Lintukoto logo

Lintukoto / Agora / Yhteinen maa ja vapaa yhteiskunta

Lintukoto etusivu > Agora > Kaikki kirjoitukset

Pidätkö?


24 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 20/min.

Lisää kirjoituksia aiheesta Vapaus tai muista aiheista.

Tiivistelmä: Lyhyesti kerrottuna tutkielma maanarvoverosta, jota jo valistus-ajan liberaalit käsittelivät kirjoituksissaan. Se toimisi yksinkertaisesti siten, etä ihmisten sallittaisi vuokrata maata, sillä maata ei voi laskea yksityiseksi omaisuudeksi. Emme ole luoneet maata. Meillä on siis jokaisella yhtäläinen oikeus maahan. 2 686 lukijaa, joista 403 eli 15% on antanut arvosanan (7+).

Yhteinen maa ja vapaa yhteiskunta

Yksityinen omaisuus on oikeus työnsä hedelmiin, joten miten me voisimme omistaa jotain mitä emme ole luoneet? Me emme sitä ole tehneet. Maa on lahjoitettu meille jokaiselle, joten meillä jokaisella on siihen yhtäläinen oikeus. Toisin sanoen kukaan yksilö sitä ei voi omistaa, sillä maa kuuluu koko yhteisölle.

Miten kukin yksilö voi siis saada oikeutettunsa osansa maasta? Ratkaisu on mitä yksinkertaisin. Maan vuokraaminen, jonka tuloilla voidaan rahoittaa valtion tarjoamia palveluita kuten poliisit, vankilat, armeijat jne. Kaikki ylijäämä näistä tuloista jaettaisiin jokaiselle yksilölle tasa-arvoisesti ikään, sosiaaliluokkaan ja sukupuoleen katsomatta. Tämä siis voisi korvata sekä että kalliit hyvinvointi palvelvut, toimien perustulona ja välttää hyvinvointi palveluiden byrokraattisuuta. Tämä vero voisi korvata tuloveron, tämäkin voitaisiin maksaa aina palkan maksamisen yhteydessä, sekä arvonlisä veron, joka on haitallinen taloudelle.

Miten vuokran hinnoittelu toimisi? Se voisi toimia joko yksinkertaisesti julkisella maanarvon arvioimisella, eli asiantuntijan konsultoinnin avulla. Se voisi olla byrokraattisempi ja säätää lakiin maanarvo per hehtaari ja luonnonvarojen arvo määrän, laadun ja tyypin mukaan. Se voisi olla helpompi ja järjestää avoin tai suljettu huutokauppa, jossa ihmiset saisivat itse päättää maanarvon. Tavat eivät ole rajoittuneet pelkästään tähän ja niitä on monia muita.

Mitä näillä rahoilla sitten tehtäisiin? Kuten olen aiemmin ehdottanut niillä pitäisi mielestäni maksaa vain julkisia palveluita, jotka turvaisivat ihmisten oikeuksia yksilöinä ja oikeuksia omaisuuteen. Ylijäämä raha jaettaisiin yhteisön kesken ja täten korvaisi kalliit hyvinvointi -palvelut ja toimisi Osmo Soininvaaran ehdottaman perustulon mukaisesti.

Useimmat verot eivät ole oikeutettuja ja rikkovat oikeuksiamme yksilöinä. Tämän lisäksi ne vääristävät taloudellisia päätöksiä. Sikäli, että työvoimaa, rakennuksia ja koneistoa verotettaisiin, ihmiset välttelisivät rakentavia ja tuottavia toimia. Siten siis yrittelijäisyys ja tehokkuus kärsivät 'verotuksen ylimääräisestä rasituksesta'. Tämä ei päde maanarvoveroon, sillä se on maksettavissa huolimatta siitä kuinka hyvin maata käytetään, koska maan arvo ei ole joustavaa (sen tarjonta ei voi nousta tai laskea sillä maan määrä on kiinteä), maanarvo hinnat perustuvat ennemmin siihen kuinka paljon vuokralaiset ovat valmiita maksamaan (maan kysyntä) eikä vuokraisännän kuluista.

Maanarvovero myös pistää ihmiset käyttämään maataan paljon tehokkaammin. Koska maanarvovero estää keinottelevan maan hallussapidon raihnaat kantakaupungin alueet palautetaan tuotteliaaseen käyttöön. Maanarvovero on myös ympäristö ystävällinen vero, sillä se vähentää alueen tuhlausta, joka on rajallinen luonnonvara.

Maanarvovero on myös yksinkertainen. Riittää kun maanarvo on tiedossa. Veron maksamista ei voi välttää, sillä maata ei voi piilottaa, hävittää tai siirtää veroparatiiseihin.

Yleisimpiä argumentteja maanarvoveroa vastaan ovat se, että kyseinen vero nostaisi maan hintaa. Tämä ei ole totta ja sen voisi itsekin havaita jos on perustiedot taloudesta hallussa. Tuotteen hintaan vaikuttavat kysyntä ja tarjonta. Maata on kiinteä määrä maailmassa, joten enään pelkkä kysyntä vaikuttaa maan hintaan. Maan verottaminen ei vaikuta tähän

Toinen yleinen argumentti maanarvoveroa vastaan on ollut se, että maan omistaminen olisi vapaan yhteiskunnan perusta. Tämäkään ei ole totta nimittäin vapaa yhteiskunta perustuu ajatukseen, että ihmisellä on oikeus omaan ruumiiseen ja oman työnsä hedelmiinsä. Maa ei ole meidän työmme hedelmiä, joten sitä emme laillisesti voisi omistaa.

Päätän siten tutkielmani sitaattiin: “Maa ja kaikki mitä siinä on, on annettu ihmiselle olemisen edellytyksiin ja mukavuuksiin, kaikki sen tuottamat hedelmät ja sen ruokkimat eläimet kuuluvat ihmiskunnalle yhteisesti, kun luonto on ne itsessään ottanut” -John Locke

-JanPatrick, 14.3.2008

Arvosanajakauma
4
5
6
7
8
9
10
Kaikki 17 kommenttia
Kommentit
#8124

Antaa tulla kommenteja, mielipiteitä, väitteitä mitä vaan. Olen valmiina heristelemään nyrkkejäni

-JanPatrick, 14.3.2008

#8126

Idea on mielenkiintoinen ja yksinkertainen.

Pelko nousee kun ajattelee, että maan monopoli olisi poliitikoilla. Yksi puolue jakaa kaiken maan maanviljelijöille ilmaiseksi ja ikuisesti, toinen antaa työntekijöille maalain säätämisoikeuden, kolmas laittaa vuokraoikeudet huutokaupattavaksi ja neljäs päästää vain valkoisia ihmisiä astumaan maalle. Eturyhmäpolitikointi voi nousta uudelle tasolle.

-Teemu, 14.3.2008

#8128

Mutta mitenkä järjestelmään siirryttäisiin? Tällä hetkellä kuitenkin suuri osa maasta on yksityisomistuksessa. Pitäisikö siis yksityismaat takavarikoida tai pakkolunastaa?

Kuuluessani maata omistavaan riistäjäkapitalistipikkuporvariluokkaan, näen omalta kohdaltani molemmat tavat ongelmallisina. Omistan siis tontin taloni ympärillä. En kiistä täysin Jan Patrickin näkemyksiä, mutta ainakin kiinteistörekisteri ja verottaja näkee minut kyseisen maan omistaja.

Koska en ole syntynyt hopealusikka suussa, olen joutunut kartuttamaan omaisuuttani vaikeimmasta vaikeammalla tavalla, eli ryhtymällä palkansaajaksi. Tästä johtuen ostaessani maan (ja talon), jouduin ottamaan pankista merkittävän kiinnelainan kaupan rahoittamiseksi. Kaupan kohteena oleva kiinteistö toimii velkani panttina. Jos en pysty velkaa hoitamaan, menetän maani (ja taloni) pankille.

Jos yhteiskunta takavarikoi maani, vakuusarvo romahtaa, jolloin pankki irtisanoo lainani. Kun sattuneista syistä sellaista summaa ei ole missään jemmassa, joudun myymään kiireellä talon (olettaen että se ei kuulu sosialisoinnin piiriin). Todennäköisin lopputulos on että joudun luopumaan kodistani, plus jään vielä sievoisen summan velkaa pankille.

Pakkolunastus, riippuen tietenkin kompensaation suuruudesta, ei välttämättä olisi taloudellisesti katastrofi. Tosin aikanaan taloa valitessa halusin varta vasten hankkia sen omalla tontilla, koska halusin maan omistuksen kautta saada itselleni mahdollisimman suuren määräämisoikeuden kiinteistöä koskevissa asioissa.

-Orange, 14.3.2008

#8129

Se ei vaatiisi muutakuin sen, että veroa alettaisiin kerätä maista. Se tietysti vaatisi maan arvon arvioinnin. Minä ainakin geolibertaarina poistaisin kaikki muut verotuksen muodot, jonka ainakin luulisi helpottavan maanarvoveron maksua ja pienentäisin valtion minimiin ja loput jaettaisiin tasaväkisesti kansalaisten kesken osinkona.

-JanPatrick, 15.3.2008

#8132

Oikeastaan ainoa menetelmä jolla maan arvoa edes voi arvioida, ovat vapaat markkinat. Minua pelottaisi ryhmä poliitikkoja jotka antaisivat etuoikeuksia valitsemilleen ryhmille.

Kuvitellaan, että jossain on kukkula, joka on hankalasti saavutettavissa eikä sillä ole erityistä arvoa. Siellä on kuitenkin vaikka rautamalmia. Jos investoin suuren suman rahaa että sinne rakennetaan tie ja louhos, nousee sen arvo merkittävästi. Joudunko tällöin maksamaan suurempaa veroa sen seurauksena että olen itse investoinut alueseen? Tällä voisi olla investointeja hillitsevä vaikutus.

Kysyt, mitä ylijäämärahalle tehtäisiin. Jos rahaa jää yli, sitä on selvästi kerätty liikaa ja veroja pitää alentaa. Tosin, valtiolla ei koskaan käy niin että veroja jää yli, jotenkin poliitikot kyllä aina keksivät keinon käyttää meidän rahoja :-)

Maan arvoon perustuva maa tuntuu kuitenkin oikeudenmukaisemmalta kuin nykyinen järjestelmä, vaikka pitäisin kyllä koko ajan mielessä myös sen, että mihin valtiota ja koko (pakko)järjestelmää ylipäänsä tarvitaan? Vapaassa kaupassa molemmat osapuolet osallistuvat vapaaehtoisesti, eli kokevat saavansa hyötyä kaupasta. Valtion kanssa toimiminen ei ole vapaaehtoista. Se on pakollista koska toinen osapuoli (veronmaksaja) ei muuten maksaisi, ts. ei kokisi saavansa rahoilleen vastinetta. Koko valtion olemassaolo pohjimmiltaan perustuu väkivaltaan ja pakkoon, ja sama ongelma on myös maanomistusmallissa. Maan vuokra on oikesti sopimus vuokraajan ja vuoralleantajan välillä, ja näiden lisäksi mukaan tulevat tahot (verottava valtio) ovat pakko-osapuolia, vapaan kaupan vihollisia.

-Aapo, 15.3.2008

#8133

Muuten, olisiko mereen keinotekoisesti rakennettu saari vapaa verosta, koska se olisi työmme tulosta? Todellinen veroparatiisi :)

-Aapo, 15.3.2008

#8134

Mereen keinotekoisesti rakennettu saari ei olisi vapaa verosta. Arkikielessä maalla tarkoitetaan maapallon kuivaa pintaa mutta minä viittaan sillä tilaan. Se siis tarkoittaa että vesipläntin ostamisestakin verotettaisiin mutta itse saari olisi veroton, sillä se olisi ihmisen työn hedelmiä.

-JanPatrick, 15.3.2008

#8136

Niin ja täytyy muistaa että maata ei omistaisi valtion vaan sen omistamisesta yksinkertaisesti vain verotettaisiin. Maan myyminen tapahtuisi kuten se on tähän astikin tapahtunut. Se olisi yhtä vapaata markkinaa kuin tähän astikin on ollut, mutta verotuksena maanarvovero olisi oikeutetumpaa sillä emme omista maata joten se ei rikkoisi yksityisen omaisuuden periaatteita

-JanPatrick, 15.3.2008

#8140

Edelliset selvitykset omistamisesta, hinnan määrittämisestä, jne. kannattaa editoida kirjoitukseen mukaan. Ne muuttavat kirjoitusta olennaisesti parempaan suuntaan.

-Teemu, 16.3.2008

#8146

Ikävä kyllä kommunismia ei ole koskaan saatu, eikä luultavasti koskaan saada, toimimaan.

-Miinä, 17.3.2008

#8147

Minua on sanottu kommunistiksi sen takia koska vastustan maataloustukia. Sillä ei ole MITÄÄN tekemistä kommunismin kanssa, pikemminkin päin vastoin. Miinä voisi siis selittää mitä tekemistä tällä JanPatrickin ehdotuksella on kommunismin kanssa.

Jostain käsittämättömästä syystä ajatukset valtion vallan vähentämisestä käsitetään kommunismiksi. Ehkä pitäisi lukea kirjoitus ennen kommentointia.

-Aapo, 17.3.2008

#8148

Espoo nosti kiinteistöveroa viime vuonna 20%, eli lain salliman maksimin. Tämä taitaa liittyä siihen, että kiinteistöveroa on vaikeampi välttää kuin muita veroja.

Yleinen verotus suuntaus taitaa olla kirjoituksen ehdotuksen mukainen. Pääomaveroja on helppo välttää ja työn verotus on jo kohtuuttoman kovaa ja vähentää työntekoa.

-Teemu, 17.3.2008

#8149

Tässä täysin lähdekritiikitön spekulaatio siitä, mitä vaikutuksia voisi syntyä jos siirryttäisiin pelkkään maan arvoon perustuvaan veroon:

- Valtiosta tulee merkittävä veronmaksaja

- Kunnista tulee merkittäviä veronmaksajia

- Keskiluokalle tulee edulliseksi muuttaa pois kaupungeista halvempien neliöhintojen kehyskuntiin, koska veroista vapautetut autot ja bensiini on halpaa, ja landella jyvikset maksaa kunnallisverot.

- Jyviksille tulee edulliseksi luopua tiloistaan ja muuttaa kaupunkiin työnhakuun.

- Yllä mainitun takia valtio – kunta/kaupunki asetelma joudutaan muuttamaan

- Tupakan, alkoholin, autojen ja bensiinin hinta laskee dramaattisesti

- Päivittäistavaroiden hinnat laskevat vain hieman tai pysyvät ennallaan, koska ALV-etu hupenee kohonneisiin varasto- ja myymäläkustannuksiin

- Suomesta tulee sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden kannalta katsottuna veroparatiisi. Luultavasti kaikki toimijat EU:n sisällä vaihtavat kotipaikakseen Helsingin.

- Itse asiassa Suomesta tulee veroparatiisi kaikelle sellaiselle liiketoiminnalle, jonka harjoittamiseen ei tarvita suuria maa-alueita.

- Suomesta tulee miljonäärien kannalta katsottuna veroparatiisi.

- Suomeen aletaan rankentaa pilvenpiirtäjiä

-Orange, 17.3.2008

#8151

“Itse asiassa Suomesta tulee veroparatiisi kaikelle sellaiselle liiketoiminnalle, jonka harjoittamiseen ei tarvita suuria maa-alueita. ”

Korkean jalostustason teollisuus on tuollaista. Esim. teknologia-, suunnittelu-, media- ja pankki-liiketoiminta tarvitsee vain toimistoja ja tietoliikennettä. Kaikki saastuttava yleensä tarvitsee paljon maata.

Jos pelkällä verotuspäätöksellä saa tuollaisen teollisuuden Suomeen, niin asiaa kannattaa harkita.

Kun maan hinta parhoilla toimistotonteilla nousee, niin veroprosenttia voidaan laskea. Ehkä lopuksi voisimme verottaa vain maata, jota käytetään liiketoimintaan.

Muut maat voivat tietysti siirtyä maaveroon vastatoimena.

-Teemu, 18.3.2008

#8154

Viime vuonna yhteiskunta keräsi veroja ja veroluonteisia maksuja n. 77 miljardia euroa. Se tekee n. 15 000 EUR per asukas. Suomen huoltosuhde oli 1,28 eli sataa työllistä kohti oli 128 työvoiman ulkopuolella olevaa tai työtöntä. Siis työllistä kohden rasitus oli 35 000 EUR! (oikaskaa jos tuli laskuvirhe :-) Tietenkin suuren osan veroista maksoivat yritykset ja yhteisöt, mutta nekin tulivat viime kädessä meidän kuluttajien maksettaviksi tuotteiden hinnoissa. Myös työttömyystuista ja eläkkeistä maksetaan veroa.

Saman summan kerääminen maan omistusta verottamalla saattaisi ylittää kipukynnyksen, jonka jälkeen kukaan ei enää halua omistaa maata. Luultavasti samaan yhteyteen tarvittaneen julkisen hallinnon ja “hyvinvointiyhteiskunnan” täysremontti. Siis malliin yhteiskunta verottaa sinut henkihieveriin ja tarjoaa sitten palveluja, joita sinulla korkean verotuksen takia ei ole varaa ostaa yksityisiltä markkinoilta. Ainakin tällaiset huonon hyötysuhteen ikiliikkujat joutaisivat lähteä.

-Orange, 18.3.2008

#8187

Viinan veroa ei valitettavasti voi Suomessa merkittävästi laskea, kuten on nyt jo nähty.

Eikö tuo maavero ole kuitenkin aika epäreilu, koska se ei ota kantaa siihen paljonko tuotat vaan siihen paljonko maapinta-alaa tarvitset, joten esim. IT toiminta olisi käytännössä verotonta. Mietitään esim Nokiaa, joka teki 8 000 000 000 euroa voittoa mutta maata se tuskin käyttää montaa km^2 vs joku metsäliitto joka teki tappiota mutta omistaa maata ihan holtittomasti.

-Tuomas, 25.3.2008

#8190

Hinta hillitsee viinan kulutusta. Valtio huomasi, että juomisen saa uudestaan nousuun etiketillä

-Teemu, 25.3.2008

Oma kommentti
Kommentti Älä käytä HTML-tägejä viestissäsi, vaan pelkkää tekstiä. Linkit muodossa http://...
Nimi
Tarkistus Paljonko on kaksitoista ynnä viisi?
 

Agora on julkinen foorumi jossa voit julkaista kirjoituksesi. Kaikki voivat lukea, kommentoida ja arvostella kirjoituksia mutta julkaiseminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjoitukset jaetaan useisiin eri aiheisiin.

Lisää kirjoituksia aiheesta Vapaus tai muista aiheista.

Sinua saattaa kiinnostaa myös jokin seuraavista: