Lintukoto logo

Lintukoto / Agora / Ilmastonmuutos on hysteriaa

Lintukoto etusivu > Agora > Kaikki kirjoitukset

Pidätkö?


9 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 19/min.

Lisää kirjoituksia aiheesta Ympäristö tai muista aiheista.

Tiivistelmä: Uskotko ilmastonmuutoksen olevan totta ja ihmisen aiheuttamaa? Jos vastasit kyllä, lue, millaisilla savijaloilla uskosi seisoo. 6 920 lukijaa, joista 589 eli 9% on antanut arvosanan ().

Ilmastonmuutos on hysteriaa

Kasvihuone

Teoria ns. kasvihuoneilmiön vaikutuksesta Maan lämpötilaan perustuu Arrheniuksen 1800-luvulla esittämään ajatukseen, että ilmakehä lämmittää Maan keskilämpötilaa 33 astetta. Teoriaa ei ole tieteellisesti voitu testata, mikä heikentää sen käyttöarvoa päätöksenteossa. Erityisen ongelmallinen teoria on siinä suhteessa, että Maan keskilämpötilaa ei ylipäätään tiedetä eikä edes yritetä mitata. Esimerkkeinä mainittakoon valtameret, joiden keskilämpötilaa ei tunneta, vain pintalämpötila rajatuilta alueilta. Valtameret ovat noin 300 metrin syvyyteen asti lämmöltään yli yhden celsiusasteen, joten mitattava massa on monin verroin suurempi kuin maaperän.

Termi kasvihuone on erittäin huono, koska se antaa mielleyhtymän kuumasta kasvihuoneesta, jonka lasiseiniä (=ilmakehä) muutetaan niin, että kasvihuone (Maa) lämpenee. Syy miksi (tavallisen) kasvihuoneen ilma on ympäristöään lämpimämpää, ei johdu lasin säteilyä torjuvasta vaikutuksesta vaan lasi rajoittaa ilman liikkumista ja sekoittumista ulkoilmaan. Toisin sanoen, kasvihuone on suljettu systeemi kun taas Maan ilmasto on avoin, kaoottinen systeemi.

Hiilidioksidi ei ole myrkky – se on elämälle välttämätön kemiallinen yhdiste. Ei olisi kasveja ilman hiilidioksidia. Oikeastaan ainoa syy, miksi Maata voisi verrata kasvihuoneeseen, on se, että joissain kasvihuoneissa ilmaan lisätään hiilidioksidia. Sen tarkoituksena ei kuitenkaan ole lämmittää kasvihuonetta, vaan edistää kasvua. Monelle maallikolle kuitenkin kasvihuoneen kohotettu hiilidioksidimäärä yhdistyy juuri kohonneeseen kasvihuoneen lämpötilaan. Harvat tietävät, että asuinhuoneistoissa CO2-pitoisuus voi nousta jopa 2.000 ppm:iin (2%). Vähemmän on myös selostettu niitä uutisia, jotka raportoivat aavikoiden alkaneen supistua ja metsien viheriöidä ilmakehän kasvaneen CO2-pitoisuuden takia.

Perinteisiä uskomuksia kasvihuonekaasuteoriasta

Ensiksi, puhuttaessa kasvihuonekaasuteoriasta, ihmiset parhaimmillaan ehkä muistavat, että teorian taustalla on lappeellaan oleva jääkiekkomailan mallinen kuvaaja, jolla näytettiin Maan lämpenemisen ja CO2-pitoisuuden yhteys. Satoja vuosia jatkunut hidas kylmeneminen lähti 1900-luvun alkupuolella nopeaan nousuun CO2-pitoisuuden samanaikaisen nousun kanssa, mistä vedettiin johtopäätös, että lämpeneminen johtuu hiilidioksidimäärän kasvusta. Vaikka “lätkämaila” on sittemmin hylätty perustuen virheelliseen aineistoon, edelleen ei moni maallikko tiedä, että lähihistoriassamme oli ns. pieni jääkausi 1700-luvulla ja pitkä lämmin jakso päättyen ennen 1500-lukua. [Edit, ks. kommentit]

Teoriaan toinen yleisesti liitetty uskomus on, että merenpinnat nousevat, ei myöskään ole saanut vahvistusta satelliittimittauksista (päinvastoin). Myöskään systemaattista lämpenemistä tasaisesti eri puolilla Maata ei ole tapahtunut.

Kolmas yleinen uskomus liittyy hirmumyrskyjen määrän lisääntymiseen (2007 ilmastohysteerikot ovat jo myöntäneet, että hirmumyrskyjen määrän kasvu ei ole todennäköinen, mutta niistä tulee voimakkaampia), vaikka sekin on jo selvitetty, että niiden määrä ja voimakkuus ovat syklisiä, eivätkä viimeisen sadan vuoden aikana ole muuttuneet. Al Gore esittää filmissään, että esim. Katrina-myrsky joka aiheutti hävitystä New Orleansissa, olisi voimakkuudeltaan neljä (jopa vihjaillut kategoriaa viisi), kun todellisuudessa se oli kategoria kolmessa. Sen tuhot eivät johtuneet myrskyn voimakkuudesta vaan jo puolivuosisataa aiemmin todettujen tulvapatojen heikkoudesta.

Neljäs yleinen uskomus liittyy Golf-virran heikkenemiseen, mutta jonka on viimeisen 10-vuoden aikana havaittu kiihtyneen. Nykytiedon mukaan pohjois-Euroopan ilmastoa säätelee pohjois-Amerikan kautta Eurooppaan tulevat lämpimät ilmamassat eikä Golf-virta. Sen lämmittävä vaikutus rajoittuu 40-leveyspiirin eteläpuolelle.

Viides yleinen uskomus on, että 1990-luku oli lämpimin vuosikymmen. Uusien NASA:n korjaamien laskelmien mukaan USA:n lämpimin vuosi on 1934 – eikä 1998 – ja kaikkiaan neljä lämpimintä vuotta kymmenestä on mitattu ennen 1940-lukua, ja lisäksi kaksi 1950-luvulla. Jos Maailman lämpeneminen on globaali ongelma, mihin unohtuivat Euroopan ulkopuoliset alueet? Vuoden 1998 El Nino-ilmiön jälkeen Maan keskilämpötila ei ole noussut lainkaan.

Kuudes yleinen uskomus on, että Maan lämpötila seuraa CO2-pitoisuuden kasvua, vaikka asia ei pidä paikkaansa. Maan lämpötila on noussut ja laskenut koko 1900-luvun, vaikka CO2-pitoisuus on koko ajan noussut.

Seitsemäs väärinkäsitys on, että Maan historiallinen, pitkän ajan lämpötila olisi jotenkin vakaa. Venäläinen tutkija osoitti jo 1950-luvulla, että Maan kallistuminen, liikerata suhteessa aurinkoon ja sijainti suhteessa Linnunradan keskustaan vaikuttavat mm. jääkausien syntymiseen. Yhä edelleen Auringon merkitystä Maan lämpötilaan mieluummin vähätellään kuin korostetaan. Tanskalaisen aurinko- ja avaruustutkijan, Henrik Svensmarkin uusimmat tutkimukset kosmisen säteilyn ja auringon yhteisvaikutuksesta osoittavat että maapallon ilmastoa säätelee pilvisyys eikä CO2.

Kahdeksanneksi mikään ei osoita napajäätiköiden kokonaismassan pienenevän tai lämpötilan nousevan. Päinvastoin, satelliitti ja muut mittaukset osoittavat, että Etelämantereen jäämassa kasvaa. Jäätikön massan kasvaessa keskeltä, reuna-alueen liikkuminen kiihtyy, mikä voi selittää mm. Grönlannin sulamisena pidetyn ilmiön.

Yhdeksänneksi öljy ei ole loppumassa. Kanadan suuret öljyhiekkakentät ja Pohjoisnavan alue on ottamatta käyttöön. Molempien alueiden yksin arvioidaan tuplaavan nykyiset tunnetut resurssit. Öljyn hinnan nousu ei johdu siitä, että öljy olisi loppumassa, vaan kysynnän kasvaessa hinta nousee, kuten kaikilla muillakin elämänalueilla.

Kymmenenneksi alailmakehän lämpötila ei ole noussut Maan pintalämpötilaa nopeammin, kuten teoria kasvihuonekaasuista olettaa. Tässäkin asiassa yhden ongelman tosin muodostaa mitatun aineiston lyhyt jakso. Tosin muissa edellä mainituissa asioissa sitä ei pidetä ongelmana, jos aineisto silti tukee teoriaa.

Huomioita meneillään olevien muutosten ymmärtämiseksi

Vaikuttaa siltä, että ainoat alueet, joissa on mitattu selkeää, ihmisen toimesta aiheutuvaa maaperän lämpenemistä, ovat pohjoisen pallonpuoliskon tiiviisti asutut alueet, etupäässä Eurooppa. Euroopan Amerikkaa tiiviimpi väestötiheys, runsas energiankäyttö ja maanrakennus sekä yhdyskuntarakentaminen ovat aiheuttaneet ns. kaupunkisaarekeilmiön, joka on nostanut mitattuja keskilämpötiloja. Helsingin Kaisaniemen mittauspiste ei enää kuvaa samaa ympäristöä nyt kuin sata vuotta sitten. Näitä mittausvirheitä ei kuitenkaan voida luotettavasti eliminoida laskelmista, kun niiden suuruuttakaan ei voida kuin arvioida.

Kasvihuonekaasuteoria esittää, että päivällä Auringosta Maahan tuleva lyhytaaltoinen säteily (valo) imeytyy maaperään ja vesistöihin lämmittäen niitä. Lämmennyt aine lähettäisi yöllä pitkäaaltoisella säteilyllä (lämpösäteet) energian takaisin avaruuteen, ellei ilmakehä estäisi sitä. Ylivoimaisesti tärkein kasvihuonekaasu on vesihöyry. Hiilidioksidin osalta ilmakehä estää vain muutamalla taajuudella säteilyä poistumasta Maasta avaruuteen. Erään laskelman mukaan nämä taajuudet heijastavat takaisin Maahan jo nyt 96% ko. taajuuden maksimista, eikä edes CO2-pitoisuuden kaksinkertaistaminen siten nostaisi lämpötilaa käytännössä nykyisestä ollenkaan.

CO2-määrä vaihtelee vuorokauden ja vuodenajan mukaan. Vastaavia muutoksia Maasta lähtevästä lämpösäteilystä eri vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan ei ole havaittu. Keskimääräinen CO2-pitoisuus ilmakehässä on kasvihuonekaasuteorian mukaan ollut satoja tuhansia vuosia noin 260 ppm (0,26%), ja kasvaa nyt noin 2 ppm vuodessa. Ilmakehän virallisen CO2-pitoisuuden mittaa, kyseenalaisesti yksinoikeudella, Havaijilla oleva tutkimuslaitos. Kemistien 1800-1900 -luvuilla ottamien näytteiden, ja esim. Tanskassa tehtyjen orgaanisten merenpohjanäytteiden mukaan, tämä näkemys historiallisen vakaasta CO2-pitoisuudesta on erittäin kyseenalainen.

Maan lämpötilat ovat mm. Metsäntutkimuslaitoksen (METLA) uusimpien tutkimusten mukaan vaihdelleet voimakkaasti, ja nykyinen lämpeneminen saattaa olla luonnollista kiertokulkua. Auringon vaikutus ilmastoomme lienee merkittävin yksittäinen tekijä Tyynenmeren El Nino/La Nina -ilmiön synnyssä. Auringon syklinen aktiivisuus on luonnollinen selitys esimerkiksi 1900-luvun mitatuille lämpötilan vaihteluille. Pisin vuosittainen ihmisen muistiin kirjaama luonnonilmiö, Tornionjoen jäidenlähtö, osoittaa Maan lämmenneen trendin omaisesti jo 300 vuotta.

Eteläisellä pallonpuoliskolla mitattujen sademäärien on havaittu seuranneen aurinkopilkkumaksimia parin vuoden tarkkuudella. Nyt noin 60 vuotta jatkunut Auringon poikkeuksellisen aktiivinen kausi voinee selittää esimerkiksi jäätiköiden sulamisen. Myös IPCC on myöntänyt, että Afrikan Kilimanjaron hupeneva jäätikkö ei johdu alueen lämpenemisestä vaan Tyyneltämereltä tulevan kostean tuulen puuttumisesta. Täytyy myös muistaa, että Kilimanjaron lumi ei suinkaan sula vaan se sublimoituu (haihtuu) suoraan kuivassa ilmassa, jossa lämpötila on selkeästi miinuksen puolella suurimman osan vuotta. Jäätikön hupeneminen johtuu siitä, ettei uutta lunta sada ilmamassojen muuttuneista liikkeistä johtuen. Euroopan korkeimman vuoren, Mt. Blanckin, jäätiköt eivät ole yli 4.000 metrin korkeudessa pienentyneet 1900-luvulla lainkaan. Maan eri jäätiköiden sulamisesta valtaosa tapahtui jo ennen 1940-lukua, eli ennen kuin CO2-pitoisuus lähti jyrkkään kasvuun.

Ilmastonmuutoksen torjunta elämäntapana

Ilmastonmuutoshysteria on saanut uskonnollis-luonteisia tunnusmerkkejä, joita ovat mm. seuraavat:

1. Tunnepitoisuus

Ilmastonmuutosteoria perustuu epäselvään käsitykseen Maan ilmastosta, eikä sitä ole tutkittu tieteelliset kriteerit täyttävin menetelmin. Osin se johtuu siitä, että ilmastonmuutoksen tutkimiseksi ei ole riittävän paljon havaintoaineistoa ja osin siitä, että ilmastonmuutosta mallinnetaan puutteellisilla tietokoneohjelmilla. Tulevaisuuden ennustus ei ole tiedettä.

2. Jokin ryhmä ihmisiä jakaa sen

Ilmastonmuutoksen vastustajia vähätellään, heitä pidetään harhaoppisina ja heidän vähäistä lukumääräänsä pidetään argumenttina heitä vastaan. Tieteessä kuitenkin yhdenkin tutkijan “oikeassa oleminen” riittää – tieteellisistä tuloksista ei voida äänestää, eikä tiede tarvitse konsensusta.

3. Sillä ei sovi vitsailla

Ilmastonmuutosta pidetään niin vakavana asiana, että siitä ei toistaiseksi ole tehty komiikkaa joitain pienen piirin suosion saavuttaneiden YouTube-videoiden lisäksi. (The Great Global Climate Swindle, jonka BBC4 esitti viime maaliskuussa).

4. Sitä käytetään elämänhallinnan välineenä

Ilmastonmuutosta käytetään poliittisena perusteena ohjata kansalaisten toimintaa, muuttaa verotuksen painopisteitä, syyllistää ihmisiä länsimaisesta energiaa kuluttavasta elämäntavasta ja perusteena ylikansallisille – demokraattiset vapaudet kieltävälle kansalliselle – toiminnalle. Ennen tieteellis-teknisen maailmankuvan syntyä 1500-luvulla papisto osasi kertoa rahvaalle kuinka pelastutaan. Nykyajan ilmastofanaatikot ovat vanhan ajan paaveja.

Kannattaako ilmastonmuutos?

Maailman ihmiset eivät koskaan ole nauttineet näin hyvistä elinoloista. Köyhyys, nälänhätä, kulkutaudit ja sairaudet ovat enää pitkälti poliittisten päätösten seurauksia. Yksilön oikeudet, terveydenhuolto ja koulutus ovat edistäneet ihmiskunnan suurimman osan elämänlaatua. Viimeaikoina noussut energian hinta on saanut valtiot mm. tukemaan ruoan tuotantoa bio-polttoaineeksi. OECD varoittaa käyttämästä siihen suuria summia, koska sen todellisia ilmastonmuutosta hillitseviä vaikutuksia ei tiedetä. Miksi sama vaatimus (ensin tutkitaan, sitten hutkitaan) ei päde kaikkeen muuhun ilmastonmuutoshysteriaan? Miksi ei odoteta ennen kuin tuhlataan yhteistä omaisuuttamme päättömiin investointeihin? Moraalisesti hulluinta on se, että kallistuneen energian takia kärsimään joutuvat pahiten ne, keille ruoka on käytettävissä olevista tuloista suurin menoerä, eli kehitysmaiden köyhät. Ei mitään uutta Auringon alla.

[EDIT 25.9.2007 Joitain sivuja, joilta pääset alkuun tutustuaksesi ristiriitaiseen tulkintaan ihmisen toiminnan vaikutuksista ilmastonmuutokseen:

Ehkä parhaat suomalaiset ensin:

http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/LEOprize/LEO%20Prize.htm

http://lustiag.pp.fi/onko_ilmasto_muuttumassa.pdf

Sitten ulkomaisia: http://environment.newscientist.com/channel/earth/dn11462 http://home.casema.nl/errenwijlens/cooling.htm http://www.mps.mpg.de/projects/sun-climate/glchange.html http://environment.newscientist.com/channel/earth/climate-change/dn11638 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article1368920.ece http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1363818.ece http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Water/temp.html&edu=high http://www.tmgnow.com/repository/solar/lassen1.html http://www.michaelcrichton.com/index.html http://www.marshall.org/ http://meteo.lcd.lu/globalwarming/ http://brneurosci.org/co2.html

Hauskoja lukuhetkiä, ja muista pitää mieli avoimena – the truth is out there.]

-Vastapaino, 18.9.2007

Arvosanajakauma
4
5
6
7
8
9
10
Kaikki 90 kommenttia
Kommentit
#6498

Kasvihuoneilmiössä on tosiaan monta outoutta. Esim.

Jos USA liittyy Kioton sopimukseen ja kaikki noudattavat sitä vuoteen 2100 asti, niin laskelmien mukaan hidastamme lämpenemistä vain viisi vuotta.

-Teemu, 18.9.2007

#6499

Pitkä, mutta mielenkiintoinen teksti. Ollaan kaverin kanssa kiistelty tästä asiasta jo kuukausia ja sain taas muutamia hyviä argumenttejä. Kiitos siitä.

Omakohtaisesti, vaikka samalla kannalla olenkin, on vaikea ymmärtää miksi näitä tietoja ei ole tuotu suuremman yleisön huomioon vaan pidetty piilossa ja lietsottu ns. “hysteriaa”. Tuon Inconvinient Truth -dokkarin olen nähnyt viisi kertaa putkeen (hotellissa näkyi ilmaiseksi) ja eihän siinä sanottu näistä asioista halaistua sanaa. Ehkä olenkin väärässä ja ilmastonmuutos onkin todella erittäin vakava juttu, ei voi tietää.

“Tulevaisuuden ennustus ei ole tiedettä” -Eikö meterologia ole tiedettä?

Kaiken kaikkiaan kympin arvoinen juttu.

-Snyyppis, 18.9.2007

#6500

Löytyyikö noille väitteille selkeitä tutkimustuloksia, jotka tukisivat väitteitäsi?

Selkeitä referenssejä, kiitos!

Al Gorehan esittää tuossa leffassa Epämiellyttävä totuus, että tiedemiehet yksiselitteisesti sillä kannalla, että ilmastonmuutos on tosiasia, ja vastaan olevia vakavasti otettavia tiedemiehiä ei ole.

-jwc, 18.9.2007

#6501

jwc, vaikka ilmastonmuutos olisikin täysi varmuus, niin on aivan eri asia onko meillä keinoja vaikuttaa siihen. Edes siinä tapauksessa että se olisi meidän syytämme.

-Aapo, 18.9.2007

#6502

Snyypis

Tieteeseen kuuluu alkuoletus eli hypoteesi sekä sen testaaminen. Lisäksi täytyy miettiä, miten merkittävää tiedettä joku on, vaikka se täyttäisi tieteen minimivaatimukset.

jwc

Kyllä löytyy. Päätin että en tee tästä kirjoituksesta pelkkää listaa viittauksista eri tutkimuksiin, vaan helppolukuisemman yleiskatsauksen. Tieteelliset forumit ovat sitä varten, että siellä voidaan painia tutkimuksen merkittävyydestä – tämä ei ole sellainen. Mihin tutkimukseen haluaisit erityisesti tutustua?

-Vastapaino, 18.9.2007

#6503

Kuten kirjoituksessa mainitsit aavikot supistuvat, mutta jätit mainitsematta että kun CO2 pitoisuus kasvaa niin muunmuassa levien määrä merissä lisääntyy(sinilevä)... Nykyisellä CO2 päästömäärällä ei ehkä ole vielä suurta vaikutusta mutta odotas kun kiinalaiset ja afrikkalaiset omaksuvat länsimaiset elintavat....

-joomoo, 18.9.2007

#6504

Mielenkiintoista olisi kieltämättä kuulla näistä lähteistä. Käsittääkseni esimerkiksi mainitsemasi Henrik Svensmarkin tutkimuksia on kritisoitu laajasti tiedeyhteisössä. Mistä lähteestä on tieto napajäätiköiden massan kasvamisesta?

Ovatko mm. nämä väitteet samoista luotettavista lähteistä:

“lähihistoriassamme oli ns. pieni jääkausi 1700-luvulla ja pitkä lämmin jakso 1500-luvulla.”

Todellisuudessa pieni jääkausi alkoi n. 1300 luvulla ja kesti aina 1800 -luvun puoliväliin asti. (wikipedia, GTK)

“Kilimanjaron lumi ei suinkaan sula vaan se sublimoituu (haihtuu) suoraan kuivassa ilmassa”

Sublimoituessa kiinteä aine muuttuu kaasuksi, haihtuessa neste muuttuu kaasuksi (ala-asteen fysiikankirja).

“Kuudes yleinen uskomus on, että Maan lämpötila seuraa CO2-pitoisuuden kasvua, vaikka asia ei pidä paikkaansa. Maan lämpötila on noussut ja laskenut koko 1900-luvun, vaikka CO2-pitoisuus on koko ajan noussut.”

Aiemmin mainitset, ettei maan (keski)lämpötilaa ole määritelty ja nyt kuitenkin väität, että se on vaihdellut pitkin 1900-luvun?

Jos kuitenkin tarkoitat paikallisia lämpötiloja, niin huomaa, että vaikka ilmasto lämpenisi jatkuvasti, saattaisi silti joinakin vuosina olla keskimääräistä viileämpää. Ilmaston lämpeneminen on yleinen trendi, keskiarvo, jota voi tarkkailla vain pitkällä välillä.

Mm. jäätiköistä otetut näytteet todistavat, että ilmaston lämpötila ja hiilidioksidin määrä ovat aina kulkeneet käsikädessä.

-Kuisma, 18.9.2007

#6506

Mielestäni kirjoitus oli erittäin ympäripyöreä, eikä pitänyt sisällään selkeitä argumentteja. Mielipiteitä (“totuuksia”) oli heitelty sinne ja tänne. Lisäksi tekstin kokonaisrakenne oli huono, puhumattakaan sisällöstä.

-43, 18.9.2007

#6509

Kuisma

Tämä on niin helppolukuinen yhteenveto tästä aiheesta kuin minä osaan tehdä Lintukodon lukijoille. Kiitos kuitenkin hyvistä kommenteista. Tieteellisten tutkimusten osalta keskustelupaikka on kuitenkin muualla kuin täällä. Napajäätiköiden paksuuntumisesta on runsaasti tutkimustietoa, joka perustuu kasvaneisiin sademääriin napa-alueilla (voit hakea esimerkiksi Helsingin yliopiston kirjastosta apua, jos haluat etsiä tieteellisissä lehdissä julkaistuja artikkeleita. Ne ovat lähes aina maksullista aineistoa netissä. Voit tutustua myös sciencemag.org-sivustoon, jossa on lyhyitä yhteenvetoja julkaistuista tutkimustuloksista).

Pienen jääkauden alkamisajankohta on hiukan epätarkka, mutta olet oikeassa, se alkoi ennen 1500-lukua. Kiitos huomautuksesta, korjaan tekstiin. Pienen jääkauden pohja oli vastaavasti 1600-1700 -lukujen taitteessa, josta alkaen Maa on lämmennyt jo 300 vuotta, mikä näkyy esimerkiksi aineistosta, joka kuvaa Tornionjoen jäidenlähdön aikaistumista noin kolmella viikolla.

Kilimanjaron osalta sana “haihtuu” oli sulkeissa juuri mainitsemastasi syystä, ja mielestäni se tuossa muodossaan kuvaa ei-tieteelliselle lukijalle jään muuttumista vesihöyryksi. Termi ei ole spesifi, kuten huomautit, mutta mielestäni enemmän selventävä kuin hämäävä.

Maan keskilämpötilaa ei osata vielä laskea (miksi koko Arrheniuksen laskelma 33 asteen lämmittävästä vaikutuksesta on kiistanalainen). Se ei tarkoita, etteikö globaali lämpötila voisi vaihdella. On luultavaa, että se on noussut 1900-luvulla, mutta ei niin kuin kasvihuonekaasuteoria esittää. Jos CO2-pitoisuudella ja lämpötilan muutoksella on yhteys, se ei ole lineaarinen, kuten aivan oikein huomautat.

Paikallisten mitattujen lämpötilojen osalta ns. kaupunkisaarekkeen vaikutus on ehkä kaikkein hankalin. Kaukana asutuskeskuksista sijaitsevat mittauspisteet eivät osoita merkittävää tai mitään muutosta 1900-luvulla. Kasvihuonekaasuteoria ei myöskään osaa esittää, kuinka paikalliset lämpötilat muuttuvat CO2-pitoisuuden muuttuessa, mikä on yksi suurimmista kritiikin kohteista.

Jäätiköistä otetut CO2-pitoisuudet ja proxy-mitatut lämpötilan muutokset indikoivat vain sen, että lämpötilan noustua CO2-pitoisuus kasvaa, ei toisinpäin. Ja sekin tapahtu satojen vuosien viiveellä.

Hyviä kommentteja, kiitos hyvästä palautteesta!

43

Ympäripyöreys johtuu pitkälti siitä, että aihe on tieteellisesti erittäin haastava. On kuitenkin tärkeää kertoa myös nuorille niistä kritiikin kohteista, joita tiedemaailmassa kasvihuonekaasuteoriaa kohtaan yhä enenevässä määrin on. Rakenne on luotu parissa tunnissa, ja aion sitä parantaa jatkoa ajatellen. Jos sisältö ei mielestäsi liittynyt asiaan, kerro toki mikä olisi parempi tapa kertoa kasvanut kritiikki. Jos sisältö ei mielestäsi ole totta, kuulut niihin, jotka antavat arvosanan neljä, koska se on vastoin omaa uskoasi. Mutta kuten totesin, tiedettä ei tehdä äänestämällä.

-Vastapaino, 18.9.2007

#6510

Jäin vielä odottamaan tärkeää näkemystä kirjoituksessa. Nimittäin, pelastuuko maailma. Siis johtaako nykyinen kehitys joka tapauksessa, meistä riippuvista tai riippumattomista tekijöistä väistämättä maailmanloppuun, vai voimmeko odottaa hyvien aikojen lankeavan meille kuin ilmaisen hammashoidon sosiaalidemokraatille?

-Orange, 19.9.2007

#6512

Orange

Loistava kysymys! Kun puhutaan ns. protestanttisesta (tai kalvinistisesta) etiikasta, viitataan ankaraan yhteisölliseen kuriin, kovaan työntekoon ja lihallisista nautinnoista vapautuneeseen sieluun. Sielu on ruumiin vanki, joka viettää “maallista koeaikaansa” erilaisten kiusausten äärellä. Vastaavanlaisia pelastusoppeja on kaikissa uskonnoissa eri ilmentyminä; gurua, luostaria ja moderneista nautinnoista kieltäytymistä.

Ilmastouskonnon mukaan ihminen on osa luontoa, “äiti-gaiaa”, jonka yhteyteen ihmisen tulee pyrkiä. Tutkimusten mukaan suomalaisista noin 1/3 uskookin “johonkin yliluonnolliseen”, ei kristinuskon Jumalaan. Kun ympärillämme oleva luonto on karua ja jatkuvaa kamppailua niukoista resursseista, vaikuttaa länsimainen elämäntapa lihallisine nautintoineen vääristyneeltä. Ympäristöaktiivisuus ei itsessään ole poliittinen suuntaus, mutta siihen kytketty pidättäytyminen yksilönvapauksista ja sitoutuminen toimintaan kollektiiviseen päämäärän hyväksi määriteltiin jo 1800-luvulla sosialismissa.

Vastaus kysymykseesi on siis seuraava:

Ihmiskunta ei varmasti alenna elintasoaan niin, että Maailma kasvihuonekaasuteorian edellyttämällä tavalla säästyisi ekokatastrofilta (tosin tässäkään tapauksessa sinun ei tarvitse huolestua – kaikki uskonnot ovat joutuneet lykkäämään maailmanlopun ennustuksiaan, eikä tämäkään vuosisata tehne poikkeusta).

Jos taas et usko kasvihuonekaasuteoriaan, sinun ei tarvitse myöskään kantaa huolta Maan tulevaisuudesta – kyllä Maailma on ja pysyy Auringon kiertolaisena vielä muutaman miljardin vuoden ajan. Lämpenemisen sijaan ihmiskunnan ongelmat ovat poliittisia ja sikäli aivan varmasti ratkottavissa.

-Vastapaino, 19.9.2007

#6519

Mua alkaa tympiä koko touhu, LOPETTAKAA JO SE ILMASTON MUUTTAMINEN! mää tykkään siitä nyt.

-Juntti, 19.9.2007

#6532

Entäpä otsonikerroksen oheneminen? Joko luin huonosti tai sitten sitä ei oikeasti olla otettu huomioon ollenkaan, vaikka se mielestäni kuuluu tähän kasvihuoneilmiöjuttuun...?

-allu, 20.9.2007

#6533

Allu

Terävä huomio, onnitteluni! Otsonin vaikutus on (jos mahdollista) vieläkin huonommin tunettu, kuin muiden ilmakehän vaikuttavien osien. Otsonin määrästä ei oikeastaan ole mitään historiallista tietoa, ja nykyisinkin otsonin määrä vaihtelee mittauskorkeuden mukaan. Otsonipitoisuus on ilmakehässä niin pieni, että sen vaikutus elämään Maassa lienee merkittävämpää muilla kuin kasvihuonekaasuteorian esittämällä (=lämmittävällä) tavalla.

Otsonipäästöjen rajoituksesta päästiin sopimukseen, koska päästiin yhteisymmärrykseen sen elämää suojaavasta vaikutuksesta. Samaa yhteisymmärrystä ei ole tapahtunut CO2-pitoisuuden osalta, mikä oli myös tämän artikkelin sanoma. Rajoitusten seurauksena otsonipitoisuuden aleneminen on saatu ilmeisesti pysäytettyä, ja otsonin määrän arvioidaan palautuvan “normaalille” tasolleen muutamassa vuosikymmenessä.

Esimerkiksi DDT:n käyttökielto perustui jo aikanaan kritisoituun luuloon sen syöpää aiheuttavasta vaikutuksesta (rasvaliukoisena aineena häviää hitaasti elimistöstä). Kiellon seurauksena halvat hyönteismyrkyt poistuivat kehitysmaista, ja esimerkiksi Intiassa jo lähes kokonaan hävitetty malaria palasi takaisin. Kehitysmaissa on kiellon seurauksena arvioitu malariaan kuolleen enemmän lapsia kuin toisessa maailmansodassa ihmisiä kaiken kaikkiaan. Muun muassa tästä syystä erilaisten kieltojen ja rajoitusten tutkiminen on tärkeämpää kuin hätiköity toimiminen. Sama rahamäärä, joka nyt käytetään hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseen, voisi terveyden- ja ympäristönhuoltoon panostettuna sekä pelastaa ihmishenkiä että parantaa elämänlaatua enemmän kuin mikään muu yksittäinen toimenpide. Ongelma on siinä, että länsimainen ihminen ei osta sillä itselleen hyvää omaatuntoa.

-Vastapaino, 20.9.2007

#6537

Jäätikköjen massa kasvaa, koska merestä haihtunut vesi sataa jäätiköille.

-Tuntematon, 21.9.2007

#6579

Onko joko nähnyt taulukon paljon puhutusta maapallon keskilämpötilan kehittymisestä vuosi vuodelta esim. vuosilta 1950-2006 ? Vain numeraaliset luvut vuosi vuodelta kelpaavat

Haluan nähdä sellaisen taulukon, koska muuten koko lämpeneminen epäilyttää. Verbaaliset vastaukset eivät vakuuta.

-Totuutta janoava, 25.9.2007

#6581

Totuutta janoava

Kuten kirjoitin, mitään keskilämpötilaa ei ole olemassa, koska sitä ei voida nykytekniikalla mitenkään mitata. Pääasiassa on mitattu maanpinnalla olevia lämpötiloja, joiden historiallinen määrä on riittämätön, ja niiden luotettavuus kyseenalainen. Täällä kuitenkin yksi näkemys ( Paikallisen lämpötilan nousu ei vielä osoita globaalia lämpenemistä, mutta suomalaisittain pidän merkittävänä mainittua Tornionjoen jäidenlähtöä kuvaavaa aikasarjaa (

Muita lämpötila-aineistoja on mm. täällä (

joskin niiden merkittävyys riippuu artikkelissani mainituista tekijöistä mm. kaupunkisaarekeilmiön osalta. Kannattaa myös pitää mielessä, että kasvihuonekaasuteoria esittää, että ennen maanpinnan lämpötilan nousua lämpötila kohoaa alemmassa ilmakehässä, mitä ei globaalisti ole havaittu. Osin siinäkin voi olla tekijänä mittaushistorian lyhyys, koska satelliittimittauksia on tehty vasta 70-luvulta alkaen.

Nimimerkkiisi viitaten muistutan, että totuutta tähän asiaan ei vielä ole saatu. Ainoastaan kasvava kritiikki kasvihuonekaasuteorian väitteeseen siitä, että ihminen hiilidioksidipäästöillään aiheuttaisi maailmanlaajuista lämpenemistä, on kyseenalainen.

Itse joudun vetäytymään lomaltani takaisin leipätyöni pariin, enkä valitettavasti ehdi enää seuraamaan tätä palstaa. Aapo on lupautunut välittämään lukijioiden mahdollisia kyselyitä minulle, mutta en uskalla luvata vastaavani kaikille, vaikka haluaisin, koska edelleen tämän palstan tehtävä ei ole käydä tieteellisten artikkeleiden luotettavuudesta keskustelua. Niinpä en jatkossakaan anna suoria linkkejä tutkimuksiin, vaan sivustoille, joissa viitataan tutkimuksiin – eli vastuu jää lukijalle lisätiedon saamisesta sitä mukaa kun oma osaaminen kasvaa. Laitan kirjoituksen loppuun pari linkkiä, joista kiinnostuneet pääsevät tutkimaan lisää aihetta. Ilahtuneena kiitän antamastanne huomiosta, ja muistutan, että karavaani haukkuu ja koirat kulkevat.

-Vastapaino, 25.9.2007

#7399

Muistaakseni Gore dokkarissaan näytti sellaista graafia, jossa aikajana oli parisataa tuhatta vuotta ja siinä sitten menivät graafeina lämpötila ja ilmakehän hiilidioksiidipitoisuus. Aika käsi kädessä näyttivät kulkevan. Data oli hankittu porailemalla jäätä etelänavalla.

Ymmärrän kyllä, että y-akselit oli tietysti dramatisoituja ja niin edespäin, mutta kyllä väitän tuon jotakin todistavan.

-Hx, 15.12.2007

#7401

Totuutta janoava, haluat totuutta ja pyydät kuvaajaa? Voihan tehdä sellaisen vaikka itse, niin voit jopa itse valita valheet joita sillä välität (vetää vaikka kuvaaja syntyväisyyskuolleisuudesta suhteessa sopiviin lämpötilamittauksiin).

Ja totuushan on että merirosvot ovat viileitä (cool) tyyppejä. Ja kun heidän määrä vähentyy, viilentä vaikutus vähenee ja ilmasto lämpenee:

-Noppa, 16.12.2007

#7403

Koko ilmastonmuutoskeskustelusta tuntuu tulleen jatkumo joitakin vuosia sitten alkaneelle muodikkaalle Yhdysvaltain hallinnon tai koko kansakunnan kritisoinnille, varsinkin kun Al Gore on asiaa näkyvästi saarnannut. Kasvualusta oli siis kunnossa, kun suomalainen valtamedia alkoi syöttää ilmastonmuutos“totuuttaan” Pentti Peruskansalaiselle. Tällä hetkellä aihe on lähes lapsipornon sensuurilain kaltainen tabu – eriäviä mielipiteitä ei suvaita. Pentti Peruskansalainen uskoo silmät kirkkaana ilmastonmuutoksen tulleen viimeisten muutaman vuoden aikana, ja aiheuttaneen kymmenen asteen muutoksen lämpötiloissa. Tämän vuoksi myöskään lumisia talvia ei Pentin mielestä enää koskaan nähdä.

Tärkeintä olisi pistää niinsanotusti jarrua kehiin ja rajulla kädellä. Kiihkomielisen yhden totuuden syöttämisen sijaan tulisi elää varovaisen odottavissa tunnelmissa, odottaen uutta, parempaa tietoa. Kaiken lisäksi Kiina on mennyt jo hyvän aikaa sitten maailman ykköseksi suurimpana CO2-tuottajana, eli se muodikas USA-kritisointi ei ole enää kovin pureva syy olla kovasti huolissaan tästä uudesta muotiaiheesta.

Jääkausi tulee ennemmin tai myöhemmin väistämättä, ihmisen aiheuttamat muutokset ilmastossa voivat kenties viivyttää tai aikaistaa sitä aavistuksen verran, mutta tässä asiassa luonto on mahtavampi. Kylmyyttä tulee jokaiselle vielä riittämään, siitä ei kannata huolehtia. Tällä hetkellä kannattaisikin lähinnä laittaa kirjaimellisesti jäitä hattuun.

-Retu, 16.12.2007

#7404

Jotain kuvaajaa hieman pidemmältä ajanjaksolta: lämpötilaa ja co2-pitoisuus:

Planeetat muuttuvat, sää myös:

Aurinkotuuli putosi kahteen prosenttiin tavallisesta arvostaan vuonna 1998 toukokuun 10-12 päivinä.Tietoa salattiin aika kauan. Aurinkotuulen vaikutus on suuri, jos se esim lakaa, kaikki elämä kuolee kosmiseen säteilyyn pitkän ajan kuluessa. Aurinkotuuli muodostaa elämää suojaavan pilven aurinkokunnan ympärille.

Aurinkotuuli ja energeettinen taustasäteily vaikuttaa ilmakehän pilvien mudostumisen kautta ilmakehään.

Ei saa tuijottaa vain lähiajan(alle 1000-10000v) lukemia.Eikä co2 ole ainut vaikuttava tekijä. Jääkausi tulee, kaikesta huolimatta.

Aurinko on suurin vaikuttaja ilmastoomme. Se ei ole mikään vakaa kaasupallo. Meidän tekemiset hieman vaikuttaa, ei ratkaisevasti. Hömpäksi on mennyt.

Yks sininen ajatus.

-Konsta P., 17.12.2007

#7409

Ihan yksinkertaisesti, missä on lumi? Ja miten ihminen voi ylikuormittaa maapalloa ilman seurauksia, jos ilmaston muutos on humpuukkia?

-Tuntematon, 17.12.2007

#7445

Ilmasto muuttuu kokoajan, ei se ole humpuukkia. Se että ihmiset ovat vaikuttaneet siihen mitenkään isolla mittakaavalla on kysenalaista. Taitaa meillä ihmisillä olla vähän liian iso ego.

-F.U., 24.12.2007

#7542

“Ihan yksinkertaisesti, missä on lumi?”

Mietin täysin samaa. On tammikuun puoliväli ja lumia ei näy.

Jotain on kyllä tapahtunut ja tapahtuu kokoajan, sitä ei voi kiistää.

Useissa asioissa olet täysin oikeassa, Totuutta janoava.

-Arpikudos, 15.1.2008

#7586

On idioottimaista (sekä turhaa) tehdä yhden tai muutamankin lauhemman talven perusteella johtopäätöksiä ilmastonmuutoksesta. Lisäksi käsittääkseni edes suurimmat ilmastonmuutoksella uhkailijatkaan eivät väitä että ilmastonmuutos olisi niinn pitkällä että se tekisi vielä talvistamme lumettomia.

-DespoottiMatti, 19.1.2008

#7615

Hoh hoijaa, näitä tuhanteen kertaan kumottuja väitteitä ja huhuja ei kehtaa esittää enää edes MOT. Aika väsynyttä touhua... Pitäis pikkuhiljaa tehdäkin jotain asialle.

-Sukset komerossa, 22.1.2008

#7647

Kaikille asiasta oikeasti kiinnostuneille suosittelen Pasi Toiviaisen kirjaa “Ilmastonmuutos. Nyt.”. Tämä peruskurssi aiheesta löytyy lähimmästä kirjastosta.

-Tieto on valtaa, 26.1.2008

#7652

“Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan ilmaston lämpeneminen on suorien havaintojen perusteella kiistaton tosiasia, ja johtuu hyvin todennäköisesti (yli 90 % todennäköisyydellä) valtaosin ihmiskunnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Kasvihuonekaasuja syntyy muun muassa fossiilisten polttoaineiden polttamisesta, maan raivauksesta ja maataloudesta, ja niiden pitoisuuksien kasvaminen johtaa maanpinnan ja alailmakehän lämpenemiseen voimistamalla kasvihuoneilmiötä. IPCC arvioi, että ilmasto lämpenee 1,1–6,4 °C, todennäköisimmin 1,8–4,5 °C, aikavälillä 1990–2100.[1] IPCC:n näkemyksiin yhtyvät ainakin 30 tiedeakatemiaa ja -yhteisöä, mukaan lukien G8-maiden sekä Brasilian, Kiinan ja Intian kansalliset tiedeakatemiat.”

Jos noin suuri enemmistö tiedeyhteisöstä on tuon takana, niin taidanpa luottaa heihin enemmän kuin noihin muutamiin, joita Vastapainon linkkien takaa löytyy.

-jr, 27.1.2008

#7662

Voisikohan ilmastonmuutokseen vaikuttaa sellainen asia kuin maan keskietäisyyden pieneneminen aurinkoon? Siksi maan keskilämpötila voisi nousta hieman. Lähestyessä jääkautta maan keskietäisyys aurinkoon voisi kasvaa mikä toisaalta viilentäisi maan keskilämpötilaa. Maan rata avaruudessa olisikin soikea aurinkoon nähden aikavälillä 1000-10000 vuotta.

-Ilmastonmuutos on humpuukia, 29.1.2008

#7672

“Voisikohan ilmastonmuutokseen vaikuttaa sellainen asia kuin maan keskietäisyyden pieneneminen aurinkoon?”

Ei ainakaan tässä ilmastomuutoksessa, mikä nyt on meneillään.

-jr, 30.1.2008

#7675

Onhan ilmastonmuutoksesta puhuttu jo vaikka kuinka pitkään. Esimerkiksi 1970-80 luvulla puhuttiin ihan päinvastaisia että 2000 luvun alussa tulisi jääkausi mutta tosin kävi. Kyseessä oli ihan samat tiedeyhteisöt kuin nyt. Samat tiedeyhteisöthän hehkuttivat myös otsonikatoa yms. otsonikehässä olevia aukkoja. Eihän tuo ILMASTONMUUTOS ole kuin trendisana jota kaikki toitottavat. Kai varmaan kohta kielletään hengittäminenkin kun uloshengityksessä on CO2- kaasuja eli niitä niin kutsuttuja “kasvihuonekaasuja”.

-Ilmastonmuutos on humpuukia, 31.1.2008

#7676

“Esimerkiksi 1970-80 luvulla puhuttiin ihan päinvastaisia että 2000 luvun alussa tulisi jääkausi mutta tosin kävi”

No eivät kyllä todellakaan puhuneet jääkaudesta 2000-luvun alkuun.

“Samat tiedeyhteisöthän hehkuttivat myös otsonikatoa yms. otsonikehässä olevia aukkoja.”

Otsoniaukkoja yhä on, eivät olleeet humpuukia.

“ Eihän tuo ILMASTONMUUTOS ole kuin trendisana jota kaikki toitottavat.”

Onhan se trendisanakin, mutta myös ihan totta. Maapallon lämpötila on noussut, ja tulee nousemaan.

-jr, 31.1.2008

#7678

Kyllä 1970-luvulla puhuttiin global coolingista ja jopa jääkaudesta, tosin ei läheskään samassa mittakaavassa kuin nyt. Wikipedia kertoo lisää.

Newsweekissä (yksi esimerkki monista) oli esim 1975 tällainen artikkeli “The central fact is that after three quarters of a century of extraordinarily mild conditions, the earth”s climate seems to be cooling down. Meteorologists disagree about the cause and extent of the cooling trend, as well as over its specific impact on local weather conditions. But they are almost unanimous in the view that the trend will reduce agricultural productivity for the rest of the century.“

Toinen artikkeli (historiallinen katsaus)

Tiivistetysti: siitä puhuttiin ja sitä tutkittiin ja pelättiin että viileneminen aiheuttaa nälänhätää jne. Tämä ei kuitenkaan ollut kovin laajasti hyväksytty teoria eikä kestänyt kovinkaan kauaa.

Se mikä tekee ilmastonmuutostutkimuksesta täysin epäluotettavaa on se politisoituminen. Jos tutkii hiilidioksidin ja lämpenemisen vaikutusta mihin vaan, on tutkimusrahan saanti todennäköistä. Viime vuosikymmeninä on lämpötila noussut, mutta on aivan eri asia onko se ihmisen toiminnan seurausta, ja vielä kolmas asia se, voidaanko ja pitäisikö sille tehdä mitään.

-Aapo, 31.1.2008

#7680

Tiede on ottanut melkoisia harppauksia sitten 70-luvun ja ymmärrys ilmaston mekanismeista on nykyisin aivan toista luokkaa.

Tosiasia on, että meneillään olevan muutoksen perusteet ovat tutkijoiden keskuudessa yleisesti hyväksyttyjä. Ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen epäilevästi suhtautuvat saattavat olettaa, että syystä tai toisesta totuus asiasta ei tule julki (politikointia, rahoituksen haalimista, salaliittoja, jne.). Mielestäni tämä osoittaa tiedemaailman kehnoa tuntemusta. Kilpailu on äärimmäisen kovaa, mutta ainakin siinä mielessä rehellistä, että huijausyritykset tulevat nopeasti ilmi. Vallalla olevia teorioita koetellaan jatkuvasti, ja mikäli niistä heikkouksia löytyy, ne julkaistaan varmasti.

Tiedemiehet ovat ihmisiä siinä missä muutkin, ja maine sekä kunnia (etenkin tiedeyhteisöltä tuleva) otetaan ilomielin vastaan. Tästä syystä ainakin itse olen levollisin mielin: jos teoria ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta pätevin tieteellisin argumentein kumotaan, siitä kuulevat kuolleetkin. Siihen asti suhtauden vakavasti yhä huolestuttavampiin tutkimustuloksiin.

Kuten professori Raymond Pierrehumbert toteaa:

“In fact scientists are probing theories and conceptions all the time, trying to break them. The best way to become famous is to overturn established wisdom, so scientists look hard all the time for opportunities to do this.”

(Vapaa suom. “Itse asiassa tiedemiehet koettelevat teorioita ja käsityksiä koko ajan todistaakseen ne vääriksi. Paras tapa tulla kuuluisaksi on kumota vallitseva näkemys, joten tutkijat etsivät ahkerasti mahdollisuuksia tehdäkseen niin.”)

Otsonikato on todellinen ja oli uhkana pahempi kuin moni lopulta ymmärsikään. Se, että pahin tuho saatiin estettyä, johtui ainakin osaltaan siitä, että korvaavia aineita CFC-yhdisteille oli sittenkin suhteellisen vaivatonta löytää toisin kuin alan teollisuus aluksi kiven kovaan väitti.

Nyt haaste on ilman muuta suurempi, mutta uskoisin, että lopulta kyse on vain tahdosta. Kuten esimerkiksi toisen maailmansodan asetuotanto osoitti, halutessaan ihmiskunta venyy valtaviin suorituksiin.

-Sci. vs. fi., 31.1.2008

#7681

“Kyllä 1970-luvulla puhuttiin global coolingista ja jopa jääkaudesta, tosin ei läheskään samassa mittakaavassa kuin nyt. Wikipedia kertoo lisää.”

“This hypothesis never had significant scientific support, ”

Eli tiedeyhteisö ei todellakaan ollut tuon pian tulevan jääkauden kannalla.

-jr, 31.1.2008

#7682

“Se mikä tekee ilmastonmuutostutkimuksesta täysin epäluotettavaa on se politisoituminen. Jos tutkii hiilidioksidin ja lämpenemisen vaikutusta mihin vaan, on tutkimusrahan saanti todennäköistä.”

Täysin epäluotettavaa? Älä naurata. Kaikki nuo eri maiden eri tutkijat olisivat siis samaa mieltä vain rahan ja politiikan takia? Ei todellakaan tiedemaailma kokonaisuudessaan noin lahjottavissa ole.

Tutkimusrahaa on maailman huippuyliopistoissa ja huippututkijoilla kyllä aivan riittävästi, ei heidän tarvitse valheeseen turvautua rahan takia.

-jr, 31.1.2008

#7683

“Eli tiedeyhteisö ei todellakaan ollut tuon pian tulevan jääkauden kannalla.” Niin? Sanoin että siitä puhuttiin ja sillekin oli tukijansa ja sen ajan tilastotiedoilla sille oli ihan perusteitakin.

“Täysin epäluotettavaa? Älä naurata. Kaikki nuo eri maiden eri tutkijat olisivat siis samaa mieltä vain rahan ja politiikan takia? Ei todellakaan tiedemaailma kokonaisuudessaan noin lahjottavissa ole.”

No ehkä “täysin epäluotettavaa” on liikaa sanottu. Mutta tutkijat itsekin sanovat että tutkimalla “oikeita” asioita saa rahoitusta. Ja vaikka tutkimustulokset sinänsä olisivat samoja niin jo se MITÄ tutkitaan ohjaa tuloksia valtavasti. En siis sanonut että he valehtelevat (sen tulkitsit ihan itse). Jos tutkii esimerkiksi hiilidoksidia, ei voi saada tuloksia jotka kertovat vaikka auringonpilkuista. Ja ei, en sano että auringonpilkuissa on syy. Mutta ymmärtänet mitä tarkoitan.

Lisäksi, mistä he tarkalleen ovat yhtä mieltä? Siitä että ilmasto on lämmennyt vai siitä että se on ihmisen toiminnan seurausta vai keinoista millä siihen voi vaikuttaa (ja pitäisi vaikuttaa)? Kerro toki viitteet myös.

“Tutkimusrahaa on maailman huippuyliopistoissa ja huippututkijoilla kyllä aivan riittävästi”

Kuka määrää ja millä perusteilla sen, mitä sillä tutkimusrahalla tukitaan? Ja mistä se raha tulee? Kerro sinä kun tunnut tietävän.

Toistan kommenttini ytimen jotta tässä ei väännettäisi lillukanvarsista: politisoituminen ei ole hyväksi tieteelliselle työlle. Ilmastontutkimus on läpipolitisoitunutta. Ja se EI tue tieteellisen työn tarkoitusta tai puolueettomuuta.

-Aapo, 31.1.2008

#7685

cfc:n (eräs ns. aerosoli) otsonikerrosta tuhoavasta vaikutuksesta ei ole ensimmäistäkään tietellistä todistetta, ainoastaan teoria. IPCC TAR-raportti nykyisin jopa myöntää, että Aurinko lienee merkittävin otsonikerroksen paksuutta säätelevä tekijä.

Aerosolien rajoittamiseen tähtäävä Montrealin sopimus muodostui hyvin vastaavalla tavalla kuin kasvihuonekaasupäästöjä rajoittava sopimus. YK toimii niin, että minkä tahansa sopimuksen aikaansaamiseksi kehitysmaat kiristävät rahaa teollisuusmailta. Kiina ja Intia jättäytyivät pois sopimuksesta ja ainakin Intia – joka tosin liittyi sopimukseen myöhemmin – jatkaa aerosolien valmistusta.

Ilmeinen väärin ymmärryksen syy aerosolien vaikutukseen otsonikerrokselle oli se, että siihen aikaan oikeastaan vain aurinkoa tutkineet tiedemiehet ymmärsivät, että Auringon säteilyn määrä vaihtelee eikä se ole mikään tasaisella teholla hönkivä kaasupoltin, kuten siihen aikaan yleisesti ajateltiin.

Poliitikot toimivat niin – kuten YK:n toiminnasta on nähty – että vakuututtuaan jostain asiasta, päätöksiä päätösten perään survotaan, eikä järkipuhe auta mitään. Vastaavanlainen päättömyys tehtiin aikoinaan DDT:n kieltämisellä. Esimerkiksi Sri Lanka oli lähes kokonaan taltuttanut malarian DDT:llä. Kiellon jälkeen siellä on varovaisenkin arvion mukaan kuollut miljoona lasta malariaan. Ja jo silloin osa tiedemiehistä ilmoitti, että DDT:n haitoiksi ilmoitetut ominaisuudet eivät pidä paikkaansa. Jälleen kerran, tämä vähemmistö oli oikeassa, ja niinpä DDT:tä saa nykyään taas käyttää.

Sillä, onko tiedeyhteisön enemmistö jotain mieltä, ei ole merkitystä. Tieteessä tutkitaan, johonkin teoriaan perustuen, kerättyjä näytteitä. Niiden perusteella voidaan arvioida onko teoria mielekäs. Teorian perusteella voidaan myös tehdä ennustuksia, mutta ennustusten tekeminen ei ole tiedettä. Ennustusten – tässä tapauksessa ilmaston – tarkkuus paranee tehokkaampien tietokoneiden johdosta, mutta silti ennustaminen on vain ennustamista. Jää sulaa nollassa asteessa vaikka tutkijoiden enemmistön käyttämä lämpömittari osoittaisi jotain muuta lukemaa.

Jo nyt valtaosa ilmastotutkijoista (harhaan johtava nimitys, koska suurin osa heistä ei ole tutkijoita vaan tietokoneohjelmoijia) myöntää, että (satelliiteilla) mitattu lämpeneminen koskee pääasiassa pohjoisen pallonpuoliskon tiheästi asuttuja alueita. Näin ei kasvihuonekaasuteorian mukaan pitäisi olla. Myös pohjoisella pallonpuopiskolla havaittu lämpeneminen jakaantuu teorian vastaisesti epätasaisesti siten, että tiheästi asutut seudut, kuten Eurooppa, ovat lämmenneet, mutta Yhdysvallat ei ole – paitsi tiheään asutuilla alueilla. Teorian kannalta ongelmallisinta on, että toisin kuin se esittää, alailmakehä ei ole lämmennyt voimakkaammin kuin maanpinta. Teoriaa on siis nyt tutkittu jo 20 vuotta ilman sitä tukevia tuloksia. Lienee selvää, että teoriassa on vakavia puutteita.

On mahdollista, että (pohjoisen pallonpuoliskon tiheästi asuttujen alueiden maanpinnan havaitun) lämpenemisen aiheuttaa ihmisen toiminta kuten kasvihuonekaasut. On kuitenkin mahdollista, ja jopa luultavampaa, että siihen on joku muu syy kuten maanviljelys, sademetsien hakkuut, rakentaminen tai Aurinko. Ennen kuin syy selviää, kalliisiin vuosikymmenien pituisiin investointeihin ei pitäisi ryhtyä.

Maapallo on tavallaan Auringon ympärilleen luoman energiakentän sisällä. Jo vuosia sitten todettiin Afrikan ja Australian jokien virtaamia yli sadan vuoden ajan selvittämällä, että auringonpilkkumaksimit ja -minimit rytmittävät näiden mantereiden sateita – toistuvina sarjoina kahden vuoden tarkkuudella. Edes IPCC ei enää väitä, että Kilimanjaron jäätiköiden sulaminen johtuisi alueen lämpenemisestä vaan siitä, että sateet Intian valtamereltä ovat vähentyneet. Kasvihuonekaasut olivat helppo syy poistua ns. takavasemmalle median 70-luvulla rummuttamasta tulevasta jääkaudesta. Lämpeneminen lähti uudelleen käyntiin samaan aikaan kun kasvihuonekaasujen määrä nousi jyrkästi. Kuitenkin kaasupäästöt ovat edelleen jatkaneet kasvuaan, mutta ilmasto on alkanut viilentyä vuodesta 1998 alkaen. On mahdollista, että havaitun lämpötilan nousun aiheuttikin esimerkiksi sademetsien hakkuut. Tai sitten ei. Mutta pääasia on, että hyvät lukijat ymmärtäisitte, että satuhassit, orastynkkyset ja mattivanhaset tekevät virheitä eivätkä ole maailman viisaimpia ihmisiä (jos toki eivät tyhmimpiäkään). Epäilkää kaikkea mitä kuulette ja perehtykää asioihin. Tai jos ette perehdy, älkää ainakaan ottako voimakkaasti kantaa puolesta tai vastaan.

Enemmistö tutkijoista on mieluummin väärässä muiden kanssa kuin yksin oikeassa. Näin se ihmismieli toimii tarhasta hautaan saakka. Vähemmän kuin joka viides uskaltaa nousta enemmistön mielipidettä vastaan. Miksikö? Siksi, että ihmisen on järkevämpää olla kuuliainen jäsen omassa laumassaan kuin joutua siitä ulos. Tapamme toimia ovat kehittyneet kivikaudella, mutta valitettavasti – tai onneksi – aivojemme kyky käsitellä asioita on niin suuri, että olemme pystyneet kurkistamaan myös lähisavannin ulkopuolelle. Aina atomiytimistä universumin ääreen. Mutta aivomme ovat pysyneet samoina aivoina, joilla esi-isämme jahtasivat saalista metsässä, joka päivästä toiseen näytti muuttumattomalta.

-Vastapaino, 31.1.2008

#7686

“Lisäksi, mistä he tarkalleen ovat yhtä mieltä? Siitä että ilmasto on lämmennyt vai siitä että se on ihmisen toiminnan seurausta ”

Luulin että olet aiemmin lukenut jo kommenteistani:

“Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan ilmaston lämpeneminen on suorien havaintojen perusteella kiistaton tosiasia, ja johtuu hyvin todennäköisesti (yli 90 % todennäköisyydellä) valtaosin ihmiskunnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Kasvihuonekaasuja syntyy muun muassa fossiilisten polttoaineiden polttamisesta, maan raivauksesta ja maataloudesta, ja niiden pitoisuuksien kasvaminen johtaa maanpinnan ja alailmakehän lämpenemiseen voimistamalla kasvihuoneilmiötä. IPCC arvioi, että ilmasto lämpenee 1,1–6,4 °C, todennäköisimmin 1,8–4,5 °C, aikavälillä 1990–2100. IPCC:n näkemyksiin yhtyvät ainakin 30 tiedeakatemiaa ja -yhteisöä, mukaan lukien G8-maiden sekä Brasilian, Kiinan ja Intian kansalliset tiedeakatemiat.”

“Toistan kommenttini ytimen jotta tässä ei väännettäisi lillukanvarsista: politisoituminen ei ole hyväksi tieteelliselle työlle. Ilmastontutkimus on läpipolitisoitunutta.”

Minä en usko että ilmastontutkimus on läpipolitisoitunutta. Jos tutkimme keskimääräistä yliopstotutkijaa, niin ei hänen tutkimukseensa ilmastosta vaikuta poliittiset mielipiteet.

-jr, 31.1.2008

#7687

“Nykyisen otsonikadon on osoitettu johtuvan ihmisen ilmakehään päästämistä kemiallisista yhdisteistä, joista vapautuu kloori- ja bromiatomeja stratosfääriin. Näistä yhdisteistä tärkeimmät ovat halogenoidut hiilivedyt, pääasiassa CFC-yhdisteet eli freonit ja halonit. ”

-jr, 31.1.2008

#7688

DDT ei suinkaan ole vaaratonta, vaikka se on sallittu tietyillä alueilla:

-jr, 31.1.2008

#7689

“Sillä, onko tiedeyhteisön enemmistö jotain mieltä, ei ole merkitystä. ”

Se on lähestulkoon ainoa keino saada luotettavaa tietoa mistään, koska kukaan meistä ei itse pysty olemaan kaikkien alojen erikoisasiantuntija. Vapaa yliopistotutkimus on kerta kaikkiaan se luotettavin lähde tiedolle tällä pallolla.

-jr, 31.1.2008

#7692

“Jos tutkimme keskimääräistä yliopstotutkijaa, niin ei hänen tutkimukseensa ilmastosta vaikuta poliittiset mielipiteet.”

Et ymmärtänyt mitä tarkoiitin. En puhunut tai minunnut yliopiston tutkijaa. Vaan sitä, MISTÄ RAHAT TUTKIMUKSEEN TULEVAT. Se määrää sen, mitä yliopistoissa tutkitaan. Ja ne rahat tulevat rahastoista ja myös poliittisilla päätöksillä. Sanon nyt vielä kolmannen kerran: se, mistä rahat tulevat, määrää sen, mitä tutkitaan. Ja ne rahakanvat ovat läpipolitisoituneita. Etenkin ilmastontutkimuksen osalta.

-Aapo, 31.1.2008

#7696

“Kannattaako ilmastonmuutos?”

Ei kannata. Ilmastonmuutos jokatapauksessa muuttaa nykyisiä säämalleja, eli ne paikat joihin nyt on pakkauduttu voivat muuttua elinkelpoisuudeltaan huonommiksi. Joistain muista paikoista voi tulla prempia mutta siirtymä ei tule ilman ihmishenkien tappioita. Eli ilmastonmuutos on iso riski, sellaisia ei yleinsä kannata ottaa huvin vuoksi.

Onko idea siis, että ilmaston lämpeneminen johtuu auringon säiteilyn muutoksista ja maan kallistuskulman muutoksista, eli sille ei mitään voi?

Ymmärtääkseni hiilidioksiidin vaikutus perustuu siihen, että se absorboi tietyt aallonpituudet, jotka osuvat infrapunan alueelle, eli valo tulee läpi mutta lämpö ei poistu. Aallonpituus alue ei vain ole kovin iso, joten vaikutus ei ole ihan holtiton mutta se on olemassa. Juju on siinä, että jos nykyinen määrä hiilidioksiidia absorboi jo 90% aallonpituusalueen lämmöstä niin lisällä ei ole paljoa väliä. Jos taas absorbio on 10% niin hiilidioksiidilisä lämmittää merkittävästi. Tällä hetkellä tulkinta on se, että hiilidioksiiden määrän kaksinkertaistaminen nostaa lämpötilaa 3 astetta.

Horkkahyttysistä on muuten ilmennyt DDT:lle vastustuskykyisiä kantoja, eli vaikka sen käyttöä olisi jatkettu niin ei ole todennäköistä, että malariaa olisi nujerrettu. Voi olla että DTT olisi kuitenkin tappanut vähemmän ihmisiä kuin malaria.

-Tuomas, 1.2.2008

#7697

“Vaan sitä, MISTÄ RAHAT TUTKIMUKSEEN TULEVAT. Se määrää sen, mitä yliopistoissa tutkitaan. ”

Ok, siis ilmastonmuutosta tutkitaan enemmän kuin muita asioita keskimäärin.

Minusta tämä asia vaikuttaa niin, että ilmastonmuutoksen tutkimustulokset ovat vieläkin luotettavampia kuin muut tulokset, koska sitä tutkitaan enemmän.

Se, että Brasilian, Usan, Kanadan, EU:n, Kiinan, Intian tutkijat ovat samaa mieltä, osoittaa minusta sen, että politiikka ei vaikuta tutkimuksen tulokseen. Koska, ei kai kaikkien em. maiden vallassa olevat poliitikot ole samaa mieltä politiikasta?

-jr, 1.2.2008

#7698

“Ok, siis ilmastonmuutosta tutkitaan enemmän kuin muita asioita keskimäärin.”

Ei tutkimuksen aiheena ole “ilmastonmuutos”, vaan sen jokin osa tai vaikutusmekanismi. Lainaan itseäni: “Jos tutkii esimerkiksi hiilidoksidia, ei voi saada tuloksia jotka kertovat vaikka auringonpilkuista.” Hiilidioksin vaikutuksia tutkimaan myönnetään merkittävästi enemmän rahaa, joten siitä saadaan myös tuloksia. Mutta ne tulokset koskevat nimenomaan hiilidioksidin vaikutusta, riippumatta siitä kuinka pieni tai mittava sen osuus on. Muiden selitysmallien tutkimiselle ei myönnetä läheskään niin paljon rahaa. Tämä on juuri se politisoitumisen haitta: se rajaa tutkimuskohteet poliittisesti suotaviksi (ja pahimmillaan peräti vääristää tuloksia).

Tuolla esimerkiksi on artikkeli kohdelusta, jota “väärin” ilmastonmuutoksen syihin suhtautuvat tutkijat kohtaavat. Se ei ole tiedettä, se on politiikkaa.

“Alarm rather than genuine scientific curiosity, it appears, is essential to maintaining funding. And only the most senior scientists today can stand up against this alarmist gale, and defy the iron triangle of climate scientists, advocates and policymakers.”

-Aapo, 1.2.2008

#7699

“cfc:n (eräs ns. aerosoli) otsonikerrosta tuhoavasta vaikutuksesta ei ole ensimmäistäkään tietellistä todistetta, ainoastaan teoria.”

Joskus tulee haukuttua päättäjiä sokeiksi ja saamattomiksi. Hetkittäin sitten huomaa, että huonomminkin voisi olla...

-savolainen, 1.2.2008

#7700

Aapo:

“Hiilidioksin vaikutuksia tutkimaan myönnetään merkittävästi enemmän rahaa, joten siitä saadaan myös tuloksia. Mutta ne tulokset koskevat nimenomaan hiilidioksidin vaikutusta, riippumatta siitä kuinka pieni tai mittava sen osuus on. Muiden selitysmallien tutkimiselle ei myönnetä läheskään niin paljon rahaa.”

Onko sinulla todisteita tästä? Ja toiseksi, mistä tiedät etteivät tutkijat ole tutkineet ihan tarpeeksi muita selityksiä lämpenemiselle?

Ja mistä päättelet, että kaikkien noiden em. maiden valtaapitävien poliitikkojen etujen mukaista olisi, että lämpeneminen johtuu hiilidioksidista? Miksi näin olisi?

-jr, 2.2.2008

#7701

Tuolla Richard Lindzenilläkin saattaa olla oma lehmä ojassa,

Aika oudolta kuulosta myös tuo passiivisen tupakoinnin vaaran vähätteleminen.

-jr, 2.2.2008

#7703

Öljy-yhtiöistä tunnetuin ilmastonmuutoksen kieltäjä oli viime aikoihin asti ExxonMobil. Yhteyksiä selvittelee sivusto:

Nyt jopa tämä valtion kokoinen järkäle on joutunut taipumaan todisteiden edessä ja myöntää hiilidioksidipäästöjen osuuden “yhtenä mahdollisena ilmaston lämpenemisen aiheuttajana” :) .

Jos ExxonMobil olisi maa, sen kasvihuonekaasupäästöt olisivat kuudenneksi suurimmat maailmassa. On selvää, että totuus tekee kipeää.

--jakke-, 2.2.2008

#7704

Todisteita? Luitko sen Wall Street Journalin artikkelin? Sen kumoamiseksi ei riitä että viittaat jostain hämäristä kytköksistä. Vaikka niitä olisikin, se ei tee väitteistä valheita. Ilmastonmuutos, etenkin hiilidioksidin vaikutuksen tutkiminen, avaa rahahanat tutkijoille. Ks esim “In 28 of the top-30 R&D performing academic institutions, federal financing accounts for more than 50% of the institution”s expenditures on atmospheric R&D.“ Olet aika sinisilmäinen jos kuvittelet että tämä ei vaikuta tutkimustuloksiin.

Tai otetaan esimerkiksi vaikka Oxford ”Oxford University's climate change research centre has been allocated more than £3.5m in government funding“

Lisäksi minusta on vähintäänkin erikoista että näet heti että raha voi vaikuttaa tuloksiin, mutta VAIN silloin kun tutkija tekee työtä myös öljyteollisuuden kanssa. Suurin osa yliopistojen rahoituksesta tulee valtiolta, ja valtiolla on nyt konsensus siitä että ihminen ja hiilidioksidi ovat ilmastonmuutoksen taustalla. Lainaan itseäsi: ”Tutkimusrahaa on maailman huippuyliopistoissa ja huippututkijoilla kyllä aivan riittävästi, ei heidän tarvitse valheeseen turvautua rahan takia.“ Kumosit itse omat argumenttisi.

”Ja mistä päättelet, että kaikkien noiden em. maiden valtaapitävien poliitikkojen etujen mukaista olisi, että lämpeneminen johtuu hiilidioksidista? Miksi näin olisi?“

Kuvittele millaista hallaa tekisi poliitikon PR:lle jos hän kyseenalaistaisi hiilidioksidin ja ihmisen vaikutuksen? Riippumatta siitä mitä hän itse ajattelee. Ja hän voi osoittaa ”ekologisuutensa“ vaatimalla lisää rahaa CO2-tutkimuksiin. Ja kierre jatkuu.

Minusta on erikoisinta että kun otetaan huomioon ilmakehän ja ympäristön valtava monimutkaisuus ja ihan luonnossa itsestäänkin tapahtuneet lämpövaihtelut historiassa niin nyt on saatu yksi syyllinen kaikelle. Eikö kuulosta yhtään epäilyttävältä?

-Aapo, 2.2.2008

#7705

Tuolla on vielä artikkeli “There IS a problem with global warming... it stopped in 1998” Jos joku rohkenee olla eri mieltä ilmastonmuutoksesta tai sen syistä, hänet leimataan öljyteollisuuden mannekiiniksi tms (kuten jr juuri yllä). Tästä on tieteellinen puolueettomuus kaukana. Oleellista ovat tutkimusmetodit ja -tulokset. Eikä tuolla tupakkajutulla johon jr viittasi ole yhtikäs mitään tekemistä tämän asian kanssa. Se oli tyypillinen esimerkki virheellisestä argumentoinnista

-Aapo, 2.2.2008

#7706

Aapo: “Luitko sen Wall Street Journalin artikkelin? Sen kumoamiseksi ei riitä että viittaat jostain hämäristä kytköksistä”

Jos sinulla on tarjota yksi artikkeli, jonka kirjoittajalla voi olla vielä kytköksiä, niin ei se kumoa koko muun tiedeyhteisön tutkimuksia.

“Suurin osa yliopistojen rahoituksesta tulee valtiolta, ja valtiolla on nyt konsensus siitä että ihminen ja hiilidioksidi ovat ilmastonmuutoksen taustalla.”

Niin, ja se konsensus on sen takia koska tiedemiehet ovat sen todenneet.

“Kuvittele millaista hallaa tekisi poliitikon PR:lle jos hän kyseenalaistaisi hiilidioksidin ja ihmisen vaikutuksen?”

Ehkäpä tekisi hallaa niin jos yrittää väittää toista kuin maailman lähes kaikki huipputiedemiehet. Ymmärrätkö kumpi tuli ensin. Tämä poliittinen ilmapiiri johtuu niistä tutkimustuloksista, ei päinvastoin.

-jr, 2.2.2008

#7707

“Eikä tuolla tupakkajutulla johon jr viittasi ole yhtikäs mitään tekemistä tämän asian kanssa. Se oli tyypillinen esimerkki virheellisestä argumentoinnista”

Osoittaa se kuitenkin ehkä jotain miehen yleisestä luotettavuudesta, jos hän tupakka-asiassakin on toista mieltä kuin lähes kaikki muut tutkijat.

-jr, 2.2.2008

#7708

“Niin, ja se konsensus on sen takia koska tiedemiehet ovat sen todenneet.”

Niinpäniin. Täysin puolueettomasti, täysin objektiivisesti jne. Oletko oikeasti lukenut tai ymmärtänyt mitään mitä minä ja muut ovat sinulle sanoneet? Tätä keskustelua ei liene syytä jatkaa koska olemme palanneet taas alkupisteeseen.

“Osoittaa se kuitenkin ehkä jotain miehen yleisestä luotettavuudesta, jos hän tupakka-asiassakin on toista mieltä kuin lähes kaikki muut tutkijat.”

Se ei osoita YHTIKÄS MITÄÄN. Tieteellinen työ ei ole huutoäänestys. Totuutta ei valita demokraattisesti. Ainoa mikä merkitsee, on havaitut asiat ja selitysmallit, jotka ottavat havainnot huomioon. Niistä et ole kiinnostunut, niihin et ottanut mitään kantaa.

Et muuten tainnut lukea edes viitettäni virheellisestä argumentoinnista? Viimeinen kommenttisi oli kuin suoraan listalta ks kohta 3.4.

Kerro muuten mikä miehen tutkimuksissa ja kirjoituksissa passiivisesta tupakoinnista ei pidä paikkansa ja miksi. Mitä hän on edes sanonut?

-Aapo, 2.2.2008

#7709

Aapo: “Tieteellinen työ ei ole huutoäänestys. Totuutta ei valita demokraattisesti. ”

Joo, oletko sinä sitten ilmaston asiantuntija, vai miksi sinulla on syytä olettaa että juuri nuo muutama linkkaamasi tiedemies on oikeassa ja muut väärässä?

-jr, 2.2.2008

#7710

“Joo, oletko sinä sitten ilmaston asiantuntija, vai miksi sinulla on syytä olettaa että juuri nuo muutama linkkaamasi tiedemies on oikeassa ja muut väärässä?”

Noniin, nyt pääsit ad hominem -argumentoinnissasi minuun. Mitä minä tähän liityn? Kyse on ilmastonmuutoksesta, ei minusta. Onneksi olkoon, kolmas kommentti peräkkäin joka osuu tuohon skepsiksen listaan

Ei, en ole ilmaston asiantuntija. Siksi en sanokaan kuinka asiat oikeasti ovat. En rupea toistamaan noita kaikki asioita jotka olen jo kertaalleen sinulle kertonut. Muistivinkiksi tarjoan: rahoituslähteet, tutkimustyön politisointi, nykyisten selitysmallien puutteet jne. Mutta ei tällä väliä, et näistä lukenut edes kun ne sinulle linkkien kanssa tarjottiin joten en odota nytkään sen enempää.

Muuten, jo toinen argumentointivirhe samassa kommentissa, ks kohta 3.3 Seuraavan kerran vastaan kun et sorru noihin argumentointivirheisiin. Minusta jo toisten keskustelijoiden kunnioitus vaatii sitä.

-Aapo, 2.2.2008

#7711

“Olet aika sinisilmäinen jos kuvittelet että tämä ei vaikuta tutkimustuloksiin.”

Bling! Kohta 1) Henkilöä vastaan hyökkääminen

:) :)

--jakke-, 2.2.2008

#7715

Aapo: “Muistivinkiksi tarjoan: rahoituslähteet, tutkimustyön politisointi, nykyisten selitysmallien puutteet ”

Se, että rahoitusta tulee paljon ja että suurin osa poliitikoista on samaa mieltä kuin ylivoimainen enemmistö tiedemiehistä, johtuu siitä että tiedemiehet ovat tulleet näihin tuloksiin, ei päinvastoin. Eli ei niin että ensin olisi ollut suuri määrä vallassa olevia poliitikoita, jotka olisivat olleet nykyistä mieltä ilmastonmuutoksesta, ja sitten ohjailleet tiedemiehiä tulemaan tähän samaan tulokseen.

Vai mistä mielestäsi tällainen poliittinen agenda olisi ensin lähtenyt? Mikä oli se poliittinen päämäärä, joka ensin sai poliitikot ajattelemaan, että hiilidioksidipäästöjä on ihan liikaa ja pitää rajoittaa autoilua, teollisuutta jne jne?

Ja vielä kerran, miksi ne muutamat eri mieltä olevat ilmastontutkijat ovat uskottavampia ja parempia kuin suuri enemmistö? Toistaiseksi olet kertonut, että heillä on vähemmän rahaa, ovat pieni vähemmistö ja vallassa olevaa politiikkaa vastaan. Tämäkö tekee heistä luotettavampia? Vai mikä?

“Nykyisten selitysmallien puutteet” Tarkemmin mitkä ovat nämä puutteet ja miksi ne kumoavat koko teorian siitä että nykyinen lämpeneminen on suurimmalta osin ihmisen toiminnan seurausta?

-jr, 3.2.2008

#7722

Nyt pitää vähän taas ihmetellä. Miksi ihmeessä poliitikot haluaisivat tuloksia joissa todetaan, että nykyinen kulutus lämmittää maapalloa ja se pitäisi lopettaa? Tälläinen haittaa talouskavua ja muistaakseni aika moni rahakas yhtiö pisti ja pistää hanttiin.

Olet hienosti selittänyt, että jos poliitikot haluaisivat tuloksia, jossa hiilidioksiidin vaikutuksia liiotellaan, niin tälläisiä tulisi. En vain näe perustetta tälle halulle.

Toisinpäin se voisi toimia, eli jollakin tutkijalla on idea ja sen tukemisen nimissä hän yrittää buffta ideaansa maalaamalla tuhon merkkejä. Mutta miksi kaikki nyt yhtä äkkiä olisivat uskoneet, jos sillä ei ole mitään totuutta takanaan. Ei tuo nyt ole kovin uusi idea.

Jos hiilidioksiidin vaikutuksia tutkitaan paljon ja sillä ei ole kovin merkiitäviä vaikutuksia, niin eikös sen pitäisi käydä ilmi niistä tutkimuksista?

-Tuomas, 4.2.2008

#7726

Niin, ja jos vain ihmisen vaikutusta ilm.muutokseeen tutkitaan paljon, ei siitä seuraa se, että ylivoimainen enemmistö tutkijoista toteaa: “ilmastonmuutokseen syy on 90 % tod.näköisyydellä ihmisten toiminta” vaan: “ihminen vaikuttaa ilmastonmuutokseen mutta kenties muukin”.

-jr, 4.2.2008

#7729

Tuomas osuu aika lähelle ongelman ydintä ja ehdottomasti ansaitsee vastauksen. Koitan selittää, miksi poliitikot tarvitsevat tällaisia tuloksia.

En usko mihinkään salaliittoon. Kyse on enemmän siitä, että valtaosalla poliitikoista ei ole sellaista tieteellistä peruskoulutusta, joka tekisi mahdolliseksi erottaa todellinen tieteellinen tutkimus ja puhdas teoreettinen mietiskely.

Tätä taustaa varten käännän kysymyksesi toisin päin:

1. Mikä on se haitta, jonka yksittäinen poliitikko saa siitä,

a) että vastustaa ilmastonmuutokseen liittyvää päästökauppaa?

b) että ei vastusta ilmastonmuutokseen liittyvää päästökauppaa?

Ja kääntäen:

2. Mitä etua yksittäinen poliitikko saa siitä, että

c) kannattaa ilmastonmuutokseen liittyvää päästökauppaa?

d) ei kannata ilmastonmuutokseen liittyvää päästökauppaa?

Omia ehdotuksiani ovat

a) muut poliitikot leimaavat häiriköksi ja suuri yleisö idiootiksi.

b) eläkkeelle jäätyään huomataan, ettei hän ollut kovin viisas.

c) saa runsaasti julkisuutta ja näyttää uskottavalta.

d) voi myöhemmin sanoa olleensa suoraselkäinen.

Mihin valintoihin itse päätyisit, jos olisit tavallinen rivipoliitikko esimerkiksi Suomen eduskunnassa? Minä ainakin ottaisin kohdat b ja c.

-Vastapaino, 4.2.2008

#7730

Vastapainolla on tavallaan ihan hyvä pointti kätkettynä. Kyseessä on itse asiassa “politiikkaan” perustuva tapa ajatella. Kyseessä on riskinhallinta:

Se perustuu ajatukseen siitä, että on kaksi vaihtoehtoa:

a: Ilmastonmuutos tapahtuu

b: Ilmastonmuutos ei tapahdu.

Sitten mietitään, minkälaisia riskejä siihen liittyy jos linjattu vaihtoehto on se joka on totta:

a: Jos otamme päästöt vakavasti, saamme ison palkinnon. Jos emme, saamme valtavan rangaistuksen ja talous romahtaa.

b: Jos otamme päästöt vakavasti talous kärsii hieman.(Tappiot riippuu tosin kuluttajista, ei siitä onko ilmastonmuutos tosi vai ei!) Jos taas emme ota, talouselämä saa pienen boostin.

Tietenkin moni ajattelee, että “on huono”. Tuollaisella voisi todistaa että meidän kannattaa varautua elokuvien alienin hyökkäykseen. (Mikä on totta.) Siksi onkin syytä lisäksi miettiä todennäköisyyksiä. Tiede ei tietenkään anna lopullisia vastauksia. Eikä meitä edes kiinnosta yksittäisten tiedemiesten kannat.

Uskon toki että valtavirta voi olla väärässä. Mutta niin voivat olla vähemmistötkin : Hekään eivät ole erehtymättömiä. Molemmat ovat älykkäitä. Täytyy katsoa mikä on enemmistön kanta:

Mitkä siis ovat vaihtoehtomme?

1: Enemmistö tiedemiehistä on väärässä, kenties vihreän vasuripolitiikan vuoksi kommunismin sumentama ja vähemmistö edustaa viisauden kärkeä

2: Tiedemiesten enemmistö on oikeassa ja vähemmistö on esimerkiksi oikeistolaisen maailmankuvansa ohjaamia.

Jos katsotaan parasta mahdollista tieteellistä tietoa, olen taipuvainen ajattelmaan siten, että isot tiedejärjestöt, kuten AAAS, ja sellaiset lehdet kuin “Nature” ovat yksityistä ihmistä luotettavampia. Niillä on “teoriaa isompia tavoitteita”. Jos ilmastonmuutosparadigma romahtaa, “Nature” ja “AAAS” jatkaa matkaansa. Paitsi, jos sen arvovalta ja uskottavuus on romahtanut, koska ne ovat dogmaattisesti jääneet roikkumaan “menneeseen tieteeseen”. Jos Nature tänä päivänä kannattaisi jotain flogiston -teoriaa, se ei olisi tärkeä tiedelehti.

Näin ainakin pintapuolistesti tarkastellen ilmastonmuutos on tällä hetkellä lähinnä molemminpuolista poliittista peliä, joka on “ajankohtaista” koska jossain USA:ssa on vaalit tulossa ensi vuonna ja Gore sai liika hyviä palkintoja jostain dokkarista jossa tämä poliitikkona esittää Powerpointtia, valistaa saastutuksen vaivoista ja lentää yksityiskoneella..

Yritin ottaa pintapuolisesti asiasta selvää, mutta näyttää että molemmat puolet kahlaavat pääosin pintapuolisella kaduntallaajaa käännyttävällä tekstillä, jossa paistaa politiikka. Kyseessä ei ole taaskaan kiinnostus tieteeseen tai edes ihmiskunnan selviämiseen. Minusta tässä koko ilmiössä on kyseessä mielipiteet. Uskonto.

Riippumatta siitä kumpi puoli ilmastonmuutoksesta on oikeassa on merkitystä, kun käytännössä julistajat molemmilla puolella ovat poliittisia pappeja eivätkä tiedemiehiä..

-Neo-Konservatiivi, 5.2.2008

#7731

Vastapainon kommentti lähtee tilanteesta, jossa suuri yleisö on jo hyväksynyt ilmaston läpenemisen tosiasiaksi ja hiilidioksiidin sen syyksi. Minä puhuin vähän aikaisemmasta vaiheesta.

Muistan vielä tuossa 10 vuotta sitten, kun ilmastonmuutos alkoi nousta otsikoihin mutta siihen ei kukaan oikein uskonut paitsi vihreät. Miksi siitä tilanteesta on päädytty nykyiseen, jossa hiilidioksiidn pahuudesta on tullut mantra, jos sillä ei ole mitään totuutta takanaan?

Haluaisin, että joku selittää miten naurettavasta teoriasta tuli faktaa 10 vuodessa, jos sillä ei ole mitään tottuutta takanaan. Eli 10 vuotta sitten, jos poliitikko halusi leikata päästöjä estääkseen lämpenemistä, niin aika outona häntä pidettiin ja ei sillä mitään irtopisteitä saatu. Ja muistaakseni meilkein kaikkien maiden johtavat poliitikot haarasivat kaikkia rajoitteita vastaan vielä 5 vuotta sitten. Onko nyt pari lämmintä vuotta muuttanut kaiken vai olisiko asialla jotain tekemistä sen kanssa että, tiedemiehet ovat puhuneet asiasta.

-Tuomas, 5.2.2008

#7739

AAAS ja Nature taitavat olla ilmastonmuutoksen puolella. Ja Tuomas on aivan oikeassa “Paradigmanmuutos” kertoo yleensä jostain. Tosin tälläkin hetkellä taitaa olla ihan OK keskustelun alla se, kuinka suuri osa siitä on ihmisen aiheuttamaa ja kuinka suuri osa ei.

Tosin jos minun lapsuusmuistoni otettaisiin mittariksi, tiedemaailma puhuisi järkyttävän nopeastsa ilmaston jäähtymisestä. Olivat ne vaan niin paljon parempia, aikaisemmin. :)

-Neo-Konservatiivi, 6.2.2008

#7847

Ennen kuin tulee sanomista, totean, että kirjoituksessa on yksi virhe, jonka löytämisestä saa mainetta ja kunniaa.

-Vastapaino, 22.2.2008

#7856

“Ja vielä kerran, miksi ne muutamat eri mieltä olevat ilmastontutkijat ovat uskottavampia ja parempia kuin suuri enemmistö? Toistaiseksi olet kertonut, että heillä on vähemmän rahaa, ovat pieni vähemmistö ja vallassa olevaa politiikkaa vastaan. Tämäkö tekee heistä luotettavampia? Vai mikä?”

Yhdyn jr:n kysymykseen, joka ei ole vielä saanut kunnollista vastausta.

-Boney, 23.2.2008

#7857

Minä en ole tuohon vastannut pääosin siitä syystä että sillä ei ole yhtikäs mitään väliä mitä sanon. Olen käyttänyt aikaisempaankin keskusteluun, lukemiseen jne jo paljon aikaa ja keskustelun tuloksena en ole viisastunut tippaakaan. En koskaan saa mitään viitteitä paremmasta tiedosta. Jos tarjoan itse viitteitä, tulee vastauksena korkeintaan epämääräisiä viittauksia siitä miksi lähteet ovat epäluotettavia, mutta ei mitään muuta.

Jo käsitellyt asiat tulevat jatkuvasti uudelleen esiin. Vastauksia ei joko ole luettu, tai korkeintaan niin pinnallisesti että niistä etsitään yksi kohta josta voidaan olla eri mieltä ja muu sivuutetaan. Kaiken tämän lisäksi tässä keskustelussa argumentointi on hyvin usein muusta kuin itse asiasta (vrt viittaukset Skepsiksen argumentoinnin virheet -listaan Yhden viittauksen pitäisi riittää että listan lukisi läpi ja miettisi argumentointiaan. Ennen tätä kommenttiani olen viitannut listaan neljästi.

Kaiken kaikkiaan keskustelu on varsinkin loppua kohti puhdasta ajanhukkaa.

Minulla ei ole kiinnostusta osallistua keskusteluun josta ei voi oppia mitään, ja jr:n kanssa jokainen keskustelu on sellainen, valitettavasti. Paljon enemmän opin asiasta lukemalla siitä artikkeleja ja katsomalla dokumentteja (kuinka moni keskustelija on muuten lukenut aiheesta ainuttakaan artikkelia tämän keskustelun puitteissa?).

Boney ja muut, totuudesta ei äänestetä. Vaikka enemmistä olisikin jotain mieltä, se ei tee siitä mielipiteestä yhtään enempää totta. Vain tieteellinen metodi johtaa kohti totuutta. Ei enemmistössä eikä vähemmistössä olo. Enkä minä ole edes sanonut kuinka asiat ovat. Olen tuonut perusteltua kritiikkiä täysin politisoituneen ilmastonmuutostutkimuksen luotettavuutta kohtaan ja siihen kritiikkiin ei suoranaisesti ole edes vastattu.

Lisäksi, mistä tarkemmin he edes ovat samaa mieltä? Siitä että ilmastonmuutos tapahtuu? Siitä että se on hiilidioksidin aiheuttamaa? Siitä että se on ihmisen syytä? Siitä että ihminen voi sille tehdä jotain? Nämä ovat aivan eri asioita mutta ne niputetaan yhdeksi kimpuksi. Ilmastonmuutosta tuskin voidaan kiistää, mutta sen syy, seuraukset, vaikutusmekanismi ja kesto ovat aivan eri asioita.

-Aapo, 24.2.2008

#7859

Aapo:

“ Vain tieteellinen metodi johtaa kohti totuutta. ”

Nimenomaan, miksi sitten väität että huomattavan ylivoimainen enemmistö tätä tieteellistä metodia käyttäneistä tiedemiehistä on väärässä?

“Lisäksi, mistä tarkemmin he edes ovat samaa mieltä?”

Tämä on kerrottu täällä jo pariin kertaan: “IPCC:n mukaan ilmaston lämpeneminen on suorien havaintojen perusteella kiistaton tosiasia, ja johtuu hyvin todennäköisesti (yli 90 % todennäköisyydellä) valtaosin ihmiskunnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. IPCC:n näkemyksiin yhtyvät ainakin 30 tiedeakatemiaa ja -yhteisöä, mukaan lukien G8-maiden sekä Brasilian, Kiinan ja Intian kansalliset tiedeakatemiat.”

“Olen tuonut perusteltua kritiikkiä täysin politisoituneen ilmastonmuutostutkimuksen luotettavuutta kohtaan ”

Et ole vieläkään todistanut että politiikka on vaikuttanut niin että tuohon ylläolevaan tulokseen on tultu.

Politiikassa puhutaan paljon ilmastonmuutoksesta mutta en silti suostu uskomaan että kaikki ylläolevat tiedeyhteisöt ovat siinä määrin politikkojen sätkynukkeja että he tuollaisia tuloksia kertoisivat vastoin parempaa tietoaan.

-jr, 24.2.2008

#7861

“Nimenomaan, miksi sitten väität että huomattavan ylivoimainen enemmistö tätä tieteellistä metodia käyttäneistä tiedemiehistä on väärässä?”

Totuutta ei päätetä demokraattisesti, kuten olen sanonut jo ainakin neljä kertaa. Yksikin tutkimus riittää kumoamaan teorian vaikka kaikki olisivat sitä ennen teoriasta samaa mieltä. Kerro muuten myösi kuinka “ylivoimainen enemmistö” ja mistä tämä tieto on lähtöisin? Lähde?

Lisäksi jos olisit lukenut viestini niin olisit huomannut että EN ole sanonut että he (tutkijat) ovat väärässä. Kyseenalaistin luotettavuuden (pitääkö tämä sama asia oikeasti toistaa joka ikisessä viestissä?). Usein viittaamasi IPCC ei esimerkiksi ole puhtaan tieteellinen järjestö vaan sen loppulausumat hiotaan yhteistyössä hallitusten edustajien kanssa. Mitä tekemistä poliittisilla toimijoilla on tieteellisessä raportissa? Täsmälleen mitä tarkoitan tutkimuksen politisoitumisella. IPCC:n kommentin olit kyllä aiemmin maininnut ja viitannut, mutta en sitä eilen muistanut mistä pahoitteluni.

Onnistuit yhteen lauseeseen sisällyttämään virheellisen väitteen minun kommenteistani, kysymyksen johon on vastattu ainakin kolme kertaa ja epärelevantin viittauksen enemmistöön. Ja kaikki tämä ensimmäisessä lauseessa vastauksena viestiini jossa kritisoin että kanssasi on turhauttavaa keskustella kun et tunnu edes lukevan vastauksia.

Jotta taas palattaisiin asiaan niin perusteltua kritiikkiä ilmastomallille esimerkiksi oheisessa Financial Postin artikkelissa ja suomeksi GreenFreellä

Tämän viestin jälkeen en enää vastaa väitteisiin joihin olen jo vastannut, en virheelliseen argumentointiin ja pääosin en väitteisiin joille ei tarjota minkäänlaista viitettä. Nuo ovat perusedellytyksiä että keskustelusta voisi oppia jotain.

-Aapo, 24.2.2008

#7864

Aapo:

“ Kerro muuten myösi kuinka ”ylivoimainen enemmistö“ ja mistä tämä tieto on lähtöisin? Lähde?”

“Lisäksi jos olisit lukenut viestini niin olisit huomannut että EN ole sanonut että he (tutkijat) ovat väärässä. Kyseenalaistin luotettavuuden (pitääkö tämä sama asia oikeasti toistaa joka ikisessä viestissä?).”

Olen tainnut tosiaan lukea kirjoituksiasi hieman asenteellisesti. No, jos tosiaan vain kyseenalaistat niin ei siinä mkitään. Aina voi kyseenalaistaa. Joku voi esim. kyseenalaistaa väitteen “en voita lotossa 30 miljoonaa ensi viikolla”. Minä kuitenkin pidän edelleen mielipiteeni, että en voita.

Mistäänhän ei voi tietää mitään varmaa, ja ihminen toimii todennäköisyyksien pohjalta. Minä kaiken kyseenalaistamisen jälkeen kuitenkin olen sitä mieltä, että ainakin 80 % todennäköisyydellä IPCC on oikeassa, ja toimin sen pohjalta. Kunnes toisin todistetaan.

“Usein viittaamasi IPCC ei esimerkiksi ole puhtaan tieteellinen järjestö vaan sen loppulausumat hiotaan yhteistyössä hallitusten edustajien kanssa. Mitä tekemistä poliittisilla toimijoilla on tieteellisessä raportissa? Täsmälleen mitä tarkoitan tutkimuksen politisoitumisella. ;

Niin, tuossa BBC:n raportissa todellakin kerrotaan että lausumat hiotaan poliitikkojen kanssa. Mikäs sinänsä on turhaa ja ikävää, mutta koskee lähinnä vain sanontojen jyrkkyyttä ja asennetta. Ei niissä faktoja muutella.

BBC:n artikkelista: “ Because of this, ”climate sceptics“ and ”climate catastrophists“ alike have regularly contended that the conclusions are unreliable – that scientists' drafts are altered through political pressure to make them either too weak or too strong, depending on which direction the criticism is coming from.”

Toisin sanoen, sekä ilmastonmuutoksen epäilijät että puoltajat ovat valittaneet IPCC:n raporttien olevan poliittisesti väritettyjä suuntaan JA toiseen.

-jr, 24.2.2008

#7904

Itseasiassa toisin kuin alussa väität aavikoituminen on yleisempää kuin metsien kasvu ja tutkimuksissa on todettu metsät eivät kasva nopeammin co2 takia, ainakaan merkittävästi. Vaikka hiilidioksi on elämälle välttämätön aine ei se muuta asiaa millään tavalla, kysy on hiilidiosidin liiallisesta määrästä. Lisaksi jäätiköt oikeasti pienenevät. Suurin osa maista, tiedemiehistä, YK ja EU myöntävät että ilmastonmuutos on totta. Voisiko joku selittää miksi he tekevät näin mikäli ilmastonmuutos ei pidä paikkaansa. Kuitenkin niillä on suurimmat resurssit tutkia asiaa ja suurin osa poliitikoista on korkeasti koulutettuja ihmisiä jotka oikeasti haluavat tehdä hyviä ja oikeita päätöksiä.

-Tuntematon, 27.2.2008

#7905

valtamerien pohjavesien lämpötila on muuten 4 astetta koska se on painavinta vetta. ja tuo kirjoitus on muuten täysin väärässä muutenkin. ei muuta

-Tuntematon, 27.2.2008

#7961

Herättäviä pointteja. En kiellä, etteikö ilmastonmuutosta ja ihmisen vaikutusta olisi dramatisoitu, mutta valitettavasti en vielä ole valmis siirtymään valtanäkemyksestä mihinkään. Vaikka ilmasto ei lämpenisi tai vaikka lämpeneminen ei olisi ihmisen syytä, poliittiset energiapäätökset ja kestävän kulutuksen tukeminen eivät ole turhia tai pelkkää äänestäjien kosiskelua.

-Koiruoho, 1.3.2008

#8000

Niin kauan kuin suurimpia ilmastotieteilijöitä näyttävät olevan valtiotieteilijät, pidän enemmän kuin järkevänä olla uskomatta ihmiskunnan suurimpaan huijaukseen (nykyisen, Pravdamaisen yksipuolisen The Totuuden muodossa kerrottuna).

-Retu, 4.3.2008

#8172

Tämä kirjoitus on pelkkää populistista paskaa, jota skeptikot kyllä osaavat syytää. Muuta he eivät sitten osaakaan. He osaavan ainoastaan kiistää muiden tekemiä teorioita. Ainoatakaan skeptikkojen aikaansaamaa vertaisarvioitua ilmastonmuutoksen selittävää teoriaa ei ole julkaistau. Ei ensimmäistäkään. Miksikö, koska sellaista ei ole, eikä tule koskaan olemaan.

Skeptikot ovat väärässä ja suuressa vastuussa dis-informaation aiheuttamasta hämmennyksestä ja ilmastonmuutoksen torjunnan hidastumisesta tämän takia?

-Tapani, 21.3.2008

#8173

Tapani, sillä ei ole yhtikäs mitään merkitystä vaikka skeptikko ei tarjoaisi toista teoriaa tilalle. Se, että toinen teoria on väärä, ei tee toisesta oikeaa. Ei vaikka teorian virheellisyyden paljastajalla ei olisi tarjota parempaa tilalle.

Jos todellisuus on teorian mukainen, kaikkien havaintojen pitäisi sopia teorian antamiin ennusteisiin. Jos niin ei ole, teoria ei selvästi ole totuudenmukainen (eli sitä pitää vähintäänkin muokata ellei sitten kokonaan korvata toisella).

Sinulle tuntuu olevan tärkeämpää KUKA sanoo kuin MITÄ sanotaan. Lähtökohtaasi ei voi pitää edes etäisesti tieteellisiin kriteereihin sopivana.

-Aapo, 22.3.2008

#8177

Odotat tarkkaa ja kattavaa teoriaa jostakin, mistä sellaista ei voi olla edes olemassa?

Kirjoituksesi sisältää roppakaupalla virheitä, keksittyjä “selityksiä” eikä varteenotettavia lähdeviitteitä ole ensimmäistäkään. Älä nyt hyvä mies mihinkään winterhalttereihin usko, ne keksivät noita juttujaan omasta päästään.

Mutta ihan miten vaan, pidän tiedeyhteisön sanomisia tärkeämpinä kuin Aapon sanomisia. Ei ilmastonmuutoksessa ole ollut mitään epäselvää enää pitkään aikaan. Mutta ainahan on niitä, jotka haluavat uskoa Maan olevan litteä.

-Tapani, 23.3.2008

#8178

Tapani ei ole edes lukenut koko kirjoitusta, ainakaan ajatuksella. Sen näkee esimerkiksi siitä että se ei ole minun kirjoitukseni ollenkaan kuten viittaat.

Odotan tarkkaa teoriaa jostain mitäei voi olla edes olemassa? Mitäs helvettiä tämä tarkoittaa? Jos ilmiö on olemassa ja malli oikeanlainen niin mittaustulokset sopivat malliin hienosti ja ongelmia ei ole. Tilanne ei ole nyt niin. Etkä kykene näkemään MITÄÄN ongelmaa siinä vaan hyökkäät heitä vastaan jotka kysyvät miksi malli ei vastaa mittaustuloksia. Miksi? Kiinnostaako sinua lainkaan toimivan mallin löytäminen?

Jos mittaustulokset eivät sopisi malliin maapallon pyöreydestä (tai semi-pyöreydestä), ei maapallo selvästikään olisi pyöreä. Ei vaikka vaahtoaisit kuinka.

-Aapo, 23.3.2008

#8186

Kun sanoin, että kirjoituksesi vilisee virheitä, tarkoitin sitä, ja tässä osoitan niistä osan. Jokainen voi sitten itse päätellä, onko kirjoituksesi sitten muiltakaan osin uskottava.

Kasvihuone ei ole suljettu systeemi, vaan sinne säteilee energiaa ulkopuolelta, ja sieltä säteilee energiaa ulos. Maan ilmakehä on samalla tavalla avoin, energiaa siirtyy sisään ja ulos säteilemällä, ja vain säteilemällä. Sekä kasvihuone että ilmakehä hakeutuu lämpötilan suhteen aina tasapainoon.

Hiilidioksidin lämpösäteilyä absorboiva ominaisuus on laboratoriossa mitattu jo 1800-luvulla. Tässä on lueteltu 60 tutkimusta, joissa on selvitetty kuinka paljon ilmasto lämpenee jos CO2 pitoisuus kaksinkertaistuu.

Kaikki osoittavat ilmaston lämpenevän. Kaikki. Millaista osoitusta kaipaat, jos nämä eivät riitä?

Pitoisuus märittelee myrkyn. Hiilioksidi muuttuu ihmiselle myrkyksi pitoisuuden ylittäessä 40 000 ppm, eli 4 %. 2000 ppm = 0,2 %, ei 2 % kuten väität.

Huoneilman CO2 pitoisuudella tai ihmisten käsityksellä kasvihuoneista ei ole mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa. Pelkkää retoriikkaa.

Lätkämaila on kuvaaja ilmakehän CO2 pitoisuuden, ja lämpötilan noususta, aikaskaalana nykyinen interglasiaali. Ei sitä mihinkään ole hylätty. Pieni jääkausi ja mainitsemasi lämmin jakso mahtuvat yhden asteen keskilämpötilan muutosten sisään. Nyt puhutaan paljon suuremmista muutoksista. Vertailun vuoksi, jääkauden päättyessä lämpötila nousi yhden asteen tuhannessa vuodessa, nyt vähintään kymmenen kertaa nopeammin.

Nasan korjaukset lämpötilatilastoihin olivat joitain asteen sadasosia, ja ne sattuivat muuttamaan USA:n lämpimämpien vuosien järjestystä. Kokonaisuuteen, nousevaan lämpötilatrendiin ne eivät vaikuttaneet.

Sää on eri asia kuin ilmasto. Kun kirjoitat lämpötilan nousseen ja laskeneen koko 1900-luvun vaikka CO2 pitoisuus on koko ajan noussut, puhut säästä. Ilmasto on lämmennyt, kuten 1900-luvun trendit hyvin osoittavat.

En tiedä kenen käsitys on, että Maan historiallisen lämpötila olisi jotenkin vakaa. Milankovitchin syklit ovat kyllä tuttuja kaikille ilmastotutkijoille, ja monille muillekin. Ne eivät tosin yksinään riitä selittämään jääkausia, vaan tarvitaan negatiivisia takaisinkytkentöjä.

Ei öljy koskaan lopu, eikä sitä ole juuri kukaan väittänytkään. Sen hinta vaan nousee koko ajan helposti hyödynnettävien esiintymien ehtyessä.

Nuo skeptikoiden kaupunkilämpötila-teoriat on kumottu jo aikaa sitten. Lämpötila nousee tällä hetkellä eniten alueilla, joissa ei ole väestökeskittymiä lähelläkään, kuten pohjoisnavalla.

Ei näy kuvassa kaupunkeja, tai muutakaan mikä puoltaisi kaupunkisaarekeilmiötä.

Maan pinta ja ilmakehä säteilee lämpösäteilyä koko ajan, ei vain yöllä. Satelliittienkin avulla on mitattu, että Maa säteilee avaruuteen vähemmän energiaa kuin Aurinko säteilee Maahan. Se osoittaa selvästi, että kasvihuoneilmiö on epätasapainossa. Kerro nyt, mikä sen pakotteen aiheuttaa, ellei kasvihuonekaasut.

CO2 pitoisuus ei ole satojatuhansia vuosia ollut 260 ppm, 0,026 %. Jääkausien aikana se on ollut alle 200 ppm. Mittauksen yksinoikeutta ei ole kenelläkään, kyllä sitä saa vapaasti ihan kuka hyvänsä mitata. Tässä tuoreita Envisatin mittauksia:

Auringon säilyn voimakkuutta on mitattu satelliitista käsin viimeisen 30 vuotta. Säteily ei ole lisääntynyt, vaikka ilmasto on samaan aikaan lämmennyt nopeasti. Aurinko ei selitä lämpenemistä.

Siinä olet oikeassa, että mallit ovat epätarkkoja. Ne eivät koskaan voikaan olla tarkkoja, koska muuttujia ja tuntemattomia asioita on yksinkertaisesti liikaa. Tätä tarkoitin teorialla, jota ei voi olla olemassa. Ei ole mitään ilmastonmuutosteoriaa. On kokoelma kymmeniä ja satoja teorioita, joilla ilmiötä kuvataan. Tiede tarjoaa maailmasta aina parhaan selityksen, niin nytkin. Suunta on aivan selvä, lämpenee, ja tulokset tarkentuvat koko ajan. Kaikki mallit osoittavat ilmaston lämpenevän, kaikki. Jos joku väittää vastaan, osoittakoon myös sellaisen mallin joka osoittaa muuta kuin lämpenemistä. Luonnollisesti mallit sisältämät teoriat ja kaavat on tuotava julki tiedeyhteisön arvioitavaksi.

Merkit ihmiskunnan toiminnan muutoksen välttämättömyydelle ovat riittävät. Haluammeko, että sivilisaatiomme kukoistaa vielä tulevaisuudessakin, on tietenkin toinen kysymys. Siihen tiede ei vastaa.

-Tapani, 25.3.2008

#8203

Kaipaat sellaista mallia, joka osoittaa, että ilmasto ei lämpene, no sellaista ei varmaan ole, mutta eipä ole paljon arvoa viittaamissasi malleissakaan, kun ei yhtään tiedä mihin pitäisi uskoa, kun hajonta on n. 9K.

Hiilidioksidin piikkiin ei kuitenkaan mitään useiden asteiden lämpenemistä voida panna. Tässä vinkki yhteen simulointiohjelmaan, millä voit itse säätää ns. kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ja saat laskelman avaruuteen pääsevän säteilyintensiteetin muutoksista. Siitä voit sitten laskea, kuinka paljon maanpinnan tulee lämmetä, jotta säteilytasapaino säilyisi.

Itse tuplasin CO2:n ja sain tulokseksi 0,8K:n lämpenemisen!

Aikamoisen ketjureaktion vaatii, että tästä noususta seuraisi useiden asteiden nousu. Eikö maapallo muka ole ollut jopa lähihistoriassakin 0,8K nykyistä lämpimämpi? Mihin se ketjureaktion on jäänyt?

CO2:n vaimennuskaistathan ovat jo lähes tukossa, joten pitoisuuden lisäyksellä on enää marginaalinen vaikutus, varsinkin, jos vielä kaksinkertaistamisen jälkeenkin hiilidioksidia lisätään.

Uskotko todella itsekään, että satelliiteista voidaan mitata kattavasti säteilyintensiteettejä niin tarkasti, että jonkinlainen luotettavuus olisi väittämälläsi pakotteella eli maahan tulevan säteilyn suuremmuudella maasta lähtevään verrattuna?

-Tapsa, 28.3.2008

#8563

Ilmastohysteria antaa lisää perspektiivia taikauskoisen hysterian esiintymiseen Euroopan historiassa, esimerkkinä inkvisitio, natsismi ja kommunismi. Miksi suuri osa ihmisistä uskoo hölynpölyyn?

Vähäinenkin perehtyminen luonnontieteellisiin argumentteihin osoittaa, että ilmastonmuutos on uskonnollinen hurmosliike, joka kuitenkin täyttää markkinaraon: mitä olisi, jos ei olisi ilmastonmuutosta? Monen ihmisen elämä tuntuisi tyhjältä.

Kuten artikkelissa todetaan, mikään ilmastomyytin väite ei pidä paikkaansa: jääkiekkomaila on tieteellinen huijaus (väärennöksen lopulta vahvisti USA:n edustajainhuoneen asettama Wegmanin komitea 2006), ääri-ilmiöt eivät lisäänny, lämpeneminen ei ole ollut poikkeuksellista ja sitä paitsi pysähtynyt muutama vuosi sitten jne. jne.

Tämä ei luonnollisesti ilmastouskossa olevia häiritse, yhtä vähän kuin olisi selittänyt vakaumukselliselle marksilaiselle, että havaintojen mukaan teoria eli “tieteellinen maailmankuva” Neuvostoliitosta ei toimi.

Ilmastohysterian lietsonnasta ja siihen liittyvästä totalitarismista on kuitenkin tulossa vakava uhka hyvinvoinnille ja demokratialle.

Tällainen hysteria on mahdollista, koska se ajaa monien sidosryhmien etuja. Poliittiset, uskonnolliset ja taloudelliset keinottelijat hyötyvät ilmastonmuutoshysteriasta. Oligo- tai monopolistiset energia-, liikenne- ja rakennusyhtiöt hyötyvät ihmisten vapauden rajoittamisesta. Poliitikot ja näiden operoimat 1900-luvun instituutiot – kuten YK – joiden missio muuten olisi epäselvä ja kadoksissa ovat saaneet uuden strategian ja pyrkivät kasvattamaan painoarvoaan.

Suomalainen media on taas “rähmällään” EU:n keskuskomitean yleisliittolaisen ilmaston viisivuotissuunnitelman edessä, tavalla, joka ikävästi muistuttaa saman median toimintaa 1970-luvulla.

EU puolestaan on laajentaut toimialaansa jumaluusopin suuntaan alkamalla virren sanoin säätää säitä ja ilmoja.

Oletko lukenut Solomonin kirjan Deniers (2008)? Se on lyhyt ja tiivis yhteenveto eräistä “kerettiläisistä”, eli maailmanluokan tiedemiehistä, jotka ovat asettuneet YK:n ilmastoinkvisitota vastaan.

Mitä mitä olet Lerouxin (2005:87) referoimasta laskelmasta, että ihmisen CO2-päästöjen osuus kasvihuoneilmiössä olisi 0,117 %, kun IPCC:n “unohtama” tärkein kasvihuonekaasu vesihöyry otetaan mukaan laskelmissa?

-Epämiellyttävän Totuuden Torvi, 19.5.2008

#8564

Ilmastohysteria antaa lisää perspektiivia taikauskoisen hysterian esiintymiseen Euroopan historiassa, esimerkkinä inkvisitio, muu uskonnon vedenpaisumuksella pelottelu, natsismi ja kommunismi. Miksi suuri osa ihmisistä uskoo hölynpölyyn?

Vähäinenkin perehtyminen luonnontieteellisiin argumentteihin osoittaa, että ilmastonmuutos on uskonnollinen hurmosliike, joka kuitenkin täyttää markkinaraon: mitä olisi, jos ei olisi ilmastonmuutosta? Monen ihmisen elämä tuntuisi tyhjältä.

Kuten artikkelissa todetaan, mikään ilmastomyytin väite ei pidä paikkaansa: jääkiekkomaila on tieteellinen huijaus (väärennöksen lopulta vahvisti USA:n edustajainhuoneen asettama Wegmanin komitea 2006), ääri-ilmiöt eivät lisäänny, lämpeneminen ei ole ollut poikkeuksellista ja sitä paitsi pysähtynyt muutama vuosi sitten jne. jne.

Tämä ei luonnollisesti ilmastouskossa olevia häiritse, yhtä vähän kuin olisi selittänyt vakaumukselliselle marksilaiselle, että havaintojen mukaan teoria eli “tieteellinen maailmankuva” Neuvostoliitosta ei toimi.

Ilmastohysterian lietsonnasta ja siihen liittyvästä totalitarismista on kuitenkin tulossa vakava uhka hyvinvoinnille ja demokratialle.

Samoin kuin 1970-luvulla, pahin disinformaation lähde ovat yliopistojen huuhailijat.

Tällainen hysteria on mahdollista, koska se ajaa monien sidosryhmien etuja. Poliittiset, uskonnolliset ja taloudelliset keinottelijat hyötyvät ilmastonmuutoshysteriasta. Oligo- tai monopolistiset energia-, liikenne- ja rakennusyhtiöt hyötyvät ihmisten vapauden rajoittamisesta. Poliitikot ja näiden operoimat 1900-luvun instituutiot – kuten YK – joiden missio muuten olisi epäselvä ja kadoksissa ovat saaneet uuden strategian ja pyrkivät kasvattamaan painoarvoaan.

Suomalainen media on taas “rähmällään” EU:n keskuskomitean yleisliittolaisen ilmaston viisivuotissuunnitelman edessä, tavalla, joka ikävästi muistuttaa saman median toimintaa 1970-luvulla.

EU puolestaan on laajentaut toimialaansa jumaluusopin suuntaan alkamalla virren sanoin säätää säitä ja ilmoja.

Oletko lukenut Solomonin kirjan Deniers (2008)? Se on lyhyt ja tiivis yhteenveto eräistä “kerettiläisistä”, eli maailmanluokan tiedemiehistä, jotka ovat asettuneet YK:n ilmastoinkvisitota vastaan.

Mitä mitä olet Lerouxin (2005:87) referoimasta laskelmasta, että ihmisen CO2-päästöjen osuus kasvihuoneilmiössä olisi 0,117 %, kun IPCC:n “unohtama” tärkein kasvihuonekaasu vesihöyry otetaan mukaan laskelmissa?

-Epämiellyttävän Totuuden Torvi, 19.5.2008

#8668

Aikoinaan jok'ikinen uskoi maapallon olevan littana ja koko kaikkeuden keskus. Vaikka kaikki asiaan uskoisivat, se ei tee väitteestä yhtään sen oikeampaa.

Luulempa että sama pätee kasvihuoneilmiössä ja ilmaston lämpenemisessä.

-ZOMG, 1.6.2008

#8706

Ja nykyään kaikki uskovat kaikkien ennen uskoneen maapallon olleen littana ja koko kaikkeuden keskus, vaikka tuo ei suinkaan pidä paikkaansa. Jo antiikista lähtien läpi keskiajan aina uudelle ajalle asti oppinut vähemmistö “tiesi” maapallon olevan pyöreä, myös kaikkeuden keskustan varsinaisesta olemuksesta puhuttiin läpi historian.

Tämä ei nyt tietenkään liity itse aiheeseen muuten kuin että vallitseva “totuus”, eli ajatus siitä miten asiat ovat, muuttuu “kaikkien tietämäksi totuudeksi” mitä ihmeellisimmissä asioissa, mikäli ajatuksia ei kyseenalaisteta. Jokainen totuus olisi muistettava kyseenalaistaa viimeistään siinä vaiheessa, kun tuosta jostain on muodostunut “kaikkien tietämä totuus”.

-Tutkija, 6.6.2008

#10069

Ilmastonmuutoshysteria on saanut varsin kummallisia piirteitä. Hysteerikot

kehottavat säästämään vettä tuhatjärvien maassa, koska maapallolla on paljon väkeä joka potee vesipulaa. Takkapuut olisi sytytettävä tietyllä tavalla, koska ne muuten palaessaan tuottavat liikaa savukaasuja ilmakehään. Henkilöutot pitäisi kokonaan kieltää kaupungeissa pakokaasupäästöjen takia,

vaikka nykyautot ovat lähes saastettomia verrattuna entisajan menopeleihin. Kaikkien tulisi hankkia polkupyörä ja ajaa vain polkupyörällä, vaikka pyörän valmistamisen ekologinen jalanjälki on sangen epäedullinen kuljettuun matkaan nähden. Tuulimyllyjä olisi saatava joka paikkaan, vaikka talven pakkasilla ei tuule juuri silloin kun sähköä tarvittaisiin eniten. Myös “ekologinen jalanjälki” on tuulivoiman kohdalla epäedullinen. Puhumattakaan taloudelli- sesta kannattavuudesta.

Edellä kuvattuja ja monia muita hokemia toistetaan ilmastonmuutoshysterian

vallassa käyttämättä hituistakaan tavallisen kansalaisen järkeä. Hysterian huippuna on pidettävä että jopa Nobel- pakinnolla rohkaistiin 2007 sanotun hysterian lietsojia.

Hysterian sijasta pitäisi globaalia ilmastoa koskeviin keskusteluihin saada asiallisuutta!

-Åke Sandström, Helsinki, 17.10.2008

#10644

Yksi taho tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa on jäänyt aika vähälle huomiolle, teollisuus. Teollisuus on oivaltanut busineksen mahdollisuuden. Se tuottaa ja laskee liikkeelle materiaalia, “tutkimuksia”, joilla todistetaan ilmaston lämpeneminen. Toisaalla sitten tarjotaan ratkasuja.

Hyvä esimerkki on ydinvoima. Ei ole kauaakaan, kun se yleisesti torjuttiin ei-ympäristöystävällisenä. Nyt siitä on tehty maapallon pelastaja. Hienosti toteutettu yleisen mielipiteen muutos.

-J., 14.1.2009

#11691

Mitä mitä olet Lerouxin (2005:87) referoimasta laskelmasta, että ihmisen CO2-päästöjen osuus kasvihuoneilmiössä olisi 0,117 %, kun IPCC:n “unohtama” tärkein kasvihuonekaasu vesihöyry otetaan mukaan laskelmissa

Vesihöyry on palautekytkentä, toisin kuin esim. hiilidioksidi, otsoni ja metaani. Hiilidioksidilla on positiivinen säteilypakote ja ilmastoa lämmittävä vaikutus. Kun ilmasto lämpenee positiiviset palautekytkennät voimistuu. Esim. lämpimään ilmaan mahtuu enemmän vesihöyryä. Vesihöyry lämmittää ilmaa jne...

-Kalle, 24.4.2009

#12859

Loistava kirjoitus, herätystä tarvitaan tai hyväuskoiset ilmastohörhöt pelaavat teollisuuden pussiin ja uhraavat planeettamme luonnon kaiken maailman hullujen bioenergioiden tuottoon.

-Masa, 10.11.2009

#14144

Argumentum ad hominem. Siinä vastaus ilmaston muutokseen (niille jotka ei ymmärtänyt, se on täyttä paskaa).

Ilmastonmuutosta- ja malleja tutkittaessa käytetään sellaisia matematiikan yhtälöitä, joita kaikki vähääkään asiaan perehtyneet pitävät täysin järjettöminä ja asiaan soveltumattomina. Näin saadaan aikaan kuuluisia jääkiekkomailakäyriä geologisesti mitattuna mitättömältä 100-100000 vuoden ajalta. Ihmisten on helppo lukea muiden mielipiteitä ja tutkimuksia, joissa käsitellään pitkälle vievää kemiaa ja fysiikkaa ja tämän jälkeen todeta, että asia on fakta.

-Heikki, 3.2.2012

Oma kommentti
Kommentti Älä käytä HTML-tägejä viestissäsi, vaan pelkkää tekstiä. Linkit muodossa http://...
Nimi
Tarkistus Paljonko on kaksitoista ynnä viisi?
 

Agora on julkinen foorumi jossa voit julkaista kirjoituksesi. Kaikki voivat lukea, kommentoida ja arvostella kirjoituksia mutta julkaiseminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjoitukset jaetaan useisiin eri aiheisiin.

Lisää kirjoituksia aiheesta Ympäristö tai muista aiheista.

Sinua saattaa kiinnostaa myös jokin seuraavista: