Lintukoto logo

Lintukoto / Agora / Tasa-arvoa?

Lintukoto etusivu > Agora > Kaikki kirjoitukset
3 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 19/min.

Lisää kirjoituksia aiheesta Yhteiskunta tai muista aiheista.

Tiivistelmä: Jos kaikki yksilön hyvinvoinnin mittarit pistetään puntariin ja verrataan sukupuolten keskimääräistä tulosta toisiinsa, niin naiset tätä vertailua ainakaan häviä. 6 481 lukijaa, joista 675 eli 10% on antanut arvosanan (8-).

Tasa-arvoa?

Tänään kansainvälisenä naistenpäivänä on otollinen hetki pohtia tasa-arvoa.

K-Supermarket Raisio Center sai tasa-arvopalkinnon. Uutisen mukaan yritys on “esimerkki siitä, miten pienehkö työpaikka voi edistää tasa-arvoa. Yrityksen 49 työntekijästä naisia on 41.” Jos yrityksen työntekijöistä 84% on naisia niin kuinka yrityksen voidaan sanota edistävän työhönottopolitiikassaan tasa-arvoa? Teollisuusyritysten johtotehtävissäkin on tasaisempi sukupuolijakauma. Johtajavalinnat eivät takuulla saa tasa-arvopalkintoja.

Naisen euro on edelleen vain 80 senttiä”, sanoi presidentti Halonen. Presidentti oli väärässä. Julkisen sektorin euro saattaa ollakin 80 senttiä, mutta ei naisen. Palkkaerot johtuvat pääosin siitä, että naiset ovat useammin töissä kunnallisilla aloilla. Myös miesvaltaiset kunnalliset alat ovat huonopalkkaisia, kuten palomiehet ja poliisit. VATT tutki tutki palkkaeroja ja otti huomioon myös työtehtävät ja -paikat (PDF). Teollisuudessa naisen euro oli 94-96 senttiä, ravintoloissa 98-104. Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimuksessa naisen euroksi saatiin 98-104 senttiä.

Armeija on miehille pakollinen, naisille vapaaehtoinen. Joskus vedotaan siihen että naiset joutuvat kantamaan ja synnyttämään lapset. Jotta vertaus olisi validi, olisi naiset velvoitettava raskauteen tietyssä iässä, tai vaihtoehtoisesti heidän olisi mentävä 13 kk pakkotyöhön. Isää ei saisi valita, vaan korkeintaan voisi anoa lupaa saada tietty siittäjä. Joka tapauksessa hänen pitäisi olla Suomen valtion hyväksymä, sillä olihan synnyttäminen palvelus valtiolle ja yhteiskunnalle, ei itselle.

Raskaaksi tuleminen on tietysti oma valinta, ei pakko. Jos biologiaa käyttää perusteena, voidaanko sitä käyttää vaatimaan naisten eläkeiän nostoa? Naiset elävät keskimäärin seitsemän vuotta miehiä pidempään. Jos naiset ovat niin vetreitä, pitäisikö heidän olla töissäkin vastaavasti pidempään?

Avioliiton sisällä miehellä ei ole oikeutta tarkastuttaa biologista isyyttään. Jos aviovaimo synnyttää lapsen, on aviomies lapsen isä ja sillä hyvä, eikä sitä voi edes varmistaa. Sinkkumiehelläkään, joka epäilee olevansa isä, ei ole oikeutta tarkastuttaa asiaa mikäli lapsen äiti kieltää asian. Äidillä on siis lakisääteinen oikeus salata isyys lapsen biologiselta isältä. Sen sijaan naisilla on kaikissa tilanteissa oikeus vaatia isyystestiä, ja miehen on lain mukaan suostuttava testiin.

Naisjärjestöjen keskusliiton 13-henkisessä hallituksessa ei ole yhtä ainutta miestä. Nämä ihmiset ajoivat kuitenkin kovaan ääneen yritysten hallituksiin tasa-arvolainsäädäntöä, jonka mukaan molempia sukupuolia pitää olla vähintään tietty prosenttiosuus. Valtioneuvoston tasa-arvoyksikössä on töissä 11 ihmistä, kaikki naisia. Tasa-arvotoimiston henkilökunnan sukupuolijakauma on tasa-arvoelimistä tasaisin: siellä miehiä on peräti kaksi kappaletta yhdeksästä (22%). Yhteensä näiden kolmen järjestön 33 työntekijästä kaksi eli 6% on miehiä. Jos naisasiayhdistysten ajamaa lakiehdotusta sovellettaisiin niihin itseensä, pitäisi melkein puolet niiden johtohenkilöistä vaihtaa miehiksi.

Nytkis on naisjärjestöjen yhteistyöelin. Omasta mielestään Nytkis “on naisten oikeuksien puolustaja; työskentelee naisten aseman parantamiseksi, todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamiseksi...” Todellinen sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa naisen aseman parantamista. Kaikki ovat toki tasa-arvoisia, toiset ovat vaan tasa-arvoisempia kuin toiset. Kun tasa-arvovaltuutetun virka perustettiin Suomeen 1987, ensimmäiseksi tasa-arvovaltuutetuksi valittiin Paavo Nikula. Naisjärjestöt nostivat asiasta kovan mekkalan, sillä niiden mielestä tehtävä olisi ilman muuta kuulunut naiselle. Sukupuoli ei siis saa olla kriteerinä muissa töissä kuin tasa-arvovaltuutetun hommissa. Mies ei voi eikä osaa tehdä tasa-arvotyötä, sanoivat sukupuolten tasa-arvoa ajavat järjestöt.

Naisjärjestöjen keskusliiton ei kuule puuttuvan siihen, että naiset pääsevät ravintolaan kuin ravintolaan nuorempana, enemmän humalassa ja usein halvemmalla kuin miespuoliset ikätoverinsa. Aikuisviihdelinjoille naiset soittavat usein ilmaiseksi tai hyvin halvalla, ja ravintoloissa samat lyylit katsovat joksikin heille siunatuksi oikeudeksi nauttia juomansa senhetkisen kavaljeerinsa maksamina.

Esimerkkejä löytyy paljon. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole päivitellä miesten huonoa asemaa, sillä se on paikoin selvästi naisia vahvempi. Jos kaikki yksilön hyvinvoinnin mittarit (elinikä, terveys, koulutus, palkka jne.) pistetään Suomessa puntariin ja verrataan sukupuolten keskimääräistä tulosta toisiinsa, niin olen suhteellisen varma etteivät naiset tätä vertailua ainakaan häviä. On väärin pitää kaikkia nykymiehiä kollektiivisesti vastuussa kaikista naisien kautta aikojen kokemista vääryyksistä. Miehet eivät millään keinoin voi näitä vääryyksiä hyvittää, sillä jos he voisivat, menisi pohja järjestöjen vaatimuksilta naisten miehiä paremmasta asemasta.

-Aapo Puskala, 8.3.2004

Arvosanajakauma
4
5
6
7
8
9
10
Kaikki 66 kommenttia
Kommentit
#555

Sovinistisia huomioita tasa-arvosta, joita ei pidä yleistää.

1. Konsultoidessani aikoinaan erästä yritystä, huomioin lounastauoilla ollessani ruokapöytäkeskustelujen aiheita. Miehet puhuivat pääsääntöisesti työhön liittyvistä asioista kun taas naiset puhuivat niistä lyhyistä ihmisistä joita heidän kotonaan liikkui. Kumpi oli yrityksen kannalta tuottavampaa?

2. Opisekellessani naiset oppivat huomattavasti helpommin asioita jotka joku mies oli keksinyt. Kuten aina naisten kanssa toimiessa tuli selväksi että ulkomuisti pelaa hyvin riippumatta siitä onko opitun asian ymmärtänyt vai ei. Siksi armejassakin naisille sopisi hyvin miehistön tai aliupseerin toimi, sillä siellä ei tarvitse soveltaa opittua mitenkään pitää vain toimia ennalta annettujen ohjeiden mukaisesti.

Olisiko noissa kahdessa esimerkissä, (usemapia en viitsi kirjoittaa, koska nämäkin saavat minut oikeutetusti näyttämään sovinisti-sialta) yksi syy siihen miksi ylemmät johtotehtävät lankeavat helpoimmin miehille?

Usein kuulee puhuttavan feministien parissa siitä, että johtajan paikat annetaan miehille. Miten niin annetaan? Tarkoittaako tämä sitä että yritykset antavat jollekkin kaduntallaajalle toimitusjohtajan paikan?

Ei kuulkaa, kyllä tehtävät otetaan, ei niitä anneta sen enempää miehille kuin naisillekkaan. Tämä vaan ei sovi feministien ajattelumaailmaan, koska naisille yleensä annetaan jotain ilman että he itse tekisivät asian eteen jotain.

Kiintiöt ovat paikasta, jonne ei aurinko koskaan paista. Feministit yleistävät miesten moraalin samaan muottiin, joita he itse noudattavat. Näistä eniten hallitsevia ovat kateus ja epäluulo. Miehet valitsevat saunailloissa porukastaan jonkun johtamaan yritystä ja näin sivuutetaan pätevin = nainen. Tässäkin voidaan taas ottaa esille koulutusta yli-ihannoiva asenne. Kouluissa ei juurikaan saa arvo-sanoja siitä, että pystyy soveltamaan opittuja asioita vaan, että osaa ulkoa muiden jo soveltamia oppeja (katso kohta 2).

Itse kunnioitan ihmistä työelämässä sen mukaan mikä on hänen sopivuutensa kulloiseenkin työtehtävään riippumatta siitä mitä jalkojen välissä riippuu tai on riippumatta.

Naisten ei ole mitenkään mahdotonta päästä yritysjohtajaksi ja hoitaa tointa hyvin. Tästä ehkä parhaimpana esimerkkinä lienee Kirsti Paakkanen, joka on käytännössä soveltanut pehmeämpää yritysjohtamista erittäin ansiokkaasti.

Sitä ei käy kiistäminen, etteikö naisten asema olisi ollut aikoinaan alistettu ja on edelleen joissain maissa, joissa itsenäinen ajattelu on muutenkin kielletty esimerkiksi uskonnon varjolla. Joten hyvät naiset koska teillä on parempi koulutustaso ja olette muutenkin fiksumpia niin ottakaa elämä käsiinne ja nouskaa niille paikoille, joiden arvoisia uskotte olevanne, niin miehetkin tekevät. Älkää odottako, että vain miehet antavat teille johtajan paikkoja, ne pitää ansaita.

Nainen on kallis harrastus pitää paikkansa. Tämä oletushan lähtee liikkeelle siitä, että agraariyhteiskunnassa mies fyysisesti otollisempana teki enemmän fyysistä voimaa vaativat työt ja nainen vähintään yhtä tärkeät kodinhodolliset toimet. Nyt on asiat muuttuneet siten, että teollistuneessa yhteiskunnassa on molempien parisuhteessa elävien käytävä töissä. Tästä huolimatta oletetaan miehen edelleen tuotavan ansiotulostaan enemmän perheen elatukseen kuin mitä naisen edellytetään tuovan.

Jos sitten vaikka avioero sattuu tulemaan ovat lapset pääsääntöisesti naisen. Tämä lähes riippumatta siitä onko nainen henkisesti kykenevä ottamaan lapsistaan vastuuta. Miehen on myöskin maksettava elatusapua vaikka olisi työtön ja nainen töissä.

Nykyäänhän näkee kyllä tasa-arvon toteutumisen jo arkipäiväisessä elämässäkin. Enää ei avata naisille ovia eikä anneta istumapaikkoja ruuhkabusseissa kuten omaan kasvatukseeni kuuluu.

Onneksi olen jo ehtinyt onnelliseen parisuhteeseen sillä tämän jälkeen minua rangaistaisiin varmasti ikuisella yksinololla.

-xyz, 9.3.2004

#559

Siinä oli asiaa sekä kirjoituksessa että kommentissa. Joten mitäpä sitä toistelemaan samoja asioita.

-Masa, 10.3.2004

#560

Tasa-arvo lähtee korvien välistä. Ennen pitkää nämä tanttajärjestöt kääntyvät itseään vastaan, niinkuin kaikki muutkin fanatismijärjestöt(onneksi).

Meitä miehiä lohduttanee tieto, että naiset ei sittenkään voi tulla toimeen ilman meitä. Maailma tarvitsee esikuvia huonoista esimerkeistä ja siinä me olemme parhaimmillaan.

Jumalakin sanoi miehen luotuaan, että olisi tuosta voinut tehdä paremmankin.

ps. xyz; muista jaksotus, kuten vanha äikän opettajani sanoi. Miksikähän nekin on aina naisia?

-Jake, 10.3.2004

#571

Nykyinen tasa-arvotilanne on johtamassa ongelmallisiin tilanteisiin juuri esimerkiksi pätevyysasioissa. Esimerkiksi yliopistossa nainen voi saada opetusviran sukupuolen perusteella, vaikka hän tuntisi suoranaista vastenmielisyyttä opettamista kohtaan ja virkaa hakeneiden joukossa olisi miehiä, jotka ovat opetusansioiltaan erittäin arvostettuja (tieteellisten ansioiden ollessa samantasoiset). Samoin monien instanssien toimielimiin on valittava kiintiön mukainen määrä naisia, vaikka naisten osuus henkilökunnasta olisi paljon kiintiöprosenttia pienempi, eikä motivoituneita naishakijoita edes olisi riittävästi. Kummankin esimerkin tuloksena tiettyä tehtävää hoitamaan valitaan selvästi väärä henkilö. Mitä tulee naisten johtajuuteen, niin kokemuksia on naisjohtajista, joiden johtamistapa on etenkin psykologisesti hyvin raaka. Myytti pehmeästä, oikeamielisestä ja viisaasta naisjohtajasta on todellakin stereotypia. Näiden asioiden ääneen sanominen on tällä hetkellä yhteiskunnassamme tabu, jonka rikkominen johtaa välittömään tuomitsemiseen. Uuden ajan tasa-arvopykälät on naisjärjestöjen lobbauksella julistettu niin oikeiksi, ettei niihin voi kukaan kajota – ainakaan kukaan mies. Jo yhteiskunnan sääntöjen tasa-arvoisessa toteutumisessa on miehen mentäviä aukkoja, saati että voisimme yhtä uskottavasti kuin naiset vaatia tasa-arvoa kirjoittamattomien lakien suhteen (esim. lakien, jotka sanelevat, että naisen on oltava kallis harrastus). Näiden lakien muuttaminen olisikin hankkeena samaa tasoa kuin Siperian jokien virtaussuunnan kääntäminen – täydellinen tasa-arvo saavutaan vasta, kun kaikki seksuaalisuus katoaa miehen ja naisen väliltä ja kun heidän ruumis ja sielunsa ovat kaikilta osin samanlaiset. ...Jokohan pian saamme myös naisten kommentteja tänne?

-Mies, myös, 15.3.2004

#585

Painavaa asiaa niin artikkelissa kuin kommenteissakin. Vaikuttaa siltä että nykyinen “tasa-arvo” on sitä että naisilla on oikeuksia, miehellä vain velvollisuuksia.

Tasa-arvo miehen ja naisen välillä sinänsä on vain myytti. Miehet ja naiset nyt kun vain yksinkertaisesti ovat erilaisia niin fyysisesti kuin psyykkisestikin, eikä täydellinen tasa-arvo voi täten olla mahdollista. Ja tämä on tieteellinen fakta, vaikka feministit kuinka urputtaisivat. Ja sen on fakta vielä tuhannen vuoden päästäkin, ellei sitten ihmiskunta ole jo onnistunut tuhoamaan itseään.

Lukekaapa muuten Matti Mäkelän esseekokoelma Kaksi Vaimoa. Siinä on ajatuksia herättäviä kirjoituksia (eikä pelkästään tasa-arvosta).

Mikähän siinä muuten on että Suomea pidetään ns. “tasa-arvon” mallimaana, mutta on itsemurhatilastojen kärkimaita, liekö jo peräti kärjessäkin, ja henkinen pahoinvointikin sen kuin lisääntyy. Erityisesti miehet ovat alttiita tappamaan itsensä täällä “tasa-arvon” onnelassa.

-Hybris, 21.3.2004

#588

Siis älkää nyt sotkeko tasa-arvo-käsitettä samankaltaisuuteen. Arvosta itseäsi, mies tai nainen ja anna arvo toisellekin, sanoo vanaha sananlasku. Jos on terve itsetunto, ei tarvitse toisiakaan alistaa. Mikä olikaan muuten kristinuskon rooli tässä epätasa-arvoistamisessa ?

-ip, 22.3.2004

#600

Ei kristinuskolla ole ollut mitään osuutta Suomen lainsäädäntöön vuosikymmeniin. Eikä näissä kommenteissa ole kai kukaan tasa-arvoa sotkenut samankaltaisuuteen, onpahan vain todettu että eräät ihmiset ovat sukupuolensa perusteella tasa-arvoisempia kuin toiset. Tulee ihan Orwellin eläinfarmi mieleen.

-Omnos, 28.3.2004

#698

Aapo kirjoittaa minun näppäimistölläni, tosin vielä hieman taitavammin. En ole itse kirjoitukseksi asti omaa näkemystäni saanut, mutta tämä osui niin lähelle kuin mahdollista. Kiitos siitä.

-Heze, 6.5.2004

#709

Puskala on kyllä koulutettu, muttei mikään intellektuelli. Ylläolevaan kirjoitelmaan on haalittu tilkkutäkkimäisesti asioita, joista osa on täysin mutu-tuntumaan perustuvia ja asiayhteydestä irrotettuja. Kommentoin kirjoitelmaa hieman, koska lapset ovat päiväunilla ja minulla on puolitoista tuntia aikaa ihan itselleni.

Puskala kirjoittaa: “Miesten keskipalkka on kyllä suurempi kuin naisten, mutta miehet ja naiset eivät olekaan töissä samoilla aloilla!” Niinpä. Tämäkö oli oikein erityinen oivallus? Mikähän mahtaa olla syy siihen, että “naisten aloilla” maksetaan huonoa palkkaa? Eikö esimerkiksi erikoissairaanhoitajan tai lastentarhanopettajan työ ole yhtä vaativaa tai raskasta kuin insinöörien tai paperitehdastyöläisten? Harva kyseenalaistaa “naisten alojen” työn vaativuutta ja raskautta, mutta palkkaus on onnettoman matalalla tasolla verrattuna miesten alojen palkkaukseen. Onko se tasa-arvoa?

Naisilla, varsinkin alle tai vähän päälle kolmikymppisillä, teetetään sumeilematta pätkätöitä. Ja se tuttu kysymys, joka on itse asiassa laiton, on kysytty työhaastattelutilanteessa myös minulta: “Koskas on suunnitelmissa hankkia perheenlisäystä/oletko raskaana?” En saanut hakemaani työpaikkaa, koska kerroin rehellisesti olevani neljännellä kuulla raskaana. Jos olisin jättänyt kertomatta asiasta ja saanut työpaikan (mikä mahdollisuus kyllä mielessäni käväisi), olisinko voinut kulkea työpaikalla pää ja vatsa pystyssä? Tuskin. Miehet kiilaavat usein synnytysikäisten naisten ohi työpaikkoja haettaessa ihan pelkästään sillä perusteella, etteivät voi tulla raskaaksi ja aiheuttaa lisäkustannuksia työnantajalle. Onko se tasa-arvoa?

Siitä, voiko armeijan käymistä ja synnyttämistä verrata keskenään, en viitsi edes kirjoittaa. Puskalalla ei ilmeisesti ole vielä omia lapsia, mutta toivon että niitä joskus hänelle siunaantuu. Sitten kun asiat ovat sillä mallilla ja vaimo raskaana, kannattaa kuvitella itsensä vaimon saappaisiin aina välillä. Miltä maistuisi 9 kk:n kuuri pahoinvointia, kipuja, virtsankarkailua? Miltä tuntuisi, kun oma ruumis onkin yhtäkkiä ihan vieras – biologinen kasvualusta? Kävely muuttuu raskauden loppupuolella lyllertämiseksi, koska vatsan alaosaa ja haaroja painaa n. 10-15 ylimääräisen kilon punnus (lapsi painaa n.3-4 kiloa, loput painosta koostuu lapsivedestä, istukasta, kohdusta...). Sitten seuraa synnytys, jota voi simuloida vaikkapa kuvitellen miltä tuntuisi ponnistaa peräsuolestaan lentopallo. Verta, limaa, ulostetta ja oksennusta synnytyssali pullollaan. Seuraavat kaksi viikkoa alapää vielä vuotaa verta runsaasti, ja ne tikit ne vasta mukavilta tuntuvatkin. Siitä vain kuvittelemaan. Ja itse aion synnyttää vielä joskus kolmannenkin pienokaisen, jos luoja suo.

Myönnän sen, että osa naisista tekee tietoisen ratkaisun eikä synnytä koskaan. Heitä on kuitenkin aika harvassa. Osa heistä tekee ratkaisun siksi, että haluaa keskittyä luomaan uraa. Onko Puskala kuullut tutkimuksesta, jossa todettiin, että huippu-uran luoneet naiset ovat usein tehneet sen perhe-elämän kustannuksella? Nämä naiset jäävät keskivertoa useammin perheettömiksi. Huippu-uran luoneet miehet taas ovat keskivertoa useammin perheellisiä. Kyse on valinnoista, ja niiden painoarvot ovat naisille kohtalokkaammat.

Jos nainen jää kotiäidiksi, häntä pidetään usein saamattomana uhrautujana. Koti-isää taas ylistetään valinnan rohkeudesta. Tasa-arvoa?

Se, että naiset elävät n. 10 vuotta miehiä pidempään (länsimaisessa kulttuurissa), on mm. kuukautisten ansiota. Jos saa ne ylimääräiset vuodet bonuksena vuodettuaan aikaisemmin verta joka kuukausi 30 vuoden ajan, onko itse asiassa kovinkaan onnekas?

Sukupuolikiintiöjärjestelmää on ihan aiheellistakin arvostella, en itsekään hyväksy kiintiöajattelua täysin. Mutta mikä olisi parempi menetelmä? Onko kellään ehdotusta? Jos hyväveli-verkoston toimintaa saa rajoitettua kiintiöiden avulla, niin se on vain aiheellinen menetelmä.

Lainaan taas Puskalaa: “...kävi ilmi yllättäviä asioita, kuten esimerkiksi se, että jopa joka kolmas parisuhteessa elävä mies olisi suhteen jossakin vaiheessa kokenut väkivaltaa nimenomaan naisen taholta”. Niinpä niin. Otettakoon huomioon kuitenkin, että nainen ja mies ovat yleensä fyysisesti hieman eri luokkaa, miehen eduksi. Jos nainen lyö miestä, jälki on varmasti erilaista kuin tapauksessa mies lyö naista.

Jälleen Puskala: “Jokin aika sitten ehdotettiin patsasta Suomen ensimmäisten naiskansanedustajien kunniaksi. En käsitä, miksi. Mitä erityistä he tekivät? Suomessa naiset saivat äänioikeuden toisena maana maailmassa, mutta silloinhan eduskunta (miehet) äänestivät sen heille.” Suosittelisin Puskalalle vähän perehtymistä historiaan, miehet eivät suinkaan “hyvää hyvyyttään” äänestäneet äänioikeutta naisille, tapahtumaa edelsi naisten voimakas painostus ja asian esille tuominen. Lisäksi asiaan vaikuttivat muut seikat, kuten ajankohdan poliittinen levottomuus sekä kansallistunne.

En halua kuitenkaan lähteä syyttelylinjalle, korjaan vain tekstissä selkeästi ilmenneet puutteet. Siinä olen samaa mieltä Puskalan kanssa, että on väärin pitää kaikkia nykymiehiä kollektiivisesti vastuussa kaikista naisten kokemista vääryyksistä. Vihalla, kaunalla, syyttelyllä ja kateudella ei saada aikaan kuin onnettomia ratkaisuja ja ihmisiä. Todellinen tasa-arvo on miesten ja naisten välistä tasa-arvoa niin, että molemmat sukupolvet ovat (ainakin kohtalaisen) tyytyväisiä elämäänsä ja kohtaloonsa.

Molemmilla sukupuolilla on taakkansa, ja niiden kantamiseen tarvitsemme toistemme tukea. Idealistista – kyllä, mahdotonta – toivottavasti ei.

-Maria, 10.5.2004

#717

Täyttä asiaa Puskalan teksti. Naisvaltaisilla aloilla on sitä paitsi sen takia huonommat palkat, että ne ovat usein kunnan tai valtion ylläpitämiä aloja. Kunnilla ja valtiolla ei ole samanlaista intoa maksaa suurempaa palkkaa työntekijöilleen kun yrityksillä, mutta vastapainoksi on inhimillisempi työtahti ja pidemmät kesälomat. Armaija-asia nyt on selvää epätasa-arvoa, ikään kuin miesten henki olisi vähemmän arvokas kuin naisten (lähetetään vaan äijät sotimaan, mitä väliä vaikka kuolisivat).

Pänttäämiseen ja pulpetissa istumiseen liikaa keskittyvä koulujärjestelmä on typerä.

Miesten kokemaa parisuhdeväkivaltaa ei ikinä oteta huomioon. Sen määrää on väitetty vähäiseksi, mutta ilmoituskynnys miehillä heidän kokemastaan parisuhdeväkivallasta on varmasti huomattavasti korkeampi kuin naisilla, joilla se myös on korkea. Jne.

-Mies., 11.5.2004

#719

Mies; onko mielestäsi hoitoalalla “inhimillinen työtahti”? Tervetuloa tutustumaan vaan... palkat on pienet ja saa juosta kieli vyön alla eikä ehdi edes ruokatuntia pitää.

-Nainen, 12.5.2004

#723

(luettuasi tämän mieti tätä:olen 13-vuotias 7-lklainen keskisuomesta)

Hm. Tätä olen tullut monesti itsekin pohtineeksi kun lehdissä on tehty kyselyjä naisten tasa-arvosta(NAISTEN...), ja tässä on minun kommentointini:

kyllä saa tasa-arvoa sen verran olla, että naista ei pidetä alempiarvoisena kuin miestä. monissa maissa(vastikään luin artikkelin tästä) oikeudessa 1 miehen ääni vastaa kahta naisen. se on epäoikeudenmukaista. mutta liioittelua on jos sanotaan ettei naisia oteta joihinkin ammatteihin ollenkaan. mm. lehtitutkimuksessa kerrottiin niasten olevan vallassa sosiaalialoilla, miesten puolustusaloilla(tai mitähän se nyt olikaan...). miksiköhän? minun mielipiteeni tästä on, että minä en ainakaan haluaisi armeijaan. en en en, poliisiksi halusin pienempänä, mutta en enää. joskus halusin maalariksi. nykyään haluan opettajaksi, sosiaalityöntekijäksi, muusikoksi tai näyttelijäksi. aion mennä lukioon. sitten opiskelusta, monissa tutkimuksissa on todettu tyttöjen olevan älykkäämpiä kuin poikien. voi olla tottakin, sillä kun kaikki nerot olivat miehiä, naisilla ei ollut mahdollisuuttakaan. nykyään on vaikka mitä mielipiteitä, mutta minä sanoisin, että se on osittain geeneissä. tytöt eivät ole yleensä poikia fyysisesti kyvykkäämpiä, mutta keskittyvät paremmin oppitunneilla ja saavat vaikka parempia numeroita. ainahan poikkeuksia löytyy, tiedän tyttöjä joita inhottaa koulunkäynti ja isoveljeni on melkein mallioppilas. ei saa yleistää liikaa.

mietin ja luen liikaa mielestäni, koska pohdin tällaisia. mutta silti olen huonompi koulussa kuin isosiskoni...

-S.E.kopää, 13.5.2004

#771

Katsoin noin vuosi sitten dokumentin, jossa kerrottiin palomieskoulutuksesta. Palomieskoulun hakukokeissa naiset pääsivät kouluun lähes joka lajissa huonommilla tuloksilla kuin miehet. Eikös näiden testien tarkoitus ole juuri antaa osviittaa, onko ihmisestä kestämään äärioloja, esim. palavan talon sisällä. Ja mitenkäs hemmetissä nämä ääriolot olisivat naisia kohtaan jotenkin kevyempiä kuin miehiä. Luonnonilmiöt eivät katso sukupuolta.

Ja tuohon edelliseen kommenttiin viitaten voin sanoa, kun itsekin nyt lukioon siirtymässä olen, että meidän luokalla ainakin tähän asti pojat ovat menestyneet paremmin kokeissa ja yleensäkin koulunkäynnissä kuin tytöt.

-Kattu, 5.6.2004

#772

Olen Marian kanssa hyvin samoilla linjoilla.

Puskala yrittää todistella tässä provokaatiossaan, että miehet ovat nykyisin alistettuja ja yhteiskunta suosii enemmän naisia.

Joiltakin osin kirjoitus pitää paikkansa, esim. asevelvollisuuden osalta. Siksi asevelvollisuudesta olisi kokonaan luovuttava ja siirryttävä arvontakäytäntöön molempien sukupuolien osalta, ei suinkaan ulottaa asevelvollisuutta tällaisenaan molempiin sukupuoliin.

On totta, että koululaitos suosii tällä hetkellä voimakkaasti naisia ja siihen pitää ennen pitkää puuttua, mutta vieläkin useimmilla hyvin palkatuilla aloilla enemmistö on miehiä ja tämän asiantilan korjaamiseen menee vielä aikaa, joten saakoot naiset pitää vielä jonkin aikaa etulyöntiasemansa.

Toisaalta olen ihmetellyt erästä asiaa: mihet näyttävät Suomessa syrjäytyvän myös sen vuoksi, että heiltä ei vaadita kotona/koulussa niin paljoa vaan kuitataan epäonnistumiset tyyliin pojat on poikia tms. Toisaalta tyttöjen ainoaksi etenemismahdollisuudeksi hyviin ammatteihin nähdään ahkera koulunkäynti ja opiskelu. Itselläni on kolme tytärtä, joiden koulunkäyntiin me vanhemmat olemme kiinnittäneet aina hyvin paljon huomiota. Toisaalta näen kuinka naapureiden poikia kasvatetaan – pojat pelailevat kaiket päivät tietokonepelejä, aina kun pojat ovat nuhassa, saavat he jäädä kotiin jne. Tietysti tämä voi kertoa vain vanhempien erilaisesta suhtautumisesta kasvatukseen, mutta mielestäni tämä on laajempikin ilmiö yhteiskunnassamme. Tytöt ovat pätevämpiä koulussa, koska äidit (ja joskus isät) ovat nähneet, kuinka vähän naisilla on mahdollisuuksia yletä ilman koulumenestystä.

Lasten saanti on todellinen este ja ongelma naisten etenemiselle johtotehtäviin. Siksi tasa-arvon nimissä tulisi tehdä lakiuudistus ja äitiyslomien/vanhempainlomien kustannus tulisi jakaa kaikkien työnantajien kesken ja työnantajat saada suhtautumaan positiivisemmin äitiyslomalle jäämiseen. Juuri se, että nainen synnyttää nyt ja tulee aina synnyttämään lapset, on ongelma erittäin vaativiin johtotehtäviin pääsyssä – valitettavasti. Työnantajat eivät yksinkertaisesti pidä siitä, että johtavassa asemassa oleva työntekijä lähtee pois hommista ehdottomasti “tuottavimpana aikanaan”.

Tunnen pari naista johtavissa tehtävissä, jotka ovat luoneet menestyvän työuran tehtyään lapset lukioikäisinä ja vähän vanhempina. Tällöin he ovat valmistuneet riittävän nuorina, ovat voineet keskittyä työuraan täysillä 30 v. jälkeen.

( Kommentti kommenttiin: Olisi surkeaa, jos työpaikkojen kahvipöydissä keskusteltaisiin pelkästään työasioista. Jos jokainen työpaikalla vietetty minuutti pitäisi pyhittää työnantajalle, ollaan lähellä fasistista yhteiskuntaa, lähellä orjayhteiskuntaa. Monet miestenkin tekemät innovaatiot ovat syntyneet sattumalta aivan muista asiayhteyksistä. Esim. bentseenin rengasrakenteen keksijä teki lopullisen oivalluksen rakenteesta katsoessaan takkaan, josta lähti jostakin syystä savurengas.)

-iskä, 6.6.2004

#845

Lisäisin tuohon vielä sen, että epätasa-arvo tulee esiin myös siinä, että miehille ei ole turvakoteja ja heitä ei sinne oteta. Sekä lasten huoltajuus asioissa mies on aika heikoilla, kun yhteiskunta tuntuu tukevan enemmän äitiyttä kuin isyyttä.

-Minna, 30.6.2004

#857

Koulu ei suosi mitenkään tyttöjä/naisia.Alunperin koulutus ja opiskelu olivat poikien/miesten etuoikeuksia. Nyt kun tytöt opiskelevat ja pärjäävät paremmin kuin pojat on vasta herätty keskustelemaan onko koulu poikia syrjivä. Kas kun ei aikaisemmin.

Lääkkeeksi tähän poikia “syrjivään” koulusysteemin sanotaan olevan toiminnallinen opetus. Kuka luulee ettei tytötkin tykkäisi toiminnallisista menetelmistä. Tytöt vain sopeutuvat paremmin nykyisiin ankeihin menetelmiin, mutta yhtälailla he hyötyisivät toiminnallisuudesta.

-Teemu, 3.7.2004

#894

Ei meillä kyllä työpaikalla puhu ruokiksella työasioista ku yks nais pomo. Poikien kanssa kehitellään vaan hienoja visioita kaiken maailman utopistista ideoista. .. Lisähuomio: eikö tasa-arvo ja tasapuolisuus olisi sitä että hakijoiden/asianosasten/tms sukupuoli ei millään tavalla vaikuttaisi lopputulokseen???

-jere, 12.7.2004

#1043

“Erityisesti miehet ovat alttiita tappamaan itsensä täällä ”tasa-arvon“ onnelassa.” Kiinnitti huomioni. Meinaatko, että miehet tappavat itsensä sen vuoksi, että naiset ovat muka “niskan päällä”? Näin nuoren naisen näkökulmasta veikkaisin, että miehilläkin on joskus tarvetta puhua, mutta tämä “miehinen” kasvatus tukahduttaa sen. Eikä muuten varmasti ole pelkästään äitien ansiota tämä.

Työelämästä ei ole kovin paljoa kokemusta. Se vain, että ruokatunnithan kuuluvat työajan ulkopuolelle, joten mitä väliä sillä on, mistä silloin puhutaan. Eihän ruokatunteja muutenkaan ole tehty yrityksen kehittämistä varten. Ruokatunneilla levähdetään, poistetaan mahdollista stressiä ja yritetään kerätä voimia työnteon jatkamiseen. Tyhmyyttä se on, jos senkin ajan käyttää töihin.

Koulusta vielä sen verran, että kukkupuhetta se on, että tytöt jotenkin pitäisivät tästä kirjallisesta opiskelusta, saatikaan sitten oppisivat siitä jotenkin paremmin. “Taas jouduttiin tunnilla vaan opiskelemaan itse” Tämän olen kuullut jokaisen oppilaan suusta, sukupuoleen katsomatta. Lukuaineiden läksyt vasta närää aiheuttavatkin. Tytöt joutuvat opettelemaan ulkoa siinä missä pojatkin ja hyötyvät siitä aivan yhtä paljon.

Aapo Aapo Aapo... Eipä tainnut tekstistä puoliakaan olla omasta suustasi. Ala-arvoista tämmöinen “faktojen” kokoaminen.

-16-vuotias naisenalku, 14.8.2004

#1259

Aapo. Voisitko korjata tätä tekstiäsi? Itse asiassahan lääkiksen pääsykokeet suosivat MIEHIÄ: esim. vuonna 2002 miehiä hakeneista oli 35% mutta sisäänpäässeistä 38%, vuonna 2003 hakeneista 33% ja päässeistä 37%, 2004 hakeneista 34,5% ja päässeistä 36,5%... Ota esimerkiksisi joku muu tiedekunta. Ja nämä tiedot löytyvät vaivatta Helsingin lääkiksen nettisivuilta.

-S., 3.10.2004

#1370

Niin tosiaan, mitä se tasa-arvo onkaan filosofisesti ajatellen? Nyky-Suomessa tasa-arvo on muutanut merkitystään juuri niin että naisten on kohottava miesten yläpuolelle ja sitten vasta kaikki ovat tasa-arvoisia. En hyväksy tätä ajatusmallia vaikka/juuri siksi että olen nainen. Tasa-arvo on juuri sitä että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja lähtevät samoista lähtökohdista. Miksi fyysiset ominaisuudet vedetään henkisten ominaisuuksien edelle?? Itse olen töissä työpaikassa, jossa on kaikenlaisia ihmisiä ulkonäöstä tai sukupuolesta riippumatta. Henkiset kyvyt ratkaisevat. Siellä on sekä nais- että miestyönjohtajia, pyörätuolissa istuvia työntekijöitä, suomalaisia, venäläisiä, aasialaisia, afrikkalaisia... Ainoa epätasa-arvokohta on, ettei siellä ole sokeita, mutta se johtuu ainoastaan työn visuaalisuuden tärkeydestä. Näkökyky on tärkeä työssäni, mutta voihan olla että sokea on töissä esimerkiksi puhelinvaihteessa. Tauolla puhutaan usein kaikkea muuta kuin työasioita, näin jaksaa työpäivän loppuun kun hieman irrottautuu muihin asioihin.

Voisiko miesten kokema “vähäinen” parisuhdeväkivalta johtua siitä että naiset käyttävät enemmän henkistä väkivaltaa ja miehet fyysistä? Joka tapauksessa väkivalta on rikos toista ihmistä kohtaan; väkivallan käyttö osoittaa ettei kunnioita toista ja että itsellään on ongelmia joita ei osaa purkaa muuten kuin lyömällä.

-Elina, 24.10.2004

#1410

tasa-arvo on erittäin hyvä juttu mutta tämä nykyinen on menossa naisvaltaan! voiko edes täydellistä tasa´-arvoa koskaan olla, sillä aina jollakulla on onnea enemmän kuin toisella. tästä sitten se toinen voi ajatella että tota toista tyyppiä suositaan koska se on mies/valkoinen/nainen/muslimi/neekeri/muuhun lokeroon kuuluva. tästä sitten on vain yhden lauseen matka siihen että minua on nyt syrjitty koska minä en ole mies/valkoinen/nainen/muslimi/neekeri/muuhun lokeroon kuuluva. ja koska noi on nyt ylempänä kun minä niin minun pitää pyrkiä hänen yläpuolelleen.

tämä on ikuisuus kysymys ja tässä asiassa vikaa o toden totta molemmissa. tälläiseen asiaan vain ei voi ottaa kantaa ilman etttä leimaantuu vähintäänkin sovinistiksi.

-appa, 1.11.2004

#1468

“Nytkis on naisjärjestöjen yhteistyöelin. Heidän sivuillaan sanotaan, että Nytkis ”on naisten oikeuksien puolustaja; työskentelee naisten aseman parantamiseksi, todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamiseksi...“ Todellinen tasa-arvo on siis Nytkiksen mukaan sitä, että naisten asemaa parannetaan, naisten syrjintä loppuu, naisten oikeuksia puolustetaan. Turhaa siis kuvitella, että Nytkis järjestäisi naisille jonkinlaisen pakollisen maanpuolustusvelvollisuuden tai vapauttaisi miehetkin siitä. Kaikki toki ovat tasa-arvoisia, toiset ovat vaan tasa-arvoisempia kuin toiset.

minusta ei ole kummallista, että _nais_järjestöt ajavat naisten etuja. saisivat miehet toki perustaa omia järjestöjään, jos saunaporukat ja hyvävelikerhot eivät etuja tarpeeksi aja.

armeija mielestäni molemmille sukupuolille tarpeeton.

-outi, 23.11.2004

#1471

Tasa-arvo käsittääkseni (ja pidän itseäni feministinä, siis tasa-arvon kannattajana) lähtee molempien sukupuolien tasa-arvosta. Ei naisten tai miesten paremmuudesta.

On tietenkin mietittävä miten jotkut Aapon mainitsemat asiat saataisiin korjattua (kyllä meitä naisiakin ihmetyttää esim. armeijattomuus ja isien tapaamisoikeus).

Yhtälailla on mietittävä miten naisten asemaa voitaisiin parantaa.

Meillä edelleen esimerkiksi erittäin kummallinen laki väkisinmaakamisesta.

Enkä näe miten prosentin, tai edes 0.5 prosentin ero voisi olla mitenkään hyväksyttävissä jos sekä nainen että mies tekevät samaa työtä, samalla koulutuksella, samalla kokemuksella. Pahimmassa tapauksessa mies ei edes välttämättä ole ollut yhtä pitkään mukana työelämässä.

Ja kuten joku jo mainitsi, miksi naisvaltaiset alat ovat matalapalkkaisia? Koska ne eivät tuota?

Mitä varten useimmissa parisuhteissa nainen edelleen, paitsi tekee töitä ja hoitaa lapset, tekee yli puolet kotitöistä?

Kommentin kommentti: miehet on parempi (ilmeisestikin) laittaa rintamalla fyysisen voiman vuoksi, ja myös (kärjistäen) siksi, että yksikin mies voi saattaa monta naista raskaaksi, mutta ei auta vaikka olisi 1000 miestä, jos naisia on vain muutama.

Meillä on kyllä ihan hyvä tasa-arvo, mutta siinä on paljon parantamista, molempien sukupuolten osalta.

Ilmeisestikin yhteiskunta on vieläkin jakautunut miesten ja naisten asioihin. Toisissa naiset voittavat, toisissa häviävät.

-Late, 24.11.2004

#1509

Voi/kasvisrasvalevite jumalan/Allahin vi**u/ky**ä!

Tasa-arvoa ei ole niin kauan kun joku ruikuttaa että, miehet/naiset sitä ja tätä joten..

-miäs, 2.12.2004

#1517

tasa-arvoa ei ole, eikä voi olla olemassa, eikä pidäkkään, niin kauan kuin on olemassa kaksi eri sukupuolta. Silkkaa haihattelua kuvitella että mies ja nainen toimisivat ja kokisivat ja arvioisivat kaiken samalla lailla.

-Joonas, 5.12.2004

#1817

Raivostuttaa tollane miehen ruikutus...En jaksa käsittää, miten miesten mielestä asiat on meillä naisilla paremmin. Tässä esimerkkejä asioista, jotka raivostuttaa:

-Katsokaas miehet joskus hintoja, kun menette kampaamon ohi. Naisten hiustenleikkuu 30€, miesten 20€. Tukan pituudella asiaa on nykypäivänä aivan turha perustella...

-Jatkuvat kommentit, arvostelut jne. omasta ulkonäöstä! Yhden metromatkan aikana saatan kuulla vittumaisia kommentteja ulkomuodostani, saada nipistyksen perseeseen ja joudun sietämään mainoksia, joissa 2 naista suunnilleen lesboilee miniminivaatteissa.

-Eläkejärjestelmä suosii miehiä; jos nainen haluaa perheen, ne vuodet kotiäitinä ovat suoraan pois eläkkeestä.

-Miehet haukkuvat usein yh-äitejä. Kukakohan on nekin naiset pistänyt paksuksi ja sitten häipynyt...?

Tossa oli vain pari esimerkkiä. Ehkä kakaramaisia tai kärjistettyjä, mutta toi kirjoitus pisti veren kuohumaan.

Ps.Minkä takia, jos nainen on vihainen, kysytään aina et “Onko sulla menkat”?? Mies saa riehua ja kiehua aivan rauhassa koko kuukauden, mutta nainen tarvitsee siihen “erityisluvan”...

-Chichi, 19.3.2005

#1821

Hiustenleikkuun hintaeroa en ymmärrä, tosin en kyllä kampaamopalveluita käytäkään. En osaa sanoa niistä sen enempää. Jos hinta on liian kova, ei sitä kannata maksaa (luonnollisesti).

Ulkonäkökommentointi on väärin jos kohde ei sitä halua kuulla. Tosin tässä ei ole suoraan sukupuolieroja, yhtä väärin se olisi toisinkin päin. Ja vaikka noin tehtäisiin laajastikin, ei se silti suoraan liity tasa-arvoon. Se on väärin, usein ilmeisesti miesten tekemää, mutta miten se oikeuttaa kirjoituksessani mainitsemat asiat, tai miten se on muuten yleinen naisiin kohdistuva vääryys? Jotkut tyypit ovat ääliöitä, eivät kaikki.

Eläkejärjestelmä ei suosi kumpaakaan sukupuolta. Mies menettää samat eläke-edut jos on kotona, ei hän saa kotona olostaan mitään enempää kuin nainenkaan.

YH-äitikommentti liittyy tuohon ulkonäkökommentointiin.

Menkkakirjoituksessani on samoja asioita kuin tuossa lopussa, otsikon “Mies vaietkoon kuukautisista” alla.

-Aapo, 20.3.2005

#1858

Artikkeli osuu kyllä hyvään aiheeseen, mutta lähtee liikkeelle vähän väärästä asiasta. Ongelmana ei nykyään ole että yhteiskunta kokonaisuudessaan paljon suosisi miehiä, vaikka näin ehkä huipulla on/oli. “Eliitti” on pieni ja tasa-arvon kannalta jo olemassaolollaan rikos. Täällä kadun tasolla miehet ja naiset puurtavat eteenpäin yhdessä, omissa rooleissaan koska olemme erilaisia. Ja haluan painottaa sanaa yhdessä. Vähemmistö ryhmillä on asia tietenkin erikseen, mutta enemmistön kohdalla mies ja nainen asuvat/elävät yhdessä, ja puhaltavat yhteen hiileen. Sillä se ratkeaa. Puhalletaan yhteen hiileen eikä huudeta toiselle siitä kuka on Suuren Johtajan lellivauva tällä hetkellä. Tasa-arvo syntyy yhtenäisyydestä.

-Lone_pig, 25.3.2005

#1932

Joonakselle täysi kymppi kommentistasi, olen 100% samaa mieltä!

-Nainen, 24.4.2005

#2103

Ajatusleikki armeijasta...Mitä, jos se olisi naisille pakollinen ja miehille vapaaehtoinen?

-Pasi, 29.6.2005

#2184

Hyvin kirjoitettu! Myöhässä tuli palaute. :)

-Michael, 18.7.2005

#2256

Oletko siis sitä mieltä Aapo Pusukala, että 8-vuotiaan tytön täytyy tehdä 12-vuotiaalle veljelleen välipalat, antaa silloin tällöin rahaa, pakata reppu yms.

Oletko sitä mieltä, että naisten täytyy joka paikassa käydä koulua samalla lailla kuin Japanissa ja poikien äidit saavat opettaa kotona heidät lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan numeroilla 1-100?

Oletko sitä mieltä, että miehet saavat asua missä milloinkin 15 vuotta täytettyään haluavat, ja tytöt putsaavat käsin miesten asuntoja niin kauan kuin miehet sitä haluavat?

Oletko sitä mieltä, että miehet saavat syödä mitä haluavat ja naiset sen verran, että pysyvät elossa, jos ovat niitä siivojia?

Oletko sitä mieltä, että vain pojilla saa olla leikkikaluja ja tytöt siivoavat ja valmistavat ruokaa tai opiskelevat?

Oletko sitä mieltä, että naistenpäivä on tästä lähin miesten päivä, jolloin he saavat määrätä 1111 naista/tyttöä, ja heidän kidutusaikansa?

Jos olet eri mieltä, lähetä viesti osoitteeseen [email protected]

Ja sitten vielä yksi hyvin tärkeä kysymys: Mitä tarkoitat armeijan päiväpalkalla? En minä ainakaan saanut koskaan mitään sen hyväksi, että olen nainen ja kävin armeijan.

-Yksi Joonaksen kannattaja, 3.8.2005

#2261

Hyvä “Yksi Joonaksen kannattaja”, en ole yhtään sitä mieltä mitä ehdotat minun olevan, enkä ymmärrä pitäisikö minun nyt mailata jos olen sitä mieltä vaiko en.

Enkä ymmärrä sitäkään miten yksikään mielipiteekseni ehdottamasi kanta edes suoraan liittyy asiaan. Eli jos minun mielestäni esimerkiksi armeija ei ole tasa-arvosta oikeastaan kuullutkaan niin naisia saa kohdella ihan miten huvittaa?

En tarkoita yhtikäs mitään armeijan päiväpalkalla, enkä ole siitä edes puhunutkaan. Päivärahaa sen sijaan saavat kaikki asepalvelustaan suorittavat.

Mutta tähähän tämä on. Jos edes vihjaa jostain epätasa-arvosta, jossa mies on se huonommin kohdeltu osapuoli, niin siitä ei saa edes puhua. Vain nainen saa olla epätasa-arvoinen, ja kaikki miehet ovat kollektiivisesti vastuussa kaikesta naisiin kohdistetusta väärinkohtelusta, jopa siinä määrin että se väärinkohtelu kumoaa miehiin kohdistuvan väärinkohtelun. Vai mitä?

-Aapo, 3.8.2005

#2263

Niin, ellei sinulle maksettu naiseutesi takia enemmän rahaa, haasta ihmeessä Puolustusvoimat oikeuteen. He kun sanovat “Sellaisen henkilökohtaisen varustuksen, jota ei järjestetä puolustusvoimien puolesta, hankkimiseen maksetaan vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle varusrahaa 0,35 euroa/ päivä samoin perustein kuin päivärahaa.”

Luitko sinä, Yksi Joonaksen kannattaja, oikeasti mitä yllä sanoin? Minun on todella vaikeaa löytää mitään yhtymäkohtia kommenttisi ja kirjoitukseni välistä.

-Aapo, 3.8.2005

#2425

Aapo: Et ole ainoa.

Suurin osa ihmisistä omaksuu vain valmiita mielipiteitä ja jos näitä edes hiukan kyseenalaistaa julkisesti on pulassa... Kannattaa olla mieluummin poliittisesti korrekti kuin ajatella itse

-porsis, 10.10.2005

#2455

Aapo:

“Samoilla aloilla vastaavissa tehtävissä työskentelevillä ihmisillä palkat ovat hyvin lähellä toisiaan sukupuolesta riippumatta, erot ovat korkeintaan prosentin tai parin luokkaa, ei siis mitään mainittavaa.”

ja

“Lisäksi armeijassa naiset saavat miehiä parempaa päivärahaa.”

Päivärahaa, joka on myöhemmän kommentin mukaan 0,35 euroa/päivä, “ei siis mitään mainittavaa” ja tämäkin lisä on tarkoitettu henkilökohtaisten hygieniatarvikkeiden, kuten kuukautissuojien hankkimiseen.

“Nuoret tekevät päätöksensä jatkokoulutuksesta 15-18 ikävuoden välillä (koulusta ja tilanteesta riippuen). Tässä iässä tytöt ovat kehittyneet poikia pidemmälle, joskin ero tasoittuu myöhemmin. Mutta sitten kun se tasoittuu, on jo myöhäistä: jatko-opiskelupaikat on jo aikaa sitten jaettu ja opiskelut on jo pitkällä. Jatko-opiskelupäätökset tehdään tyttöjen kehityksen kannalta otollisempaan aikaan, mistä seuraa mm. se, että sukupuolijakauma on korkeakouluissa vääristynyt tyttöihin päin. Lisäksi koko koululaitos suosii tyttöjen tapaa oppia, ns. ”kilttiä“ opiskelua, joka painottuu kirjoihin ja lukemiseen.”

En voi uskoa, että olet, Aapo, oikeasti tätä mieltä. Uskottavuus laski aika rajusti, yleensä kun teinitytöt ovat niitä, jotka sanovat olevansa ikäisiään poikia pari vuotta kypsempiä! Tyttöjen murrosikä alkaa muutamaa vuotta poikien murrosikää aiemmin, jolloin he ovat poikia fyysisesti edellä, ja nämäkin erot tasaantuvat parissa vuodessa. Ei siis vaikuta mitenkään siihen, mistä puhuit.

Ja tasa-arvovaltuustossa ei voi olla pelkkiä naisjäseniä ansioiden vuoksi? Senhän täytyy olla niin, että miehiä ei huolita! Ota huomioon, että naisten asema voi keskimäärin kiinnostaa enemmän meitä naisia, joten pätevimmät ja motivoituneimmat hakijat ovat naisia.

Olen samaa mieltä parisuhdeväkivallasta kanssasi. Väkivalta on väärin, harjoitti sitä kumpi sukupuoli tahansa. Se, että naisen isku on keskimäärin heikompi kuin miehen, ei oikeuta sitä. Saavatko lapset lyödä toisiaan sillä perusteella, että lyötävä on vahvempi?

Jaa, miksikö naistutkimuksessa kurssit käsittelevät naista? Eikö tosiaan sytytä. Historian ovat kirjoittaneet miehet, on jo aikakin katsoa tapahtumia naisten näkökulmasta.

Xyz:

“Opisekellessani naiset oppivat huomattavasti helpommin asioita jotka joku mies oli keksinyt. Kuten aina naisten kanssa toimiessa tuli selväksi että ulkomuisti pelaa hyvin riippumatta siitä onko opitun asian ymmärtänyt vai ei. Siksi armejassakin naisille sopisi hyvin miehistön tai aliupseerin toimi, sillä siellä ei tarvitse soveltaa opittua mitenkään pitää vain toimia ennalta annettujen ohjeiden mukaisesti.”

Ja millähän perusteella naiset eivät osaa soveltaa oppimaansa? Laitahan linkkiä johonkin luotettavaan tutkimukseen, kiitos!

“Tästä huolimatta oletetaan miehen edelleen tuotavan ansiotulostaan enemmän perheen elatukseen kuin mitä naisen edellytetään tuovan.”

Ja, vaikka nainen käy töissä samoin kuin mies, hän hoitaa lapset ja kotityöt. Tasa-arvoa?

“Nykyäänhän näkee kyllä tasa-arvon toteutumisen jo arkipäiväisessä elämässäkin. Enää ei avata naisille ovia eikä anneta istumapaikkoja ruuhkabusseissa kuten omaan kasvatukseeni kuuluu.”

No, jos itsekkyys on sinusta tasa-arvoa, niin saat olla onnellinen tasa-arvon toteutumisesta yhteiskunnassa. Luuletko, etteivät naiset esim. avaisi ovea miehelle? Hyviä tapoja sopii noudattaa, ja silti vaatia tasa-arvoa.

--h, 22.10.2005

#2614

Noh,en ole ajatellut asiaa noin vakavasti(olenhan tosi nuori)mutta kyllä siinä asemassa missä ITSE olen,tuntuu että homma jotenkin haiskahtaa.Meilkein jokaisessa tilanteessa nainen/tyttö rupee jankuttamaan tasa-arvosta esimerkiksi:(jos kyse olisi kumpi ei rikkoisi mopon näistä kahdesta).Antaa kaverille(poika,jolla on paljon kokemusta mopon kanssa) käyttää mopoa mutta tyttö-kaverille(jolla ei ole kokemusta) ei anna niin tyttö rupee AINA jankuttamaan epätasarvosta että minä suosisin sitä henkilöä joka on jätkä(älkää kysykö miksi se sanoi noin,en itsekkään ymmärrä).Jos kyseessa olisi ollut tyttö jolla on kokemusta enemmän niin siitä vaan.Mutta jos rupean puolustamaan minun “epätasaarvoa” niin saan ihan varmasti seuraavana päivän koko ryhmän likkoja kimppuuni minun julmasta teosta jota ei ikinä voisi jättää rankaisematta.En tiedä aikuisten maailmasta mutta näissä asemissa likkojen käsitys tasaarvosta on suoraan sanottuna perseestä.

En haluaisi olla vihattu naisten keskuudessa oman mielipiteen puolustamisesta.Koska useimmiten jos niiden kanssa on erimieltä(vaikka tyttö itse tietäisi että olen oikeassa) tulen syytetyksi epätasarvosta ja että suosin jotakin enemmän?!?!Ja tästähän seuraavana päivänä seuraa mulle monen henkilön “läksytys” toisin kun yhden eilisen.

Mutta jos jatkan tätä kokoajan(olen samaa mieltä että tein jotakin “epätasoarvoista”) niin ennen pitkään niillä ihan varmasti tulee semmonen ajatus että jätkät on idiootteja eikä ajattelee mitään asiaa mitenkään,WTF?!?!?

Tämä on kuulkaa ihan tosi asia monissa paikoissa,niinkuin sanoin en tiedä miten nämä asia menee aikuismaailmassa mutta nuorisossa se juuri tälläistä.

-Siinäpä se, 24.12.2005

#2681

Lainaan matikanopettajaani:

“Why do men die faster than women? Are women so angry and hard on them?”

Ite oon aina ajatellut tuosta älykkyydestä, että naiset on semmosia keskivertohyviä 8:n oppilaita, kun taas miehissä on hajontaa – löytyy niitä todellisia neroja, mutta myös niitä täydellisiä idiootteja. Kuvitelkaa vaikka 2 jakaumafunktiota päässänne, toinen niistä on laajalle levinnyt ja toinen suht korkea ja kapea. Nämä subjektiivisten kokemusteni perusteella.

-Einestein, 17.1.2006

#2690

Aiheen saama kiinnostus ja kuohunta kertovat, että ongelma todella on olemassa. Jos ongelma ei kosketa tai on olematon, ei ketään saada barrikadeille. Missä siis vika?

Olen sitä mieltä, että ongelma on syntynyt hitaasti sitä mukaa, kun lajimme on muuttunut ja levittäytynyt. Jostain syystä näin nyt vain kävi. On typerää olla ajattelematta yhteiskuntiin sisältyviä käyttäytymissääntöjä, normeja ja arvoja, jotka kehittyvät ja muuntuvat yhteiskuntien mukana. Kaikkia niistä emme voi edes huomata, niin “refleksejä” ne ovat.

Toivottavasti kaikki näkevät toivottavana “maalina” ihmiskunnan, jossa ei tarvitse miettiä sukupuolia vaan persoonia, kun kyse ei ole parisuhteesta tai perheestä. Ihmiskunnan, jossa kunnioitetaan ja arvostetaan muita, vaikka samaa mieltä ei oltaisikaan. Kaikkea toimintaa ei silti tietysti tarvitse hyväksyä. Ei voi saada huolenpitoa, ellei itse pidä huolta. Ei voi saada arvostusta, jos ei itse arvosta. Ei voi tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on, jos ei itse hyväksy muita. Haluaisin tulla tuomituksi, jos esimerkiksi tapan toisen ihmisen. Siksi on helppoa kannattaa rangaistusta. En haluaisi tulla tuomituksi sukupuoleni mukaan.

Miten sitten käytännössä tilannetta voitaisiin saada paremmaksi? Toivoisin avointa keskustelua, jossa muistetaan ajatella muitakin kuin omia napoja. Kaikkien pitää katsoa peiliin. Pitää muistaa myös historia. Mikään ei muutu yhdessä yössä. Itsestään selvä asia saattaa ollakin loukkaava. Olemme liian lähellä, jotta näkisimme rakenteet objektiivisesti. Siksi ne eivät voi muuttua hetkessä.

Sekä naisia että miehiä voimme auttaa onnellisemmiksi, jos heitä kuunnellaan ja heidän annetaan puhua. Voisin lainata Niinistöä: “Vastakkain asettelun aika on ohi.”. Miesten pitää saada halutessaan olla enemmän perheensä kanssa, sen pitäisi olla toivottavaakin. Hyvät työntekijät ovat onnellisia. Jokainen voi kuvitella hyvän perheen vaikutuksen onnellisuuteen.(Mainostajat ovat meitä tässä auttaneet.)

Naisia voimme auttaa helpottamalla työelämässä oloa. Silloin arvostaminen ja kannustaminen tulevat avainasemaan. Kaikista naisista ei tarvitse tulla johtajia. Kotiäitinä olo on yhtä arvokasta. Vastakkainasettelun aika on ohi.

Kun sekä nainen, että mies ottavat rinnakkain vastuun perheestä ja toimeentulosta, on kummallakin aikaa nauttia myös joutenolosta ja vapaa-ajan muista virikkeistä. Silloin on helpompaa olla onnellinen.

Konkreettisiin pulmiin, joita sivuilla näin, on tietysti monia ratkaisukeinoja.

Kannatan kansalaispalvelusta, joka on kaikille pakollinen. Voi itse päättää, meneekö armeijaan vai haluaako toimia muualla. Kansalaispalveluksen aikana voisi hakemuksesta parantaa esimerkiksi myös huonoja arvosanojaan, mikä auttaisi Aapon mainitsemia poikia.

Koululaitosta pitäisi ylipäätään kehittää. Tasapäistäminen tuottaa tasapäistä “massaa”. Lahjakkaat turhautuneet oppilaat ovat ongelma siinä missä oppimisvaikeuksien kanssa painivatkin. Myös koulussa pitäisi sisäistää sukupuolien tasapuolinen kohtelu, jonka pitäisi näkyä erityisesti nykyisten sukupuolinormien kanssa vaikeuksissa olevat oppilaat: kiltit pojat ja riehakkaat tytöt. Kenenkään ei tarvitsisi ryhtyä kiltiksi tytöksi tai riehakkaaksi pojaksi ollakseen normaali.

Perheväkivalta on usein, voisin sanoa jopa yleensä, ongelmian alku ja juuri. Oli se kenen taholta tahansa tapahtuvaa, henkistä tai fyysistä. Se joka lyö on saanut iskuja, se joka kestää, on kestänyt ennenkin. Näin se yleensä menee. Ketju ei katkea itsestään.

Kotityöt pitää sopia. Jos toinen haluaa ylettömän siistiä, sitten pitää siivota enemmän. Jos toinen ei kestä roskapussin ulos vientiä, miten paljon arvostat kumppanisia, joka sen tekee? Likaisetkin työt pitää tehdä. Kaikenkaikkiaan, haluatko viereesi illalla kaikesta työstä rättiväsyneen puolison vai sen, joka haluaa vielä ehkä vähän puhua ja olla kainalossa. Naisten pitää myös miesten antaa tehdä niitä kotitöitä, myös omalla tavallaan. Ja miesten pitää uskaltaa puhua ja olla pelkäämättä puhumista. Puheen tyrmääminen on henkistä väkivaltaa. Mies myös usein haluaa ajatella rauhassa, ennenkuin puhuu. Ennen ajatteluprosessia ei voi pakottaa puhumaan.

Rakastakaa toisianne! =)

-yellow, 20.1.2006

#3775

“Lainaan taas Puskalaa: ”...kävi ilmi yllättäviä asioita, kuten esimerkiksi se, että jopa joka kolmas parisuhteessa elävä mies olisi suhteen jossakin vaiheessa kokenut väkivaltaa nimenomaan naisen taholta“. Niinpä niin. Otettakoon huomioon kuitenkin, että nainen ja mies ovat yleensä fyysisesti hieman eri luokkaa, miehen eduksi. Jos nainen lyö miestä, jälki on varmasti erilaista kuin tapauksessa mies lyö naista.”

Fyysisesti, ehkä. Henkisesti? Enpä usko.

-Mazena, 18.11.2006

#3996

Aamen tälle, Aapo. Tästä asiasta ei todellakaan puhuta turhan usein...miksi tänä päivänä miesten pitäisi hyvittää heidän esiesi(jne.)isiensä tekemät vääryydet naisia kohtaan? Suurin osa niistäkin on jo korjattu.

Ja mikseivät naisetkin voisi mennä armeijaan siinä missä miehetkin? Mikä estää?

Ja mitä sellaista ei-biologista miehillä on, mitä naisilla ei olisi? Naisilla on kaikki korkokengistä korsetteihin, he voivat käyttää niin iltapukua kuin kravattiakin eikä kukaan katso vinoon.

Ottaahan tup päähän.

-Tasa-arvon kannattaja, 27.12.2006

#4365

“Avioliiton sisällä miehellä ei ole lain mukaan oikeutta tarkastuttaa biologista isyyttään. Jos aviovaimo synnyttää lapsen, on aviomies sen isä ja sillä hyvä, eikä sitä voi edes varmistaa.”

Mistähän olet tällaista tietoa saanut? Kyllä aviomies voi nostaa kanteen isyytensä kumoamiseksi. Mutta totta on, että biologinen isä (jos ei ole naimisissa olevan äidin aviomies) ei voi lasta omakseen tunnustaa, jos äiti ja hänen aviomiehensä asiasta niin päättävät.

-Hakkelus, 1.2.2007

#4450

Muutamia asiavirheitä (mm. isyyden kumoaminen avioliitossa), retorisella tasolla asenteellinen ja paatoksellinen teksti.

Tasa-arvo on liian laaja käsite näin lyhyeen kirjoitukseen, mistä johtuen perustelu on niukkaa ja jää pintapuoliselle tasolle. Vastaisuudessa suosittelen kirjoittamaan yhdestä, pienemmästä aihekokonaisuudesta per kirjoitus, ei tuo mitään lisäarvoa keskusteluun koota sekametelisoppaa nippelitiedoista tai listaa epäkohdista.

-Asiasta huvittunut, 5.2.2007

#4451

Kiinnostavaa logiikkaa Puolustusvoimilta: naisten kuukautissuojat ovat henkilökohtaisia tarvikkeita, joiden hankintaa rahoitetaan.

Mitäs miesten parrasajovälineet sitten ovat? Palveluksen alussa kaikille jaetaan raappa ilman vaihtoteriä, sekä pieni puteli partavaahtoa. Nämä riittävät korkeintaan kuukaudeksi. Silti parta pitää olla ajettuna myös loppupalveluksen aikana – omalla kustannuksella.

-Res. kersantti, 5.2.2007

#4455

Kattu: “Katsoin noin vuosi sitten dokumentin, jossa kerrottiin palomieskoulutuksesta. Palomieskoulun hakukokeissa naiset pääsivät kouluun lähes joka lajissa huonommilla tuloksilla kuin miehet. Eikös näiden testien tarkoitus ole juuri antaa osviittaa, onko ihmisestä kestämään äärioloja, esim. palavan talon sisällä. Ja mitenkäs hemmetissä nämä ääriolot olisivat naisia kohtaan jotenkin kevyempiä kuin miehiä. Luonnonilmiöt eivät katso sukupuolta.”

Noinkohan oli Suomesta tuo dokumentti. Tietämäni mukaan Suomessa nuo fyysiset vaatimukset ovat naisille aivan samat kuin miehille (eli pitäisi kuulemma mm. kyetä kantamaan täydet varusteet päällä 90-kiloista henkilöä) ja juuri tuon vuoksi Suomessa on vain pari naispuolista palomiestä:

-flikka tält pualelt jokke, 6.2.2007

#4733

Minä olen kyllä sitä mieltä, että naiset (yleistys!!) ajavat tasa-arvoa niin kauan kuin se heille sopii ja on heille hyödyllistä: Mm. armeijan suhteen olen aina ollut sitä mieltä, ettei se tosiaan ole mitään tasa-arvoa, jos miehillä on siihen velvollisuus ja naisella oikeus.

Naisten tasa-arvopyrkimykset tuntuvat tyssäävän esimerkiksi siihen jos mies haluaa erossa lapset itselleen tai muuten perhe-asioissa puuttuu johonkin joka on naisten mielestä heidän juttunsa. Synnyttämiseen (kommentoijien) vertaamista en tajua; se on tosiaankin biologinen tosiseikka johon mies ei -halusi tai ei- voi vaikuttaa. Ja mitä jos, jos kävisi niin että keksittäisiin keino jolloin mies voisi olla raskaana ja synnyttää. Luulenpa että valtaosa naisista kiljuisi että “senkin ne meiltä vei, perkeleet!” :)

-Minna R., 24.2.2007

#5336

“Jos miehellä käy niin hyvä ”tuuri“ että saa vapautuksen armeijasta esim. diabeteksen takia, ei hän enää voi päästä poliisiksi (paitsi jos hän menee vapaaehtoisena armeijaan diabeteksesta huolimatta, olettaen että tasapaino on niin hyvä että hän sinne pääsee).”

Väite ei pidä enää nykyään paikkaansa. Poliisiksi voi päästä suorittamatta armeijaa. (Ei varmastikkaan kovin oleellinen asia, mutta päätin silti korjata.)

-henri, 23.4.2007

#5345

Tasa-arvo on mahdollista ainoastaan jos miehellä ja naisella on samojen mahdollisuuksien lisäksi samat ominaisuudet. Naisen tehtävä on kasvattaa lapset ja mies käy työssä. Räikein epäkohta tasa-arvosta varmaankin on armeijan vapaaehtoisuus naisille.

-antifeminist, 25.4.2007

#6110

sitten kun kehitetään keinomunasolu joka istutetaan keinotekoiseen kohtuun, on kaikki ongelmat ratkaistu ja tyttölapset voidaan steriloida heti syntymän jälkeen sitten ei yliminäongelmaisista feministeistä enää ole ongelmaa.

-j.r ewing, 3.8.2007

#6121

Kiintiöt ovat suoraaan sanottuna... no, en sano mistä, mutta syvältä.

Koulutuspaikoissakin on tiettyjä kiintiöitä, kuten esimerkiksi ammattikorkeakouluihin lukio- ja ammattikoulupohjaisia kiintiöitä.

Mielestäni työelämässä kuten myös koulutukseen haettaessa pitäisi valita hakijat osaamisen ja pätevyyden perusteella, eikä esimerkiksi suosia sukupuolta puolin tai toisin, tai suosia vastaavasti koulutuspohjaa.

flikka tält pualelt jokke, Suomessa tosiaan on samat fyysiset vaatimukset palomiesten ja myös naisten suhteen.

-Tuntematon, 5.8.2007

#6176

Jatkokoulutus todellakin suosii toista sukupuolta ja tarkoituksella. Kumpaa? Se riippuu alasta. Esimerkiksi tämä sairaanhoitaja-asia, josta joku taaempana mutisi: Miehen on helpompi päästä, koska hän saa 3 ylimääräistä pistettä (kokonaishakupisteet 18-28 luokkaa) siitä että on mies. Miksikö? Siksi, että halutaan naisvaltaiselle alalle enemmän miehiä. Sama pätee miesvaltaisilla aloilla, mutta toisin päin. Nainen saa 3 lisäpistettä sukupuolestaan.

“2004 hakeneista 34,5% ja päässeistä 36,5%” Katsoppa miesvaltaisten alojen hakutilastoja. Siellä on varmasti naishakijoita pienempi prosentti, kuin päässeitä, juuri tämän kolmen lisäpisteen vuoksi. Tällä yritetään tavoitella tasapuolisuutta työmarkkinoilla, ettei olisi vain sairaanhoitajanaisia ja rakennusmiehiä, vaan myös sairaanhoitajamiehiä ja rakennusnaisia. Sitten joku feministi ottaa asian puheeksi vain siltä kannalta että naista syrjitään. Ei näin.

Tämä pätee siis ammattikouluihin. Korkeakouluista en tiedä, kun en ole sinne asti itse vielä päässyt. Mielestäni tälläinen toista sukupuolta suosiva järjestely ei ole ollenkaan väärin, päinvastoin.

(en ole varma oliko se 3 vai 2 pistettä, mutta pointti tuli varmasti selväksi)

Asioihin joista yleensä puhutaan, olen tätä mieltä:

-Minusta on kunnia mennä armeijaan ja mahdollisessa sotatilanteessa puolustaa naisia ja lapsia.

-Tuon mielelläni leivän pöytään perheessä, en odota että vaimon pitäisi tuoda yhtä paljon rahaa talouteen

-Kunnioitan naisia, avaamalla heille ovet

Jokaiseen lauseeseen lisättäköön “siksi että olen mies”. Se on sellaista “ritarillisuutta”, josta ainakin minulle tulee hyvä olo. Ei varmastikkaan kaikille miehille tule, muttan en usko että ainut olen.

Niinkin käynyt, että kun naiselle avaa ovea tai ojentaa tuolia, niin tämä katsoo pitkään ja vinosti, ikäänkuin se olisi kiusallista, että heitä kohdellaan naisina.

Kun siirrytään esimerkiksi huoltajuusasiaan, niin sitten sappeni alkaa kiehumaan. Käsittämätöntä miten isyys koetaan jotenkin pienenä asiana. Siitä on jo niin paljon puhuttu, että lienee tarpeetonta jos toistan samoja asioita. Juuri huoltajuusasia on mielestäni suurin epäkohta sukupuolten tasa-arvossa.

Minusta on kuitenkin mukavaa että sukupuolten välillä on muitakin eroavaisuuksia, kuin se veijari jalkojenvälissä.

-opiskelija, 17, 10.8.2007

#6179

Marian kommentti osoittautui mielenkiintoiseksi.

“Eikö esimerkiksi erikoissairaanhoitajan tai lastentarhanopettajan työ ole yhtä vaativaa tai raskasta kuin insinöörien tai paperitehdastyöläisten? ”

Käsittääkseni insinöörit ovat tekniikan alan korkeakoulututkinnon omaavia henkilöitä, puhumattakaan metsätalousinsinööreistä(paperitehtaat). Mikä estää naisia esimerkiksi väittelemään itseään tekniikan tohtoriksi? Näin minunkin avovaimoni tekee, eikä minua hävetä yhtään jäädä toiseksi palkkatuloissa.

-intellektuelli, 11.8.2007

#6180

Tuntemattoman kommentti:

“Kiintiöt ovat suoraaan sanottuna... no, en sano mistä, mutta syvältä.

Koulutuspaikoissakin on tiettyjä kiintiöitä, kuten esimerkiksi ammattikorkeakouluihin lukio- ja ammattikoulupohjaisia kiintiöitä.

Mielestäni työelämässä kuten myös koulutukseen haettaessa pitäisi valita hakijat osaamisen ja pätevyyden perusteella, eikä esimerkiksi suosia sukupuolta puolin tai toisin, tai suosia vastaavasti koulutuspohjaa.”

Kuvittele tilanne: Olet esimerkiksi keskisuuren viljanviljelystilan jatkaja, ja EU:n mukaan sinulla täytyy olla maaseutuyrittäjän koulutus(AMO) käyty pystyväsi jatkamaan tilaa laillisesti. Vanhempasi ovat sairaseläkkeellä, olet käytännössä tehnyt kaikki tilan työt jo usean vuoden ajan, osaat kaiken työn, mutta et saa tukea ilman koulutusta. Tämän kaltainen kaksoistutkinto on mahdoton, se johtaa siihen, että et voi käydä lukiota.

Haluat kuitenkin tehdä useasta eri mahdollisesta syystä jotain muuta työtä, haet AMK:hon, mutta et pääse, koska et ole käynyt pohjaavaa koulutusta (lue: lukio, opiskellut opiskelijaksi). Kuvitellaan, että haluat insinööriksi. On osattava lukion lyhyt matematiikka (puhumattakaan DI-koulutuksesta). Tästä syntyisi loputon kierre, koska lukiosta valmistuneet opiskelijat saavat kaikki opiskelijapaikat haluamastasi oppilaitoksesta. Tämä on jo vääryys mielestäsi! Olethan pakonomaisista syistä joutunut käymään maaseutualan koulutuksen. Kaikki kuitenkin tiedämme, että pienemmät tilalliset eivät pärjää pelkillä tilan pääomatuloilla. Muun muossa tämän takia kiintiöitä on aina hyvä olla.

-kiintiöt, 11.8.2007

#6845

Alkaa jo mennä hassuksi tämä asioiden tasa-arvoistaminen, kun juuri Ilta Sanomista luin, kuinka nimitykset kuten esimerkiksi “lakimies” tai “palomies” pitäisi poistaa käytöstä kyseisten sanojen seksistisyyden vuoksi. Ketään eivöt nämä sanamuodot ole takuulla ennenkään haitanneet (tai ainakaan siitä ketään ei minulle ole avautunut), mutta nyt kun käydään kamalaa kalapaliikkia tasa-arvosta, niin yhtäkkiä nämä sanat ovat naista alentavia ja niiden tilalle tulisi keksiä uudet “neutraalit” vaihtoehdot. Miltä kuullostaisi esimerkiksi armeijatermi “tykkimies Matikainen” jos se muutettaisiin vaikkapa “tykkihenkilö Matikaiseksi”? Tai “lakimies Mutikainen” muutettaisiin vaikkapa “lakioppinut Mutikainen”? En kertakaikkiaan ymmärrä mikä näissä jo iät ja ajat käytössä olleissa nimityksissä nyt yhtäkkiä mättää? Voisi melkeinpä sanoa, että kaikissa muissakin kielissä nimitykset ovat samankaltaisia. Toinen tasa-arvo seikka jota en voi sietää on se, että kuinka tasa-arvon ajajat aina vetoavat synnytykseen ja raskauteen.

Minna R muotoili tämän asian juuri niinkuin sen itsekin näen:

“Synnyttämiseen (kommentoijien) vertaamista en tajua; se on tosiaankin biologinen tosiseikka johon mies ei -halusi tai ei- voi vaikuttaa. Ja mitä jos, jos kävisi niin että keksittäisiin keino jolloin mies voisi olla raskaana ja synnyttää. Luulenpa että valtaosa naisista kiljuisi että ”senkin ne meiltä vei, perkeleet!“ :)”.

Mielestäni myös lapsen hankkiminen on täysin vapaaehtoista ja eikä nykyaikaisessa perheessäkään ole enää itsestään selvää se, että nainen on aina se joka jää kotiin hoitamaan lapsia, sillä nykyään se voi myös aivan yhtä hyvin olla miehen tehtävissä. Kaikessa on vain kyse omista ja perheen sisäisistä valinnoista eikä aina tarvitse toitottaa, että “nainen yleensä sitä ja nainen yleensä tätä”. Yleistäminen ei tämänkaltaisessa asiassa vaan yksinkertaisesti toimi. Kyllähän esimerkiksi mieshoitajat saavat taatusti yhtä huonoa palkkaa kuin naishoitajat, mutta tässä tapauksessa kun on kyse naisvaltaisesta alasta, niin onkin kyseessä jo epätasa-arvo. Omasta mielestäni hoitajien palkkaa kyllä pitäisi nostaa, mutta hoitajien palkankorotusvaatimukset eivät ainakaan minulta saa minkäänlaista sympatiaa. Kyllähän asianomaiset sen itsekkin tietävät, että palkankorotuksiin oli varattu rahaa valtion budjetissa, mutta tietävät myös sen, että näihin vaatimuksiin ei valtio yksinkertaisesti voi venyä. Mikseivät vain olisi voineet tyytyä siihen mihin kaikki muutkin tyytyivät? Jos minä metallimiehenä, anteeksi, metallihenkilönä menisin pyytämään surkeaan tilipussiini 600 euron lisää kuukaudessa niin minut naurettaisiin pihalle ja Vladimir rajan takaa tulisi jatkamaan töitäni.

Kaikenkaikkiaan kaikki suomessa asuvat feministit saisivat olla tyytyväisiä siitä kuinka tasa-arvoinen maa suomi oikeasti on. Vai olisivatko he valmiita tasa-arvon nimissä suorittamaan pakollisen asepalveluksen? tai tasa-arvoiseen kohteluun lasten huoltajuudesta? (ja tässä kohtaa on turhaa vedota siihen synnyttämiseen, koska se ei ole kenenkään velvollisuus ja ketään siihen ei pakoteta!) Minä ainakin alan kohta jo olemaan siinä pisteessä että en availe naisille ovia, kehu heitä kauniiksi tai kiltisti kuunnella kuukautisista johtuvaa mäkätystä. Siihen en vaan pysty koska pidän naisista niin paljon.

Joissain lähi-idän maissa voidaan nainen tuomita 200 ruoskaniskuun raiskatuksi tulemisesta, koska paikallinen laki tulkitsee sen aviomiehen pettämiseksi tai mikäli nainen ei ole aviossa, sitä pidetään esiaviollisena seksuaalisena kanssakäymisenä ja tuomio voi olla vain 100 ruoskaniskua. Tai kun luin siitä miten eräs nainen oli saanut syytteen miehensä pettämisestä, koska hän oli ollut yksin kotona ja katsonut televisio-ohjelmaa missä esiintyi vain yksi mies. Paikallinen lakihan määrää, että nainen ei saa olla samassa tilassa kahdestaan muiden miespuolisten henkilöiden, kuin aviomiehensä ta sukulaismiehensä kanssa. TÄMÄ ON SUKUPUOLISTA EPÄTASA-ARVOA!! Miettikäähän vaikka noita seikkoja ennen kuin leimaatte Suomen epätasa-arvoiseksi maaksi.

-Jakke, 17.10.2007

#6848

Mikäli Puskalalla ei ole omia lapsia niin ilmeisesti Marialla ei ole minkäänlaista käsitystä suomalaisesta Armeijasta.

Kommentointia Marian kirjoitukseen:

“Siitä, voiko armeijan käymistä ja synnyttämistä verrata keskenään, en viitsi edes kirjoittaa. Puskalalla ei ilmeisesti ole vielä omia lapsia, mutta toivon että niitä joskus hänelle siunaantuu. Sitten kun asiat ovat sillä mallilla ja vaimo raskaana, kannattaa kuvitella itsensä vaimon saappaisiin aina välillä.

Miltä maistuisi 9 kk:n kuuri pahoinvointia, kipuja, virtsankarkailua?”

Vastaväite: Miltä tuntuisi jopa 12 kuukauden kuuri ylemmältä taholta tulevaa käskytystä, umpisurkeita hygieenisiä elinoloja, jatkuvaa sairastelua (johtuen umpisurkeista hygieenisistä elinoloista), 16 päivän metsäleiristä, missä keskimääräinen yöunen määrä on noin 4 tuntia yössä ja suihkussa käydään sinä viimeisenä päivänä ja puhumattakaan siitä ylimääräisestä painosta (josta mainitsen seuraavassa vastaväitteessä), 7 viikon kasarmikaranteenia influenssaepidemian vuoksi, minkä seurauksena voi olla aivokalvon tulehdus ja sotilastoverin kuolema (allekirjoittaneella on henkilökohtaista kokemusta) tai vaikkapa parisuhteen hajoaminen intin vuoksi?

“Miltä tuntuisi, kun oma ruumis onkin yhtäkkiä ihan vieras – biologinen kasvualusta? Kävely muuttuu raskauden loppupuolella lyllertämiseksi, koska vatsan alaosaa ja haaroja painaa n. 10-15 ylimääräisen kilon punnus (lapsi painaa n.3-4 kiloa, loput painosta koostuu lapsivedestä, istukasta, kohdusta...).”

Vastaväite: Miltä tuntuisi omien aivojen käyttökielto vähintään kuudeksi kuukaudeksi, tai tuo vähintään kuusi kuukautta kestävä henkinen kuritus, jatkuva oman fyysisen kunnon ylittäminen (seurauksena fyysiset vammat) ja mikäli sitä ei tee niin saa kuunnella “vitun läskikasaa!” ja “se taistelija siellä lopettaa sen saatanan itkemisen ja jatkaa marssia!” ylemmältä taholta? tai vaikkapa kolmenkymmenen kilon ylimääräinen paino reppuhihnojen varassa olkapäillä 75 kilometrin marssissa 23 asteen pakkasessa? tätä armeija on sen jo tutuksi tulleen vähintään kuuden kuukauden ajan. Eikä tässä ole edes kaikki mitä armeijasta voi mainita.

Sitten seuraa synnytys, jota voi simuloida vaikkapa kuvitellen miltä tuntuisi ponnistaa peräsuolestaan lentopallo. Verta, limaa, ulostetta ja oksennusta synnytyssali pullollaan. Seuraavat kaksi viikkoa alapää vielä vuotaa verta runsaasti, ja ne tikit ne vasta mukavilta tuntuvatkin. Siitä vain kuvittelemaan. Ja itse aion synnyttää vielä joskus kolmannenkin pienokaisen, jos luoja suo.

Vastalause: Tuollaisen asian esille tuominen ei ole millään asteikolla reilua koska tämänkaltaista kokemusta mies (ainakaan toivottavasti) koe muuten kuin harjoitellen sillä lentopallolla. Mutta tuollainen veri-lima-uloste-oksennus mieliala vallitsee koko armeija ajan aikana. Ja täytyyhän myös mainita taloudelliset tappiot armeija ajalata. Itse asuin opiskelija asunnossa, mutta koska olin muuttanut siihen 3 kk ennen palvelukseen astumista, olisin varmasti ilman vanhempieni apua menettänyt asuntoni ja mahdollisesti myös opiskelupaikkani (onneksi sen sain sentään pitää). Ja jos naisilta kysytään, että “aiotko hankkia lapsia?” työhaastattelussa niin nuorilta miehiltä kysytään, että “onko armeija käyty tai koska sinun pitää astua palvelukseen?”. Tällä tavalla työnantaja voi solmia määräaikaisen työsopimuksen armeijaan astumiseen saakka ja jälleen kerran nuori ja kokematon mies/poika tipahtaa armeijan jälkeen suoraan kadulle tai äidin rasitukseksi kotisohvalle.

-Jääkäri, 17.10.2007

#7095

Itseäni ihmetyttää tällä foorumilla levinnyt tyytymättömyys “epätasa-arvoiseen armeijaan”. Sodat ovat aina kuuluneet miehille (siviilien kärsimykset ovat toki oma lukunsa), itse en ainakaan haluaisi joutua lahtaamaan vihollisen naissotilaita jonkun “pienen erimielisyyden” tähden.

Lisäksi on täysi fakta, että tietyt työtehtävät sopivat keskimäärin paremmin miehille kuin naisille, toiset taas paremmin naisille kuin miehille. Syyt ovat sekä fyysisiä että henkisiä. Onkohan kukaan tutkinut, kummalle johtajan asema sopii paremmin, vai riippuukohan se alasta ja etuliitteestä (markkinointi-, toimitus-, puheenjohtaja)?

Olen samoilla linjoilla opiskelija, 17:sta kanssa: “ritarillisuus” kunniaan. Naiset ja lapset ensin pelastusveneisiin jne. Harmi vaan, että kiihkofeministit ovat näistäkin vetäneet sellaiset johtopäätökset, että ne johtuva siitä, että miehet pitävät naisia kaikinpuolin heikompina.

-Fe-Male, 11.11.2007

#7115

“Sodat ovat aina kuuluneet miehille”

Ihmeellistä logiikkaa. Yhtä hyvin voisi sanoa vaikka: “Pienemmät palkat ovat aina kuuluneet naisille”

-Tuntematon, 12.11.2007

#7129

“Sodat ovat aina kuuluneet miehille”, mutta niin se vaan on että synnytykset ovat aina kuuluneet naisille. Ei taida olla vaaka aivan suorassa jos nuo väitteet laitettaisiin vaakakuppeihin. Miehet siis lähetetään rintamalle kuolemaan kun naiset saavat iloita uudesta ihanasta perheenjäsenestä. Mutta kun aletaan kinaamaan tasa-arvosta niin nämä asiat kuuluvat samaan kategoriaan. Aika ihmeellistä...

-kuolemaan tuomittu, 13.11.2007

#7130

Hupaisaa. Sillä Raisio Center taitaa olla sitä porukkaa, joka maksaa halvempaa palkkaa. Siis tasa-arvovaltuuskunta itse asiassa palkitsee sellaisen tahon, joka erityisesti pitää huolta siitä että miesten ja naisten välinen palkkausero pysyy mahdollisimman suurena. :)

-Neo-Konservatiivi, 14.11.2007

#7131

Nykyjään siellä taitaa olla miehiä enemmänkin. Viikoittain tulee nimittäin kyseisessä paikassa käytyä ja miehiä näkyy vähintään yhtä paljon kuin naisia.

-Pera, 14.11.2007

#7325

“Sodat ovat aina kuuluneet miehille”, mutta niin se vaan on että synnytykset ovat aina kuuluneet naisille. Ei taida olla vaaka aivan suorassa jos nuo väitteet laitettaisiin vaakakuppeihin. Miehet siis lähetetään rintamalle kuolemaan kun naiset saavat iloita uudesta ihanasta perheenjäsenestä. Mutta kun aletaan kinaamaan tasa-arvosta niin nämä asiat kuuluvat samaan kategoriaan. Aika ihmeellistä...“

Joopa joo, uudesta ihanasta peheenjäsenestä... 19w siskoni sai juuri 3kk sitten lapsen, hän on aivan kalpea ja oksentaa, lapsi on sairas tai jotain kun ei vaan lopeta huutamista, sisko ei ole syönyt mitään tänään ja vain oksentaa... että tosi ihana munkin on nukkua ”uuden ihanan perheenjäsenen kanssa“. Mutta silti sisko hymyilee katsoessaan lastaan

t:15w täti

-Kisuli, 3.12.2007

#7635

Naisilla ei ole asevelvollisuutta koska naisten on ajateltu olevan liian heikkoja maanpuolustustehtäviin. Miesten asevelvollisuus voidaan siis laskea epätasa-arvoiseksi myös naisten osalta, sillä enää ei voida väittää etteivätkö naisetkin kykenisi suorittamaan asepalvelusta. Monet perustelevat naisten erityisasemaa tässä asiassa sillä, että naisten pitää jäädä kotiin hoitamaan lapsia kun miehet ovat rintamalla. Eikö nykyään olla pyrkimässä pois tuosta perinteisestä asetelmasta, missä lasten paimennus kuuluu naisen tehtäviin? Eivätkö perheet voisi tarpeen vaatiessa yhdessä päättää kumpi osapuoli jää kotiin ja kumpi lähtee rintamalle, kuten tehdään nykyään lastenhoidon ja työssäkäynninkin kanssa useimmiten [ellei lasta laiteta muualle hoitoon, mutta se ei ole olennainen seikka tässä esimerkissä].

Mielestäni naisten tasa-arvo Suomessa on erinomainen. Mahdolliset palkkaerot johtuvat useiden tutkimusten mukaan [en etsi tähän linkkejä, mutta Google löytää, jos joku haluaa perehtyä] siitä, että naiset usein itse pyytävät vähemmän palkkaa ja harvemmin palkankorotuksia. Tähän kuuluu naisten vaikuttaa itse.

Käsittääkseni tekstissä puhuttiin nimenomaan naisten asemasta Suomessa, vaikka sitä ei suoraan mainittukaan. Koko maailman tilannetta tasa-arvo ei valitettavasti koske, sillä useissa maissa ja kulttuureissa naisen asema on edelleen hyvin heikko. Naisia ei kouluteta ja heitä pidetään yleisesti joko miesten omaisuutena tai muuten huomattavasti alempiarvoisina. Tätä perustellaan useimmiten uskonnoilla, mutta mielestäni ne eivät oikeuta rasismiin.

-Naisten asema Suomessa on hyvä, 25.1.2008

#8710

En sitten jaksa käsittää, miksi melkein kaikki tekevät tässä aiheessa vähintään kaksi seuraavista pahoista virheistä:

1. – Sukupuolten vastakkainasettelu -

Sukupuolet ovat käsitteitä. Niitä ei ole konkreettisesti olemassa, joten niillä ei ole eikä voikaan olla mitään tasa- tai epätasa-arvoa. Tasa-arvo on aina yksilöiden eikä käsitteiden välillä.

2. – Käsitys tasa-arvosta tilastojen pohjalta -

Rahan kannalta tasa-arvossa ei ole kyse siitä, millaista palkkaa ihmiset saavat, vaan että millaiset mahdollisuudet ihmisillä on ansaita rahaa. Pienempään palkkaan tyytyminen tai tarpeettoman rahamäärän hankkiminen ei ole epätasa-arvoa. Raha ei ole arvo vaan väline.

3. – Menneisyys perusteluna -

Se, mitä ihminen on joutunut menneisyydessä kokemaan, ei oikeuta mihinkään. Sitä voidaan käyttää vain perusteluna sille, miten asiat ovat nyt. Ja nykyhetki on kaikki, millä on todellista merkitystä.

4. – Kateus -

Se, että jollain muulla on asiat hyvin, ei huononna muiden tilannetta mitenkään. Tasa-arvo ei ole etiikkaa, se on yhteiskuntaoppia.

-Grulps, 7.6.2008

#11279

Tämä kirjoitus kannattaa luke jokaisena naistenpäivänä. Aapo puhuu tässä asiaa.

-mä, 8.3.2009

#12380

“K-Supermarket Raisio Center sai tasa-arvopalkinnon. Uutisen mukaan yritys on ”esimerkki siitä, miten pienehkö työpaikka voi edistää tasa-arvoa. Yrityksen 49 työntekijästä naisia on 41.“ Jos yrityksen työntekijöistä 84% on naisia niin kuinka yrityksen voidaan sanota edistävän työhönottopolitiikassaan tasa-arvoa?”

Tämän perusteella siis täydellistä tasa-arvoa on se kun kaikissa yrityksissä työntekijöistä 100% on naisia =D

Mitä mieltä feministit ovat muuten siitä, että kaikki urheilu pitäisi myös tasa-arvoistaa? Siis ei enää eriteltäisi ihmisiä sukupuolen mukaan (niinkuin “tasa-arvon ajajilla” on mielessä(?)) Liigoja ei enää eriteltäisi miesten ja naisten erillisiksi liigoiksi vaan kaikissa joukkueissa lajiin katsomatta toteutuisi täydellinen tasa-arvo; siis kaikissa joukkueissa olisi puolet miehiä ja puolet naisia. Yleisurheilukilpailuissa Mikaela Ingberg laitettaisiin heittämään keihästä samaan ryhmään ja kisaan Tero Pitkämäen kanssa? Naispikajuoksijat samalle viivalle Usain Boltin ja kumppaneiden kanssa? Tietysti osallistujien määrä lajia kohden pitäisi olla naisten ja miesten osalta fifti fifti. Tämä on tasa-arvoa parhaimmillaan, eikö?

-urheilu-hullu, 29.8.2009

#13465

Tutkija Summanen: Naisten euro on oikeasti 102 senttiä, eikä palkkavertailuiden 81 senttiä koska miehet tekevät enemmän töitä.

Aika uskalias kommentti Suomen “tasa-arvo” ilmapiirissä :-)

-Teemu, 10.4.2010

Oma kommentti
Kommentti Älä käytä HTML-tägejä viestissäsi, vaan pelkkää tekstiä. Linkit muodossa http://...
Nimi
Tarkistus Paljonko on kaksitoista ynnä viisi?
 

Agora on julkinen foorumi jossa voit julkaista kirjoituksesi. Kaikki voivat lukea, kommentoida ja arvostella kirjoituksia mutta julkaiseminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjoitukset jaetaan useisiin eri aiheisiin.

Lisää kirjoituksia aiheesta Yhteiskunta tai muista aiheista.