Lintukoto logo

Lintukoto / Agora / Ilmastonmuutos on hysteriaa

Lintukoto etusivu > Agora > Kaikki kirjoitukset
Päivän sana: coulombi: sähkövarauksen yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus C
4 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 7/min.

Lisää kirjoituksia aiheesta Ympäristö tai muista aiheista.

Tiivistelmä: Uskotko ilmastonmuutoksen olevan totta ja ihmisen aiheuttamaa? Jos vastasit kyllä, lue, millaisilla savijaloilla uskosi seisoo. 7 128 lukijaa, joista 610 eli 9% on antanut arvosanan ().

Ilmastonmuutos on hysteriaa

Kasvihuone

Teoria ns. kasvihuoneilmiön vaikutuksesta Maan lämpötilaan perustuu Arrheniuksen 1800-luvulla esittämään ajatukseen, että ilmakehä lämmittää Maan keskilämpötilaa 33 astetta. Teoriaa ei ole tieteellisesti voitu testata, mikä heikentää sen käyttöarvoa päätöksenteossa. Erityisen ongelmallinen teoria on siinä suhteessa, että Maan keskilämpötilaa ei ylipäätään tiedetä eikä edes yritetä mitata. Esimerkkeinä mainittakoon valtameret, joiden keskilämpötilaa ei tunneta, vain pintalämpötila rajatuilta alueilta. Valtameret ovat noin 300 metrin syvyyteen asti lämmöltään yli yhden celsiusasteen, joten mitattava massa on monin verroin suurempi kuin maaperän.

Termi kasvihuone on erittäin huono, koska se antaa mielleyhtymän kuumasta kasvihuoneesta, jonka lasiseiniä (=ilmakehä) muutetaan niin, että kasvihuone (Maa) lämpenee. Syy miksi (tavallisen) kasvihuoneen ilma on ympäristöään lämpimämpää, ei johdu lasin säteilyä torjuvasta vaikutuksesta vaan lasi rajoittaa ilman liikkumista ja sekoittumista ulkoilmaan. Toisin sanoen, kasvihuone on suljettu systeemi kun taas Maan ilmasto on avoin, kaoottinen systeemi.

Hiilidioksidi ei ole myrkky – se on elämälle välttämätön kemiallinen yhdiste. Ei olisi kasveja ilman hiilidioksidia. Oikeastaan ainoa syy, miksi Maata voisi verrata kasvihuoneeseen, on se, että joissain kasvihuoneissa ilmaan lisätään hiilidioksidia. Sen tarkoituksena ei kuitenkaan ole lämmittää kasvihuonetta, vaan edistää kasvua. Monelle maallikolle kuitenkin kasvihuoneen kohotettu hiilidioksidimäärä yhdistyy juuri kohonneeseen kasvihuoneen lämpötilaan. Harvat tietävät, että asuinhuoneistoissa CO2-pitoisuus voi nousta jopa 2.000 ppm:iin (2%). Vähemmän on myös selostettu niitä uutisia, jotka raportoivat aavikoiden alkaneen supistua ja metsien viheriöidä ilmakehän kasvaneen CO2-pitoisuuden takia.

Perinteisiä uskomuksia kasvihuonekaasuteoriasta

Ensiksi, puhuttaessa kasvihuonekaasuteoriasta, ihmiset parhaimmillaan ehkä muistavat, että teorian taustalla on lappeellaan oleva jääkiekkomailan mallinen kuvaaja, jolla näytettiin Maan lämpenemisen ja CO2-pitoisuuden yhteys. Satoja vuosia jatkunut hidas kylmeneminen lähti 1900-luvun alkupuolella nopeaan nousuun CO2-pitoisuuden samanaikaisen nousun kanssa, mistä vedettiin johtopäätös, että lämpeneminen johtuu hiilidioksidimäärän kasvusta. Vaikka “lätkämaila” on sittemmin hylätty perustuen virheelliseen aineistoon, edelleen ei moni maallikko tiedä, että lähihistoriassamme oli ns. pieni jääkausi 1700-luvulla ja pitkä lämmin jakso päättyen ennen 1500-lukua. [Edit, ks. kommentit]

Teoriaan toinen yleisesti liitetty uskomus on, että merenpinnat nousevat, ei myöskään ole saanut vahvistusta satelliittimittauksista (päinvastoin). Myöskään systemaattista lämpenemistä tasaisesti eri puolilla Maata ei ole tapahtunut.

Kolmas yleinen uskomus liittyy hirmumyrskyjen määrän lisääntymiseen (2007 ilmastohysteerikot ovat jo myöntäneet, että hirmumyrskyjen määrän kasvu ei ole todennäköinen, mutta niistä tulee voimakkaampia), vaikka sekin on jo selvitetty, että niiden määrä ja voimakkuus ovat syklisiä, eivätkä viimeisen sadan vuoden aikana ole muuttuneet. Al Gore esittää filmissään, että esim. Katrina-myrsky joka aiheutti hävitystä New Orleansissa, olisi voimakkuudeltaan neljä (jopa vihjaillut kategoriaa viisi), kun todellisuudessa se oli kategoria kolmessa. Sen tuhot eivät johtuneet myrskyn voimakkuudesta vaan jo puolivuosisataa aiemmin todettujen tulvapatojen heikkoudesta.

Neljäs yleinen uskomus liittyy Golf-virran heikkenemiseen, mutta jonka on viimeisen 10-vuoden aikana havaittu kiihtyneen. Nykytiedon mukaan pohjois-Euroopan ilmastoa säätelee pohjois-Amerikan kautta Eurooppaan tulevat lämpimät ilmamassat eikä Golf-virta. Sen lämmittävä vaikutus rajoittuu 40-leveyspiirin eteläpuolelle.

Viides yleinen uskomus on, että 1990-luku oli lämpimin vuosikymmen. Uusien NASA:n korjaamien laskelmien mukaan USA:n lämpimin vuosi on 1934 – eikä 1998 – ja kaikkiaan neljä lämpimintä vuotta kymmenestä on mitattu ennen 1940-lukua, ja lisäksi kaksi 1950-luvulla. Jos Maailman lämpeneminen on globaali ongelma, mihin unohtuivat Euroopan ulkopuoliset alueet? Vuoden 1998 El Nino-ilmiön jälkeen Maan keskilämpötila ei ole noussut lainkaan.

Kuudes yleinen uskomus on, että Maan lämpötila seuraa CO2-pitoisuuden kasvua, vaikka asia ei pidä paikkaansa. Maan lämpötila on noussut ja laskenut koko 1900-luvun, vaikka CO2-pitoisuus on koko ajan noussut.

Seitsemäs väärinkäsitys on, että Maan historiallinen, pitkän ajan lämpötila olisi jotenkin vakaa. Venäläinen tutkija osoitti jo 1950-luvulla, että Maan kallistuminen, liikerata suhteessa aurinkoon ja sijainti suhteessa Linnunradan keskustaan vaikuttavat mm. jääkausien syntymiseen. Yhä edelleen Auringon merkitystä Maan lämpötilaan mieluummin vähätellään kuin korostetaan. Tanskalaisen aurinko- ja avaruustutkijan, Henrik Svensmarkin uusimmat tutkimukset kosmisen säteilyn ja auringon yhteisvaikutuksesta osoittavat että maapallon ilmastoa säätelee pilvisyys eikä CO2.

Kahdeksanneksi mikään ei osoita napajäätiköiden kokonaismassan pienenevän tai lämpötilan nousevan. Päinvastoin, satelliitti ja muut mittaukset osoittavat, että Etelämantereen jäämassa kasvaa. Jäätikön massan kasvaessa keskeltä, reuna-alueen liikkuminen kiihtyy, mikä voi selittää mm. Grönlannin sulamisena pidetyn ilmiön.

Yhdeksänneksi öljy ei ole loppumassa. Kanadan suuret öljyhiekkakentät ja Pohjoisnavan alue on ottamatta käyttöön. Molempien alueiden yksin arvioidaan tuplaavan nykyiset tunnetut resurssit. Öljyn hinnan nousu ei johdu siitä, että öljy olisi loppumassa, vaan kysynnän kasvaessa hinta nousee, kuten kaikilla muillakin elämänalueilla.

Kymmenenneksi alailmakehän lämpötila ei ole noussut Maan pintalämpötilaa nopeammin, kuten teoria kasvihuonekaasuista olettaa. Tässäkin asiassa yhden ongelman tosin muodostaa mitatun aineiston lyhyt jakso. Tosin muissa edellä mainituissa asioissa sitä ei pidetä ongelmana, jos aineisto silti tukee teoriaa.

Huomioita meneillään olevien muutosten ymmärtämiseksi

Vaikuttaa siltä, että ainoat alueet, joissa on mitattu selkeää, ihmisen toimesta aiheutuvaa maaperän lämpenemistä, ovat pohjoisen pallonpuoliskon tiiviisti asutut alueet, etupäässä Eurooppa. Euroopan Amerikkaa tiiviimpi väestötiheys, runsas energiankäyttö ja maanrakennus sekä yhdyskuntarakentaminen ovat aiheuttaneet ns. kaupunkisaarekeilmiön, joka on nostanut mitattuja keskilämpötiloja. Helsingin Kaisaniemen mittauspiste ei enää kuvaa samaa ympäristöä nyt kuin sata vuotta sitten. Näitä mittausvirheitä ei kuitenkaan voida luotettavasti eliminoida laskelmista, kun niiden suuruuttakaan ei voida kuin arvioida.

Kasvihuonekaasuteoria esittää, että päivällä Auringosta Maahan tuleva lyhytaaltoinen säteily (valo) imeytyy maaperään ja vesistöihin lämmittäen niitä. Lämmennyt aine lähettäisi yöllä pitkäaaltoisella säteilyllä (lämpösäteet) energian takaisin avaruuteen, ellei ilmakehä estäisi sitä. Ylivoimaisesti tärkein kasvihuonekaasu on vesihöyry. Hiilidioksidin osalta ilmakehä estää vain muutamalla taajuudella säteilyä poistumasta Maasta avaruuteen. Erään laskelman mukaan nämä taajuudet heijastavat takaisin Maahan jo nyt 96% ko. taajuuden maksimista, eikä edes CO2-pitoisuuden kaksinkertaistaminen siten nostaisi lämpötilaa käytännössä nykyisestä ollenkaan.

CO2-määrä vaihtelee vuorokauden ja vuodenajan mukaan. Vastaavia muutoksia Maasta lähtevästä lämpösäteilystä eri vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan ei ole havaittu. Keskimääräinen CO2-pitoisuus ilmakehässä on kasvihuonekaasuteorian mukaan ollut satoja tuhansia vuosia noin 260 ppm (0,26%), ja kasvaa nyt noin 2 ppm vuodessa. Ilmakehän virallisen CO2-pitoisuuden mittaa, kyseenalaisesti yksinoikeudella, Havaijilla oleva tutkimuslaitos. Kemistien 1800-1900 -luvuilla ottamien näytteiden, ja esim. Tanskassa tehtyjen orgaanisten merenpohjanäytteiden mukaan, tämä näkemys historiallisen vakaasta CO2-pitoisuudesta on erittäin kyseenalainen.

Maan lämpötilat ovat mm. Metsäntutkimuslaitoksen (METLA) uusimpien tutkimusten mukaan vaihdelleet voimakkaasti, ja nykyinen lämpeneminen saattaa olla luonnollista kiertokulkua. Auringon vaikutus ilmastoomme lienee merkittävin yksittäinen tekijä Tyynenmeren El Nino/La Nina -ilmiön synnyssä. Auringon syklinen aktiivisuus on luonnollinen selitys esimerkiksi 1900-luvun mitatuille lämpötilan vaihteluille. Pisin vuosittainen ihmisen muistiin kirjaama luonnonilmiö, Tornionjoen jäidenlähtö, osoittaa Maan lämmenneen trendin omaisesti jo 300 vuotta.

Eteläisellä pallonpuoliskolla mitattujen sademäärien on havaittu seuranneen aurinkopilkkumaksimia parin vuoden tarkkuudella. Nyt noin 60 vuotta jatkunut Auringon poikkeuksellisen aktiivinen kausi voinee selittää esimerkiksi jäätiköiden sulamisen. Myös IPCC on myöntänyt, että Afrikan Kilimanjaron hupeneva jäätikkö ei johdu alueen lämpenemisestä vaan Tyyneltämereltä tulevan kostean tuulen puuttumisesta. Täytyy myös muistaa, että Kilimanjaron lumi ei suinkaan sula vaan se sublimoituu (haihtuu) suoraan kuivassa ilmassa, jossa lämpötila on selkeästi miinuksen puolella suurimman osan vuotta. Jäätikön hupeneminen johtuu siitä, ettei uutta lunta sada ilmamassojen muuttuneista liikkeistä johtuen. Euroopan korkeimman vuoren, Mt. Blanckin, jäätiköt eivät ole yli 4.000 metrin korkeudessa pienentyneet 1900-luvulla lainkaan. Maan eri jäätiköiden sulamisesta valtaosa tapahtui jo ennen 1940-lukua, eli ennen kuin CO2-pitoisuus lähti jyrkkään kasvuun.

Ilmastonmuutoksen torjunta elämäntapana

Ilmastonmuutoshysteria on saanut uskonnollis-luonteisia tunnusmerkkejä, joita ovat mm. seuraavat:

1. Tunnepitoisuus

Ilmastonmuutosteoria perustuu epäselvään käsitykseen Maan ilmastosta, eikä sitä ole tutkittu tieteelliset kriteerit täyttävin menetelmin. Osin se johtuu siitä, että ilmastonmuutoksen tutkimiseksi ei ole riittävän paljon havaintoaineistoa ja osin siitä, että ilmastonmuutosta mallinnetaan puutteellisilla tietokoneohjelmilla. Tulevaisuuden ennustus ei ole tiedettä.

2. Jokin ryhmä ihmisiä jakaa sen

Ilmastonmuutoksen vastustajia vähätellään, heitä pidetään harhaoppisina ja heidän vähäistä lukumääräänsä pidetään argumenttina heitä vastaan. Tieteessä kuitenkin yhdenkin tutkijan “oikeassa oleminen” riittää – tieteellisistä tuloksista ei voida äänestää, eikä tiede tarvitse konsensusta.

3. Sillä ei sovi vitsailla

Ilmastonmuutosta pidetään niin vakavana asiana, että siitä ei toistaiseksi ole tehty komiikkaa joitain pienen piirin suosion saavuttaneiden YouTube-videoiden lisäksi. (The Great Global Climate Swindle, jonka BBC4 esitti viime maaliskuussa).

4. Sitä käytetään elämänhallinnan välineenä

Ilmastonmuutosta käytetään poliittisena perusteena ohjata kansalaisten toimintaa, muuttaa verotuksen painopisteitä, syyllistää ihmisiä länsimaisesta energiaa kuluttavasta elämäntavasta ja perusteena ylikansallisille – demokraattiset vapaudet kieltävälle kansalliselle – toiminnalle. Ennen tieteellis-teknisen maailmankuvan syntyä 1500-luvulla papisto osasi kertoa rahvaalle kuinka pelastutaan. Nykyajan ilmastofanaatikot ovat vanhan ajan paaveja.

Kannattaako ilmastonmuutos?

Maailman ihmiset eivät koskaan ole nauttineet näin hyvistä elinoloista. Köyhyys, nälänhätä, kulkutaudit ja sairaudet ovat enää pitkälti poliittisten päätösten seurauksia. Yksilön oikeudet, terveydenhuolto ja koulutus ovat edistäneet ihmiskunnan suurimman osan elämänlaatua. Viimeaikoina noussut energian hinta on saanut valtiot mm. tukemaan ruoan tuotantoa bio-polttoaineeksi. OECD varoittaa käyttämästä siihen suuria summia, koska sen todellisia ilmastonmuutosta hillitseviä vaikutuksia ei tiedetä. Miksi sama vaatimus (ensin tutkitaan, sitten hutkitaan) ei päde kaikkeen muuhun ilmastonmuutoshysteriaan? Miksi ei odoteta ennen kuin tuhlataan yhteistä omaisuuttamme päättömiin investointeihin? Moraalisesti hulluinta on se, että kallistuneen energian takia kärsimään joutuvat pahiten ne, keille ruoka on käytettävissä olevista tuloista suurin menoerä, eli kehitysmaiden köyhät. Ei mitään uutta Auringon alla.

[EDIT 25.9.2007 Joitain sivuja, joilta pääset alkuun tutustuaksesi ristiriitaiseen tulkintaan ihmisen toiminnan vaikutuksista ilmastonmuutokseen:

Ehkä parhaat suomalaiset ensin:

http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/LEOprize/LEO%20Prize.htm

http://lustiag.pp.fi/onko_ilmasto_muuttumassa.pdf

Sitten ulkomaisia: http://environment.newscientist.com/channel/earth/dn11462 http://home.casema.nl/errenwijlens/cooling.htm http://www.mps.mpg.de/projects/sun-climate/glchange.html http://environment.newscientist.com/channel/earth/climate-change/dn11638 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article1368920.ece http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1363818.ece http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Water/temp.html&edu=high http://www.tmgnow.com/repository/solar/lassen1.html http://www.michaelcrichton.com/index.html http://www.marshall.org/ http://meteo.lcd.lu/globalwarming/ http://brneurosci.org/co2.html

Hauskoja lukuhetkiä, ja muista pitää mieli avoimena – the truth is out there.]

-Vastapaino, 18.9.2007

Arvosanajakauma
4
5
6
7
8
9
10
10 tuoreinta kommenttia 90:sta. Näytä kaikki kommentit
Kommentit
#8203

Kaipaat sellaista mallia, joka osoittaa, että ilmasto ei lämpene, no sellaista ei varmaan ole, mutta eipä ole paljon arvoa viittaamissasi malleissakaan, kun ei yhtään tiedä mihin pitäisi uskoa, kun hajonta on n. 9K.

Hiilidioksidin piikkiin ei kuitenkaan mitään useiden asteiden lämpenemistä voida panna. Tässä vinkki yhteen simulointiohjelmaan, millä voit itse säätää ns. kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ja saat laskelman avaruuteen pääsevän säteilyintensiteetin muutoksista. Siitä voit sitten laskea, kuinka paljon maanpinnan tulee lämmetä, jotta säteilytasapaino säilyisi.

Itse tuplasin CO2:n ja sain tulokseksi 0,8K:n lämpenemisen!

Aikamoisen ketjureaktion vaatii, että tästä noususta seuraisi useiden asteiden nousu. Eikö maapallo muka ole ollut jopa lähihistoriassakin 0,8K nykyistä lämpimämpi? Mihin se ketjureaktion on jäänyt?

CO2:n vaimennuskaistathan ovat jo lähes tukossa, joten pitoisuuden lisäyksellä on enää marginaalinen vaikutus, varsinkin, jos vielä kaksinkertaistamisen jälkeenkin hiilidioksidia lisätään.

Uskotko todella itsekään, että satelliiteista voidaan mitata kattavasti säteilyintensiteettejä niin tarkasti, että jonkinlainen luotettavuus olisi väittämälläsi pakotteella eli maahan tulevan säteilyn suuremmuudella maasta lähtevään verrattuna?

-Tapsa, 28.3.2008

#8563

Ilmastohysteria antaa lisää perspektiivia taikauskoisen hysterian esiintymiseen Euroopan historiassa, esimerkkinä inkvisitio, natsismi ja kommunismi. Miksi suuri osa ihmisistä uskoo hölynpölyyn?

Vähäinenkin perehtyminen luonnontieteellisiin argumentteihin osoittaa, että ilmastonmuutos on uskonnollinen hurmosliike, joka kuitenkin täyttää markkinaraon: mitä olisi, jos ei olisi ilmastonmuutosta? Monen ihmisen elämä tuntuisi tyhjältä.

Kuten artikkelissa todetaan, mikään ilmastomyytin väite ei pidä paikkaansa: jääkiekkomaila on tieteellinen huijaus (väärennöksen lopulta vahvisti USA:n edustajainhuoneen asettama Wegmanin komitea 2006), ääri-ilmiöt eivät lisäänny, lämpeneminen ei ole ollut poikkeuksellista ja sitä paitsi pysähtynyt muutama vuosi sitten jne. jne.

Tämä ei luonnollisesti ilmastouskossa olevia häiritse, yhtä vähän kuin olisi selittänyt vakaumukselliselle marksilaiselle, että havaintojen mukaan teoria eli “tieteellinen maailmankuva” Neuvostoliitosta ei toimi.

Ilmastohysterian lietsonnasta ja siihen liittyvästä totalitarismista on kuitenkin tulossa vakava uhka hyvinvoinnille ja demokratialle.

Tällainen hysteria on mahdollista, koska se ajaa monien sidosryhmien etuja. Poliittiset, uskonnolliset ja taloudelliset keinottelijat hyötyvät ilmastonmuutoshysteriasta. Oligo- tai monopolistiset energia-, liikenne- ja rakennusyhtiöt hyötyvät ihmisten vapauden rajoittamisesta. Poliitikot ja näiden operoimat 1900-luvun instituutiot – kuten YK – joiden missio muuten olisi epäselvä ja kadoksissa ovat saaneet uuden strategian ja pyrkivät kasvattamaan painoarvoaan.

Suomalainen media on taas “rähmällään” EU:n keskuskomitean yleisliittolaisen ilmaston viisivuotissuunnitelman edessä, tavalla, joka ikävästi muistuttaa saman median toimintaa 1970-luvulla.

EU puolestaan on laajentaut toimialaansa jumaluusopin suuntaan alkamalla virren sanoin säätää säitä ja ilmoja.

Oletko lukenut Solomonin kirjan Deniers (2008)? Se on lyhyt ja tiivis yhteenveto eräistä “kerettiläisistä”, eli maailmanluokan tiedemiehistä, jotka ovat asettuneet YK:n ilmastoinkvisitota vastaan.

Mitä mitä olet Lerouxin (2005:87) referoimasta laskelmasta, että ihmisen CO2-päästöjen osuus kasvihuoneilmiössä olisi 0,117 %, kun IPCC:n “unohtama” tärkein kasvihuonekaasu vesihöyry otetaan mukaan laskelmissa?

-Epämiellyttävän Totuuden Torvi, 19.5.2008

#8564

Ilmastohysteria antaa lisää perspektiivia taikauskoisen hysterian esiintymiseen Euroopan historiassa, esimerkkinä inkvisitio, muu uskonnon vedenpaisumuksella pelottelu, natsismi ja kommunismi. Miksi suuri osa ihmisistä uskoo hölynpölyyn?

Vähäinenkin perehtyminen luonnontieteellisiin argumentteihin osoittaa, että ilmastonmuutos on uskonnollinen hurmosliike, joka kuitenkin täyttää markkinaraon: mitä olisi, jos ei olisi ilmastonmuutosta? Monen ihmisen elämä tuntuisi tyhjältä.

Kuten artikkelissa todetaan, mikään ilmastomyytin väite ei pidä paikkaansa: jääkiekkomaila on tieteellinen huijaus (väärennöksen lopulta vahvisti USA:n edustajainhuoneen asettama Wegmanin komitea 2006), ääri-ilmiöt eivät lisäänny, lämpeneminen ei ole ollut poikkeuksellista ja sitä paitsi pysähtynyt muutama vuosi sitten jne. jne.

Tämä ei luonnollisesti ilmastouskossa olevia häiritse, yhtä vähän kuin olisi selittänyt vakaumukselliselle marksilaiselle, että havaintojen mukaan teoria eli “tieteellinen maailmankuva” Neuvostoliitosta ei toimi.

Ilmastohysterian lietsonnasta ja siihen liittyvästä totalitarismista on kuitenkin tulossa vakava uhka hyvinvoinnille ja demokratialle.

Samoin kuin 1970-luvulla, pahin disinformaation lähde ovat yliopistojen huuhailijat.

Tällainen hysteria on mahdollista, koska se ajaa monien sidosryhmien etuja. Poliittiset, uskonnolliset ja taloudelliset keinottelijat hyötyvät ilmastonmuutoshysteriasta. Oligo- tai monopolistiset energia-, liikenne- ja rakennusyhtiöt hyötyvät ihmisten vapauden rajoittamisesta. Poliitikot ja näiden operoimat 1900-luvun instituutiot – kuten YK – joiden missio muuten olisi epäselvä ja kadoksissa ovat saaneet uuden strategian ja pyrkivät kasvattamaan painoarvoaan.

Suomalainen media on taas “rähmällään” EU:n keskuskomitean yleisliittolaisen ilmaston viisivuotissuunnitelman edessä, tavalla, joka ikävästi muistuttaa saman median toimintaa 1970-luvulla.

EU puolestaan on laajentaut toimialaansa jumaluusopin suuntaan alkamalla virren sanoin säätää säitä ja ilmoja.

Oletko lukenut Solomonin kirjan Deniers (2008)? Se on lyhyt ja tiivis yhteenveto eräistä “kerettiläisistä”, eli maailmanluokan tiedemiehistä, jotka ovat asettuneet YK:n ilmastoinkvisitota vastaan.

Mitä mitä olet Lerouxin (2005:87) referoimasta laskelmasta, että ihmisen CO2-päästöjen osuus kasvihuoneilmiössä olisi 0,117 %, kun IPCC:n “unohtama” tärkein kasvihuonekaasu vesihöyry otetaan mukaan laskelmissa?

-Epämiellyttävän Totuuden Torvi, 19.5.2008

#8668

Aikoinaan jok'ikinen uskoi maapallon olevan littana ja koko kaikkeuden keskus. Vaikka kaikki asiaan uskoisivat, se ei tee väitteestä yhtään sen oikeampaa.

Luulempa että sama pätee kasvihuoneilmiössä ja ilmaston lämpenemisessä.

-ZOMG, 1.6.2008

#8706

Ja nykyään kaikki uskovat kaikkien ennen uskoneen maapallon olleen littana ja koko kaikkeuden keskus, vaikka tuo ei suinkaan pidä paikkaansa. Jo antiikista lähtien läpi keskiajan aina uudelle ajalle asti oppinut vähemmistö “tiesi” maapallon olevan pyöreä, myös kaikkeuden keskustan varsinaisesta olemuksesta puhuttiin läpi historian.

Tämä ei nyt tietenkään liity itse aiheeseen muuten kuin että vallitseva “totuus”, eli ajatus siitä miten asiat ovat, muuttuu “kaikkien tietämäksi totuudeksi” mitä ihmeellisimmissä asioissa, mikäli ajatuksia ei kyseenalaisteta. Jokainen totuus olisi muistettava kyseenalaistaa viimeistään siinä vaiheessa, kun tuosta jostain on muodostunut “kaikkien tietämä totuus”.

-Tutkija, 6.6.2008

#10069

Ilmastonmuutoshysteria on saanut varsin kummallisia piirteitä. Hysteerikot

kehottavat säästämään vettä tuhatjärvien maassa, koska maapallolla on paljon väkeä joka potee vesipulaa. Takkapuut olisi sytytettävä tietyllä tavalla, koska ne muuten palaessaan tuottavat liikaa savukaasuja ilmakehään. Henkilöutot pitäisi kokonaan kieltää kaupungeissa pakokaasupäästöjen takia,

vaikka nykyautot ovat lähes saastettomia verrattuna entisajan menopeleihin. Kaikkien tulisi hankkia polkupyörä ja ajaa vain polkupyörällä, vaikka pyörän valmistamisen ekologinen jalanjälki on sangen epäedullinen kuljettuun matkaan nähden. Tuulimyllyjä olisi saatava joka paikkaan, vaikka talven pakkasilla ei tuule juuri silloin kun sähköä tarvittaisiin eniten. Myös “ekologinen jalanjälki” on tuulivoiman kohdalla epäedullinen. Puhumattakaan taloudelli- sesta kannattavuudesta.

Edellä kuvattuja ja monia muita hokemia toistetaan ilmastonmuutoshysterian

vallassa käyttämättä hituistakaan tavallisen kansalaisen järkeä. Hysterian huippuna on pidettävä että jopa Nobel- pakinnolla rohkaistiin 2007 sanotun hysterian lietsojia.

Hysterian sijasta pitäisi globaalia ilmastoa koskeviin keskusteluihin saada asiallisuutta!

-Åke Sandström, Helsinki, 17.10.2008

#10644

Yksi taho tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa on jäänyt aika vähälle huomiolle, teollisuus. Teollisuus on oivaltanut busineksen mahdollisuuden. Se tuottaa ja laskee liikkeelle materiaalia, “tutkimuksia”, joilla todistetaan ilmaston lämpeneminen. Toisaalla sitten tarjotaan ratkasuja.

Hyvä esimerkki on ydinvoima. Ei ole kauaakaan, kun se yleisesti torjuttiin ei-ympäristöystävällisenä. Nyt siitä on tehty maapallon pelastaja. Hienosti toteutettu yleisen mielipiteen muutos.

-J., 14.1.2009

#11691

Mitä mitä olet Lerouxin (2005:87) referoimasta laskelmasta, että ihmisen CO2-päästöjen osuus kasvihuoneilmiössä olisi 0,117 %, kun IPCC:n “unohtama” tärkein kasvihuonekaasu vesihöyry otetaan mukaan laskelmissa

Vesihöyry on palautekytkentä, toisin kuin esim. hiilidioksidi, otsoni ja metaani. Hiilidioksidilla on positiivinen säteilypakote ja ilmastoa lämmittävä vaikutus. Kun ilmasto lämpenee positiiviset palautekytkennät voimistuu. Esim. lämpimään ilmaan mahtuu enemmän vesihöyryä. Vesihöyry lämmittää ilmaa jne...

-Kalle, 24.4.2009

#12859

Loistava kirjoitus, herätystä tarvitaan tai hyväuskoiset ilmastohörhöt pelaavat teollisuuden pussiin ja uhraavat planeettamme luonnon kaiken maailman hullujen bioenergioiden tuottoon.

-Masa, 10.11.2009

#14144

Argumentum ad hominem. Siinä vastaus ilmaston muutokseen (niille jotka ei ymmärtänyt, se on täyttä paskaa).

Ilmastonmuutosta- ja malleja tutkittaessa käytetään sellaisia matematiikan yhtälöitä, joita kaikki vähääkään asiaan perehtyneet pitävät täysin järjettöminä ja asiaan soveltumattomina. Näin saadaan aikaan kuuluisia jääkiekkomailakäyriä geologisesti mitattuna mitättömältä 100-100000 vuoden ajalta. Ihmisten on helppo lukea muiden mielipiteitä ja tutkimuksia, joissa käsitellään pitkälle vievää kemiaa ja fysiikkaa ja tämän jälkeen todeta, että asia on fakta.

-Heikki, 3.2.2012

Oma kommentti
Kommentti Älä käytä HTML-tägejä viestissäsi, vaan pelkkää tekstiä. Linkit muodossa http://...
Nimi
Tarkistus Paljonko on kaksitoista ynnä viisi?
 

Agora on julkinen foorumi jossa voit julkaista kirjoituksesi. Kaikki voivat lukea, kommentoida ja arvostella kirjoituksia mutta julkaiseminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjoitukset jaetaan useisiin eri aiheisiin.

Lisää kirjoituksia aiheesta Ympäristö tai muista aiheista.