Lintukoto logo

Lintukoto / Agora / Uusi uskontolaki

Lintukoto etusivu > Agora > Kaikki kirjoitukset
9 käyttäjää paikalla, sivulatauksia 12/min.

Lisää kirjoituksia aiheesta Uskonto tai muista aiheista.

Tiivistelmä: Suomessa eri uskonnot ovat eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Tässä muutamia ehdotuksia uuden uskontolain pohjaksi. 3 442 lukijaa, joista 489 eli 14% on antanut arvosanan (7+).

Uusi uskontolaki

Uskonnot puhuttavat ihmisiä varsinkin täällä Agorassa, minkä vuoksi olen mielessäni pohdiskellut uskontoihin liittyviä asioita. Tässä kirjoituksessa haluan puuttua uskonnollisia yhteisöjä sääteleviin lakeihin, sillä tällä hetkellä Suomessa asiat eivät ole hyvin, ja eräitä uskontoja suositaan toisten kustannuksella.

Yritän esittää pointtini lyhyesti ja yleisellä tasolla, tarkoituksenani luoda visio nykyaikaisesta ja kaikille oikeudenmukaisesta tavasta sisällyttää uskonnolliset yhteisöt osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Haluan myös rohkaista lukijoita ehdottamaan lisäyksiä, parannuksia sekä sopimattomien asioiden poistamista tästä tekstisä. Hyvinä pitämäni ehdotukset pyrin sisällyttämään kirjoitukseeni.

Minulla ei ole mitään henkilökohtaista yhtäkään uskontokuntaa vastaan, ja pyrinkin asettamaan kaikki uskonnot tässä kirjoituksessa samanarvoiseen asemaan.

Uskonnollisten yhteisöjen tasa-arvo

 • Kaikki uskonnolliset yhteisöt Suomessa on asetettava samalle viivalle, eikä yhdelläkään saa olla minkäänlaista erityisasemaa muihin nähden.
 • Yhdelläkään uskonnollisella yhteisöllä ei ole oikeuttaa periä veroa jäseniltään, eikä valtio tue ainuttakaan uskonnollista yhteisöä rahallisesti tai millään muullakaan tavalla. Jäsenet voivat maksaa seurakunnalle (esim. “kymmenyksiä”), mutta tämän on oltava aina vapaaehtoista. Lisäksi yhteisöt voivat harjoittaa liiketoimintaa lain puitteissa.
 • Uskonnonopetus korvataan kaikissa kouluissa yleisellä elämänkatsomustiedon opetuksella, mikä käsittää myös yleisimpien uskontojen oppeihin tutustumisen. Opetuksesta voi anoa vapautusta tai osittaista vapautusta, mikäli se on ristiriidassa oman uskonnon oppien kanssa.
 • Kaikilla uskonnollisillä yhteisöillä on oltava tasavertaiset oikeudet ostaa ja vuokrata tiloja sekä muutenkin harjoittaa toimintaansa Suomessa. Syrjimistapaukset käsitellään käräjäoikeudessa.
 • Uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen ei vapauta ketään asevelvollisuuden suorittamisesta. Uskonnollinen vakaumus oikeuttaa kuitenkin asevelvollisen suorittamaan palveluksensa siviilipalveluksena.

Yhteisöjen rekisteröiminen ja niiden lailliset oikeudet

 • Uskonnollinen yhteisö voidaan virallisesti rekistreöidä ja hyväksyä uskonnolliseksi yhteisöksi, kunhan sen opit eivät ole ristiriidassa Suomen lain kanssa ja sillä on vähintään 1000 allekirjoittanutta jäsentä.
 • Uskonnolliset yhteisöt voivat vapaasti harjoittaa oppiensa mukaista toimintaa.
 • Rekisteröityjen yhteisöjen papit voivat suorittaa oman seurakuntansa jäsenten vihkimisiä, hautaan siunaamisia sekä muita yhteisön perinteisiin kuuluvia uskonnollisia menoja.

Uskonrauha

 • Jokaisella ihmisellä on oikeus harjoittaa uskoaan vapaasti kotonaan sekä yhteisönsä siihen varaamissa tiloissa.
 • Uskonnonharjoittajalla on oltava oikeus mielipiteisiinsä, ja kaikki häneen uskonsa takia kohdistuvat loukkaukset ja herjat voidaan rinnastaa kunnianloukkaukseen.
 • Uskontoon kohdistuva julkinen kritiikki on sallittua sananvapauden nimissä niin kauan, kun se kohdistuu itse uskontoon tai sen oppeihin, muttei uskontokunnan jäseniin.
 • Uskonnottomilla tai toiseen uskontokuntaan kuuluvilla on oltava oikeus liikkua julkisilla paikoilla rauhassa, joutumatta käännytysyritysten kohteeksi.

Kansalaisrekisteri & avioliitot

 • Kaikki Suomessa asuvat henkilöt rekisteröidään maistraatissa kansalaisrekisteriin, jonne merkitään myös kuuluminen uskonnolliseen yhteisöön. Yhteisöön kuulumattomat rekisteröidään “uskonnottomina”.
 • Kaikki avioliitot rekisteröidään maistraatissa, vaikka vihkiminen olisikin suoritettu jonkin uskonnollisen yhteisön toimesta. Siviilivihkimistä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa, mikäli jonkun uskontokunnan pappi on jo vihkimisen suorittanut. Tässä tapauksessa avioliiton virallistaminen tapahtuu parin yhteisellä hakemuksella maistraatissa. Myös avioliiton esteet tutkitaan maistraatin toimesta hakemuksen jättämisen jälkeen.
 • Siviilivihkiminen suoritetaan vain niille, jotka haluavat naimisiin eivätkä kuulu mihinkään uskontokuntaan. Se voidaan suorittaa myös eri uskontokuntiin kuuluville, sekä pareille, joista toinen on uskonnoton, mikäli jomman kumman osapuolen seurakunta kieltäytyy suorittamasta vihkimistä. Vihkimisen edellytykset ovat samat kuin Suomessa tähänkin asti.
 • Avioero voidaan virallistaa maistraatissa molempien osapuolten yhteisellä hakemuksella. Mikäli omaisuuden jako, lasten huoltajuus tai muut vastaavat asiat aiheuttavat erimielisyyttä, ero käsitellään käräjäoikeudessa ja oikeuden päätös toimitetaan maistraattiin rekisteröintiä varten.

Uskonnolliseen yhteisöön liittyminen

 • Kaikilla kansalaisilla on vapaus päättää omasta kuulumisestaan uskonnolliseen yhteisöön.
 • Lasten liittäminen vastoin omaa tahtoaan mihinkään uskonnolliseen yhteisöön on lainvastaista.
 • Lapsi saa päättää liittymisestään mihin tahansa uskonnolliseen yhteisöön 12 vuoden iässä vanhemmistaan riippumatta. Vanhemmilta saadulla kirjallisella luvalla hän voi liittyä yhteisöön tätäkin nuorempana.


Uskonnollisesta yhteisöstä eroaminen

 • Eroaminen tapahtuu hakemuskaavakkeella, jonka jokainen yhteisöön kuuluva voi jättää maistraattiin. Vanhemmilla tai yhteisön edustajalla ei ole lupaa estää tai hankaloittaa eroamista.
 • Yhteisö voi myös erottaa jäsenensä, mikäli katsoo tämän olevan sopimaton jäseneksi, jolloin yhteisön edustaja lähettää asiasta ilmoituksen maistraattiin.

-Julli, 17.8.2009

Arvosanajakauma
4
5
6
7
8
9
10
10 tuoreinta kommenttia 27:sta. Näytä kaikki kommentit
Kommentit
#12322

Julli,

kannattanee edetä askel kerrallaan, suora hyppäys lakiehdotukseksi ei aukea lukijalle. Perustelemattomille ehdotuksille on erittäin helppo sanoa :

- “Ei”. “No”.

-EiNo, 19.8.2009

#12324

“Julkisilla paikoilla tapahtuvat uskonnolliset tilaisuudet olisivat luvanvaraisia, ja luvan kanssa siis sallittuja.” Tähän voitaneen soveltaa normaaleja julkisia kokoontumisia koskevia lakeja. En kannata lain nojalla “käännyttämisen” rajoittamista, se herättää liikaa ristiriitaa sananvapauden kanssa. Hyvien tapojen ja tuon mainitsemasi “Ei kiitos” kehoituksen pitää riittää. En itse koe ahdistavana nykyistä tilannetta julkisilla paikoilla käännytyksen suhteen. Korkeintaan yksityisalueilla käännyttämisen harjoittamista voisi rajoittaa. Esimerkiksi ovikellojen soittelun koen häiritseväksi.

Onko hääseremonialla mitään merkitystä valtion kannalta? Valtiota kiinnostaa vain se, kuka on naimisissa kenenkin kanssa milläkin hetkellä. Se, ketkä voivat mennä naimisiin keskenään on rajattu iän ja sukulaisuus suhteiden mukaan, mutta muita esteitä ei valtio aseta. Jos esteitä ei ole, valtiota kiinnostaa enää vain avioliiton rekisteröiminen lailliseksi. Uskonnolliset seremoniat ja muut juhlat ovat sitten täysin parien ja uskontokuntien oma asia. Valtion kannalta ei ole väliä hoitavatko avioliiton paperisodan parit itse vai uskontokunnan edustajat heidän puolestaan. Valtion silmissä pari on naimisissa sitten kun suhde on rekisteröity, jumalan silmissä sitten kun suhde on siunattu (tai miten se nyt kunkin uskonnon kohdalla tulkitaan). Valtion suomat edut avioliitosta tulevat voimaan kun pari on naimisissa valtion mielestä, jumalan suomat edut tulevat voimaan kun pario on naimisissa jumalan mielestä. Jos pari on naimissa vain uskonnollisesti (suhdetta ei ole rekisteröity, mutta seremoniat on käyty) heitä kohdellaan oikeudessa yksityishenkilöinä, tai korkeintaan kihlaparina.

-Rokkomies, 20.8.2009

#12344

Tuo olisi huomattavasti parempi kuin nykyinen ja oikeudenmukaisempi sekä reilumpi nuoria kohtaan.

-Agakonna, 22.8.2009

#12360

“Tässä kirjoituksessa haluan puuttua uskonnollisia yhteisöjä sääteleviin lakeihin, sillä tällä hetkellä Suomessa asiat eivät ole hyvin, ja eräitä uskontoja suositaan toisten kustannuksella.”

Esittäisitkö asiasta esimerkkejä? Kirjoitelma on aika yksipuolinen, eikä sisällä ollenkaan pohdintaa siitä, miksi asiat “eivät ole hyvin”. Hyviä pointteja sinulla tuossa tekstissä tosin.

-Og, 25.8.2009

#12375

Sen verran uskonnonvapautta pitäisi tässä maassa olla, että olen itse helluntailainen, ja en pidä ev.lut. kirkon homomyönteisyydestä. Kumminkin, koska laki määrää Helluntailaiset kristityiksi, minun pitää olla uskonnon tunnilla, jolla opetetaan kuinka se on ihan luonnollista että tungetaan pari viallista ihmistä yhteen ja toinen tunkee sukupuolielimensä toisen ulosteaukkoon/peräsuoleen, joka on mielestäni ällöttävää. Ja tämä on raamatunvastaista, eikä sovi minun uskonnolisen maailmani kanssa yhteen. Kuitenkin minut pakotetaan näille tunneille, vaikka en ole ev.lut. kirkossa, isäni tai äitini ei myöskään kuulu siihen.

Olisi kohtuullista, jos lapselta itseltään kysytään siinä 10-12 vuoden iässä, mihin hän uskoo ja kysytään mielipiteitä kaiken maailman uskonnollisista kiistoista, ja sen mukaan määritellään lapselle uskonnonopetusta. Sittä ennen on opetettu vain Käytöstapoja ja ja muita sellaisia ET. tunneilla, mutta koulu ei saa missään vaiheessa puuttua lapsen uskonnolliseen käsitykseen. Lapsihan on herkkä vaikutteille, ja jos hänet altistetaan koulussa, JOSSA ON TARKOITUS OPPIA, asioille, jotka ovat uskonnollisia, heillä ei oikeasti ole uskonnonvapautta. Vanhemmat saavat opettaa uskontonsa hänelle, uskontoa ei saisi tuputtaa, eikä pakottaa liittymään kirkkoon/leikkaamaan esinahkaa pois, joka oli aavikolla eläessä hyvä tapa, mutta käytännön hyötyä siitä ei ole, ellei esinahka ole liian kirea.

-HomovastainenHellari, 29.8.2009

#12376

“Kumminkin, koska laki määrää Helluntailaiset kristityiksi, minun pitää olla uskonnon tunnilla, jolla opetetaan kuinka se on ihan luonnollista että tungetaan pari viallista ihmistä yhteen ja toinen tunkee sukupuolielimensä toisen ulosteaukkoon/peräsuoleen, joka on mielestäni ällöttävää.”

Sanohan missä uskonnon tunnilla opetetaan noin. Käsittääkseni seksuaalista suuntautuneisuutta ei käsitellä peruskoulussa muualla kuin terveystiedossa.

“Ja tämä on raamatunvastaista, eikä sovi minun uskonnolisen maailmani kanssa yhteen.”

Onko sinulla tuolle homofobialle muita perusteita kuin uskontosi? Jos ei, niin sitten, kuten itsekin sanoit, ei tule tuputtaa uskontoa, eikä rajoittaa homoseksuaalisten ihmisten elämää siihen vetoamalla.

-The Unfortunate One, 29.8.2009

#12377

En sanoisi että pelkään homoja, mutta ne ovat luonnonvastaisia... Ja jos joku väittää että lisääntymiselimen tarkoitus on päätyä peräsuoleen, niin voi perustella päätelmänsä?

Ainahan voi ihastua samaan sukupuoleen, varsinkin jos on vielä murrosiässä, ja se kuuluu kasvamiseen. Mutta miksi ihmeessä kahden miehen pitäisi harrastaa seksiä, kun he eivät voi saada lapsia/jälkeläisiä/taata geenien jatkuvuus, niinkuin kasveillakin.

-HomovastainenHellari, 29.8.2009

#12378

“En sanoisi että pelkään homoja, mutta ne ovat luonnonvastaisia... Ja jos joku väittää että lisääntymiselimen tarkoitus on päätyä peräsuoleen, niin voi perustella päätelmänsä?”

Homoseksuaalisuus on ihan yhtä luonnollinen ilmiö kuin heteroseksuaalisuus. Se ei ole tauti, eikä se tartu. Missä sanotaan, että meillä olisi jokin velvollisuus lisääntyä, siis Raamatun lisäksi? Samalla perusteella voitaisiin kieltää ehkäisy ja abortti ja pakottaa kaikki lisääntymään (aihetta sivuten voit lukea vaikka Margaret Atwoodin kirjan “Orjattaresi”). Tämä johtaisi planeetan resurssien romahtamiseen.

“Ainahan voi ihastua samaan sukupuoleen, varsinkin jos on vielä murrosiässä, ja se kuuluu kasvamiseen. Mutta miksi ihmeessä kahden miehen pitäisi harrastaa seksiä, kun he eivät voi saada lapsia/jälkeläisiä/taata geenien jatkuvuus, niinkuin kasveillakin.”

Miksi pitäisi saada jälkeläisiä? Eivät kaikki heterotkaan hanki lapsia. Itse en esimerkiksi ajatellut.

Miksi muuten puhut vain miehistä? Hyväksytkö sitten lesbot?

Jos lähdemme kieltämään rakkautta, kolkutamme helvetin portteihin aika helvetin kovaa.

-The Unfortunate One, 29.8.2009

#12379

Jos pitää homoutta luonnonvastaisena, entäs monet eläinlajit, joilla on havaittu homoseksuaalista käyttäytymistä?

Seksin “tarkoitus” (ainakin biologian kannalta) on tuottaa jälkeläisiä. Näinollen itsetyydytys on myös luonnonvastaista, samoin kuin ehkäisy. Oletko johdonmukainen ja pidät myös näitä luonnottomina? Kaikki lisääntymishoidot ovat myös “luonnottomia”, sillä eiväthän luonnontilassa ihmiset, jotka tarvitsevat lisääntymishoitoja, voisi lisääntyä ollenkaan. Entäs muiden sairauksien hoito? Se on vähintäänkin kyseenalaista, etenkin jos lääkettä ei ole luonnosta sellaisenaan saatavilla. Ovatko muuten vaatteet “luonnollisia”? Niitä eivät pahemmin muut kuin ihmiset käytä.

Kuinka ollakaan, “luonnollisuus” ei tarkoita mitään, ja sen johdonmukainen noudattaminen johtaa vähintäänkin omituisiin tilanteisiin. Sen vuoksi sitä ei käytetäkään muualla kuin perustelemaan mielipiteitä, joille ei ole muita perusteita.

-Aapo, 29.8.2009

#13415

Homoargumenttiin vielä lisätäkseni:Raamattu ei kiellä varsinaisesti homoutta,ainoastaan miesten välisen SEKSIN (ja välillä todellakin tuntuu ettei kiihkohihhuleilla juuri muuta ole mielessään),ja senkin aivan perusteettomasti.Vanhan testamentin aikoihin suvun jatkuminen oli tärkeää,koska ihmiset eivät eläneet pitkään ja kuolivat helpommin esim.tauteihin,siksi liitto (homoseksuaaliy),jossa jälkeläisiä ei synny ei aikalaisten mielestä ollut ''hyvä''.Mutta kuka hel*etissä,tai taivaassakaan,voi kieltää toisen ihmisen rakastamisen?! Ei kukaan,ja mikäli toisen ihmisen rakastaminen,ja seksi tämän rakastetun ihmisen kanssa on ''synti'' minä en haluaisi olla edes olemassa,millään tasolla.Ja juuri siksihän uskonnot ovat olemassa,koska emme halua kadota.Aamen.

Erosin jopa kirkosta koska Suomen kirkon kanta homoihin ei ole yhtä vapaamielinen kuin muiden pohjoismaiden .Niin ja koska olen itse bi.

Loistokirjoitus tosin..

--, 19.3.2010

Oma kommentti
Kommentti Älä käytä HTML-tägejä viestissäsi, vaan pelkkää tekstiä. Linkit muodossa http://...
Nimi
Tarkistus Paljonko on kaksitoista ynnä viisi?
 

Agora on julkinen foorumi jossa voit julkaista kirjoituksesi. Kaikki voivat lukea, kommentoida ja arvostella kirjoituksia mutta julkaiseminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjoitukset jaetaan useisiin eri aiheisiin.

Lisää kirjoituksia aiheesta Uskonto tai muista aiheista.