai öljy 32,6%
166. kapitulantti (historiassa) kanta-aliupseeri 32,7%
167. konseptio hedelmöityminen, sikiäminen; käsite, perusajatus, teoria,paradigma 32,8%
168. ergi energian yksikkö ns. CGS-järjestelmässä, 0,1 mikrojoulea 32,9%
169. latifundium suurtila muinaisessa Roomassa 33,0%
170. insolvenssi maksukyvyttömyys 33,1%
171. corso pääkatu; kilparata 33,1%
172. analgeetti kipulääke 33,2%
173. klootti kirjankansien päällyskangas 33,2%
174. kalanteri paperin t. kankaan silitys-, kiillotus- ja kuviointikone 33,2%
175. verte käännä (lehteä) 33,2%
176. lapilli laavapisarasta jähmettynyt siru 33,2%
177. treema eräs tarke eli diakriittinen merkki, ¨ (esiintyy mm. ä:n pisteinä) 33,3%
178. kryptorkia piilokiveksisyys 33,3%
179. neotenia täysikasvuisen yksilön jääminen ominaisuuksiltaan toukka-asteiseksi 33,4%
180. simonia kirkollisen vihkimyksen ja sitä seuraavan viran antaminen (t. saaminen) rahan tai suhteiden vuoksi 33,4%
181. kooppi paljaalle värttinänvarrelle kehrätty käämi; kehräämön puola 33,5%
182. platti mauton, typerä 33,5%
183. ligandi (kemiassa:) kompleksiyhdisteen osanen, joka on sitoutunut keskusatomiin 33,5%
184. prosodia kielen ilmaisujen kesto, painotus, sointiväri yms.; niitä koskeva oppi 33,5%
185. idiopatia itsenäinen sairaus 33,5%
186. abalienaatio erottaminen, luovutus 33,6%
187. kesuura säkeen sisällä esiintyvä tauko, tahtilepo, sesuura 33,7%
188. abuna Etiopian kirkon päämiehen arvonimi 33,7%
189. misandria miesviha 33,7%
190. ekstruuderi suulakepuristin 33,8%
191. metateesi takaheitto, kahden konsonantin vaihtuminen keskenään; yleisemmin kahden äänteen vaihtuminen 33,9%
192. spondee runojalka, joka koostuu kahdesta pitkästä tavusta 33,9%
193. preemio hintaero, esim. vertailukelpoisten arvopaperien välillä; palkinto, palkkio; (aiemmin:) vakuutusmaksu 34,0%
194. traverssi siirtolava (rautateillä); muuri tai rakennus, joka jakaa puolustuslinjan kahteen toisistaan riippumattomaan osaan 34,1%
195. pleenum(i) täysistunto, yhteisistunto 34,1%
196. pejoratiivinen väheksyvä, halveksiva 34,2%
197. ekskulpaatio syytteestä vapauttaminen, syyttömäksi osoittaminen t. tuomitseminen 34,4%
198. aubade aamulaulu 34,4%
199. gambiitti shakissa pelitapa, jossa pelaaja uhraa sotilaan laudan keskustassa saadakseen liikkumatilaa 34,4%
200. korollaari väittämä, joka on loogisesti (ja yl. helposti) johdettavissateoreemasta 34,5%
201. sirkumfleksi eräs tarke eli diakriittinen merkki ^, esim. kirjaimessa ê 34,5%
202. prelaatti eräs korkea virka-arvo katolisessa kirkko; yleisemmin: mahtava pappimies 34,5%
203. epigoni jäljittelijä 34,5%
204. priori pienen luostarin johtaja 34,5%
205. efferentti vievä (esim. hermosyy t. verisuoni), keskipakoinen 34,7%
206. najadi vedenneito, aallotar; eräiden vesihyönteisten myöhäinen toukka-aste 34,7%
207. lemniskaatta eräs kahdeksikon tapainen matemaattinen käyrä 34,8%
208. spirantti rakoäänne 34,8%
209. gerundi verbin nominaalimuoto, joka ilmaisee jatkuvaa tekemistä 34,8%
210. minuskeli gemena, "pieni kirjain" 34,9%
211. umami yksi viidestä perusmausta, "lihan maku" 34,9%
212. seebu ryhähärkä, kesyn naudan intialainen alalaji (Bos taurus indicus) 34,9%
213. reflaatio lievä hintatason nousu, etenkin tahallisesti aiheutettu 35,0%
214. nomos hallintopiiri (muinaisessa Egyptissä ja nyky-Kreikassa); eräs muinaisen Kreikan laulurunouden laji 35,0%
215. kvootti kiintiö, jollekin osoitettu määrä 35,1%
216. denotaatio sanan tai ilmaisun varsinainen merkitys, tarkoite 35,1%
217. interjektio huudahdussana, esim. "hei" tai "ah" 35,1%
218. konsensuaalinen sellainen (sopimus), joka ei edellytä määrättyä muotoa, vapaamuotoinen 35,2%
219. tenalji varustus, joka muodostuu kahdesta kulmittain sijoitetusta muurista 35,2%
220. anakoluutti virkkeen alun ja lopun yhteensopimattomuus 35,3%
221. rekursio se, että jokin määritellään, lasketaan tms. eräässä mielessä itsensä kautta; eräs hallinto-oikeudellinen muutoksenhakukeino 35,4%
222. kypressi sypressin vanha nimitys 35,6%
223. flanööri kuljeskelija, vetelehtijä, maleksija 35,6%
224. kurtiini muuri, joka yhdistää kaksi bastionia 35,6%
225. besoaari pallomainen kovettuma märehtijän mahalaukussa 35,6%
226. wadi joenuoma, joka on kuiva suurimman osan vuotta 35,8%
227. apanaasi hallitsijahuoneen jäsenten ylläpitoon osoitetut varat; määräaikainen elatusmaksu 35,8%
228. armatuuri varusteet, koneiden ja laitteiden osat 35,8%
229. franseesi eräs monivuoroinen seuratanssi 35,9%
230. hyperonymia se, että sanan merkitys sisältää toisen sanan merkitykseen 36,1%
231. volapük eräs keinotekoinen kieli, joka oli suosiossa 1800-luvulla 36,1%
232. epifania (jumalallinen) ilmestyminen; ilmestysjuhla, loppiainen 36,1%
233. skripta elokuvan ohjaajan sihteeri, kuvaussihteeri 36,2%
234. perseveraatio toiminnan jatkaminen tai toistaminen ilman havaittavissa olevaa syytä 36,3%
235. gemena pienaakkonen, pieni kirjain, esim. a vastakohtana A:lle (versaalille) 36,3%
236. tuffi kivettynyt tulivuoresta peräisin oleva tuhka 36,3%
237. apportti osakkeiden merkintä muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan 36,4%
238. hyponymia se, että sanan merkitys kokonaisuudessaan sisältyy toisen sanan merkitykseen 36,5%
239. immersio upotus, uppoaminen, peittyminen 36,6%
240. reema lauseen osa, joka sisältää lauseen esittämän uuden asiasisällön, sen mitä teemasta sanotaan 36,6%
241. auguuri ennustajapappi muinaisessa Roomassa 36,6%
242. madrigaali yksisäkeistöinen pienoisruno; moniääninen laulusävellys 36,7%
243. malaatti omenahapon suola tai esteri 36,8%
244. leesio (ihmisen) vamma, vaurio, vioittuma, loukkaantuma 36,8%
245. arenti maanvuokraus; maanvuokra 36,8%
246. meliorismi käsitys, että maailmaa voidaan jatkuvasti parantaa 36,9%
247. edikti (virallinen ja velvoittava) julistus 36,9%
248. kontuuri ääriviiva 36,9%
249. votiivi lupauksen mukaan annettava 37,2%
250. moaree läikekangas; läikeilmiö, läikekuvio 37,3%