Lintukoto logo

Lintukoto / Agora / Tasa-arvoa?

Lintukoto etusivu > Agora > Kaikki kirjoitukset
9 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 18/min.

Lisää kirjoituksia aiheesta Yhteiskunta tai muista aiheista.

Tiivistelmä: Jos kaikki yksilön hyvinvoinnin mittarit pistetään puntariin ja verrataan sukupuolten keskimääräistä tulosta toisiinsa, niin naiset tätä vertailua ainakaan häviä. 6 435 lukijaa, joista 675 eli 10% on antanut arvosanan (8-).

Tasa-arvoa?

Tänään kansainvälisenä naistenpäivänä on otollinen hetki pohtia tasa-arvoa.

K-Supermarket Raisio Center sai tasa-arvopalkinnon. Uutisen mukaan yritys on “esimerkki siitä, miten pienehkö työpaikka voi edistää tasa-arvoa. Yrityksen 49 työntekijästä naisia on 41.” Jos yrityksen työntekijöistä 84% on naisia niin kuinka yrityksen voidaan sanota edistävän työhönottopolitiikassaan tasa-arvoa? Teollisuusyritysten johtotehtävissäkin on tasaisempi sukupuolijakauma. Johtajavalinnat eivät takuulla saa tasa-arvopalkintoja.

Naisen euro on edelleen vain 80 senttiä”, sanoi presidentti Halonen. Presidentti oli väärässä. Julkisen sektorin euro saattaa ollakin 80 senttiä, mutta ei naisen. Palkkaerot johtuvat pääosin siitä, että naiset ovat useammin töissä kunnallisilla aloilla. Myös miesvaltaiset kunnalliset alat ovat huonopalkkaisia, kuten palomiehet ja poliisit. VATT tutki tutki palkkaeroja ja otti huomioon myös työtehtävät ja -paikat (PDF). Teollisuudessa naisen euro oli 94-96 senttiä, ravintoloissa 98-104. Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimuksessa naisen euroksi saatiin 98-104 senttiä.

Armeija on miehille pakollinen, naisille vapaaehtoinen. Joskus vedotaan siihen että naiset joutuvat kantamaan ja synnyttämään lapset. Jotta vertaus olisi validi, olisi naiset velvoitettava raskauteen tietyssä iässä, tai vaihtoehtoisesti heidän olisi mentävä 13 kk pakkotyöhön. Isää ei saisi valita, vaan korkeintaan voisi anoa lupaa saada tietty siittäjä. Joka tapauksessa hänen pitäisi olla Suomen valtion hyväksymä, sillä olihan synnyttäminen palvelus valtiolle ja yhteiskunnalle, ei itselle.

Raskaaksi tuleminen on tietysti oma valinta, ei pakko. Jos biologiaa käyttää perusteena, voidaanko sitä käyttää vaatimaan naisten eläkeiän nostoa? Naiset elävät keskimäärin seitsemän vuotta miehiä pidempään. Jos naiset ovat niin vetreitä, pitäisikö heidän olla töissäkin vastaavasti pidempään?

Avioliiton sisällä miehellä ei ole oikeutta tarkastuttaa biologista isyyttään. Jos aviovaimo synnyttää lapsen, on aviomies lapsen isä ja sillä hyvä, eikä sitä voi edes varmistaa. Sinkkumiehelläkään, joka epäilee olevansa isä, ei ole oikeutta tarkastuttaa asiaa mikäli lapsen äiti kieltää asian. Äidillä on siis lakisääteinen oikeus salata isyys lapsen biologiselta isältä. Sen sijaan naisilla on kaikissa tilanteissa oikeus vaatia isyystestiä, ja miehen on lain mukaan suostuttava testiin.

Naisjärjestöjen keskusliiton 13-henkisessä hallituksessa ei ole yhtä ainutta miestä. Nämä ihmiset ajoivat kuitenkin kovaan ääneen yritysten hallituksiin tasa-arvolainsäädäntöä, jonka mukaan molempia sukupuolia pitää olla vähintään tietty prosenttiosuus. Valtioneuvoston tasa-arvoyksikössä on töissä 11 ihmistä, kaikki naisia. Tasa-arvotoimiston henkilökunnan sukupuolijakauma on tasa-arvoelimistä tasaisin: siellä miehiä on peräti kaksi kappaletta yhdeksästä (22%). Yhteensä näiden kolmen järjestön 33 työntekijästä kaksi eli 6% on miehiä. Jos naisasiayhdistysten ajamaa lakiehdotusta sovellettaisiin niihin itseensä, pitäisi melkein puolet niiden johtohenkilöistä vaihtaa miehiksi.

Nytkis on naisjärjestöjen yhteistyöelin. Omasta mielestään Nytkis “on naisten oikeuksien puolustaja; työskentelee naisten aseman parantamiseksi, todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamiseksi...” Todellinen sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa naisen aseman parantamista. Kaikki ovat toki tasa-arvoisia, toiset ovat vaan tasa-arvoisempia kuin toiset. Kun tasa-arvovaltuutetun virka perustettiin Suomeen 1987, ensimmäiseksi tasa-arvovaltuutetuksi valittiin Paavo Nikula. Naisjärjestöt nostivat asiasta kovan mekkalan, sillä niiden mielestä tehtävä olisi ilman muuta kuulunut naiselle. Sukupuoli ei siis saa olla kriteerinä muissa töissä kuin tasa-arvovaltuutetun hommissa. Mies ei voi eikä osaa tehdä tasa-arvotyötä, sanoivat sukupuolten tasa-arvoa ajavat järjestöt.

Naisjärjestöjen keskusliiton ei kuule puuttuvan siihen, että naiset pääsevät ravintolaan kuin ravintolaan nuorempana, enemmän humalassa ja usein halvemmalla kuin miespuoliset ikätoverinsa. Aikuisviihdelinjoille naiset soittavat usein ilmaiseksi tai hyvin halvalla, ja ravintoloissa samat lyylit katsovat joksikin heille siunatuksi oikeudeksi nauttia juomansa senhetkisen kavaljeerinsa maksamina.

Esimerkkejä löytyy paljon. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole päivitellä miesten huonoa asemaa, sillä se on paikoin selvästi naisia vahvempi. Jos kaikki yksilön hyvinvoinnin mittarit (elinikä, terveys, koulutus, palkka jne.) pistetään Suomessa puntariin ja verrataan sukupuolten keskimääräistä tulosta toisiinsa, niin olen suhteellisen varma etteivät naiset tätä vertailua ainakaan häviä. On väärin pitää kaikkia nykymiehiä kollektiivisesti vastuussa kaikista naisien kautta aikojen kokemista vääryyksistä. Miehet eivät millään keinoin voi näitä vääryyksiä hyvittää, sillä jos he voisivat, menisi pohja järjestöjen vaatimuksilta naisten miehiä paremmasta asemasta.

-Aapo Puskala, 8.3.2004

Arvosanajakauma
4
5
6
7
8
9
10
10 tuoreinta kommenttia 66:sta. Näytä kaikki kommentit
Kommentit
#7115

“Sodat ovat aina kuuluneet miehille”

Ihmeellistä logiikkaa. Yhtä hyvin voisi sanoa vaikka: “Pienemmät palkat ovat aina kuuluneet naisille”

-Tuntematon, 12.11.2007

#7129

“Sodat ovat aina kuuluneet miehille”, mutta niin se vaan on että synnytykset ovat aina kuuluneet naisille. Ei taida olla vaaka aivan suorassa jos nuo väitteet laitettaisiin vaakakuppeihin. Miehet siis lähetetään rintamalle kuolemaan kun naiset saavat iloita uudesta ihanasta perheenjäsenestä. Mutta kun aletaan kinaamaan tasa-arvosta niin nämä asiat kuuluvat samaan kategoriaan. Aika ihmeellistä...

-kuolemaan tuomittu, 13.11.2007

#7130

Hupaisaa. Sillä Raisio Center taitaa olla sitä porukkaa, joka maksaa halvempaa palkkaa. Siis tasa-arvovaltuuskunta itse asiassa palkitsee sellaisen tahon, joka erityisesti pitää huolta siitä että miesten ja naisten välinen palkkausero pysyy mahdollisimman suurena. :)

-Neo-Konservatiivi, 14.11.2007

#7131

Nykyjään siellä taitaa olla miehiä enemmänkin. Viikoittain tulee nimittäin kyseisessä paikassa käytyä ja miehiä näkyy vähintään yhtä paljon kuin naisia.

-Pera, 14.11.2007

#7325

“Sodat ovat aina kuuluneet miehille”, mutta niin se vaan on että synnytykset ovat aina kuuluneet naisille. Ei taida olla vaaka aivan suorassa jos nuo väitteet laitettaisiin vaakakuppeihin. Miehet siis lähetetään rintamalle kuolemaan kun naiset saavat iloita uudesta ihanasta perheenjäsenestä. Mutta kun aletaan kinaamaan tasa-arvosta niin nämä asiat kuuluvat samaan kategoriaan. Aika ihmeellistä...“

Joopa joo, uudesta ihanasta peheenjäsenestä... 19w siskoni sai juuri 3kk sitten lapsen, hän on aivan kalpea ja oksentaa, lapsi on sairas tai jotain kun ei vaan lopeta huutamista, sisko ei ole syönyt mitään tänään ja vain oksentaa... että tosi ihana munkin on nukkua ”uuden ihanan perheenjäsenen kanssa“. Mutta silti sisko hymyilee katsoessaan lastaan

t:15w täti

-Kisuli, 3.12.2007

#7635

Naisilla ei ole asevelvollisuutta koska naisten on ajateltu olevan liian heikkoja maanpuolustustehtäviin. Miesten asevelvollisuus voidaan siis laskea epätasa-arvoiseksi myös naisten osalta, sillä enää ei voida väittää etteivätkö naisetkin kykenisi suorittamaan asepalvelusta. Monet perustelevat naisten erityisasemaa tässä asiassa sillä, että naisten pitää jäädä kotiin hoitamaan lapsia kun miehet ovat rintamalla. Eikö nykyään olla pyrkimässä pois tuosta perinteisestä asetelmasta, missä lasten paimennus kuuluu naisen tehtäviin? Eivätkö perheet voisi tarpeen vaatiessa yhdessä päättää kumpi osapuoli jää kotiin ja kumpi lähtee rintamalle, kuten tehdään nykyään lastenhoidon ja työssäkäynninkin kanssa useimmiten [ellei lasta laiteta muualle hoitoon, mutta se ei ole olennainen seikka tässä esimerkissä].

Mielestäni naisten tasa-arvo Suomessa on erinomainen. Mahdolliset palkkaerot johtuvat useiden tutkimusten mukaan [en etsi tähän linkkejä, mutta Google löytää, jos joku haluaa perehtyä] siitä, että naiset usein itse pyytävät vähemmän palkkaa ja harvemmin palkankorotuksia. Tähän kuuluu naisten vaikuttaa itse.

Käsittääkseni tekstissä puhuttiin nimenomaan naisten asemasta Suomessa, vaikka sitä ei suoraan mainittukaan. Koko maailman tilannetta tasa-arvo ei valitettavasti koske, sillä useissa maissa ja kulttuureissa naisen asema on edelleen hyvin heikko. Naisia ei kouluteta ja heitä pidetään yleisesti joko miesten omaisuutena tai muuten huomattavasti alempiarvoisina. Tätä perustellaan useimmiten uskonnoilla, mutta mielestäni ne eivät oikeuta rasismiin.

-Naisten asema Suomessa on hyvä, 25.1.2008

#8710

En sitten jaksa käsittää, miksi melkein kaikki tekevät tässä aiheessa vähintään kaksi seuraavista pahoista virheistä:

1. – Sukupuolten vastakkainasettelu -

Sukupuolet ovat käsitteitä. Niitä ei ole konkreettisesti olemassa, joten niillä ei ole eikä voikaan olla mitään tasa- tai epätasa-arvoa. Tasa-arvo on aina yksilöiden eikä käsitteiden välillä.

2. – Käsitys tasa-arvosta tilastojen pohjalta -

Rahan kannalta tasa-arvossa ei ole kyse siitä, millaista palkkaa ihmiset saavat, vaan että millaiset mahdollisuudet ihmisillä on ansaita rahaa. Pienempään palkkaan tyytyminen tai tarpeettoman rahamäärän hankkiminen ei ole epätasa-arvoa. Raha ei ole arvo vaan väline.

3. – Menneisyys perusteluna -

Se, mitä ihminen on joutunut menneisyydessä kokemaan, ei oikeuta mihinkään. Sitä voidaan käyttää vain perusteluna sille, miten asiat ovat nyt. Ja nykyhetki on kaikki, millä on todellista merkitystä.

4. – Kateus -

Se, että jollain muulla on asiat hyvin, ei huononna muiden tilannetta mitenkään. Tasa-arvo ei ole etiikkaa, se on yhteiskuntaoppia.

-Grulps, 7.6.2008

#11279

Tämä kirjoitus kannattaa luke jokaisena naistenpäivänä. Aapo puhuu tässä asiaa.

-mä, 8.3.2009

#12380

“K-Supermarket Raisio Center sai tasa-arvopalkinnon. Uutisen mukaan yritys on ”esimerkki siitä, miten pienehkö työpaikka voi edistää tasa-arvoa. Yrityksen 49 työntekijästä naisia on 41.“ Jos yrityksen työntekijöistä 84% on naisia niin kuinka yrityksen voidaan sanota edistävän työhönottopolitiikassaan tasa-arvoa?”

Tämän perusteella siis täydellistä tasa-arvoa on se kun kaikissa yrityksissä työntekijöistä 100% on naisia =D

Mitä mieltä feministit ovat muuten siitä, että kaikki urheilu pitäisi myös tasa-arvoistaa? Siis ei enää eriteltäisi ihmisiä sukupuolen mukaan (niinkuin “tasa-arvon ajajilla” on mielessä(?)) Liigoja ei enää eriteltäisi miesten ja naisten erillisiksi liigoiksi vaan kaikissa joukkueissa lajiin katsomatta toteutuisi täydellinen tasa-arvo; siis kaikissa joukkueissa olisi puolet miehiä ja puolet naisia. Yleisurheilukilpailuissa Mikaela Ingberg laitettaisiin heittämään keihästä samaan ryhmään ja kisaan Tero Pitkämäen kanssa? Naispikajuoksijat samalle viivalle Usain Boltin ja kumppaneiden kanssa? Tietysti osallistujien määrä lajia kohden pitäisi olla naisten ja miesten osalta fifti fifti. Tämä on tasa-arvoa parhaimmillaan, eikö?

-urheilu-hullu, 29.8.2009

#13465

Tutkija Summanen: Naisten euro on oikeasti 102 senttiä, eikä palkkavertailuiden 81 senttiä koska miehet tekevät enemmän töitä.

Aika uskalias kommentti Suomen “tasa-arvo” ilmapiirissä :-)

-Teemu, 10.4.2010

Oma kommentti
Kommentti Älä käytä HTML-tägejä viestissäsi, vaan pelkkää tekstiä. Linkit muodossa http://...
Nimi
Tarkistus Paljonko on kaksitoista ynnä viisi?
 

Agora on julkinen foorumi jossa voit julkaista kirjoituksesi. Kaikki voivat lukea, kommentoida ja arvostella kirjoituksia mutta julkaiseminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjoitukset jaetaan useisiin eri aiheisiin.

Lisää kirjoituksia aiheesta Yhteiskunta tai muista aiheista.

Sinua saattaa kiinnostaa myös jokin seuraavista: